Clicks800
Stylita
38

Běsové se nemůžou kát

Jednou se u ctihodného Antonije objevil běs v podobě člověka, přistoupil k oknu jeho kelie a hořce plakal, nazýval se ztraceným a velkým hříšníkem a prosil sv. Antonije, aby se za něho pomodlil k Bohu, aby mu byly odpuštěny jeho hříchy. Ctihodný se nad ním slitoval a pravil plačícímu: "Dobře tedy, já se za tebe k Bohu pomodlím, za tři dny přijď a dozvíš se, co mi Bůh o tobě sdělil."
Během modlitby hovoří Bůh ke svatému: "Antoniji! Víš, za koho se modlíš? Vždyť to není člověk, ale běs." Sv. Antonij se zarmoutil, řka: " Pane, proč jsi mi to nesdělil dříve?" Hospodin na to odpověděl: "Proto jsem ti to neřekl, aby bylo zjevné, že jsem připraven i běsům odpustit, budou-li se kát." Pak dodal: "Až k tobě přijde ten domnělý člověk- řekni mu jako člověku: "Bůh je připraven ti odpustit pod podmínkou, že se postavíš tváří k východu, budeš tam stát tři roky na tom místě a říkat - Pane, odpusť mi, co jsem činil dříve!"
Když ten domnělý člověk vyslechl od sv. Antonije tuto podmínku, opáčil ctihodnému: "To vím i bez tebe, jenže my se nyní nemůžeme kát!" Hlasitě se zachechtal a ihned zmizel.
(Výňatek z knihy "Monašská poučení" od schiarchimandrity Kyrika, vyšlo v knize Moudrost pouštních Otců, vydavatelství Eliáš, 1997)

pozn. sv.Antonij je sv.Antonín
Pocházel ze středního Egypta. Ve 20 letech rozdal svůj zděděný majetek chudým a odešel na poušť. Ti, kteří jej vyhledávali mu říkali "Deicolos", tj. zamilovaný do Boha. Jeho láska dala podnět rozsáhlému hnutí, stal se otcem poustevníků, opatem. Byl nazván "zakladatelem askeze". Za 80 let života v poušti z ní odcházel jen výjimečně a to jen aby pomohl pronásledovaným nebo z poslušnosti na výzvu svého biskupa Atanáše, aby v Alexandrii vystoupil proti ariánským bludům.
Již v 5. stol. byla v Jeruzalémě slavena jeho památka.
catholica.cz
Svätý Malachiáš(prorok)
Petrab a šíritelia takých bludov a herez ako je,že v pekle sa môžu obrátiť zlí ľudia a zli duchovia aj vrátane falošnej írskej vizionarky atď. však plno blbosti a hluposti sa tu šíria aj iné "zjavenia,posolstvá,miesta,proroci" napr. od petraskalu atď sú samozrejme úplne falošné a pochádzajú od samotného pekla nie su pre mňa žiadní kresťania iba pofiderní falošní ľudia,ktorí bud vedome alebo …More
Petrab a šíritelia takých bludov a herez ako je,že v pekle sa môžu obrátiť zlí ľudia a zli duchovia aj vrátane falošnej írskej vizionarky atď. však plno blbosti a hluposti sa tu šíria aj iné "zjavenia,posolstvá,miesta,proroci" napr. od petraskalu atď sú samozrejme úplne falošné a pochádzajú od samotného pekla nie su pre mňa žiadní kresťania iba pofiderní falošní ľudia,ktorí bud vedome alebo nevedome zapredali dušu diablovi a tak klamu iných ľudí aj seba alebo iba totálne hluchý a slepí ľudia oklamaní.
apredsasatoci
Buď opatrný! Kľudne môžu byť aj oklamaní.
Peter(skala)
Dakujem za perfektný priklad zo života svätého, lebo presne poukazuje na to, ako padlí anjeli nedokážu uprimne a dostatočne lutovať. Ich prefikane slová su len zdánlivé ako ked Judáš hovoril o lutosti že zradil Ježiša, ale nakoniec sa obesil.

alebo posadnutí ludia resp. démoni cez posadnutých... hovoria o lutosti ale len na istý čas a potom nakoniec aj tak preklinaju...

Padlí anjeli nedokažu …More
Dakujem za perfektný priklad zo života svätého, lebo presne poukazuje na to, ako padlí anjeli nedokážu uprimne a dostatočne lutovať. Ich prefikane slová su len zdánlivé ako ked Judáš hovoril o lutosti že zradil Ježiša, ale nakoniec sa obesil.

alebo posadnutí ludia resp. démoni cez posadnutých... hovoria o lutosti ale len na istý čas a potom nakoniec aj tak preklinaju...

Padlí anjeli nedokažu uprimne lutovať a preto ani nemôžu byť spasení.
Taktiež tento príbeh je poučný na to, že za padlých anjelov ale anpokon aj padlé duše sa nemáme modliť, lebo je to zbytočné až nerozumné, aby sme od Boha niečo pre nich žiadali.

