Ahael
1111
27:07
ks. Piotr Natanek - 14.03.2021r.
fartuszniak leszek
Ksiądz Natanek:
,,Demokracja to jest szczyt demonizmu, powiedział nam to ojciec Bogumił...
on w Kalwarii Zebrzydowskiej w 1962r. na kolanach klęcząc napisał książkę mistyczną, dwie katedry, "Rozmowa lucyfera z Michałem Archaniołem", i tam lucyfer mówi "demokracja jest szczytem wymysłów demona", dlatego państwo amerykańskie wszędzie chce przynieść demokrację - demonizm, gdzie naród chce się …
More
Ksiądz Natanek:
,,Demokracja to jest szczyt demonizmu, powiedział nam to ojciec Bogumił...
on w Kalwarii Zebrzydowskiej w 1962r. na kolanach klęcząc napisał książkę mistyczną, dwie katedry, "Rozmowa lucyfera z Michałem Archaniołem", i tam lucyfer mówi "demokracja jest szczytem wymysłów demona", dlatego państwo amerykańskie wszędzie chce przynieść demokrację - demonizm, gdzie naród chce się ustawić inaczej, gdzie chce Boga obrać, czy chce rządzić sprawiedliwie, to posyłają swoje terrorystyczne oddziały, które wyżynają wszystko...
Wszędzie chcą zalać demonizm, który nazywa się demokracja
."
---
Mocne słowa Księdza Natanka o "demokracji", czyli o ustroju, który dzisiaj wychwalają, że to najlepszy ustrój i nic lepszego nie wymyślono. I tak może się wydawać, bo każdy ma prawo głosu, nawet skazany kryminalista, a taka zasada jest dziwna, kiedy o losie nas wszystkich decyzja jest w rękach tłumu podatnego na manipulację. To do jakiejkolwiek pracy sprawdza się kompetencje danej osoby, na przykład do sprzątania, a tu o losie nas wszystkich nie ma żadnego sprawdzenia kompetencji głosującego. Takie by można mieć zastrzeżenia, gdyby te "głosowania" były uczciwe, bo tak właściwie to jest fikcja wybierana, bo właściwie wyboru dokonują media i nie brak też fałszerstw wyborczych, by do władzy dostały się już rządzące opcje liberalne, bo w demokracji nie ma mowy, by do władzy doszła opcja całkowicie patriotyczna i przestrzegająca Przykazania Boże. Te opcje, które same siebie nazywają "prawicą" to właściwie dwom panom służą, bo dają "Bogu świeczkę a diabłu ogarek".
---
Jak demokratycznie skazano Jezusa na ukrzyżowanie:
Św. Mateusza 27:20-26
,,Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa.
Pytał ich namiestnik: Którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił? Odpowiedzieli: Barabasza.
Rzekł do nich Piłat: Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy: Na krzyż z Nim!
Namiestnik odpowiedział: Cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: Na krzyż z Nim!
Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz.
A cały lud zawołał: Krew Jego na nas i na dzieci nasze.
Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie
."
---
w tym kazaniu Ksiądz Natanek też mówi o "demokracji":
=> ks. Piotr Natanek - 12.03.2021r.