Posolstvo P Márie cez patriarchu sa k Stalinovi dostalo cez maršala Šapošnikova

Ako Kazanská ikona Matky Božej pomohla Stalinovi poraziť Hitlera

Celý príbeh účinkovania Panny Márie v nemecko-sovietskom vojenskom konflikte sa začal paradoxne mimo ZSSR. V ďalekej Sýrii sa v jednom kláštore tamojšiemu metropolitovi libanonských hôr Eliášovi po trojdňovej nepretržitej modlitbe zjavila Panna Mária a požiadala ho, aby napísal osobný list diktátorovi Stalinovi. Bohorodička garantovala záchranu Ruska pred záhubou Hitlerovými hordami, ak bude splnených niekoľko podmienok. Predovšetkým musí Stalin okamžite zastaviť prenasledovanie kresťanov v ZSSR a zabezpečiť návrat ruského obyvateľstva k duchovnému životu, na ktorý bolo zvyknuté po celé generácie pred zavedením boľševického teroru. Matka Božia prisľúbila patriarchovi Eliášovi, že ak bude Stalin so všetkým súhlasiť, „rozhodujúcim bodom obratu a znamením, že Bohorodička i naďalej bude chrániť celé Rusko, budú tri mestá, ktoré vďaka jej osobnej nebeskej ochrane nikdy Hitler nedobyje – a síce Petrohrad (vtedy Leningrad), Moskva a Volgograd (vtedy Stalingrad)“ (x-p.cz).

Rozhodujúcu rolu v záchrane krajiny mala zohrať ikona Kazanskej Božej Matky. Táto ikona už zohrala v dejinách Ruska prelomovú úlohu a zabezpečila krajine po stáročia ochranu pred ovládnutím cudzími mocnosťami. Pripomeňme si aspoň stručne jej históriu, ktorá je – ako hovorí aj jej pomenovanie – spojená so starodávnym mestom Kazaň. V tomto meste, pričlenenom k Rusku v roku 1552 cárom Ivanom IV., zvaným Hrozným, sa v roku 1579 desaťročnej dievčine menom Matrona viackrát zjavila vo sne Prečistá Panna Mária krátko po rozsiahlom požiari, ktorý zničil časť mesta. Panna Mária sa na dievčinu obrátila s prosbou požiadať arcibiskupa, aby na mieste požiaru vyhľadali ikonu. Po viacerých zjaveniach sa napokon podarilo 8. júla 1579 ikonu zázračne nájsť. Na príhovor Božej Matky tu boli zaznamenané viaceré zázračné uzdravenia a keď sa o týchto udalostiach dozvedel cár Ivan IV. Hrozný, prikázal postaviť veľký chrám na oslavu Kazanskej Matky Božej. Od 17. storočia začala byť ikona považovaná za ochrankyňu Ruska. Keď v roku 1612 ohrozovala Moskvu poľská armáda, ruský ľud sa modlil za záchranu krajiny a jeho vojsko trojdňovým pôstom a modlitbami prosilo Pannu Máriu o pomoc. Tieto prosby boli vyslyšané a Poľsko bolo porazené. Na príhovor Kazanskej Panny Márie bol porazený aj Napoleon v roku 1812.

V tragickom roku 1941 Rusko znovu potrebovalo pomoc v mimoriadne ťažkom rozpoložení. Na základe pokynov, ktoré dostal patriarcha Eliáš od Panny Márie, „mala byť jej svätá Kazanská ikona vyzdvihnutá z kazanského chrámu v Petrohrade a mali sa s ňou konať procesie po meste – a potom i po celom Rusku“ (x-p.cz).

Osobný list patriarchu sa k Stalinovi dostal cez maršala Šapošnikova, jediného človeka, ktorý mal dostatočnú odvahu prísť k ateistickému diktátorovi s takouto delikátnou záležitosťou. Stalin sa na prekvapenie rozhodol splniť požiadavky, ktoré mu boli predložené. Vlastne už nemal na výber, pretože bol v pozícii topiaceho sa, ktorý sa chytá každej slamky.