Ináč povedané, strata času :)
PetraB
STYLITO, ALE VŽDYŤ TO PŘESNĚ DOKAZUJE, co jsme přijali od Pánaa!!! Poslyšte: "Proto jsem ti to neřekl, aby bylo zjevné, že jsem připraven i běsům odpustit, budou-li se kát."TO JE PŘECE ÚŽASNÉ! všimněte si, jak ve větě bese je NYNÍ!!!! Tzn. a později ano???!!! Žijeme v posledních časech, 1500 let po sv. Antonínu! DĚKUJI MOC ZA TUTO POZNÁMKU!
Stylita
Ta slova znal ten démon a také se tomu jen zachechtal. Jste obětí zřejmě běsovského, věříte zjevení, které vám namlouvá, že se mohou démoni kát a vy mistryně světa jim můžete pomoci svoji modlitbou. Na rozdíl od svatého Antonína nejste obezřetní a přijímáte falešné poselství v domnění , že je to pravda. Antonín oklamán nebyl, vy jste v prelesti, jak tomu říkají u pravoslavných.
PetraB
cOŽE?? že za padlé duše se nemáme modlit?? A to jste vzal kde, Petře?? Padlé duše potřebují NAŠE MODLITBY, ABY SE MOHLY OBRÁTIT! Všimněte si, že i ten běs prosí o modlitbu. Stejně jako padlá duše potřebuje hodně modliteb, aby měla šanci na obrácení, stejně asi i ten běs? A je tam to "nyní". Což může klidně už být ale teď? POZOR NA TVRDOST SRDCE! Jakou měrou měříme, takovou bude vyměřeno nám, …More
cOŽE?? že za padlé duše se nemáme modlit?? A to jste vzal kde, Petře?? Padlé duše potřebují NAŠE MODLITBY, ABY SE MOHLY OBRÁTIT! Všimněte si, že i ten běs prosí o modlitbu. Stejně jako padlá duše potřebuje hodně modliteb, aby měla šanci na obrácení, stejně asi i ten běs? A je tam to "nyní". Což může klidně už být ale teď? POZOR NA TVRDOST SRDCE! Jakou měrou měříme, takovou bude vyměřeno nám, nezapomínejme na Pánovo pravidlo.
Stylita
Ten běs přišel pokoušet sv. Antonína a chtěl ho uvést do zmatku, jako pokaždé , když se zjeví třeba jako domnělý člověk či i třeba jako spasitel(píši záměrně s malým s). Bůh však dal do rtů Antonína takovou odpověď, že naprosto jasně ukázala pýchu démonů, která je věčná, ve věčnosti, tedy se nedá změnit , aby bylo jasno..

Pokud jde o modlitbu za padlé(tedy za duše odsouzené do pekla), je to opra…More
Ten běs přišel pokoušet sv. Antonína a chtěl ho uvést do zmatku, jako pokaždé , když se zjeví třeba jako domnělý člověk či i třeba jako spasitel(píši záměrně s malým s). Bůh však dal do rtů Antonína takovou odpověď, že naprosto jasně ukázala pýchu démonů, která je věčná, ve věčnosti, tedy se nedá změnit , aby bylo jasno..

Pokud jde o modlitbu za padlé(tedy za duše odsouzené do pekla), je to opravdu nesmysl a je v tom i odsouzení soudu spravedlivého Pána Boha. Tedy stavění se do role, která člověku nepřísluší.
Dogmata kat. církve:
Duše těch, kteří umírají ve stavu osobního těžkého hříchu, jdou do pekla.
Pekelný trest trvá věčně.
www.euportal.cz/Articles/7590-souhrn-dog…
PetraB
To je "pěkné", jak všemu rozumíte, Stylito. Viděl jste už někdy třeba jen člověka posedlého? A viděl jste na něm, že se smál, aniž by chtěl? Co teprve běs? Rozjímejte spíš nad tím, co Pán řekl sv. Antonínu. Než abyste mě soudil. A taky, jak vaše slova odporují těm od Pána: "Proto jsem ti to neřekl, aby bylo zjevné, že jsem připraven i běsům odpustit, budou-li se kát." Ale Vy říkáte: "...věříte …More
To je "pěkné", jak všemu rozumíte, Stylito. Viděl jste už někdy třeba jen člověka posedlého? A viděl jste na něm, že se smál, aniž by chtěl? Co teprve běs? Rozjímejte spíš nad tím, co Pán řekl sv. Antonínu. Než abyste mě soudil. A taky, jak vaše slova odporují těm od Pána: "Proto jsem ti to neřekl, aby bylo zjevné, že jsem připraven i běsům odpustit, budou-li se kát." Ale Vy říkáte: "...věříte zjevení, které vám namlouvá, že se mohou démoni kát." Kdyby se nemohli kát, nebyl by to toto řekl Pán sv. Antonínu. Nemluví z Vás pýcha nebo tvrdost srdce?Ještě jednou Vám moc děkuji za tento příspěvek.
Stylita
Vždyť mu Pán ukázal nad jakoukoliv pochybnost, že se ten démon kát nechce a nemůže. Mám pocit, jako bychom oba četli jiný příběh.
Theodorá-Máriá
www.youtube.com/watch
Zajímavý film o Talibanu , je to premiera. Ani jsem to
nemohla sledovat souvisle, je to opravdové peklo
v..č zvuků.
Peter(skala)
PetraB

cOŽE?? že za padlé duše se nemáme modlit?? A to jste vzal kde, Petře??

