SV. LEV VEĽKÝ BRÁNIL SVÄTÚ CIRKEV PRED BLUDMI A SPOLOČNOSŤ PRED ROZVRATOM

Pápež Lev Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi, sa narodil v Ríme. Sv. Celestín ho vymenoval za arcidiakona rímskej cirkvi a za jeho vlády a vlády Sixta III. mal veľký podiel na riadení Cirkvi. Po Sixtovej smrti bol Lev zvolený v roku 440 za pápeža. Bolo to obdobie strašných skúšok. Vandali a Huni pustošili provincie ríše a nestoriáni, pelagiáni a iní heretici spôsobovali ešte väčšiu skazu v dušiach.

Nová heréza kňaza Eutycha, ktorý zamieňal dve Kristove prirodzenosti, ho nútila rázne zasiahnuť a rozvinúť pravé učenie o Vtelení, ale táto heréza podporovaná byzantským dvorom si získala silnú pozíciu medzi východnými mníchmi a biskupmi. Po troch rokoch neprestajnej námahy priniesol Lev na Chalcedónskom koncile jeho slávnostné odsúdenie, pričom všetci otcovia podpísali jeho spis a zvolali: "Peter prehovoril prostredníctvom Leva."

Čoskoro nato vtrhol Attila so svojimi Hunmi do Itálie a cez jej horiace mestá tiahol na Rím. Lev mu odvážne vyšiel v ústrety a presviedčal ho, aby sa obrátil späť. Keď videl, že strašný Attila, "Bič Boží", čerstvo po vyplienení Akvileje, Milána a Pavie, s bohatou korisťou má Rím na dosah, vyšiel mu svätec v ústrety a na jeho slovo obrátil svoje veľké vojsko späť k Dunaju. Attilovi náčelníci sa pýtali, prečo sa zachoval tak zvláštne. Odpovedal, že nemohol inak, lebo za Levom videl stáť dve hrozivé “božské” postavy. Boli to svätí Peter a Pavol, ktorí bránili mesto a hrozili mu skazou celého jeho vojska a Božím hnevom.

Ak sú nebezpečenstvá Cirkvi v súčasnosti rovnako veľké, ako za čias svätého Leva, starostlivosť svätého Petra nie je o nič menšia. Prosme veľkého pápeža o ochranu a orodovanie, lebo aj dnes sme ohrození - Cirkev trápia bludy a spoločnosť trpí rozvratníctvom.

V smutnej situácii, v ktorej sa dnes nachádzame, modlime sa k svätému Levovi a prosme ho, aby v Cirkvi znovu roznietil ducha ducha rozlišovania, svätej bdelosti, vyrovnanej neústupnosti, bojovnosti a boja. Aby boli bludy a falošné náuky jasne pomenované a odsúdené. Keby sa to v Cirkvi zaviedlo, možno by bol svet ušetrený strašného trestu, ktorým musí prejsť. Modlime sa k nemu, aby sme sa aj my zapálili týmto duchom a až do konca čias verne Cirkev bránili.
Podcasty otca Radovana
Kamil Horal
V legende Attila bol vydesený,lebo vedľa Leva stáli anjeli s vytasenými ohnivými mečami a hrozili pyšnému Attilovi...v reale dal Lev veľké výkupné /zlato,perly,diamanty/ za záchranu mesta Ríma pred drancovaním a zabíjaním divochmi a vrahmi Attilu...Dnes by sa veru Lev s anjelmi nezastavil,chodil by od jednej vlády ku druhej,až by sa anjelom ohnivé meče otupili a ohne zhasli...
Kamil Horal
Chcem sa len "poďakovať" adminovi tejto temnej stránky za spravodlivosť,akou určuje poradie článkov.Dal som nový článok a umiestnilo mi ho až na 41 miesto...teda za články, čo tu videli aj vyše 20 hodín a ani mi ho nenapísalo do obsahu...Dal som zdieľať a hodilo to na 21 miesto a potom aj zmazalo...Večer zdieľanie postúpilo z 21 miesta na 54...a pôvodný článok zo 150 miesta zmizol.Ešte ma …More
Chcem sa len "poďakovať" adminovi tejto temnej stránky za spravodlivosť,akou určuje poradie článkov.Dal som nový článok a umiestnilo mi ho až na 41 miesto...teda za články, čo tu videli aj vyše 20 hodín a ani mi ho nenapísalo do obsahu...Dal som zdieľať a hodilo to na 21 miesto a potom aj zmazalo...Večer zdieľanie postúpilo z 21 miesta na 54...a pôvodný článok zo 150 miesta zmizol.Ešte ma p.Christian zmoderoval,aby mi nebolo ľúto...dík za prejav kresť. láskavosti...Politické články s nenávisťou a zlobou tu visia aj 2 dni vpredu...hodnotné kresť. a katol.články sú likvidované,alebo hodené dva dni dozadu,aby ich nikto ani nečítal...a to len preto,že som napísal pravdu a csk news...čo je zač...Takže vám váž.admin pekne ďakujem za šikanu a likvid...
Marieta Ria
Kamil, mne Tvoj príspevok Vtáčik... momentálne zobrazuje ako prvý.
Ale máš pravdu, že sa tu dejú čudné veci. Ale čo chceme, keď sa tu k moci miešať karty dostal Avi Liva, ktorý si tu spolu s Církví (Deponativ, cesta.cz) rozoberajú tunajších katolíkov na šróbky. Zrušil všeobecné komentáre a presadzuje tu svoje bludy a nezmysly. Vysmievajú sa z relikvií, z úcty ku svätým, ktorí nás predišli …More
Kamil, mne Tvoj príspevok Vtáčik... momentálne zobrazuje ako prvý.
Ale máš pravdu, že sa tu dejú čudné veci. Ale čo chceme, keď sa tu k moci miešať karty dostal Avi Liva, ktorý si tu spolu s Církví (Deponativ, cesta.cz) rozoberajú tunajších katolíkov na šróbky. Zrušil všeobecné komentáre a presadzuje tu svoje bludy a nezmysly. Vysmievajú sa z relikvií, z úcty ku svätým, ktorí nás predišli do večnosti a sú nám vzorom v nasledovaní Božích zákonov. Prosíme ich o príhovor a orodovanie za nás, aby nám pomáhali dostať sa raz tam, kde oni už sú - do večnej blaženosti.
Ďalej tu vyčíňa Johana, Šaman,@Immaculato Immaculato @Immaculato Immaculata Messaggio @TerezaK @V Bohu Všemohoucím...(s pozdravom váš kolektív strážnych anjelov) pod x nickmi, čo tu propagujú kdejakú ezoteriku a Nubiru, Aštara a iné bytosti. Vyhrážajú sa tu, odsudzujú... kam sa to rúti táto stránka?? Keby bol admin dobrý katolík, tak by sa tu nemohlo takto rozmáhať presadzovanie útokov na pravú Cirkev, znevažovanie toho, čo je nám sväté... rúhať sa a robiť z Krista nejakého prostredníka a rabína...neuznávanie Jeho ako 2. Božskej osoby!