ľubica
1192.9K

P.G.Amorth: Také v církvi máme adepty satanských sítí

Číslo 451 Chiesa viva, červenec - srpen 2012 věnuje Don Luigi Villa podrobnostem týkajícím se Capella Paolina - kaple sv. Pavla, která sousedí se …
ľubica
ked si tento dlhý text celý prečítate, zistíte že sa slová z Fatimy len napĺňajú.....
ved ked vyhodili trojjediného Boha, zriekli sa Ho v prospech satana, tak máme tu len dôsledky jeho vlády, t. j jeho pôsobenia medzi prelátmi / v akejkoľvek podobe, v posledných dnoch v podobe sex. zneužívania, homosexualnych orgii medzi prelatmi a pod. /:
Centrálny posolstvom Fatimy je, že poslední pápeži (pápež…More
ked si tento dlhý text celý prečítate, zistíte že sa slová z Fatimy len napĺňajú.....
ved ked vyhodili trojjediného Boha, zriekli sa Ho v prospech satana, tak máme tu len dôsledky jeho vlády, t. j jeho pôsobenia medzi prelátmi / v akejkoľvek podobe, v posledných dnoch v podobe sex. zneužívania, homosexualnych orgii medzi prelatmi a pod. /:
Centrálny posolstvom Fatimy je, že poslední pápeži (pápež) budú pod vplyvom diabla!
ľubica
iba jeho Svatost Benedikt XVI. znova vysvätil maličku kaplnku susediacu so sixtinskou kaplnkou, kde predtým vatikánski hadi v 60 rokoch pravidelne ´slúžili satanské omše´, viac tu:P.G.Amorth: Také v církvi máme adepty satanských sítí.
7 more comments from ľubica
ľubica
výber z textu, po ktorom som bez slov:
Môžeme si domysliet, že vzývanie Lucifera, ktoré urobil bývalý biskup z Charlestonu John Joyce Russel : So štólou všetkých bezbožností vkladám do tvojich rúk Trojitú Korunu Petrovu podľa pevnej vôle Lucifera, tak, aby si tu mohol panovat, aby mohla existovat jediná Cirkev, Univerzálna Církev a po odložení tiary pápežom. Pavlom VI. 23. 11. 1964, a po odstran…More
výber z textu, po ktorom som bez slov:
Môžeme si domysliet, že vzývanie Lucifera, ktoré urobil bývalý biskup z Charlestonu John Joyce Russel : So štólou všetkých bezbožností vkladám do tvojich rúk Trojitú Korunu Petrovu podľa pevnej vôle Lucifera, tak, aby si tu mohol panovat, aby mohla existovat jediná Cirkev, Univerzálna Církev a po odložení tiary pápežom. Pavlom VI. 23. 11. 1964, a po odstranení tiary i z apoštolského symbolu Benediktom XVI., mohli títo pápeži len hovoriť, ale v žiadnom prípade dosiahnúť praktické výsledky, pretože sa vzdali moci vládnuť církvi.

A prečo vôbec došlo k rozhodnutiu odložit tiaru a odstranit ju zo znaku Svatej Stolice? Bolo to osobné rozhodnutie alebo nariadenie niekoho iného?