Začali sa diať veci predtým neslýchané v bašte ateizmu. Blížil sa koniec roka 1941 a Hitler sa už videl byť v Leningrade, ale jeho vojská do mesta nikdy nevstúpili. V decembri toho historického roku vyniesli z majestátnej Vladimírskej katedrály ikonu Kazanskej Matky Božej a veriaci ju v procesii niesli po celom meste. Dokonca sa zachovali aj „vtedajšie fotografie – ikonu sprevádzajú davy ľudí. Takmer všetci majú svetlé tváre, mnohí sa usmievajú a veria, že ich Pán neopustí. Existujú dokumentárne svedectvá o tom, že ikona bola nesená aj pod bombovými útokmi“ (topwar.ru).

A potom sa stalo niečo neuveriteľné, čo veriaci vysvetľujú ako zázrak. Vojská Hitlera, ktorý sa už videl v dobytom Leningrade, boli zastavené na hranici mesta a nikdy neprekročili líniu nakreslenú procesiou veriacich. Z Leningradu sa ikona dostala do Moskvy, ktorej takisto poskytla zázračnú ochranu. Mesto sa nachádzalo v nezávideniahodnom rozpoložení, už takmer dobyté vojskami okupantov, nachádzajúcimi sa na predmestiach metropoly Sovietskeho zväzu. Sovietski vojaci bránili hlavné mesto s najvyšším vypätím síl.

A vtedy sa nad Moskvou vznieslo lietadlo s ikonou Matky Božej a moskovskí kňazi ráno a večer slúžili bohoslužby. A mesto bolo zázračne zachránené. Vypovedajú o tom okrem iných aj publikované spomienky Valentina Georgieviča Vladimírova, ktorý v tom čase slúžil v ochrane Kremľa a Stalinovej rodiny. Neskôr, po vojne, vypovedal: „Keď som bol raz na stanovisku pri Borovickej bráne, prešlo auto s tromi kňazmi s bradami a krížmi a až neskôr sa ukázalo, prečo. O niekoľko dní neskôr lietadlo Douglas vzlietlo s ikonou Kazanskej Božej Matky a trikrát obletelo Moskvu. Potom sa konala procesia po obranných štruktúrach. Či už vplyvom náhodnej zmeny počasia, alebo skutočne na príkaz vyšších síl, ale potom začalo prudké ochladenie a napadol hustý sneh“ (citované podľa: ytro.news).

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že toto svedectvo býva často spochybňované a aj historici o ňom hovoria ako o legende. Lenže v tlači bolo publikované aj iné podobné svedectvo, ktoré sa síce v detailoch líši od predchádzajúceho, ale v princípe je zhodné s tvrdením Vladimírova. Toto svedectvo zanechal samotný pilot najvyššej triedy A. J. Golovanov, neskorší maršal sovietskeho letectva a nositeľ mnohých vyznamenaní, ktorý na lietadle Li-2 prelietaval s ikonou Kazanskej Božej Matky ponad hlavné mesto krajiny. Jeho svedectvo zapísal Nikolaj Blochin: „Tento let bol jedným z najneobvyklejších v búrlivej biografii odvážneho pilota. Počasie bolo absolútne nevhodné pre lietanie. Prudký nárazový vietor s fujavicou a teplota mínus 50 stupňov Celzia znemožňovali štart a pristátie. Avšak rozkaz I. Stalina, vylučujúci všetky námietky, a jeho úplné presvedčenie o úspechu neobvyklého letu, vzbudili optimizmus i u pilota. Zázračnú ikonu sprevádzal pravoslávny kňaz a tri spievajúce ženy. Pri takom náročnom lete nebolo hluk motorov takmer počuť, aj keď fungovali správne. Zato si však dobre zapamätal spev akatistu“ (citované podľa: topwar.ru).

Obe svedectvá sa síce líšia v detailoch, napríklad v type lietadla, ktoré na svojej palube nieslo ikonu, v mnohých detailoch sa však zhodujú a pôsobia dôveryhodným dojmom. A podobných svedectiev o priamom vplyve Panny Márie na priebeh druhej svetovej vojny je príliš veľa nato, aby ich bolo možno len tak jednoducho zamiesť pod koberec. V najťažších časoch, keď sa človek mohol spoliehať iba na vieru, vojaci sa pred bojom modlili a „aj samotný železný maršal Žukov vozil vo svojom aute kópiu ikony Kazanskej Matky Božej“ (topwar.ru).

Aj keď Hitler považoval hlavné mesto ZSSR za takmer dobyté, pri Moskve zakúsil prvú masívnu porážku a jeho vojská boli zahnané stovky kilometrov od mesta. Vďaka nadprirodzenej ochrane Matky Božej vojská Nemcov a ich spojencov nikdy nedobyli Moskvu.

