Clicks5.7K
LifeNews Slovensko
16
Nová totalita NWO, znak šelmy, izolačné zariadenia - uniknuté informácie z Kanady o pláne pre budúcnosť. Z Kanady boli vynesené informácie o pláne pre najbližšie mesiace a nasledujúci rok, ktoré …More
Nová totalita NWO, znak šelmy, izolačné zariadenia - uniknuté informácie z Kanady o pláne pre budúcnosť.

Z Kanady boli vynesené informácie o pláne pre najbližšie mesiace a nasledujúci rok, ktoré uvalia celý svet do novej totality, kde jej odporcovia budú izolovaní.
Helena Gregorová shares this
5.7K
1984
ľubica
apredsasatoci
Nemyslím si, že vypustia nový silnejší vírus, ktorý bude "kosiť" ľudí. Čo bude zabíjať, bude očkovanie.
dyk
Jedna rada:

Keď vam bude strkať tyčku do nosa, odtiahnite hlavu s tym, ze to bolí a nedovoľte strkajucemu ďalší pokus

On nemusí zyčku strčiť až tam, kde mu to urcili. Nedovolte, aby sa vám šprtal v nose dlhšie, ako dve sekundy. Na výter to musí stačiť. Nedovoľte, aby vam narusil tú membránu. Takto to spravyla jedná zdravotná sestra a lekárka jej chcela nasylu pritlačiť hlavu druhou rukou. Ona …More
Jedna rada:

Keď vam bude strkať tyčku do nosa, odtiahnite hlavu s tym, ze to bolí a nedovoľte strkajucemu ďalší pokus

On nemusí zyčku strčiť až tam, kde mu to urcili. Nedovolte, aby sa vám šprtal v nose dlhšie, ako dve sekundy. Na výter to musí stačiť. Nedovoľte, aby vam narusil tú membránu. Takto to spravyla jedná zdravotná sestra a lekárka jej chcela nasylu pritlačiť hlavu druhou rukou. Ona odskočila a povedala jej, ze "Tie vyteri robite hnusne" Ona sa jej spytala "Ste zdravotnička?" Ona "Áno" a lekárka sklapla. Vysiel jej negat. výsledok ale po nej nasledujuca mala krvacanie z nosa. Preto dajte POZOR!!!

...

hlavnespravy.sk/…-kontrolu-certifikatov/2334750

...

Keby to bolo oficiálne tlačivo, obsahovalo by meno toho, kto test

vykonal a pečiatku toho, kto test nariadil. Nič z toho tento zdrap

papiera neobsahuje. Pretože iniciátori a realizátori tohoto cirkusu
sú „odborníci”.!

9

Odpovědět
RoBo Arien Jozefpřed 5 hodinami

+ číslo písomnosti

1

Odpovědět
partizánsky chodník RoBopřed 5 hodinami

+ original a kopia aby mala kazda strana potvrdenie.

OdpovědětLei Lak Arien Jozefpřed 7 hodinami edited

Lekarsky nález
musi byt potvrdeny osobou sposobliou .t.j LEKAROM ..----------
Článok 2
Náležitosti pečiatky lekára avybraného pracovníka v zdravotníctve
1)Pečiatka lekára avybraného pracovníka v zdravotníctve obsahuje:
a) názov asídlo zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“)

b) kód zariadenia poskytovateľa vúradom určenom tvare p99999sppyzz

c) titul, meno apriezvisko lekára alebovybraného zdravotníckeho pracovníka

d) odbornosť lekára
uvedenú slovom; vprípade prednostu kliniky obsahuje textprednosta príslušnej kliniky,vprípade primára oddelenia obsahuje text primár príslušného oddelenia;uvybraného zdravotníckeho pracovníka obsahuje odbornosťalebodosiahnuté vzdelanie uvedené slovom

e) ak ide olekára bez dosiahnutej špecializácie,vkladá sa názov sekundárny lekár

f) číselný kód lekára alebo vybraného pracovníka v zdravotníctve vúradom určenom tvare l99999sll.
udzs-sk.sk/…10-6b3a-4622-8786-78ed07599701
-----
CO JE CERTIFIKAT? - MENEJ AKO TOALETNY PAPIER :)
agnesino
Laco Bajzo