🤔

Odporučam zaujímavý odkaz, kde sa autor odvoláva na učenie Cirkvi z 2. lyonského snemu a florentského (Koncil), takže neide len o názor jednotlivca ale oficiálne učenie Cikrvi a tam sa definovalo, že Trest pre zatratených sa začína hned po smrti človeka. Nie až po večnom Sude, ale hned po smrti človeka.
- to zname…More
PetraB

cOŽE?? že za padlé duše se nemáme modlit?? A to jste vzal kde, Petře??

🤔

Odporučam zaujímavý odkaz, kde sa autor odvoláva na učenie Cirkvi z 2. lyonského snemu a florentského (Koncil), takže neide len o názor jednotlivca ale oficiálne učenie Cikrvi a tam sa definovalo, že Trest pre zatratených sa začína hned po smrti človeka. Nie až po večnom Sude, ale hned po smrti človeka.
- to znamená, že ked človek zomrie a ide rovno do Pekla, tak už si odpykáva večný trest, čiže trpí hned po smrti a až naveky.

Ináč povedané, po smrti už nemá žiadnu možnosť nápravy-pokánia, lebo jeho trest je večnýýýýýýýýýýýýý ako je večné aj Peklo.

Porovnaj:

Pekelný trest začíná hned po smrti, duše zavržených „sestupují hned potom do pekla“ (viz výše citovaný II. sněm lyonský a sněm florentský). Někteří starověcí spisovatelé jako Lactantius, Justin a Tertulian se však domnívali, že výkon trestu začíná teprve posledním soudem. Tento názor zastávali i někteří nestoriáni (mimo jiné tvrdili, že v Kristu jsou dvě osoby a tudíž popírali, že Panna Maria je Bohorodička) a schismatičtí Řekové. Rovněž Kalvín měl za to, že do posledního soudu trvá jakýsi mezistav, zatímco novokřtěnci tvrdili, že do vzkříšení trvá jakýsi spánek duše.

Viac tu: peklo-anjeli-zla.webnode.cz/…/o-vecnom-zatrat…

Zaujímavé, že Kalvin ale aj katolíci ako známy Tertulian tiež verili MYLNE, že po smrti existuje pre zatratených ešte nejaký čas na obratenie-pokánie.

Ináč, nič nové pod slnkom, že aj známi katolici sa mýlili.
Ved sv.Augustín spolu s Origenesom spočiatku verili, že 1000 ročne kralovstvo z knihy Zjavenie Jána je doslovné a časovo limitované. Až neskôr sv.Augustín sa toho zriekol, ale Origenes pritom ostal.

... a tak je to aj v prípade zatratených, že niektorí katolici istý čas verili mylným predstavam o Pekle alebo Nebi, Očistci atd...
Peter(skala)
odporučam si pozrieť Bibliu, kde Ježiš hovorí o zatratenom boháčovi a spasenom chudákovi, lebo aj tam podobne ako Judáš sa zatratený boháč "dušuje" a predsa nemôže prísť do Neba.

Boháč navonok vyzerá ako keby mu naozaj uprimne zaležalo nie len na svojej duši, ale dokonca aj na duši svojich blizkych v rodine, ktorí ešte žiju na zemi, ked žiada spaseneho chudáka aby varoval jeho pribuzných, nech …More
odporučam si pozrieť Bibliu, kde Ježiš hovorí o zatratenom boháčovi a spasenom chudákovi, lebo aj tam podobne ako Judáš sa zatratený boháč "dušuje" a predsa nemôže prísť do Neba.

Boháč navonok vyzerá ako keby mu naozaj uprimne zaležalo nie len na svojej duši, ale dokonca aj na duši svojich blizkych v rodine, ktorí ešte žiju na zemi, ked žiada spaseneho chudáka aby varoval jeho pribuzných, nech sa nedostanu do Pekla.

... a predsa Boh nesplnil žiadosť boháča.
Dalo by sa vela písať o tom prečo boháč napriek dobrej tužby (zachraniť blizkych) nemohol byť vypočutý resp. jeho žiadosti nebolo vyhovené, ale podstatníé je jedno: zatratená duša v Pekle UŽ NIKDY nedokáže ľutovať a žiadať niečo dobré. Vždy je tam niečo neuprimné, vždy jej umysel je falošný, vždy jej vôľa je zlá aj ked navonok vyzerá dobre.

