Clicks239
Edward7
12

Psychopolitycy u władzy i zbiorowa terapia okultystyczna

W naszym kraju obecnie rozwija się nowy wariant komunizmu na użytek Zachodu - ma na celu terroryzowanie ludzi, dopóki nie osiągną zbiorowego stanu hipnotycznego, który złamie ich wolną wole i popchnie do bezkrytycznego przyjęcia masek ... szczepionek, by dobrowolnie zgodzili się żyć pod tyrańską władzą NWO. Media sterowane dodatkowo podżegają do bezmyślnego fanatyzmu, który odrzuci wszelkie próby zmuszenia ich do odkrycia prawdy stojącej za „pandemią”.
Bardzo łatwo jest zweryfikować, że ten „naukowy” program „postępowych” korporacji wielonarodowych opiera się na badaniach nad praniem mózgu, których używali komuniści w ZSRR. Zatem podobieństwo między metodą stosowaną przez komunistów a metodą stosowaną przez postępowców jest niezwykła. Głęboki i systematyczny terror wywołany przez psychopolityczne osoby wywołuje stan hipnozy, przerażenie , niepewność, strach przed nieznanymi niebezpieczeństwami; i histeria, która skutkuje absurdalnymi postawami, kiedy dochodzi do skrajności nakazów protokołu bezpieczeństwa; jak widzimy wokół nas. Nie ma żadnej możliwej obrony - pomyśl o łatwowiernym ujarzmianiu przez propagandę - możemy się tylko schować, zakryć, zamknąć w kapsule, która oddziela nas od wszystkiego na zewnątrz, rodziny, przyjaciół, sąsiadów. Wszystkie obronne środki ostrożności, terror rozprzestrzenia się przez niewidzialnego wirusa; które można przykucnąć w rękach naszych dzieci, w oddechu naszej żony, w ubraniach, w prześcieradłach. Czujemy, jak unosi się nad naszymi głowami, prześladuje nas, szukając luki, by rzucić się na nas i zabić.

PSYCHOPOLITYKA - Technika prania mózgu.
Były komunista Jankesów, Kenneth Goff, w 1956 roku! Opublikował broszurę zatytułowaną „Psychopolityka”, zawierającą opis metody psychologicznej stosowanej w ZSRR w celu ujarzmienia buntowników. Jego prawdziwość musi zostać zaakceptowana przez wydarzenia, które miały miejsce w tamtym czasie; a dla tych, którzy są obecnie narzuceni przez rząd światowy, aby nas nawrócić, ocaleni z „Pandemonium” (lub plagi które wymyślą w przyszłości), sterowani , tylko pozorni ludzkie, do wykorzystania jako słudzy „wybranej” klasy]. „Se non e vero e ben trovato”.

„Diaboliczny geniusz, którym był Lenin, pokazał swoje zainteresowanie atakiem na umysł. Dr Boris Sokoloff, który odegrał ważną rolę w wydarzeniach, których kulminacją była rewolucja 25 października 1917 r., W swojej książce „Białe noce” opisuje intymne rozmowy Lenina z doktorem Ivánem Pavlovem, które służyły jako oparty na gigantycznym sowieckim eksperymencie mającym na celu ujednolicenie ludzkiej myśli i woli. Tekst Psychopolityki nawiązuje do wagi twórczości Pawłowa.

„W normalnych okolicznościach wysiłki małej, prawie nieskończenie małej mniejszości społeczeństwa, aby zrobić pranie mózgu większości obywateli i zamknąć ich w domach, dla obłąkanych, byłyby niesamowite i fantastyczne. Ale to nie są normalne czasy; jesteśmy w "Erze Wielkich Oszustw", kiedy czerń wydaje się równie biała, a biel jest jak czerń, kiedy rozsądni ludzie udają wariatów, a szalonym ludziom pozwala się działać jako psychiatrzy świata… ”.