Presnú odpoveď nájdeme v slovách, ktoré pri čiernej omši predniesol medzinárodný pruský delegát, keď čítal na záver omše Autorizační Zákon: Kdokolvek teda skrze túto Internú kaplnku bude ustanovený ako nástupca Papežského Úradu, musí prísahat on a všetci, korých bude riadit, že bude dobrovolným nástrojom a spolupracovníkom Zakladateľov Domu Človeka na Zemi a nad celým Kosmem Človeka. Krátko predtým prehlásil, že tato Interná kaplnka teraz patrí jemu a jeho sme nastolili ako Pána a Veliteľa našho ludského osudu (Lucifera).
............................... 🤐
..... už vám dochádza prečo odstúpil Jeho svätosť BenediktXVI...... zrejme to čo požadovali tieto slobodomurárske VAT-svine už nemohol urobiť.... Bože zmiluj sa!!! 🙏
ľubica
vyberám z textu: Ve své knize „Windswept house”, autor, jezuita, exorcista prof. Martin Malachi, na str. 492 – 493 píše:
»Náhle se stalo naprosto neoddiskutovatelnou skutečností, že během tohoto pontifikátu organizace římské katolické církve nesla v sobě trvalou přítomnost kleriků, kteří praktikovali kult Satana, a velmi ho oceňovali; biskupové i kněží se oddávali sodomskému hříchu a …More
vyberám z textu: Ve své knize „Windswept house”, autor, jezuita, exorcista prof. Martin Malachi, na str. 492 – 493 píše:
»Náhle se stalo naprosto neoddiskutovatelnou skutečností, že během tohoto pontifikátu organizace římské katolické církve nesla v sobě trvalou přítomnost kleriků, kteří praktikovali kult Satana, a velmi ho oceňovali; biskupové i kněží se oddávali sodomskému hříchu a zneužívali děti; řeholní sestry praktikovaly černé obřady kultu Wicca a udržovaly lesbické vztahy... Každý den, i v neděli a o svátcích byly konány svatokrádežné a rouhavé obřady u svatých oltářů lidmi, kteří se kdysi nazývali kněží. Tyto akty a svatokrádeže se děly s vědomím nebo alespoň mlčenlivým souhlasem kardinálů, arcibiskupů a biskupů... Tvořili menšinu, asi desetinu z posvěcených osob, ale právě tato menšina obsazovala překvapivě nejvyšší a nejodpovědnější místa. Byly zde dvě zvláště znepokojující skutečnosti: vytvořila se stabilizovaná síť skupin homosexuálních kleriků a sdružení satanistů a tato síť měla až nezřízený vliv a moc.
...........................
hoci som dcéra RKC, cítim sa ako dcéra alkoholika 🥴 , Bože dobrý zmiluj sa nad nami!!!
ľubica
Martin Malachi bol kňaz – jezuita, exorcista, dosiahol tri doktoráty- z históie, archeológie a semitských jazykov. Zúčastnil sa zasadania II.VK koncilu, ale vývoj v cikvi ho privádzal do stále väčšieho stresu.
Odišiel preto zo služieb Vatikánu a stal sa profesorom na Pápežskom biblickom ústave. Znechutený vývojom jezuitského rádu požiadal o uvoľnenie z profesie rehoľných sľubov a odišiel ako …
More
Martin Malachi bol kňaz – jezuita, exorcista, dosiahol tri doktoráty- z históie, archeológie a semitských jazykov. Zúčastnil sa zasadania II.VK koncilu, ale vývoj v cikvi ho privádzal do stále väčšieho stresu.
Odišiel preto zo služieb Vatikánu a stal sa profesorom na Pápežskom biblickom ústave. Znechutený vývojom jezuitského rádu požiadal o uvoľnenie z profesie rehoľných sľubov a odišiel ako svetský kňaz do USA, kde si najskôr zarábal na živobytie ako umývač riadu, čašník a taxikár.

Pod pseudonymom písal velmi kritické knihy o vývoji v církvi a v jezuitském ráde. O niektorých skutočnostiach mohol písať len vo forme románov. Tak tomu bolo i v prípade románu „Rozcuchané církve“. Podal mnoho významných svedectviev a dosvedčil, že oba koncilní papeži prešli zasvätením v lóži. Provedl tisíce malých a několik set velkých exorcismů.

