Totální duchovní úpadek Iz 5,20 Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo nazývají tmou, kdo vydávají hořkost za sladkost a sladkost za hořkost!More
Totální duchovní úpadek
Iz 5,20 Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo nazývají tmou, kdo vydávají hořkost za sladkost a sladkost za hořkost!
Církví Boha živého
Další zvrácenost a odpornost! Marieta Ria vyzývá, aby jste se modlili opět k mrtvým, nejlépe k papežům a vytvářeli si klidně vlastní svaté, pravdu nehledali a nenásledovali:
...Modlime sa k nemu, aby sme sa aj my zapálili týmto duchom a až do konca čias verne Cirkev bránili... (v textu z odkazu, zde uvedeného níže)
p.s. na konci jejího příspěvku též oslovuje kohokoliv otcem, což je v přímém …More
Další zvrácenost a odpornost! Marieta Ria vyzývá, aby jste se modlili opět k mrtvým, nejlépe k papežům a vytvářeli si klidně vlastní svaté, pravdu nehledali a nenásledovali:

...Modlime sa k nemu, aby sme sa aj my zapálili týmto duchom a až do konca čias verne Cirkev bránili... (v textu z odkazu, zde uvedeného níže)

p.s. na konci jejího příspěvku též oslovuje kohokoliv otcem, což je v přímém rozporu s Biblí, viz.:

Mt 23,9 A nikoho si na zemi nenazývejte ‚otcem‘, protože máte jediného Otce, který je v nebi.

ODKAZ:
SV. LEV VEĽKÝ BRÁNIL SVÄTÚ CIRKEV PRED BLUDMI A SP…
Církví Boha živého
@Avi Liva sám se bratře podívej na tu řvoucí bludnou šílenost plnou tmy, pohanství a vlastních rozporů, které může podpořit pouze falešný věřící (odkaz)
Avi Liva
Krásné, upřímné svědectví. Díky Bohu, který dává lidem dobré dary!
M O D L A – Gloria.tv
Avi Liva
Církví Boha živého: Marieta Ria vyzývá, aby jste se modlili opět k mrtvým
Takové výzvy pramení z nepochopení učení Ježíše Krista. Nevěstka se postarala o to, oba lidem zamezila přístup k učení Rabína Ježíše. Obelhaným lidem falešní pastýři předkládají vlastní nauku, která nemá s učením našeho Pána nic společného.
Kdo chce nalézt Pravdu, musí vytrvale prosit Boha a číst svatá Písma. …More
Církví Boha živého: Marieta Ria vyzývá, aby jste se modlili opět k mrtvým

Takové výzvy pramení z nepochopení učení Ježíše Krista. Nevěstka se postarala o to, oba lidem zamezila přístup k učení Rabína Ježíše. Obelhaným lidem falešní pastýři předkládají vlastní nauku, která nemá s učením našeho Pána nic společného.
Kdo chce nalézt Pravdu, musí vytrvale prosit Boha a číst svatá Písma.