[…] „Podważanie chrześcijańskich zasad moralnych, osłabienie poczucia lojalności wobec społeczności lokalnych i narodowych oraz uporczywa kampania na rzecz globalnej centralizacji władz politycznych w swego rodzaju utopijnym Parlamencie Powszechnym są aspekty strategii fundamentalnej w tekście Psychopolityki. Biorąc pod uwagę ograniczenie tego wprowadzenia, nie można zrobić więcej niż wskazać zakres tego ogólnego ataku; Jednak ze względu na wagę tej sprawy musimy poważnie zwrócić uwagę na to, w jaki sposób ONZ i niektóre jej organizacje pomocnicze są instrumentalizowane.

„Podczas gdy wielu idealistów widzi w ONZ nadzieję na pokój na świecie, komuniści uważają ją za najważniejszą platformę kierowania czerwonej propagandy przeciwko wolnemu światu. Ale to głównie w Światowej Organizacji Zdrowia i UNESCO odkrywamy niepohamowane intencje tych, którzy szukają zniszczenia, atakując umysł.

„Autorzy tekstu„ Psychopolitics ”z pewnością pochwalą następujące świadectwo dr. Brocka Chisholma, dyrektora Światowej Organizacji Zdrowia: „Przełykaliśmy wszelkiego rodzaju trujące przekonania, którymi karmili nas nasi rodzice, nauczyciele i instruktorzy religii ” (psychologia -nienawiść do rodziny). A potem dr Chisholm radzi: „Konieczna jest reinterpretacja pojęć „Dobro i zło” i wykorzenienie pojęć, które obecnie rządzą w tej sprawie ... Większość psychiatrów i psychologów to ludzie, którzy wyrwali się z tych moralnych łańcuchów ”.

[…] Ale zwykły człowiek nawet nie podejrzewa istnienia tej wojny skierowanej przeciwko jego umysłowi i jego przekonaniom. Prasa codzienna mało i nic nie informuje o wydarzeniach, takich jak Międzynarodowy Kongres Zdrowia Psychicznego, który odbył się w 1948 r., Któremu przewodniczył dr Chisholm i podczas którego każdy z mówców powtarzał, że ze względu na „zdrowie psychiczne” konieczne jest zerwanie więzi rodzinnych, narodowościowych i religijnych… […] Twierdzono, że prawdziwi patrioci to ludzie, którzy przejawiają objawy zaburzenia równowagi psychicznej i potrzebują leczenie psychiatryczne .

[…] Na przykład proces kardynała Mindtzentya pokazuje, że [komunizm] jest w stanie przedstawić swoje ofiary publicznie bez obawy, że zareagują w jakiś nieoczekiwany sposób. Nie ma już wątpliwości, że komuniści dogłębnie przestudiowali każdą możliwą metodę ataku na umysł… Atak na umysł (z zastosowaniem teorii Pawłowa) jest najpoważniejszym zagrożeniem obecnie nękającym cywilizację zachodnią. […] Cywilizacja zachodnia wygra tę wojnę albo zatonie na zawsze…

[…] „Łatwo jest odkryć, na ile sposobów cała populacja jest uwarunkowana lub przygotowana na tę zmianę, która będzie oznaczać całkowitą utratę indywidualności i osobowości…”
(Charles Morgan, w „Freedoms of the Mind)” .

[…] „Dzięki nowoczesnemu scentralizowanemu systemowi propagandowemu można narazić społeczność na intensywny atak, którego nie jest świadoma.
*

[ Z TEKSTU SOWIECKIEGO NA TEMAT PSYCHOPOLITYKI WPISUJEMY TE PARAGRAFY DEDYKOWANE ABY POKAZAĆ, ŻE NIEZBĘDNYM I PODSTAWOWYM ELEMENTEM PSYCHOPOLITYKI JEST UTRZYMANIE POPULACJI W STANIE HIPNOTYCZNYM PRZEZ TERROR, ABY JĄ STEROWAĆ].

[…] „Misją psychopolityki jest najpierw ustalenie celów i zapewnienie posłuszeństwa grupom ludzkim, a następnie eliminacja tych, którzy mogą spiskować przeciwko uzyskanej w ten sposób władzy ... ( zastanówmy się, jak kontrolując zarazki, możemy pokonać organizm wroga poprzez inwazję bakterii i wirusów, które go nie zabijają ).