👍

Nakonec se jako nepohodlný člověk stal obětí atentátu. 🥴
Oficiálně se udává, že nešťastně upadl. V červenci 1999 byl nalezen ve svém bytě se zkrvavenou hlavou. V nemocnici těsně před smrtí stačil ještě říct, že ho napadl zezadu atentátník, kterého sám neviděl. Je pochovám na hřbitově Hawthorne v New Yorku.
viac v hlavnom texte
ľubica
iba jeho Svatost Benedikt XVI. znova vysvätil maličku kaplnku susediacu so sixtinskou kaplnkou, kde predtým vatikánski hadi v 60 rokoch pravidelne ´slúžili satanské omše´, viac tu:P.G.Amorth: Také v církvi máme adepty satanských sítí.
ľubica
ľubica
P. Gabriel Amort je oficiální exorcista diecéze Řím. Ve své knize "Memorie" uvádí, že ve Vatikánu jsou kardinálové, biskupové a kněží, kteří patří k satanské síti. Pramenem jeho informací jsou osoby, které byly v kontaktu s touto skutečností, a přiznání démonů v rámci exorcismů

Také P. Gabriel Amort, oficiální exorcista diecéze Řím, je informován o existenci satanských sítí mezi klérem. V jeho …More
P. Gabriel Amort je oficiální exorcista diecéze Řím. Ve své knize "Memorie" uvádí, že ve Vatikánu jsou kardinálové, biskupové a kněží, kteří patří k satanské síti. Pramenem jeho informací jsou osoby, které byly v kontaktu s touto skutečností, a přiznání démonů v rámci exorcismů

Také P. Gabriel Amort, oficiální exorcista diecéze Řím, je informován o existenci satanských sítí mezi klérem. V jeho Pamětech čteme:

Satanisté ve Vatikánu?

„Ano, i ve Vatikánu jsou členové satanských sítí.“

A koho zahrnují? Jedná se o kněze nebo prosté laiky?

„Jsou mezi nimi kněží, monsignoři a také kardinálové.“

Promiňte, ale odkud to víte?

„Vím to od osob, které mi to mohly sdělit, protože mají bezprostřední informace. Je to také věc, kterou přiznává sám Démon přinucený k poslušnosti během exorcismu.

Je o tom informován papež?

„Samozřejmě, že je o tom informován! Ale dělá to, co může. Je to obtížná záležitost. Papež Benedikt je Němec, je tedy ze země, která je na tyto otázky alergická. V Německu nejsou exorcisté. A přesto papež nám věří. Měl jsem příležitost mluvit s ním o tom třikrát, když byl ještě prefektem Kongregace pro nauku víry. Jestliže nám tedy věří...“

Je tedy pravda, co řekl Pavel VI., že do církve pronikl Satanův dým?

„Je to bohužel pravda, protože také v církvi máme adepty satanských sítí. Mluvil o tom 29. června 1972. Jistě tím prolomil led a zvedl roušku mlčení a cenzury, která trvala příliš dlouho, proto to nemělo praktické důsledky. Chtěl někoho, jako jsem já, nemohl nic udělat, vyvolat poplach a dosáhnou konkrétních výsledků.“

Pavel VI. věděl, že Satanův dým vstoupil, a oznámil to právě 29. června, kdy byly slouženy dvě černé mše, aby byl Satan ve Vatikánu intronizován. I když nadzvedl roušku, nemělo to praktické důsledky .

Můžeme se domyslet, že vzývání Lucifera, které prováděl bývalý biskup z Charlestonu John Joyce Russel slovy: Se štolou všech bezbožností vkládám do tvých rukou Trojí Korunu Petrovu podle pevné vůle Lucifera, tak, abys zde mohl panovat, aby mohla existovat jediná Církev, Univerzální Církev a po odložení tiáry, které provedl Pavel VI. 23. listopadu 1964, a po odstranění tiáry i z apoštolského symbolu, které provedl Benedikt XVI., mohli tito papežové pouze mluvit, ale nikoliv dosáhnout praktických výsledků, protože se vzdali moci vládnout v církvi.

A proč vůbec došlo k rozhodnutí odložit tiáru a odstranit ji ze znaku Svatého stolce? Bylo to osobní rozhodnutí nebo nařízení někoho jiného?

Přesnou odpověď najdeme ve slovech, která při černé mši pronesl mezinárodní pruský delegát, když četl na závěr mše Autorizační Zákon:Kdokoliv tedy skrze tuto Interní kapli bude ustanoven jako nástupce Papežského Úřadu, musí přísahat on a všichni, které bude řídit, že bude dobrovolným nástrojem a spolupracovníkem Zakladatelů Domu Člověka na Zemi a nad celým Kosmem Člověka. Krátce předtím prohlásil, že tato Interní kaple nyní náleží Jemu a jeho jsme nastolili jako Pána a Velitele našeho lidského osudu (Lucifera).

