Clicks997
csk.news
1

Homília: František Bojuje Proti „Doktrínam a Dogmám“ - Ale, Samozrejme, Iba Tím Katolíckym

„Zachovanie pravdy neznamená obhajovať myšlienky, stať sa ochrancami systému doktrín a dogiem, ale ostať zviazaný ku Kristovi a byť oddaní jeho Evanjeliu,“ František povedal vo svojom homíliu 16. Mája, ako keby jedno nebolo závislé od druhého.

Je samozrejmé, že František uplatňuje toto iba na pravdu vyslovenú Kristom a obsiahnutú v Evanjeliu.

Pokiaľ ide o kacírstvo, boj proti Svätej Omši, environmentalizmu, homosexualizmu, Covidu-19, očkovacej ideológii, František je úzkoprsým ochrancom systému doktrín a dogiem týchto ideológií, ako je možné vidieť
tu, tu, tu, tu,tu, a tu.

Pre Katolíkov a Cirkev je však povinnosťou a výsadou „zápasiť za vieru“ (Júd 1:3) a „obhajovať“ ju (1 Pt 3:15) nielen abstraktným Františkovým spôsobom, ale v jej konkrétnej podobe v doktrínach a dogmách. Katolík „zničí“ argumenty vznesené proti poznaniu Boha (2 Kor 10:5), je oddaný „presnému učeniu,“ a „náprave tých, ktorí sa stavajú proti slovu“ (Tít 1:9). Svätý Pavol bol poslaný „na obranu Evanjelia“ (Flp 1:16).

Ako povedal Svätý John Henry Newman (+1890), „Od pätnástich rokov bola dogma základným princípom môjho náboženstva: nepoznám žiadne iné náboženstvo; nemôžem si predstaviť myšlienku akéhokoľvek iného náboženstva; náboženstvo, ako prostý sentiment, je pre mňa snom a výsmechom.“

„Sen“ a „snívanie“ sú slová, ktoré má František veľmi veľmi rád.

#newsMtvdbkhcsl

ľubica