Inač povedané je to prefikaná duša ako mafiani, ktorí navonok sa líškaju ale za chrbtom kuju pikle ako človeka zneškodniť alebo minimalne zneužiť na svoje zle ciele.
Kallistratos
V návaznosti na koment výše od PetraB.... Stylita opravdu věcem rozumí a je to skutečně pěkné. Sice ve své době myslím očekával tři dny tmy a nástup monarchy :) ale nedopouštěl se absolutně takových hrozivých úletů jako PetraB potažmo magdach, jejíž podivné vklady a syntéza naprosto šílených faktů a dezinformací dávala spíše tušit něco dosti chaotického. Podobně jako Theodora se svou plackozemí …More
V návaznosti na koment výše od PetraB.... Stylita opravdu věcem rozumí a je to skutečně pěkné. Sice ve své době myslím očekával tři dny tmy a nástup monarchy :) ale nedopouštěl se absolutně takových hrozivých úletů jako PetraB potažmo magdach, jejíž podivné vklady a syntéza naprosto šílených faktů a dezinformací dávala spíše tušit něco dosti chaotického. Podobně jako Theodora se svou plackozemí a spol. A protože máme rozum jako vzácný dar a taktéž empirii, která nám umožňuje svět poznávat /pokud ale chceme / tak je jasné, že co je padlé pro věčnost se již nezvedne, co je kulaté není placaté a tvorba života není pohádka o několika tisícovkách let, ale díl věčnosti, díl tzv. geologického času, který jako kyvadlo věčnosti odměřuje naše jepičí životy na pozadí neuvěřitelných a propastných dálav prostoru a času.... A v této nekonečné a doslova zející prázdnotě nečeká Star Trek nebo Aštar Šeran, ale neuvěřitelná titěrnost člověka se zjevuje, ale nevede k bezcílnosti a osamocenosti, ale paradoxně k majestátu jedinečnosti v něčem tak nekonečně přesažném.... U někoho to vede k rezignaci a dokonce cynismu a ignoraci Tvůrce (což vidíme často ve světě/, u někoho k víře a pokoře... Možnost volby 😊

Bohu nelze vnutit - stvořil jsi nás za 8000 našich let, nelze mu vnutit - hele žijeme na plackozemi a sluníčko kolem nás krouží, nelze mu vnutit - peklo je pod zemí a Bůh na obláčku, nelze mu vnutit - pomodlím se a ty mi dáš to a to, nelze mu vnutit - hele Ježíši, podepiš se za svým každým poselstvím.... Bůh není loutka, obušek či dráb... Víra není polštářek naivní zbožnosti či trestající bič nebo meč.... Pokud mluvíme o Věčnosti, měli bychom v pokoře umět tuto přesažnost přijmout či se ji učit především - přijímat.... Nikdo není chytřejší než ten druhý, nikdo nemá ty správné odpovědi, každý musí jít po cestě, která ho má možnost učit a každý má tu svou, jedinečnou.... Kdo chce, může otevřít obrazně křídla a létat, kdo chce, může otevřít oči a vidět, a kdo chce může naslouchat, pokud se zaměří na věci ai tóny správné.... a zvolí správný směr.... Láska, pokání, odpuštění, vytrvalost, trpělivost, odhodlání, vůle a správná rozhodnutí mohou být přirozeným palivem na velké cestě, která má svou alfu, ale i omegu. /nemyslím zrovna tuto: www.youtube.com/watch 😎

