TerezaK
122

POSELSTVÍ BOHA VŠEMOHOUCÍHO OTCE NADĚJI Z 5. LISTOPADU 2022

"Slib mi, že mě budeš milovat až do konce dnů. Slib mi, že smlouva, kterou jsem s tebou uzavřel, bude trvat. Jste mé děti, dávají děti sliby svým otcům? Ano, vskutku, a jak tě miluji! Udělejte si dnes čas a dobře si to promyslete, protože je to pravdivé slovo."

~ Bůh Otec

Poselství Panny Marie ve světě
7 hod

MESSAGGIO DI DIO PADRE ONNIPOTENTE A HOPE DEL 5 NOVEMBRE 2022

"PrometteteMi che Mi amerete fino alla fine dei giorni. PrometteteMi che il patto che ho fatto con voi durerà. Siete I Miei bambini, i bambini fanno promesse al proprio padre? Sì davvero e oh come vi amo! Prendetevi il vostro tempo oggi e pensate bene a questo perché è una Parola vera".

~ Dio Padre

Před 7h.: I messaggi della Madonna nel Mondo
TerezaK