René Balák
1327
19:24
informacie o zdravotnom stave a ockovani
Marieta Ria
...štát je povinný chrániť genetické dedičstvo slovenského národa, rešpektovať nedotknuteľnosť každého jedného občana!! Vďaka za Váš apel ... smutné, že tí, ktorí by pravdu mali brániť a obhajovať, sú ticho... Keď vy budete mlčať, kamene budú kričať! Podobné materiály som posielala istým duchovným, ale zbytočne... Nájdu sa statoční pastieri, ktorí kážu v pravde a upriamujú pozornosť im …More
...štát je povinný chrániť genetické dedičstvo slovenského národa, rešpektovať nedotknuteľnosť každého jedného občana!! Vďaka za Váš apel ... smutné, že tí, ktorí by pravdu mali brániť a obhajovať, sú ticho... Keď vy budete mlčať, kamene budú kričať! Podobné materiály som posielala istým duchovným, ale zbytočne... Nájdu sa statoční pastieri, ktorí kážu v pravde a upriamujú pozornosť im zvereným na ňu...
Očkovacia tyrania - keď sa nedáš zaočkovať, žiadne omše slúžiť nebudeš
Excelentný príhovor otca Štefana Mordela pri príležitosti 50 rokov kňazstva