[…] Osoba pobita bez wytchnienia wchodzi w stan psychiczny, który pozwala na praktykowanie na nim hipnozy, która sprawia, że wierzy we wszystko, co się do niego mówi… dodając do tego użycie przemocy, hipnotyzm jest zawsze skuteczny. Kiedy świadomość nie może być zdominowana przez hipnozę, stosuje się leki, elektrowstrząsy i inne (chirurgiczne) metody…; efekt ostrego strachu wywołuje stan hipnozy…; celem hipnozy jest utrwalanie przekonań. Jakie przekonania można narzucić ludziom? Przed użyciem siły i przemocy nie ma niczego, w co nie można by uwierzyć jednostkom i ogółowi ludzi. W takim stopniu, w jakim uwierzą w to, w co mają wierzyć, zostanie osiągnięte całkowite posłuszeństwo wobec państwa komunistycznego.

[…] Aby ustanowić w jednostce, grupie lub narodzie stan głębokiej hipnozy, władcy muszą uruchomić mechanizm terroru. Psychiatrzy są na odpowiednim poziomie, aby wypełnić tę funkcję, wzbudzania terroru ...

[…] „Umiejętność, z jaką przeprowadza się atak psychopolityczny, nie pozwoli laikom dowiedzieć się, co się dzieje; powtarzając, że zasady psychoterapii są zbyt wysokie, by zwykły człowiek mógł je zrozumieć, totalna rewolucja może nastąpić bez najmniejszego podejrzenia ludzi, dopóki nie staną przed faktem dokonanym. Niezwykle ważne jest, aby operatorzy psychopolityczni infiltrowali organizacje medyczne, naródu do podbicia, a od tej reduty, wywierają ciągłą presję na ludność i rząd, aż do okupacji komunistycznej.

[…] " Człowiek jest zwierzęcym mechanizmem bodźców i reakcji. Ich możliwości rozumowania, a nawet podtrzymywania uczuć etycznych i moralnych, zależą wyłącznie od ich mechanizmów bodźców i reakcji, to znaczy od ich odruchów warunkowych (Iván Pavlov) "… Człowiek bez własnej inicjatywy jest zdany na łaskę odruchów warunkowych. Wystarczy zlokalizować bodziec w anatomii nerwowej jednostki, aby zareagował i wykonał określone polecenia ... Podobnie jak w przypadku hipnozy, w niektórych przypadkach konieczne będzie ustanowienie przez uderzenia, porażenie prądem i przerażenie prawdziwego łańcucha odruchów, które pozostają potencjalne do okoliczności zewnętrznej, podobnie do tej która zaistniała, gdy stosowanie brutalnych metod urzeczywistniło je, budząc lęk przed nieposłuszeństwem ... Poszukuje się, aby każda pokusa nieposłuszeństwa była związana z brutalną formą kary. W ten sposób tylko dzięki posłuszeństwu jednostka poczuje się wolna od bólu ...W narkomanii jednostka może być wyczerpana fizycznie i psychicznie, a w tych warunkach otrzyma szereg rozkazów, które mogą sprawić, że na stałe wykorzeni swoje wcześniejsze przekonania.

[…] Kolejnym polem działania psychopolityka jest atak na seksualność.
U pacjenta może wywołać pożądanie. U wszystkich zwierząt, a tym samym u ludzi, seks jest silną motywacją, a zatem, jeśli jest to dogodne dla psychopolitów... tak jak możesz wyszkolić psa lub konia, możesz wyszkolić mężczyznę. Żądza, masochizm, homoseksualizm i inne perwersje (złe skłonności) mogą być wywołane bólem, narkotykami (truciznami w jedzeniu) i hipnozą.

[…] Im bardziej brutalne będą zabiegi, tym lepsze rezultaty osiągnie psychopolityka.