A samozřejmě SPOLEČENSTVÍ je obrovský dar v kterém se člověk učí poznávat různé názory, chyby i klady, jak své tak druhých. A toto je možné i v Církvi v které chci vidět laskavou průvodkyni a zdroj pomoci na cestě k Bohu.....
PetraB
Petře, každý tedy mluvíme o něčem jiném: já mluvím o padlých duších tady na Zemi, když člověk žije, ne po smrti.
PetraB
Stylito, Vy si do toho příběhu vkládáte, co chcete! Tohle tam vůbec není, jak ho vykládáte!
One more comment from PetraB
PetraB
Pýcha démonů že je věčná, Stylito, já nevím, kde to berete pořád, Vy taky všechno víte? Já to nevím, jak to je, a tak mlčím. Netroufám si tvrdit, že jejich pýcha je věčná, protože Písmo Sv. mně k tomu žádnou oporu nedává. (Rozhodně nebyla vždy, ale jestli už bude pokračovat do věčnosti, nemohu říci.) Ale když už výše psychologizujete, jak "to ten běs vlastně myslel", dám Vám taky jeden možný …More
Pýcha démonů že je věčná, Stylito, já nevím, kde to berete pořád, Vy taky všechno víte? Já to nevím, jak to je, a tak mlčím. Netroufám si tvrdit, že jejich pýcha je věčná, protože Písmo Sv. mně k tomu žádnou oporu nedává. (Rozhodně nebyla vždy, ale jestli už bude pokračovat do věčnosti, nemohu říci.) Ale když už výše psychologizujete, jak "to ten běs vlastně myslel", dám Vám taky jeden možný výklad. Běs tedy ví, že NYNÍ (tzn. tehdy, v čase sv. Antonína) se kát nemůže, ví, tudy by byla cesta zpět k Bohu, té ale zjevně schopen (ještě?) nebyl. Mohl přijít za sv. Antonínem, aby svatý se za něj modlil a dokonce to ten běs mohl myslet vážně, a aby mu vymodlil jinou cestu zpátky než přes pokání. Jenže Pán znovu předestřel pokání jako cestu. A té běs tehdy schopen nebyl. Teď se budete hodně rozčilovat, nad tímhle výkladem, Stylito, co? No rozhodně je textu věrnější (má v něm oporu) než ten Váš. Jestli jste četl ten blog na wordpressu, tam nic není takového, že "mé" modlitby atd., jak se snažíte mi nalepit, ale že oni prosí za modlitby, vás všechny.
Stylita
Ne, nic nevkládám , ten příběh je tu zveřejněn , jak byl publikován v knize. Komentáře jsou pod vkladem. Pokud máte dojem, že ten příběh má potvrdit vaší teorii o tom, jak část démonů na základě vaší modlitby se bude kát a stanou se opět nebeskými dobrými anděly, potom jste na omylu.
Stylita
Katechismus katolické církve:
Za rozhodnutím našich prarodičů zvolit neposlušnost stojí hlas svůdce, který se staví proti Bohu a který ze závisti uvrhne lidi do smrti. Písmo a církevní tradice vidí v této bytosti padlého anděla, nazývaného satan nebo ďábel. Církev učí, že na počátku to byl dobrý anděl, stvořený Bohem. „Satan totiž a ostatní zlí duchové byli Bohem stvořeni přirozeně dobří, ale …More
Katechismus katolické církve:
Za rozhodnutím našich prarodičů zvolit neposlušnost stojí hlas svůdce, který se staví proti Bohu a který ze závisti uvrhne lidi do smrti. Písmo a církevní tradice vidí v této bytosti padlého anděla, nazývaného satan nebo ďábel. Církev učí, že na počátku to byl dobrý anděl, stvořený Bohem. „Satan totiž a ostatní zlí duchové byli Bohem stvořeni přirozeně dobří, ale sami ze sebe udělali zlé.“
Písmo mluví o hříchu padlých andělů. Tento „pád“ spočívá ve svobodném rozhodnutí těchto stvořených duchů radikálně a neodvolatelně odmítnout Boha a jeho vládu. Ohlas této vzpoury nacházíme ve slovech, kterými se pokušitel obrátil na naše prarodiče: „Budete jako Bůh“ (Gn 3,5). „Ďábel hřeší od začátku“ (1 Jan 3,8), „je otec lži“ (Jan 8,44).
Jestliže hřích andělů nemůže být odpuštěn, pak je tomu tak pro neodvolatelný charakter, který má jejich rozhodnutí, a ne pro nedostatek nekonečného Božího milosrdenství. „Po pádu už nemají možnost litovat, tak jako už nemohou litovat lidé po smrti.“
Písmo dosvědčuje neblahý vliv toho, kterého Ježíš nazývá „vrahem od počátku“ (Jan 8,44) a který se dokonce pokoušel odvrátit Ježíše od poslání, jež mu svěřil Otec. „Boží Syn přišel proto, aby ďáblově činnosti udělal konec“ (Jan 3,8). Nejtěžším z těchto činů, vzhledem k následkům, bylo lživé svedení člověka k tomu, aby neposlouchal Boha.
PetraB
Promiňte, Stylito, ale nemluví z Vás Duch Svatý. Už jsem Vám jendou tu vyvrátila, že na základě "mých" modliteb to není, ale Vy mi to tu pořád tvrdíte. Pozor, předem nemáme spásu jistou nikdo, já ani Vy, pozor upírat někomu spásu, který třeba spasen být může, ať je to ten nebo onen. Abychom my tak nakonec nedopadli-
TerezaK
"Všichni andělé však nezůstali svatí a blažení. Někteří se však dopustili těžkého hříchu tím, že zpyšněli." (Katech.kard.Tomáška) Pane Ježíši, děkuji Ti za ukamenování, za upálení, za ponížení, za vše, vše, co mi sešleš chci objímat jako Tvůj Svatý Kříž lásky.
Jen mi nedej, prosím, utrpení, ve kterém bych neobstála, a dej, ať všechno utrpení (zvl.mého já), které dopustíš, je pro mě milovaný Tvůj …More
"Všichni andělé však nezůstali svatí a blažení. Někteří se však dopustili těžkého hříchu tím, že zpyšněli." (Katech.kard.Tomáška) Pane Ježíši, děkuji Ti za ukamenování, za upálení, za ponížení, za vše, vše, co mi sešleš chci objímat jako Tvůj Svatý Kříž lásky.
Jen mi nedej, prosím, utrpení, ve kterém bych neobstála, a dej, ať všechno utrpení (zvl.mého já), které dopustíš, je pro mě milovaný Tvůj svatý Kříž, který s láskou objímám, a ať jej nikdy nepustím, ať se jej nikdy nezřeknu!
TerezaK
Sv, Jana z Arku byla též upálena těmi, kteří "zastávali pravé učení." Kdo z nich se asi dostal do Nebe dříve a proč?
7 more comments from TerezaK
TerezaK
"Smilujte se nad těmi, kdo kolísají, jiné zachraňte z ohně a vytáhněte je; nad jinými se však smilujte (plni) bázně, ošklivte si i šat potřísněný tělesností."(Jud 22-23) Jestliže se někomu přihodil nějaký nadpřirozený zážitek, je to jeho osobní zkušenost, myslet si může, co chce, ale pokud zastává učení Církve, je v Církvi. Posouzení záleží na duchovním vedení pokud je, a pokud něco žádá Bůh, …More
