taboret
52.1K
Jędrek
KRÓLUJ NAM CHRYSTE !!!
tahamata
Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!
zapis
Stenia
29 sierpnia 1939 rok. „Sam akt ofiarowania Polski przez Intronizację Mojemu Sercu przyniesie zbawienne korzyści, bo przez to bardzo dużo dusz nawróci się szczerze do Pana Boga, poddając się Jego prawu. Powiedz, Moje dziecko, Ojcu, by napisał w tej sprawie do Prymasa Polski. Teraz jest najodpowiedniejsza chwila. Trzeba korzystać z czasu i łaski”.
Listopad 1940 rok . „Ja chcę niepodzielnie panować …
More
29 sierpnia 1939 rok. „Sam akt ofiarowania Polski przez Intronizację Mojemu Sercu przyniesie zbawienne korzyści, bo przez to bardzo dużo dusz nawróci się szczerze do Pana Boga, poddając się Jego prawu. Powiedz, Moje dziecko, Ojcu, by napisał w tej sprawie do Prymasa Polski. Teraz jest najodpowiedniejsza chwila. Trzeba korzystać z czasu i łaski”.

Listopad 1940 rok . „Ja chcę niepodzielnie panować w sercach ludzkich. Proś o przyspieszenie Mego panowania w duszach przez Intronizację”.

"Miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat" (J 16, 33).


Jest coś tragicznego w zaślepieniu i zatwardziałości świata i licznego duchowieństwa , które odmawia intronizacji i posłuszeństwa królewskiej władzy Jezusa Chrystusa Króla królów.. Straszny to grzech przeciw Duchowi Świętemu!
Lecz ty śpiewaj narodzie Polski pieśń hołdu Panu i wołaj:

Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat.
Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Władcą nam!

Niech będzie twoją dumą narodzie polski pracować, walczyć i cierpieć pod sztandarem Chrystusa Króla i jego Kościoła Świętego. Wołaj z dumą narodzie polski:

KRÓLUJ NAM CHRYSTE!!!
Engel44
👍