Do dějin vstoupila tato fakta:

- rozhodnutí o volbě kardinála Roncalliho učinila masonerie;

- volba kardinála Montiniho se uskutečnila na zásah několika členů židovské masonerie B´nai Brith;

- volba kardinála Karola Wojtyly na papežský stolec byla výsledkem zásahu Zbigniewa Brzezinského, hlavy B´nai Brith v Polsku. Jeho velkým elektorem je zednář kardinál König.

- že to byla masonerie, kdo rozhoduje o volbě papeže, dosvědčuje dopis kardinála Baggia, který ihned po smrti Pavla VI. napsal velmistrovi italské lóže, nabízel mu své služby a připomínal mu jeho slib, že ho učiní papežem
............. 🤨 🥴 🙏
snakee
odstranil nesprávnou exkomunikaci arcibiskupa Lefebvra a jeho 4 biskupů.
TO JE CO ZA SLOVNÍ OBRAT? KDYŽ NĚCO NENÍ, TAK NENÍ CO ODSTRAŇOVAT @Libor Halik
snakee
TENTA MÁ ŠTĚSTÍ ŽE MÁ CÉRU KTERÁ POBRALA ROZUMU,KDYŽ BABKA ZEŠÍLELA U PANÁČKA CHARISMATIKA
Samson1
Víš co je zajímavé hento, snad jsem to nepostřehl dobře, ale v Tridentské liturgii mše svaté jsem si nevšiml toho známého: V jednotě s naším papežem...biskupem. Tridentská mše byla stanovena pro všchny věky a jedná se o jednotu církve a Krista, tedy v neměnné nauce a liturgii. To v jednotě s papežem zavedl asi až Bugnini, zednář a oni chtějí tu nemožnou jednotu církve s NWO. Ještě se specielně …More
Víš co je zajímavé hento, snad jsem to nepostřehl dobře, ale v Tridentské liturgii mše svaté jsem si nevšiml toho známého: V jednotě s naším papežem...biskupem. Tridentská mše byla stanovena pro všchny věky a jedná se o jednotu církve a Krista, tedy v neměnné nauce a liturgii. To v jednotě s papežem zavedl asi až Bugnini, zednář a oni chtějí tu nemožnou jednotu církve s NWO. Ještě se specielně na toto podívám. Stejně jak u kalicha je za mnohé, té všeobjímající lásky všech a bez obrácení a pokání.
Monika G
Ano hento, nejde o názor, ale o pravé učení Ježíše Krista, které tito modernisté překrucují.
Monika G
Každý máme hento svůj názor a já Vám vůbec nic nevyčítám. Jen si myslím, že není správné římskokatolickou církev opustit i když se mi vůbec nelíbí, co se v ní zvláště po Druhém vatikánském koncilu děje. Že jste zvolila toto řešení je jen Vaše volba a já ji plně respektuji. Nejde přece o nějakou kritiku katolické církve za každou cenu, ale každý katolík by měl raději poslouchat Boha a ne …More
Každý máme hento svůj názor a já Vám vůbec nic nevyčítám. Jen si myslím, že není správné římskokatolickou církev opustit i když se mi vůbec nelíbí, co se v ní zvláště po Druhém vatikánském koncilu děje. Že jste zvolila toto řešení je jen Vaše volba a já ji plně respektuji. Nejde přece o nějakou kritiku katolické církve za každou cenu, ale každý katolík by měl raději poslouchat Boha a ne chybujícího člověka i když je to třeba sám papež. Nejde přece o nějakou tradici, ale o pravé učení Ježíše Krista.
One more comment from Monika G
Monika G
Hento, tradicionalistům se samozřejmě nelíbí, co se v římskokatolické církvi po 2.VK děje. Spokojeni jsou ti, které Vy bohužel mnohdy paradoxně podporujete. Opustit tuto jedinou pravou církev nic neřeší. Naopak je nutné v této zraněné církvi zůstat a snažit se všemi způsoby o nápravu.