"Smilujte se nad těmi, kdo kolísají, jiné zachraňte z ohně a vytáhněte je; nad jinými se však smilujte (plni) bázně, ošklivte si i šat potřísněný tělesností."(Jud 22-23) Jestliže se někomu přihodil nějaký nadpřirozený zážitek, je to jeho osobní zkušenost, myslet si může, co chce, ale pokud zastává učení Církve, je v Církvi. Posouzení záleží na duchovním vedení pokud je, a pokud něco žádá Bůh, není jednoduché "vyjít s kůží na trh." Zajímavé je však to, zda ostatní také jsou opravdu křesťané a žijí jak chce Pán Ježíš: "Láska je schovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, má zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. (Láska) všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všecko vydrží. Láska nikdy nepřestává." Kor 13, 1-8
TerezaK
Tedy nikde zde není (v Písmu), že by křesťan měl ponižovat, napadat, urážet, i kdyby se ten dotyčný třeba mýlil. Pak je otázka, zda jsou tací lidé opravdu křesťané. To už se stalo v historii v případě sv. Jany z Arku, a byl to ten "omyl", že jí opravdu vedl Bůh.
TerezaK
Křesťané se, myslím, mají k Bohu modlit jako jeho děti ne pro zásluhy, ale spíše pro vztah já-Bůh. Kdo je sjednocen s Bohem v modlitbě, vždy se modlí za to, co chce Bůh, a to my vždy vlastně úplně nevíme, co Bůh chce, hledáme to. Víme jen, že nás chce mít jako milované děti u sebe. Můžeme se modlit jen za ten či onen úmysl, ale stejně jej předkládáme Bohu, aby s tím záměrem naložil, jak chce a …More
Křesťané se, myslím, mají k Bohu modlit jako jeho děti ne pro zásluhy, ale spíše pro vztah já-Bůh. Kdo je sjednocen s Bohem v modlitbě, vždy se modlí za to, co chce Bůh, a to my vždy vlastně úplně nevíme, co Bůh chce, hledáme to. Víme jen, že nás chce mít jako milované děti u sebe. Můžeme se modlit jen za ten či onen úmysl, ale stejně jej předkládáme Bohu, aby s tím záměrem naložil, jak chce a očistil jej. Co přesně stojí v Knize Zjevení není katolickou Církví zcela vyložené. Kdo to ví, opravdu si nechám Knihu Zjevení ráda vyložit. Katolická Církev učí jasně, že máme být dokonalý jako Bůh, náš Otec: Bůh je čistá Láska a není v něm neodpuštění. Zda a kolik je bytostí, které nedokáží přijmout podmínky k přijetí odpuštění věčně, to není naše věc. My se toho máme chránit a myslet jako Bůh v tom: milovat každého a být připraveni každému odpustit, žít v ochraně Boží - milosti posvěcující. Být blízko Bohu (a Jeho zájmům). Mnoho věcí nám bude teprve odhaleno, jisté je, že Bůh je Milosrdnější než všichni milosrdní, kteří byli na Zemi, a Spravedlivější než všichni spravedlivý. A že naše já, pýcha nás může kdykoli dovést do pekla. Proto se máme v lásce podřizovat jeden druhému a s láskou si sloužit.
TerezaK
Ale je Pravda, že duše, které nechtějí přijmout Boží lásku, nemohu jít do Nebe. A Boží láska je jen jedna. A jen Bůh ví, kdy je duše schopna se definitivně rozhodnout nebo nerozhodnout pro ni. A pokud to u padlých andělů bylo již na začátku, tak do Nebe nemohou už NIKDY. Zážitek tedy ohledně padlých andělů byl od Zlého a utrpení s tím spojené na obou stranách možno obětovat za obrácení ještě …More
Ale je Pravda, že duše, které nechtějí přijmout Boží lásku, nemohu jít do Nebe. A Boží láska je jen jedna. A jen Bůh ví, kdy je duše schopna se definitivně rozhodnout nebo nerozhodnout pro ni. A pokud to u padlých andělů bylo již na začátku, tak do Nebe nemohou už NIKDY. Zážitek tedy ohledně padlých andělů byl od Zlého a utrpení s tím spojené na obou stranách možno obětovat za obrácení ještě neobrácených, kteří ještě žijí. Naše pýcha umírá prý až 5 minut po smrti. ale Do Nebe se nedostane jen ten, kdo tam nechce NAVĚKY. To je strašná představa, ale pro nás to prý může znamenat, že když je náruč Boží otevřená, když můžeme ještě olitovat a prosit za odpuštění a činit pokání a nápravu, pokud máme ještě možnost připodobnit svůj život Božímu - nezaváhat.
TerezaK
Tím příběhem: "Běsové se nemůžou kát," je asi myšleno: "Nyní" nemůžeme kát: už se na pevno rozhodli o svou věčnost. Již u nich neexistuje lítost. A větou: "Proto jsem ti to neřekl, aby bylo zjevné, že jsem připraven i běsům odpustit, budou-li se kát." Je asi myšleno, aby nás Bůh ujistil, že z Jeho strany opravdu není chyba.. Tak nám, prosím, odpustěte, zvl. mužové, že my křehčí ženy, nejsme …More
Tím příběhem: "Běsové se nemůžou kát," je asi myšleno: "Nyní" nemůžeme kát: už se na pevno rozhodli o svou věčnost. Již u nich neexistuje lítost. A větou: "Proto jsem ti to neřekl, aby bylo zjevné, že jsem připraven i běsům odpustit, budou-li se kát." Je asi myšleno, aby nás Bůh ujistil, že z Jeho strany opravdu není chyba.. Tak nám, prosím, odpustěte, zvl. mužové, že my křehčí ženy, nejsme někdy schopny myšlenkově spolknout tyto pravdy a modlete se za nás. Děkujeme.
TerezaK
Kdo si za střízliva přečte Knihu Zjevení, tak mu musí být jasné, že to nemůže nikdo přežít - nebo jen velmi málo lidí zvláštním Božím zázrakem. Proto, pokud se právě nyní Kniha Zjevení začíná odehrávat - to už snad také vidí každý - je pro něj lépe uvěřit ve výklad Zjevení od Irské katoličky Mariie Božího Milosrdenství a začít se modlit Modlitbu Modlitební Kampaně č.24 za úplné odpuštění hříchů. …More
Kdo si za střízliva přečte Knihu Zjevení, tak mu musí být jasné, že to nemůže nikdo přežít - nebo jen velmi málo lidí zvláštním Božím zázrakem. Proto, pokud se právě nyní Kniha Zjevení začíná odehrávat - to už snad také vidí každý - je pro něj lépe uvěřit ve výklad Zjevení od Irské katoličky Mariie Božího Milosrdenství a začít se modlit Modlitbu Modlitební Kampaně č.24 za úplné odpuštění hříchů. A přijmout výklad Sergeje Mihála o knize Zjevení, které je v souladu s tím, co řekl Pán Ježíš sv.Faustyně Kowalské: "Přede dnem Mé Spravedlnosti přijde Den Mého Milosrdenství." Pokud zjevení není v rozporu s katolickou morálkou a není v rozporu s Učením Katolické Církve je lépe uvěřit a zařídit se podle toho, i kdyby se ukázalo jako nepravé, ale zařídili bychom se podle něj, bude nám to připočteno ke spravedlnosti, než kdyby se ukázalo jako pravé a my bychom se podle něj nezařídili.
TerezaK
"Musí se modlit tuto modlitbu z modlitební kampaně (24) po sedm následujících dní a bude jim dán dar úplného rozhřešení a moc Ducha Svatého.