[POKOJOWY PODBÓJ KRAJU WROGÓW, OSIĄGNIĘTY PRZEZ DEGRADOWANIE SIŁ ZBROJNYCH, MŁODZIEŻ , PATRIOTÓW, NIECHĘĆ DO RELIGII ITP].

"[…] Możliwości psychopolityka może przewodzić siłom siły zbrojne wykorzystują „psychologów” do służby w sądach wojskowych; gdyby tak się stało, Siły Zbrojne podbitego Narodu będą tak skutecznie w naszych rękach, jak gdybyśmy byli przed nimi ... dzięki prostej procedurze umiejscowienia wykwalifikowanego psychopolitycznego blisko techników lub "skarbców" tajemnic wojskowych, kraj w przypadku rewolucji będzie , każdy stwierdziłby, że jego własna armia i flota zostałyby sparaliżowane przez komunizm, jak to miało miejsce w Niemczech w 1918 i 1919 roku. Tak więc zniszczenie obecnych przekonań i późniejsza reorganizacja reprezentują w rzeczywistości pokojowy podbój wrogiego kraju.

[…] Siły Zbrojne i służby bezpieczeństwa mogą wymagać porad psychologicznych ze strony naszych zespołów, zdobywając tym samym pozycje, na które spływałyby najważniejsze raporty wojskowe.
„Udostępniając młodym ludziom różne narkotyki, przyzwyczajając młodzież do alkoholu i zakłócając instynkty seksualne za pomocą literatury i reklamy pornograficznej, psycho-polityka może wzbudzić wśród nowego pokolenia postawy lenistwa i poniżenia, które dialektycznie otwierają drzwi do prawdziwa wolność młodzieży: komunizm."

[…] Gdyby można było zmiażdżyć narodową dumę i patriotyzm jednego pokolenia, zdobylibyśmy kraj, do którego należało to pokolenie. Z tego powodu lojalność wobec narodu w ogóle, a zwłaszcza młodzieży, musi być nieustannie podważana ... Rola psychopolityczki w tej dziedzinie ma ogromne znaczenie. Ze swojej władzy w sprawach mentalnych może ogłaszać wszelkiego rodzaju niszczycielskie środki. Może doradzać systemom wczesnej edukacji ukierunkowanym na rozwój dziecka bez odpowiedzialności i głębokich uczuć rodzinnych.

[…] "Musimy pracować, aby religia stała się synonimem szaleństwa. Musimy pracować, dopóki władze lokalne i krajowe nie zastanowią się dwa razy, aby ogłosić publicznymi wrogami grupy religijne. […] Musicie przekupić prawników i sędziów, aby bronili grup i ludzi, na których kościoły patrzą z dezaprobatą, i szerzyć gatunek, że wiara w Boga powoduje zaburzenia psychiczne, a nawet wzbudza publiczną nienawiść i nietolerancję wobec kobiet. religii.…" lascadenasdeobligado.blogspot.com


Obecnie psycho-okultystyczna " terapia" , a potem psychiatryczna lobotomia szczepionkowa...

Przygotuj się na zastrzyki powodujące depopulację, które powodują poważne uszkodzenia neurologiczne i lobotomują każdego, kto jest na tyle głupi, aby je przyjąć. Nawet sterowane media CNBC.com donoszą teraz, że próby szczepionek przeprowadzone przez Moderna i Pfizer dają ekstremalne skutki uboczne u badanych.
„Wysoka gorączka, bóle ciała, bóle głowy i wyczerpanie to niektóre z objawów, które uczestnicy badań nad szczepionkami koronawirusowymi Moderna i Pfizer mówią, że odczuwali po otrzymaniu zastrzyków”, donosi CNBC :
Luke Hutchison obudził się w środku nocy z dreszczami i gorączką po przyjęciu zastrzyku przypominającego Covid-19 w próbie szczepionki Moderna. Inny uczestnik badania szczepionki na koronawirusa, testujący kandydata Pfizera, podobnie obudził się z dreszczami, trzęsąc się tak mocno, że pękł ząb po przyjęciu drugiej dawki.
Wysoka gorączka, bóle ciała, silne bóle głowy i wyczerpanie to tylko niektóre z objawów, które pięciu uczestników dwóch wiodących badań nad szczepionkami koronawirusowymi twierdziło, że poczuli się po otrzymaniu zastrzyku.