Panna Mária však neúčinkovala len v Leningrade a Moskve, ale aj v Stalingrade, kde došlo k pokračovaniu zázračných udalostí pri záchrane krajiny. Aj toto mesto navštívila Kazanská ikona, kde sa pred ňou konali nepretržité molebeny a modlitby za padlých vojakov. Hovorí sa, že tvár Matky Božej bola obrátená k sovietskym jednotkám na pravom brehu rieky Volga a Nemci nemohli prekročiť rieku, hoci sa o to veľmi snažili. Pred útokom sovietskych vojsk sa najprv konal moleben pred ikonou a až potom bol vydaný signál k ofenzíve. Podobné udalosti predchádzali víťaznej „tankovej bitke pri Kursku: pred obrazom Kazanskej Matky Božej, ktorú priviezli na miesto, sa modlili všetci prítomní sovietski generáli“ (ytro.news).

Zaujímavé informácie o situácii v ťažko skúšanom meste prináša článok historika Vadima Jakunina pod názvom Сталинградское знамение (Stalingradské znamenie). Autor v článku uvádza, že počas práce v Štátnom archíve Ruskej federácie narazil na zaujímavý a svojím spôsobom unikátny dokument - správu splnomocnenca Sovietu pre záležitosti Ruskej pravoslávnej cirkvi v USSR Chodčenka vtedajšiemu predsedovi tohto sovietu G. G. Karpovovi. V ňom presvedčený ateista a bojovník proti náboženstvu oznamuje svojej vrchnosti to, čo bolo v priamom rozpore s jeho vlastným presvedčením. Ako uvádza autor článku, Chodčenko písal „o zázraku, ktorého svedkami boli príslušníci celej vojenskej jednotky, ktorí prišli na Ukrajinu zo stalingradského frontu... 11. novembra 1942 podnikli nacisti ďalší pokus o útok na mesto. V tento deň dokázali obsadiť južnú časť závodu Баррикады a prebiť sa k Volge. Hrdinsky bojujúce vojská armády generála Čujkova boli rozčesnuté na tri časti. No a v najkritickejšom momente bitky vojaci jednej z týchto jednotiek videli na oblohe niečo, čo ich rozochvelo - na nočnej jesennej oblohe Stalingradu sa objavilo Znamenie, poukazujúce na záchranu mesta, armády a na skoré víťazstvo sovietskych vojsk. Žiaľ, správa splnomocnenca... mlčí o tom, čo konkrétne videli vojaci na stalingradskom nebi“ (topwar.ru).

A ešte jedna skutočnosť potvrdzuje nadprirodzené účinkovanie Panny Márie v ťažko skúšanom meste: v takmer úplne zničenom Stalingrade nad troskami a ruinami ostala nepokorene vztýčená budova kostola Kazanskej ikony Matky Božej (porov. topwar.ru).

Zachovali sa početné svedectvá o tom, že obyčajní sovietski vojaci sa pred bitkou často prežehnávali a modlili jednoduché modlitby. Oporou im bola Ruská pravoslávna cirkev a to predovšetkým po roku 1943, keď došlo k výraznému uvoľneniu pomerov v krajine. Okrem modlitieb v kostoloch a kláštoroch chodili kňazi aj do prvej línie slúžiť moleben za zoslanie ochrany sovietskych vojakov pred smrťou a dar víťazstva pre nich.

Jeden z dôstojníkov, ktorí sa zúčastnili útoku na Königsberg (dnes Kaliningrad) v roku 1944, spomínal: „Naše jednotky boli už úplne vyčerpané, straty boli obrovské. Zrazu vidíme: prišiel veliteľ frontu a s ním duchovní s ikonou. Mnohí začali žartovať: ‚Pozrime, priviezli popov, teraz nám oni pomôžu!‘ Ale veliteľ rýchlo prerušil toto žartovanie, prikázal postaviť sa a sňať čiapky. Kňazi odslúžili moleben a s ikonou šli do prednej línie. My sme sa nechápavo pozerali: kam to idú? Veď ich všetkých zabijú. Od Nemcov prišla taká streľba – ohnivá stena! Ale oni pokojne išli do ohňa. A zrazu streľba ustala, ako keby na príkaz. Potom bol daný signál - a naše jednotky z pevniny i z mora začali celkový útok na Königsberg. Stalo sa neuveriteľné: Nemci zomierali po tisícoch a po tisícoch sa vzdávali do zajatia. Ako neskôr jednomyseľne rozprávali zajatci: tesne pred ruským útokom ‚sa na oblohe zjavila Madonna‘ (tak oni nazývajú Matku Božiu), ktorú videla celá nemecká armáda a všetkým absolútne zlyhali zbrane – nemohli vystreliť ani jeden výstrel. V tej dobe naše jednotky, ktoré prekonali prekážky, ľahko zlomili... odpor a dobyli mesto, ktoré bolo predtým nedobytné a my sme utrpeli také straty! Počas tohto javu Nemci padli na kolená a veľmi veľa z nich pochopilo, o čo tu ide a Kto pomáha Rusom!“ (kalgad.livejournal.com).

