Libor Halik
1614.7K

24.2.2014 Hitler nad Kyjevskou radnicí+dopis z Ukrajiny

(Foto vchodu do kyjevského městského parlamentu z facebooku)

Není divu, že ruský premiér Medveděv má vážné pochybnosti o legitimitě těch orgánů, které se nyní na Ukrajině chopily moci po vyhnání prezidenta Janukoviče. Větší části politiků EU a větší části politiků USA to však nevadí.

Jak k tomuto došlo, jak to probíhalo?
Dopis z Ukrajiny ze zdrojů, kterým mohu důvěřovat.
(v závorce jsem doplnil vysvětlivkami)
Tady je to skutečně boj. Prostě ty americké revoluční technologie stojí na tom, že prostřednictvím masmédií, a tady na Ukrajině i církevníků (tj. žáků homosexuálního arcibiskupa Huzara), lžou a lžou. Jejich cílem je vzbudit až nepříčetnou nenávist proti vládě a k tomu jim slouží tzv. sakrální oběti. Snaží se za každou cenu vyprovokovat spec-jednotky „Berkut“ k akci, anebo, když se jim to nedaří, což je asi jedině na Ukrajině, pak najatí vrazi střílejí ze zbraní s tlumiči ze střech a oken do vlastních řad, aby mohli podle říct, kolik jakože mají obětí. Pak na každém sloupu rozvěšují fotky zabitých s křiklavým nápisem: (Janukovičova) vláda zaatakovala! (tj. zaútočila) Je to prostě podlost na entou. A církevníci (tj. žáci homosexuálního arcibiskupa Huzara) v tom samozřejmě mají hlavní slovo. Jedním ze strategických bodů těchto revolučních technologií je, snažit se za každou cenu získat příslušníky spec-jednotek Berkut na svou stranu. Tady se jim nepodařilo získat ani jednoho. Přesto často opublikují fámu, kolik se jich jakože přidalo k takzvanému „národu“, jak oni říkají majdánovcům. Ministerstvo vnitra musí vždycky znovu vyhlašovat, že je to lež, že jsou věrní přísaze, kterou složili a že nikdo nezradil. Tady na Ukrajině jsou to hlavně spec-jednotky „Berkut“ (orel) a ještě vnitřní vojska a policie. Armádu jako takovou v podstatě ani Ukrajina nemá. Ve všech televizních kanálech a novinách od rána do večera Berkut očerňují a církevníci (tj. žáci homosexuálního arcibiskupa Huzara) vybízejí lidi, aby telefonovali jejich rodinám a vybízeli je, aby na své syny citově působili, navozují dojem, jako by (tj. Berkutovci) byli nejstrašnější zrádci národa, kterým je třeba mluvit do duše, přitom proti nim vzbuzují nenávist a otevřeně jim vyhrožují. Jeden takový mladý táta (tj. Berkutovec), když s ním natočili ukrajinští aktivisti rozhovor v nemocnici, protože byl zraněný a samozřejmě masmedia by žádný takový rozhovor nenatáčela, jim řekl, že jejich dětem a manželkám přicházejí ustavičně výhrůžné SMS, že je kvůli jejich tátovi zabijí. Představ si, jaký je to strašný psychologický tlak – on ledva dýchá a teď, aby se ještě bál, že tam tyranizují manželku a děti. Je to prostě podlost do nebe volající. U těch mladších (tj. Berkutovců) se zase soustřeďují útoky na jejich rodiče. Je to strašná nespravedlnost, protože Berkut je tam bez zbraní, fakt jak ovce na zabití. Nedávno jeden ruský novinář napsal, že mu ukrajinští příslušníci spec-jednotek připadají ve srovnání s americkými, spíš jak matka Tereza (tj. bezbranní). Nedávno naši starší poslali dopis, ve kterém navrhují, aby bylo jednotlivým členům Berkutu uděleno nejvyšší ukrajinské vyznamenání: „heroj Ukrajiny“ a z hlediska křesťanské víry, aby ti, kteří položili životy v tomto boji za uhájení Božích zákonů proti homosexualismu a autogenocidní globalizaci, aby byli vyhlášeni za mučedníky.