CNBC wyjaśnia dalej, że uczestnicy badania stwierdzili, że cały ból „był tego wart”. Warto za co? W przypadku pandemii, która już się skończyła u osób w wieku poniżej 70 lat?

To wszystko objawy uszkodzenia neurologicznego występującego w czasie rzeczywistym
Oto bardziej szczegółowy opis skutków ubocznych zgłoszonych przez pro-naukowego, popierającego szczepienia uczestnika badania:
Po wykonaniu pierwszego zastrzyku 18 sierpnia powiedział, że przez kilka dni czuł się trochę źle z pogodą z niską gorączką. Po raz drugi dostał w klinice 15 września. Osiem godzin później powiedział, że jest przykuty do łóżka z gorączką ponad 38 , dreszczami, dreszczami, silnym bólem głowy i dusznością. Powiedział, że ból w jego ramieniu, w miejscu, w którym został zastrzelony, był jak „gęsie jajo na moim ramieniu”. Prawie nie spał tej nocy, odnotowując, że jego temperatura była wyższa niż 100 stopni przez pięć godzin.
Po 12 godzinach Hutchison powiedział, że wrócił do normy i wrócił mu poziom energii. Podpisując długi formularz zgody, Hutchison był świadomy, że mogą wystąpić objawy. Ale nadal był pod wrażeniem dotkliwości i czasu trwania, tweetując 16 września, że doświadczył „pełnego objawów podobnych do Covid”.

Czy to brzmi jak „bezpieczna” szczepionka do podania setkom milionów ludzi? Pełne objawy podobne do Covid?

CNBC nie mówi oczywiście, że wszystkie te objawy - skrajne wyczerpanie, długotrwałe bóle głowy i gwałtowne drżenie - są oznakami uszkodzeń neurologicznych zachodzących w czasie rzeczywistym .
Są to oczywiste oznaki, że ma miejsce rodzaj lobotomii szczepionkowej , powodując trwałe, długotrwałe uszkodzenie neurologiczne uczestników badania (którzy już na początku mogą mieć uszkodzony mózg, ponieważ zgłosili się na ochotnika do tych eksperymentów medycznych).
Co fascynujące, CNBC wyjaśnia również, że niektórzy ludzie są na tyle głupi, by podnieść ręce i faktycznie zgłaszają się na ochotnika do wykorzystania jako ludzkie świnki morskie do tych szalonych eksperymentów medycznych:
Hutchison, 44-letni biolog obliczeniowy z Utah, powiedział, że zapisał się na trzecią fazę badania Moderny, ponieważ jest zdrowy, sprawny fizycznie i mocno wierzy w szczepionki. Szczególnie chciał wesprzeć wysiłki Moderny, ponieważ zaintrygowało go podejście firmy oparte na RNA.
CNBC mówi, że Luke Hutchison „zapisał się na próbę szczepionki na koronawirusa, ponieważ jest„ pro naukowy ”. To prawie zabawne, gdyby nie było tak tragiczne. Niewiele wie, że szczepionka nie dba o naukę, ale wszystko o zyski , co oznacza przyspieszenie wprowadzania niebezpiecznych szczepionek na rynek poprzez stosowanie eksperymentów medycznych na ludziach, które bez wątpienia zabiją po drodze niektórych ludzi.
Wątpię, by Hutchison czuł się dobrze z tym wszystkim, skoro jego system nerwowy zaczął się rozpadać. Ale każdemu jego… Ludzie, którzy uważają, że szczepionki są zakorzenione w „nauce”, czekają bardzo brutalne przebudzenie.