Kdo se modlí k mrtvým, najde svůj podíl s mrtvými.
Církví Boha živého
Avi Liva dobře. Dolož i Biblí.
Církví Boha živého
Avi Liva se svými chybami by se mělo pracovat postupně, ale u každého. Ješitní lidé toto nechtějí ani slyšet, uráží se nejen nad Pravdou, ale nad úplně vším, co není z jejich vlastní vůle.
Avi Liva
Máš pravdu. Je mi líto pyšných lidí, jako je @Marieta Ria Namlouvají si, že poznali celou pravdu, přitom poznali jen malou částečku, kterou si vykládají podle svých chatrných vědomostí.
Církví Boha živého
Avi Liva pokud by jsi i takovým měl dát šanci (proto je prozatím nesoudil), co by jsi jim poradil?
Avi Liva
Jedno staré přísloví praví: „Komu není rady, tomu není pomoci". Toto přísloví vzniklo po zkušenostech s lidmi, jako je Marieta Ria. Jak poradit pyšnému člověku, který si namlouvá, že je moudrý?
Nezbývá, než čekat, že se brzy naplní jiné přísloví: „Pýcha předchází pád". A tento pád budiž ponaučením pro všechny, kteří se dokáží poučit za svého pádu. A opět, někdo může padnout tisíckrát …More
Jedno staré přísloví praví: „Komu není rady, tomu není pomoci". Toto přísloví vzniklo po zkušenostech s lidmi, jako je Marieta Ria. Jak poradit pyšnému člověku, který si namlouvá, že je moudrý?
Nezbývá, než čekat, že se brzy naplní jiné přísloví: „Pýcha předchází pád". A tento pád budiž ponaučením pro všechny, kteří se dokáží poučit za svého pádu. A opět, někdo může padnout tisíckrát a nikdy se nepoučí.
Církví Boha živého
Avi Liva jeden je soudce, druhý soudce nespravedlivý. Ten první je přínosem, ale proč má rozsévat špínu a křivost ten druhý? Pro to, aby se neponaučil? Pro to, aby se mu dařilo stále stejně i nadále? Spíše ne. Může se buďto ponaučit, nebo být zatvrzelý a být lapen vlastní samospravedlností, neboť i spravedlnost si každého měří a ví, kolik může z dobrého nabídnout a kolik ne. U některých …More
Avi Liva jeden je soudce, druhý soudce nespravedlivý. Ten první je přínosem, ale proč má rozsévat špínu a křivost ten druhý? Pro to, aby se neponaučil? Pro to, aby se mu dařilo stále stejně i nadále? Spíše ne. Může se buďto ponaučit, nebo být zatvrzelý a být lapen vlastní samospravedlností, neboť i spravedlnost si každého měří a ví, kolik může z dobrého nabídnout a kolik ne. U některých bývá zodpovědnost velika.
Církví Boha živého
Viktoria Rija Gloria proč napadat věřící, proč ta toxicita/hořkost? Avi Liva jaký na to máte názor, také si hledáte pozůstatky zesnulých a vzýváte je pod falešnou rouškou čehosi?? Tento akt je extrémně zvrácený i kdybych věřící nebyl.
3 more comments from Církví Boha živého
Církví Boha živého
Viktoria Rija Gloria kolem tvého pomyslného domu je mnoho světla, mnoho dobra, vůbec nic špatného, ale kdokoliv věřící, či nedej aby spravedlivý tudy prochází, o to více utíká, poté, co zjistili jakou cestu skutečně svými počiny a svárlivostí naplňuješ! Svárlivost, dohady, rozepře, zatvrzelost, napadání, pronásledování věřících není od Boha!
Mt 23,26 Farizeji, ty slepče, nejdříve …More
Viktoria Rija Gloria kolem tvého pomyslného domu je mnoho světla, mnoho dobra, vůbec nic špatného, ale kdokoliv věřící, či nedej aby spravedlivý tudy prochází, o to více utíká, poté, co zjistili jakou cestu skutečně svými počiny a svárlivostí naplňuješ! Svárlivost, dohady, rozepře, zatvrzelost, napadání, pronásledování věřících není od Boha!

Mt 23,26 Farizeji, ty slepče, nejdříve vyčisti kalich zevnitř, pak bude čistý i navenek!
Zevnitř Viktorie!
Církví Boha živého
Viktoria Rija Gloria jsi křivopřísežnice, rovné větve lámeš a z křivých žádáš postavit věřícím dům, ty vidíš jako dobré! Ty vážně nevidíš co činíš, podívej jak vystupuješ, kolik čehosi bude asi vskrytu, co mnozí nevidí?
Církví Boha živého
Viktoria Rija Gloria hledáš někoho? Nevidím nikoho, kdo tu není - jakýsi tebou míněný Miros..
Avi Liva
@Marieta Ria svou pýchou velmi škodí na vinici Páně.
Církví Boha živého
Avi Liva aha. Co říkáš na obrázek a uživatelku, která po těchto antiduchovních bizarnostech prahne (protože nerozezná věřící od těch, co tak pouze vystupují, ale jsou na zcela jiné cestě - očividně)