To je fakt obdivuhodné, jaké Boží milosti se ti Berkuti otevřeli. Protože nechtějí nahrávat revolučnímu scénáři, vlastně nedostávají rozkaz k útoku, a proto nemají zbraně. Je to hrozné, když to člověk pak v realitě na nějakém pravdivém videozáznamu vidí, protože tím pádem se stávají pro najaté teroristy živým terčem. Člověk je tím vždycky v nové situaci znovu ohromený. Bylo to úplně proti všem vojenským strategiím, a s tím ti aktivisté podlých revolučních technologií nepočítali, že toho budou jako vojáci schopní. Proto na ně úplně zuří, protože nemohou dosáhnout svých plánů. Proto taky proti nim vytvořili tak strašně nenávistnou a očerňující kampaň po všech masmédiích. Berkuti se fakt ukázali jako skuteční hrdinové! Ale nedá se je tak jednostranně vystavovat donekonečna – jen ty svoje a nepřítele nechat útočit. Jejich vedení minulé úterý večer vyhlásilo, že je čas začít jednat normálně, že na 1. krok je byli nuceni obětovat, když to jinak nešlo, ale dále, že už se to tak nedá. Jestli zase nedostanou rozkaz shora, a zase se budou muset dívat, jak umírají nevinní lidé ve vlastních řadách, že začnou dávat rozkazy sami, bez prezidenta. Říkali, že tak by to nikomu netrpěli v žádné zemi, kdyby útočili na vládní budovy teroristi, aby nemohly bezpečnostní jednotky zasahovat, jenom proto, že se proti nim vyvolá umělá, nenávistná kampaň podle revolučního scénáře, pod absurdním heslem: zabíjejí naše děti. Člověku ta podlost vyráží dech.
Kousíček od majdanu je takový kopec a tam je obrovský kříž a pod ním socha Panny Marie. Bylo to strašně dojemné, všichni vojáci Berkutu tam pod tím křížem klečeli. (spodek kříže a soška Panny Marie na přiložené fotografii - ukáži příště) Bylo to v úterý večer (tj. asi 18.2.2014). Byli si vědomi, že se nemusí dožít rána, protože teroristé v ten den začali otevřeně používat střelné zbraně, a proto taky vedení Berkutu vystoupilo s jasným požadavkem. Prezident jim dal v ten večer poprvé rozkaz k útoku, za ten den totiž už teroristi zastřelili 8 vojáků Berkutu a 74 postřelili, když proti nim, tak jako vždycky, stáli s holýma rukama. Byla to pak bleskovka. Velmi rychle Berkut teroristy zahnal ze všech ulic kolem vládních budov, na kterých měli postavené barikády. Zatlačili je na majdan a tam je obklíčili. Na teroristy úplně padl strach Boží, takže před Berkuty sami utíkali. Známý říkal, že by to byla otázka tak půl hodiny, aby protiteroristická akce už mohla být definitivně ukončena. Jenže se stala nepochopitelná věc. Na Ukrajinu přijeli ministři zahraničních věcí Německa, Francie a Polska, vedli dialogy s prezidentem a on zase Berkut zabrzdil. Stáli tam pak nečinně do rána, zase museli odevzdat zbraně a na druhý den, protože už zase byli s holýma rukama, tak nadrogovaní, až nepříčetně agresivní teroristi je zahnali zase až k parlamentu, protože proti té krvelačné smečce se prostě nedá s holýma rukama obstát. 13 Berkutů zastřelili, 130 postřelili a 67 zajali. Těch chlapců v Berkutu je spousta ročník 1994, 1993, no fakt ještě děti. Jedna věc byla strašná, totiž tím, že na majdaně každého dopují narkotikama, to taky patří k technologiím, pořád tlučou v určitém rytmu na bubny a pouští speciální hudbu, tak se chovají jak posedlí. A asi z toho i jsou. Když někoho z Berkutu se jim podařilo chytit, vlekli ho na scénu, a ještě pod scénou mu krutě vypíchli oči. Nesli ho pak 4, ale úplně jak nějaká zvěř. Jemu se valila z očních koutků krev, a když ho položili, vypadalo to, že je v bezvědomí. Přitom nějaký šílený kněz z UHKC (tj. pravděpodobně ten homosexuální kněz, kterého vysvětil homosexuální arcibiskup Huzar), kteří jsou na majdanu pořád, řval ze scény do mikrofonu, že oni – jako majdánovci – jsou správní Ukrajinci, že oni jsou heroji a začal úplně nepříčetným hlasem zpívat hymnu. Někdo, kdo tam byl ještě aspoň trochu normální, když toho chlapce z Berkutu viděl, začal říkat: skorú, skorú (záchranku!), ale ten maltézák, co nad ním stál, cynicky odpověděl: netřeba, to je Berkut, zaneste ho do domu profspilok. Samozřejmě jim za chvíli zemřel, asi vykrvácel. Určitě, když tam tak předtím Berkuti klečeli pod křížem, vedle sochy Panny Marie, nedostali povolání jen bojovat za Boží zákony, ale dostali