O plnomocné odpustky k úplnému odpuštění hříchů

"Ó, můj Ježíši, Ty jsi Světlo země, jsi plamen, který se dotýká všech duší, tvé milosrdenství a láska neznají žádných hranic.

Nejsme hodni oběti, kterou jsi přinesl svou smrtí na kříži, víme však, že tvá …More
"Musí se modlit tuto modlitbu z modlitební kampaně (24) po sedm následujících dní a bude jim dán dar úplného rozhřešení a moc Ducha Svatého.

O plnomocné odpustky k úplnému odpuštění hříchů

"Ó, můj Ježíši, Ty jsi Světlo země, jsi plamen, který se dotýká všech duší, tvé milosrdenství a láska neznají žádných hranic.

Nejsme hodni oběti, kterou jsi přinesl svou smrtí na kříži, víme však, že tvá láska k nám je větší než naše láska k Tobě.

Dej nám, ó Pane, dar pokory, abychom si zasloužili tvé nové království, naplň nás Duchem Svatým, abychom mohli kráčet kupředu a vést tvou armádu, hlásat pravdu tvého svatého Slova a připravit naše bratry a sestry na slávu tvého Druhého příchodu na zem.

Uctíváme Tě.

Chválíme Tě.

Nabízíme sami sebe, náš zármutek, naše utrpení jako dar Tobě k záchraně duší.