Uczestnicy prób szczepionek „pro-naukowych” mogą ukrywać skutki uboczne, aby chronić firmy zajmujące się szczepionkami
Jest również jasne, że ci uczestnicy prób są teraz wykorzystywani jako marionetki public relations dla przemysłu szczepionkowego, a to jest zupełnie nowy, niebezpieczny program propagandy medycznej, którego wcześniej nie widzieliśmy. Kiedy uczestnicy badania przystępują do prób z nastawieniem cheerleaderskim „popierającym szczepionkę”, prawdopodobnie bagatelizują dotkliwość skutków ubocznych, których doświadczają, a to powoduje, że producent szczepionki niewłaściwie ocenia rzeczywiste zdarzenia niepożądane związane ze szczepionką.
W efekcie ludzkie świnki morskie „pro-naukowe” przygotowują próby, tuszując skutki uboczne szczepionek, pozwalając producentom szczepionek na uzyskanie zgody FDA na niebezpieczne, toksyczne szczepionki, które mogą zranić lub zabić znacznie więcej ludzi niż sama pandemia.
W pewnym momencie wszyscy musimy powiedzieć: „Jeśli ci ludzie chcą popełnić samobójstwo po szczepionce, pozwól im popełnić samobójstwo po szczepionce”, ponieważ nie ma nic, co mogłoby ich powstrzymać. Jeśli chcą poświęcić swoje życie w imię „pro-nauki”, to jest to ich wolny wybór.
W końcu ktoś musi być jednym z pierwszych pionierów wykonujących zabójcze "strzały". Dlaczego nie pozwolić ludziom na samodzielny wybór i wygrać nagrodę Darwina za głupotę pro-naukową? naturalnews.com/index.html

Osoba zaszczepiona mówi: „Teraz nie czuję Boga”

„Boga już nie czuję, moja dusza jest martwa” po szczepieniu.

Dusza nie jest zabijana szczepionką, ale grzechem śmiertelnym i zostaje ożywiona pokutą za grzechy, sakramentem spowiedzi - dla katolików - lub aktem doskonałej skruchy (z miłości do Boga, a nie z powodu strach przed piekłem), jeśli kapłan nie jest dostępny w chwili śmierci.
Być może ta osoba ma na myśli to, że czuła, iż część mózgu ze zdolnością do mistycyzmu lub transcendencji została „wyłączona. Nie wiemy, co się stało, ale wiemy, że osoby, które chcą nas zaszczepić, są związane z satanizmem i że jest fragment konferencji, na której mówią o stworzeniu szczepionki dla fanatyków religijnych, która uniemożliwi im modlitwę.

To, co mówi nam „profesor” nagrania wideo, które ujawnia skanery, mówi nam, że wirus dezaktywuje gen, który umożliwia w mózgu komunikację z Bogiem, krytyczne myślenie, modlitwę. Ale na początku swojej lekcji mówi, że to przez szczepionki można zabić religijnych fanatyków, co wskazuje, że wirus może również znaleźć się w każdej szczepionce i nie należy wykluczać, że „nieszkodliwe” szczepionki przeciw grypie lub dzieci są nosicielami tego wirusa ...

`Profesor jedynie wymienia muzułmańskich fanatyków jako swój cel, ale dobrze wiemy, że mordercza elita jest z nimi związana, by najechać i obalić Zachód, a oni nie są prawdziwym celem, ale chrześcijanami.

W każdym razie, jeśli mówimy o znamieniu Bestii, który uczyni nas niewolnikami diabła, pamiętajmy, że jeśli wybierzemy go dobrowolnie (iz czego się składa, zostanie nam to pokazane podczas Ostrzeżenia), spowoduje to śmiertelną chorobę, jak potwierdza Biblia. że celem tych eugeników jest redukcja populacji, oprócz poszukiwania naszego wiecznego potępienia. Post beforeitsnews.com:

AstraZeneca wstrzymuje testy szczepionek COVID-19 po tym, jak drugi wolontariusz „ma problemy neurologiczne”
(…) Według źródeł, które podają, że są zaznajomione z testami szczepionkowymi, drugi wolontariusz nagle po szczepieniu zaczął mówić: „ Boga już nie czuję - moja dusza jest martwa”.