Libor Halik
Od času homosexuálního papeže Pavla VI. byli papežové instalováni se souhlasem ryze židovské lóže B´nai Brith. Od r.2013 kdy je liberální jezuita Argentinec Bergoglio biskupem v Římě pod jménem František, tak se moci v Římě ujali ruští komunisté z bývalého Sovětského svazu, dle předpovědi z Fatimy. Komunisté a bankéři Rothschildi položidovských zednářských (slobodomurárských) lóží ritu skotského …More
Od času homosexuálního papeže Pavla VI. byli papežové instalováni se souhlasem ryze židovské lóže B´nai Brith. Od r.2013 kdy je liberální jezuita Argentinec Bergoglio biskupem v Římě pod jménem František, tak se moci v Římě ujali ruští komunisté z bývalého Sovětského svazu, dle předpovědi z Fatimy. Komunisté a bankéři Rothschildi položidovských zednářských (slobodomurárských) lóží ritu skotského a francouzského, včetně iluminátů, bojují nyní o světovládu proti židovským lóžím B´nai Brith, což vyvrcholí 3. světovou válkou.
Libor Halik
Dle mého chápání Benedikt XVI. nepokračoval v hříchu papeže Jana Pavla II., když v lednu 2009 veřejně odstranil nesprávnou exkomunikaci arcibiskupa Lefebvra a jeho 4 biskupů. Neudělal Bohu žel další krok, nezasvětil Rusko do ochrany Neposkvrněné Panny Marie, proto se naplní proroctví z Fatimy, že bude nová světová válka s Ruskem, kdy ruští (dle Garabandalu znovu komunističtí) vojáci budou …More
Dle mého chápání Benedikt XVI. nepokračoval v hříchu papeže Jana Pavla II., když v lednu 2009 veřejně odstranil nesprávnou exkomunikaci arcibiskupa Lefebvra a jeho 4 biskupů. Neudělal Bohu žel další krok, nezasvětil Rusko do ochrany Neposkvrněné Panny Marie, proto se naplní proroctví z Fatimy, že bude nová světová válka s Ruskem, kdy ruští (dle Garabandalu znovu komunističtí) vojáci budou popravovat katolického papeže, biskupy, kněze, řeholníky a věřící (dle Garabandalu do času než dojde z varovnému znamení na nebi, či k zázraku v Garabandalu).
2 more comments from Libor Halik
Libor Halik
Dle zjevení z Garabandalu je Benedikt XVI. papežem doby konce časů. Dle proroctví irského sv. Malachiáše je Slávou olivy. To sedí k proroctví blahoslavené K. Emmerichové (+1824), že ač budoucí papežové budou nejen papeži, ale i vůdci protikřesťanské sekty ze všech náboženství, tak 1 z těchto papežů učiní pokání před svou smrtí. Logicky to bude ten Sláva olivy, potomek z rodu Aron Benedikt XVI. …More
Dle zjevení z Garabandalu je Benedikt XVI. papežem doby konce časů. Dle proroctví irského sv. Malachiáše je Slávou olivy. To sedí k proroctví blahoslavené K. Emmerichové (+1824), že ač budoucí papežové budou nejen papeži, ale i vůdci protikřesťanské sekty ze všech náboženství, tak 1 z těchto papežů učiní pokání před svou smrtí. Logicky to bude ten Sláva olivy, potomek z rodu Aron Benedikt XVI. Dle zjevení z Fatimy a vidění sv. Pia X. zemře papež Josef (Ratzinger) zastřelen ozbrojenci.
Libor Halik
Od 23.6.1963 do r.2009 se nenormální černé satanské mše konávaly v kapli sv. Pavla, kde se shromážďují kardinálové před volbami nového papeže. R.2009 byla kaple pravděpodobně znovu zasvěcena Ježíši Kristu v dlouhém obřadu Benediktem XVI.