Milujeme Tě, Ježíši, buď milosrdný ke všem svým dětem, ať už jsou kdekoliv. Amen." 329. Poselství Ježíše ze dne 31. ledna 2012 v 21:30.
Stylita
Propagujete tu falešné poselství irské podnikatelky s lidskou hloupostí a důvěrou. Další "poselství" budu mazat.
TerezaK
Teologické (filosofická diskuze) probíhá tak, že jedna strana vysloví thezi, druhá anti-thezi, a tak obě strany dochází k závěru, ve kterém se ukáže, která strana došla k rozumnému závěru a která k nerozumnému. Křesťané navíc dodržují křesťanskou etiku v diskuzi. Ve výše uvedené větě se Vám bohužel nepodařilo nic z uvedených předpokladů. Žádný pádný, ani logický argument, jen potřeba druhou …More
Teologické (filosofická diskuze) probíhá tak, že jedna strana vysloví thezi, druhá anti-thezi, a tak obě strany dochází k závěru, ve kterém se ukáže, která strana došla k rozumnému závěru a která k nerozumnému. Křesťané navíc dodržují křesťanskou etiku v diskuzi. Ve výše uvedené větě se Vám bohužel nepodařilo nic z uvedených předpokladů. Žádný pádný, ani logický argument, jen potřeba druhou stranu ponížit a shodit. Takto mluví Zlý duch a nikoli Duch Svatý, takže nemůžete být v Pravdě Boží. Je mi to líto. Určitě Vám doporučuji, pokud Vám to činí potíže, dodržovat pravidla diskuze, raději VŠECHNO MAZAT, IHNED JAKOBY VÁM ŠLO O ŽIVOT, abyste se náhodou necítil trapně, kdyby v diskuzi vyhrála obyčejná žena. A Vy byste to třeba neuměl právě křesťansky "zkousnout". Mnoho Božího požehnání, pokoj a dobro. Určitě na tom visí celý můj život, když si mě vymažete :-) Ale těch, kteří poselství nechtějí přijímat, tam to může být jinak.
TerezaK
Omlouvám, se pochopitelně, pokud Vám to nepasovalo do Vašeho foršichtu,tak si to vymazejte. Nemáte tam totiž uvedenou škálu: jak moc do "levice" či do "pravice" může někdo napsat příspěvek. To jsem nevěděla.
Stylita
Pokud tu budete v mých vláknech tapetovat poselství od té irky, která se ukázala jako podvodnice podpisující své slátaniny jménem, které je mi drahé, to mi věřte, Ježíšem a jinými z nebe, tak ty tapety smažu. Mám jako každý člen gtv právo mazat ve svých vláknech, co uznám za vhodné. Stejně tak vy.
TerezaK
Je to Vaše plné právo, plně v klidu to vymazejte, na diskuze stejně nemám čas :-)
Stylita
Chvála Bohu, mě to chybět nebude.
Kallistratos
Stylito, myslíš, že sem přišel někdo nový a nebo se zase někdo převlékl a "blbne"? Je-li to irská eso-věštkyně a její poselství, pak se přikláním k tomu mazání. Jsem také alergický na různá andělská poselství a generování prapodivných poselství, která jsou matoucí a vykrádají křesťanství i hlubinou psychologii a zavádějí i naivní a důvěřivé lidi dost mazaně na scestí a plýtvají jejich duševním …More
Stylito, myslíš, že sem přišel někdo nový a nebo se zase někdo převlékl a "blbne"? Je-li to irská eso-věštkyně a její poselství, pak se přikláním k tomu mazání. Jsem také alergický na různá andělská poselství a generování prapodivných poselství, která jsou matoucí a vykrádají křesťanství i hlubinou psychologii a zavádějí i naivní a důvěřivé lidi dost mazaně na scestí a plýtvají jejich duševním potenciálem.
Theodorá-Máriá
Co myslíš Kastráte vlezdoprdelko co z toho se tě týká?:
"J0´tak to chodí tak to chodí tak to jde porád dokola,
porád do kola. Nekterej z nás karakter je jinéj potvora
J0´jinej potvora
"
Stylita
Kallistratosi, nevím to a ani to nezkoumám.
Ano, jde o irskou podnikatelku alias MBM. Šlo o vylákání peněz z peněženek naivků. Kup si "pečeť" živého Boha natištěnou za pár šupů v Polsku spolu s knihami s "poselstvími z nebe"a za několikanásobnou cenu je bylo možné od té paní objednat. Pracovala dříve jako reklamní podnikatelka. Když o ní noviny v Irsku napsali odhalující článek o jejích dluzích …More
Kallistratosi, nevím to a ani to nezkoumám.
Ano, jde o irskou podnikatelku alias MBM. Šlo o vylákání peněz z peněženek naivků. Kup si "pečeť" živého Boha natištěnou za pár šupů v Polsku spolu s knihami s "poselstvími z nebe"a za několikanásobnou cenu je bylo možné od té paní objednat. Pracovala dříve jako reklamní podnikatelka. Když o ní noviny v Irsku napsali odhalující článek o jejích dluzích z podnikání a detaily byznysu s knihami a tzv. pečetí, byla vyfotografována , jak se je snaží vykoupit z obchodů.
Kallistratos
Hoď to prosím sem s odkazy, ať se tedy vyléčí naivové.... bylo by to nejschůdnější řešení. 😉