Inka
12810
tahamata
„Przyjaciele Boga rozpoznają się wszędzie”
Króluj nam Chryste !
"Jeśli kapłan, widząc znieważanie Boga i ginące dusze, milczy -

biada mu! Jeśli nie chce się potępić, winien w razie jakiegoś nieporządku w swej parafii podeptać wzgląd ludzki i obawę, że będzie wzgardzony, czy znienawidzony"
Króluj nam Chryste !
”Jeżeli mielibyśmy głęboką wiarę, ujrzelibyśmy Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, podobnie jak aniołowie widzą Go w niebie.”
One more comment from Króluj nam Chryste !
Króluj nam Chryste !
"Podczas swego ziemskiego życia Jezus Chrystus nigdy nie przechodził przez żadne miejsce bez obfitości swoich błogosławieństw, z czego możemy wnioskować, jak wielkie i bezcenne winny być dary, w których uczestniczą ci, co mają szczęście przyjmować Go w Komunii świętej; inaczej mówiąc, największe nasze szczęście na tym świecie polega na przyjmowaniu Jezusa w Komunii świętej."
Jedrek.
nowy2017 — 2012-07-29 15:23:40:
Niebo nie patrzy na to,czy kapłan jest wykształcony,czy ma erudycję,ale na to,czy ma prawdziwą pokorę.
================================================
NIEBO PATRZY CZY KAPŁAN WYKONUJE BOŻE PRAWO ZGODNIE Z EWANGELIĄ I PRAWDĄ ! A NIE CZY KAPŁAN PODPORZADKOWUJE SOBIE PRAWO BOŻE POD OBECNĄ SYTUACJĘ ŻYCIOWĄ I SPOŁECZNO -POLITYCZNĄ.
Króluj nam Chryste !
„najstraszliwszą pokusą jest nie być kuszonym; jest to stan tych, których diabeł przygotowuje do piekła".
Króluj nam Chryste !
„Jedno tylko Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane wstrząsa całym piekłem”.
3 more comments from Króluj nam Chryste !
Króluj nam Chryste !
"Jeśli nasze ręce dotknęły pachnidła, przeniosą aromat na wszystko, czego się dotkną. Przepuśćmy nasze modlitwy przez ręce Najświętszej Panny. Ona je wonią napełni."
Króluj nam Chryste !
"Wcale nie trzeba wielu słów, aby się dobrze modlić. Wiarą wierzymy, że tam, w św. Tabernakulum, obecny jest dobry Bóg; jemu otwierajmy serce; że nas dopuszcza do siebie, z tego się radujmy; oto najlepszy sposób modlitwy"
Króluj nam Chryste !
"Wszystkie dobre dzieła razem wzięte nie dorównują Ofierze Mszy św., gdyż są to dzieła ludzi, podczas gdy Msza św. jest dziełem Boga."
Engel44
"Gdy modlisz się żarliwie, twoje serce i serce Boga stają się jak dwa kawałki wosku, które stapiają się ze sobą!"
Inka
♥ "Jeśli kapłan, widząc znieważanie Boga i ginące dusze, milczy - biada mu!
Jeśli nie chce się potępić, winien w razie jakiegoś nieporządku w swej parafii podeptać wzgląd ludzki i obawę, że będzie wzgardzony czy znienawidzony"