Sondaże pokazują, że Amerykanie są coraz bardziej ostrożni w przyjmowaniu szczepionki na koronawirusa. A naukowcy w rządzie i poza nim martwią się, że organy regulacyjne, naciskane przez prezydenta na wyniki przed dniem wyborów 3 listopada, mogą wypuścić niesprawdzoną lub niebezpieczną szczepionkę. (NT: inni twierdzą, że szczepionka Trump jest nieszkodliwa i że została zaawansowana, aby uniknąć szczepionek Billa Gatesa, również nie jest obowiązkowa)
Eksperci byli szczególnie zaniepokojeni testami szczepionek AstraZeneca, które rozpoczęły się w kwietniu w Wielkiej Brytanii, z powodu odmowy przez firmę podania szczegółów dotyczących poważnych chorób neurologicznych dwóch uczestniczek, obu kobiet, które otrzymały ich eksperymentalną szczepionkę. w Wielkiej Brytanii. Przypadki te skłoniły firmę do dwukrotnego wstrzymania badań, po raz drugi na początku tego miesiąca. Wznowiono badania w Wielkiej Brytanii, Brazylii, Indiach i Afryce Południowej, ale w Stanach Zjednoczonych wciąż trwa przerwa. Jak dotąd szczepionkę AstraZeneca otrzymało około 18 000 osób na całym świecie.

111-stronicowy plan próbny AstraZeneca, znany jako protokół, stwierdza, że jego celem jest szczepionka, która jest skuteczna w 50 procentach, czyli taki sam próg, jaki wyznaczyła Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) w swoich wytycznych dotyczących szczepionek. przeciwko koronawirusowi. Aby z pewnością statystyczną ustalić, czy firma osiągnęła ten cel, wśród uczestników, którzy zostali zaszczepieni lub otrzymali zastrzyki placebo, będzie 150 chorych z potwierdzonym koronawirusem.
(…)
Firma nie od razu poinformowała opinię publiczną o problemach neurologicznych któregokolwiek z uczestników. Nie powiadomił również niezwłocznie FDA, że wznawia badania po tym, jak u drugiego ochotnika z Wielkiej Brytanii zachoruje, a niezależna rada ds. Bezpieczeństwa wezwała do tymczasowego wstrzymania, według kilku osób zaznajomionych z sytuacją. Dyrektor generalny spółki poinformował inwestorów o problemach, ale nie omawiał ich publicznie, dopóki informacje nie wyciekły i nie zostały zgłoszone przez STAT.

"666 zostanie wszczepiony, ich ukryta liczba, na chipie, który będą zmuszeni zaakceptować, tak jak w przypadku każdej szczepionki. Po wszczepieniu ZATRUJE NIE TYLKO TWÓJ UMYSŁ I DUSZĘ, ALE TWOJE CIAŁO. Ponieważ spowoduje zarazę, która ma zniszczyć większość światowej populacji."1 czerwca 2012 r
religionlavozlibre.blogspot.com/…ado-ahora-no-puedo-sentir.html
Edward7 and one more user link to this post
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
425

W naszym kraju obecnie rozwija się nowy wariant komunizmu na użytek Zachodu - ma na celu terroryzowanie ludzi, dopóki nie osiągną zbiorowego stanu hipnotycznego, który złamie ich wolną wole i popchnie do bezkrytycznego przyjęcia masek ... szczepionek, by dobrowolnie zgodzili się żyć pod tyrańską władzą NWO.

Media sterowane dodatkowo podżegają do bezmyślnego fanatyzmu, który odrzuci …
More
425

W naszym kraju obecnie rozwija się nowy wariant komunizmu na użytek Zachodu - ma na celu terroryzowanie ludzi, dopóki nie osiągną zbiorowego stanu hipnotycznego, który złamie ich wolną wole i popchnie do bezkrytycznego przyjęcia masek ... szczepionek, by dobrowolnie zgodzili się żyć pod tyrańską władzą NWO.

Media sterowane dodatkowo podżegają do bezmyślnego fanatyzmu, który odrzuci wszelkie próby zmuszenia ich do odkrycia prawdy stojącej za „pandemią”.
olek19801
Prawda!