povolání i k mučednictví. Když jsme tento videozáznam viděli a pak bylo na těch videích vidět, jak hnali bezbranné Berkuty zase k parlamentu, a když někdo z nich spadl, protože vlastně utíkali jakoby pozpátku, oni se na něj vrhli a řvali: na majdan!, a pak ho dobitého, v podstatě v bezvědomí odnášeli, bylo z toho člověku úplně zle. Pak přišla zpráva, že zajali těch Berkutů 67, volali jsme i na druhé domy, ať se všechni modlí. Pak nás strašně potěšilo, že Pán udělal zázrak a nějaký člověk, který byl na majdáně, je pustil nějakým tajným východem, takže je Pán Ježíš vyrval z jejich drápů. Chvála Pánu Ježíši! V Charkově zastřelili 2 Berkuty. Jeden z nich byl jediný syn, měl teprve 20 roků a druhý byl tatínek tří dětí, přitom to nejmladší má teprve 3 měsíce. Narodilo se těsně před jeho odjezdem do Kyjeva. Oni tam chudáci mrzli v podstatě celou zimu. Když si to člověk uvědomí tak konkrétně, že se ty děti už těšili, až se jim vrátí a to nejmenší ho vlastně ani nebude znát. Jeden starší – 42 let se přesunul, když Berkuti stáli kolem majdanu, zezadu do první řady, protože řekl, že už to nemůže psychicky snést, když vidí, jak klesají ranění, ti mladí vojáci v prvních řadách. Jeho manželka je invalidní, takže žili jen z jeho výplaty. Má 2 syny 14 a 10 let. Hned, jak se postavil do 1. řady, zasáhla ho kulka a byl na místě mrtvý. Říkali, že takové patrony ještě neviděli, že to bylo něco speciálního, protože měl neprůstřelnou vestu a prostřelilo to tu vestu a zasáhlo ho to do srdce. Církevníci (tj. žáci homosexuálního arcibiskupa Huzara) a zednáři se všemi zaprodanými masmédii jsou tak podlí, že vytvořili takovou fanatickou štvavou kampaň, takový teror na rodiny Berkutů, že dokonce známí se rozhodli prosit pro ně o azyl do Běloruska. Lukašenko samozřejmě reagoval pozitivně. Ale jaká je to strašná nespravedlnost a zločiny církevníků (tj. žáků homosexuálního arcibiskupa Huzara) a lživých médií, že dokážou tak nespravedlivě lynčovat nevinné lidi a nejen nevinné, ale ještě ty nejvíc zasloužené.
První požadavek zednářů byl, rozpustit Berkut. Vraceli se autobusy domů, někteří byli až z Krymu, tam není UHKC (tj. tam nejsou homosexuální žáci homosexuálního arcibiskupa Huzara), takže tam lidi uvažují normálně. Vítali je s kyticemi a provolávali, že vítají naše hrdiny a na ně samotné byl bolestný pohled – smutní, popálení, unavení, někteří nemohli skrýt slzy. Vnějškově jakoby Ukrajina prohrála, ale naši starší říkají, že to je páteční Golgota, bez které by ta očista nešla, ale čeká nás nedělní vzkříšení! Toto bylo v pátek (tj. 21.2.2014) a už hned v sobotu proběhlo setkání v Charkově, kde se sešli všichni ti, kteří jsou za Boží zákony proti systému antikrista. Předběžně vyhlásili, že neuznávají nezákonnou vládu v Kyjevě a taky vyhlásili územní oddělení východní a jižní Ukrajiny. Dalo by se toho psát strašně moc, ale aspoň toto. Je to skutečně boj, Boží boj za zastavení antikristovského systému celosvětové satanizace lidstva a Pán Ježíš Kristus se oslaví! I pro ty oběti svých věrných mučedníků!
Public domain
Stylita
pravda je , že jsem u toho nebyl a s obamou to už je jak s bajkou o sýru 🙂
Ostrik
Bratře Stylito, na bábu Tydli bych moc nedal, být tebou. A kdopak ví, jestli to nebylo úplně jinak. Napřed tam byl Hitler, pak Bandera, pak Ševčenko a teď Obama. Vyjde to nastejno, co řekneš? 🤗
Stylita
rok uplynul jako voda
dnes jsem objevil tato slova:
Dosti značné vzrušení zejména na sociálních sítích a mezi přáteli Putina již po několik týdnů vyvolává působivý obrázek, na němž ve formátu vskutku nadživotním shlíží Hitler z průčelí kyjevské radnice. Jeho vyobrazení je ozdobeno nápisem: „Hitler osvoboditel“. Bylo by to působivé, ale je to podvod.Upravená fotografie s jednoznačně …More
rok uplynul jako voda
dnes jsem objevil tato slova:

Dosti značné vzrušení zejména na sociálních sítích a mezi přáteli Putina již po několik týdnů vyvolává působivý obrázek, na němž ve formátu vskutku nadživotním shlíží Hitler z průčelí kyjevské radnice. Jeho vyobrazení je ozdobeno nápisem: „Hitler osvoboditel“. Bylo by to působivé, ale je to podvod.Upravená fotografie s jednoznačně propagandistickým záměrem oblétla nejen sociální sítě, ale také hlavní ruské televizní stanice. Jediné místo, kde se vizáž Vůdce vskutku neobjevila, byla ona kyjevská radnice, místní lidé žádný takový plakát nikdy neviděli a ani ho vidět nemohli.Vše byla nápaditá dezinformace, která měla dokázat, že dnešní Ukrajinu obecně a Majdan zvláště ovládají nacisté. Fotografie byla rozesílaná již v únoru z protizápadního moskevského twitterového účtu nazvaného příznačně Pravdivá pravda. Již to podivné sousloví „pravda pravdoucí“ vyvolává nejen úsměv, ale i podezření.Obrázek převzal a zpopularizoval prokremelský politik a mediální magnát Konstantin Rykov.Zapátráme-li na internetu, zjistíme, že původní podoba obrázku ukazuje namísto Hitlerova portrétu nad dveřmi radnice sice trochu podobný, ale úplně jiný billboard s vyobrazením Stepana Bandery. Ne že by tohoto ukrajinského nacionalistu, bojovníka za ukrajinskou nezávislost a radikálního nepřítele sovětské moci nepovažovali mnozí za regulérního fašistu, ovšem starý Adolf působí jaksi prvoplánověji a jeho obličej zná na rozdíl od subtilního a intelektuálsky působícího Bandery opravdu, ale opravdu každý.Ve skutečnosti se ani antisovětský Bandera netěšil popularitě nad dveřmi radnice dlouho a brzy byl jeho obličej vystřídán mnohem přijatelnějším vyobrazením ukrajinského národního barda Tarase Ševčenka.

zdroj: tydlitatova.blog.idnes.cz/…/Hitler-v-Kyjeve…


Tak nebylo by od věci celé tohle vlákno s manipulativní fotkou smazat, otcem všech lží je stejně kozlík
pšenka
😀 On ten Stylita nerad prohrává s ním bych nechtěla hrát "člověče nezlob se"
Stylita
Ostriku hledej pravdu a ta tě osvobodí vidět ječmínka v každém člověku, který s tebou v něčem nesouhlasí
Ostrik
Nemám už chuť ti krátit dlouhou chvíli u počítače. Lidé nejsou hloupí, jecminek. Dovtípí se, že do včerejška proti mně útočil jecminek a dnes ho "nahradil" Stylita. Dokonce se stejnými urážkami.
Neumíš něco jiného, člověče jecminek alias padesát panožek? :)))
Hezký zbytek dne. Skončila má služba. 🤗More
Nemám už chuť ti krátit dlouhou chvíli u počítače. Lidé nejsou hloupí, jecminek. Dovtípí se, že do včerejška proti mně útočil jecminek a dnes ho "nahradil" Stylita. Dokonce se stejnými urážkami.
Neumíš něco jiného, člověče jecminek alias padesát panožek? :)))

Hezký zbytek dne. Skončila má služba. 🤗
Stylita
uklidni se Ostriku
ty už jsi z debaty s ječmínkem paranoidní
opakuji nejsem ječmínek ani jecminek
Ostrik
Člověče Stylito, nepochybuj o tom, že vím, kdo jsi. Nemám ale chuť se s tebou dohadovat o tom, zda ječmínek nebo jecminek. Jestli tě těší takové hry zpoza tvé malosti, tak si na ostatní shlížej klidně dál. Vytěsňuj pravdu zcela podle své libosti. :-P 🤗
Stylita
😜 našel jsem zdroj manipulace, proto jsem promluvil , ale tobě o pravdu nejde ty vytahuješ , co se ti hodí a z obránců pravdy děláš lháře
Ostrik
Pravda je, že nestojíš pevně ve svém slovu. Dokazuješ tím, že pravdou pohrdáš.
Pravda skutečně zvítězila, ale ty ses projevil jako lhář. Zkus to konečně pochopit.
Povídačky o pravdě jsou irelevantní od osoby, která veřejně lže. ;-) 🤗
Stylita 27.2.2014 17:54:17
pšenko, Ostriku, Segale:
tímto ukončuji svou účast ve vláknu pod lživou fotkou
More
Pravda je, že nestojíš pevně ve svém slovu. Dokazuješ tím, že pravdou pohrdáš.
Pravda skutečně zvítězila, ale ty ses projevil jako lhář. Zkus to konečně pochopit.
Povídačky o pravdě jsou irelevantní od osoby, která veřejně lže. ;-) 🤗

Stylita 27.2.2014 17:54:17
pšenko, Ostriku, Segale:
tímto ukončuji svou účast ve vláknu pod lživou fotkou
Stylita
🤦 mluvit o pravdě a přitom obhajovat lež , to ti jde dobře
ne nadarmo se tato lživá fotomontáž objevila poprvé na ruském twitterovém účtu Pravdivá pravda
...a pravda zvítězila a ani o tom nevěděla
Ostrik
Hezký den každému, kdo miluje pravdu, mluví pravdu a brání pravdu! 🤗
Ostrik
Klidně to napiš i po sedmé. Každý tvůj komentář na tomto vlákně svědčí proti tobě. :)
Stylita 27.2.2014 17:54:17
pšenko, Ostriku, Segale:
tímto ukončuji svou účast ve vláknu pod lživou fotkou
More
Klidně to napiš i po sedmé. Každý tvůj komentář na tomto vlákně svědčí proti tobě. :)

Stylita 27.2.2014 17:54:17
pšenko, Ostriku, Segale:
tímto ukončuji svou účast ve vláknu pod lživou fotkou
Stylita
koukám, že jsem tě přecenil opět trpíš bludem , že jsem ječmínek no zkusil jsem to tak 5 krát ti to vysvětlit, že nejsem ječmínek a ty takhle pořád mě za něj máš asi to nemá cenu psát ti to po šestý
Ostrik
Zkus jednou držet slovo. :)
jecminek 24.5.2014 09:35:52
Na veřejné ploše s Tebou debatu vést nebudu a už s nikým.More
Zkus jednou držet slovo. :)

jecminek 24.5.2014 09:35:52
Na veřejné ploše s Tebou debatu vést nebudu a už s nikým.
Stylita
výhoda posun je aspoň v tom, že uznáš , že já a ječmínek jsou dva lidé 🙂 trvalo ti to sice pár měsíců , ale tak díky za to
Ostrik
Nejsem detektiv, člověče jecminek alias Stylito. Vím, že nejsi ječmínek, nemusíš mne zkoušet. Ale lhář jsi. Protože tím, že jsi sem začal psát své komentáře, jsi se sám sebe tak ocejchoval.
Chápu, že mne nemáš v lásce, když ti to připomínám. Osly a brouky pytlíky nech pro sebe a zamysli se nad významem slov, které bezmyšlenkovitě užíváš. :)
Stylita
😜 a přece nejsem ječmínek ty detektive
upozornil jsem na fake a ty ho dál obhajuješ a jsi vedle jak ta jedle
Stylita
člověče Ostriku, ty ječmínka nenávidíš, ty ho vidíš už všude ty brouku pytlíku
každý, kdo s Tebou nesouhlasí, je ječmínek 🤦
Ostrik
Stylita 25.5.2014 10:41:27
milá slova Ostriku děkuji 🙂
Zamysli se nad sebou, člověče jecminek. :(More
Stylita 25.5.2014 10:41:27
milá slova Ostriku děkuji 🙂

Zamysli se nad sebou, člověče jecminek. :(