A ešte raz tie isté udalosti, ale v inom podaní. Keď pred dobytím Königsbergu frontový veliteľ priviedol kňazov a ikonu Matky Božej do prvej línie, kňazi vykonali moleben a s ikonou v rukách išli priamo proti Nemcom! Vojaci začali kričať: „Čo robíte? Veď zahyniete!“ A zrazu sa stal zázrak: guľomety, delá, samopaly stíchli a nad hlavami ruských vojakov, útočiacich na Königsberg, dnešný Kaliningrad, videli Nemci kráčať vo vzduchu Najsvätejšiu Bohorodičku. Všetky nemecké zbrane zlyhali a oni sa nezmohli ani na jediný výstrel. Vtedy vojaci nepriateľa pokľakli a modlili sa k Madonne, ako oni nazývajú Najsvätejšiu Bohorodičku! Pochopili, Kto to pomáha Rusom a za čo im pomáha - za to, že sa pokajali, obrátili sa k Bohu a išli s ikonou na nepriateľa. Veď ikona je tá najúčinnejšia zbraň! Takto bol teda dobytý Königsberg a podrobená 150-tisícová nepriateľská armáda (porov. kalgad.livejournal.com).

Zázračná ikona Kazanskej Matky Božej pomohla Stalinovi poraziť Hitlera. No čo je najkrutejší paradox, druhá svetová vojna, ktorá priniesla obyvateľom ZSSR toľko utrpenia, posilnila vieru v Boha u sovietskych kresťanov a umožnila Ruskej pravoslávnej cirkvi prežiť v bašte ateizmu. Vojenský konflikt bol tým očistným kúpeľom, ktorý krajina tak naliehavo potrebovala. Viac o tom v nasledujúcej časti.

Karol Dučák

Panna Mária a diktátor Stalin (6)

Ruské zdroje: topwar.ru/…377-chudesnye-spaseniya-vospominaniya-i-fakty.html a Легенда Великой Отечественной: Богоматерь спасла Москву a "Над головами наступающих на Кенигсберг шла Пресвятая Богородица"
::

Panna Mária a diktátor Stalin (1)

Panna Mária a diktátor Stalin (2)

Panna Mária a diktátor Stalin (3)

Panna Mária a diktátor Stalin (4)

Panna Mária a diktátor Stalin (5)
Marieta Ria and 3 more users link to this post
Josef Bob
Nahlásit
Změnit zprávu
Smazat zprávu
před 2 minutami
Peter21.2.22
Domnievam sa, že spomenuté prípady sú vymyslené:
1. Stalin aj po r. 1941 viedol naďalej boj proti Cirkvi, ktorý sa od r. 1943 výrazne zmiernil. Na jeho pokyn sa po vojne napr. zakázala Katolícka cirkev byzantského obradu v štátoch, ktoré ovládal.
2. Jeho dcéra Svetlana ktorá sa stala veriacou, vo spomienkach ho nespomína ako …More
Nahlásit
Změnit zprávu
Smazat zprávu
před 2 minutami
Peter21.2.22

Domnievam sa, že spomenuté prípady sú vymyslené:
1. Stalin aj po r. 1941 viedol naďalej boj proti Cirkvi, ktorý sa od r. 1943 výrazne zmiernil. Na jeho pokyn sa po vojne napr. zakázala Katolícka cirkev byzantského obradu v štátoch, ktoré ovládal.
2. Jeho dcéra Svetlana ktorá sa stala veriacou, vo spomienkach ho nespomína ako veriaceho.
3. Ak sa zachovali fotografie z procesia v Petrohrade v r. 1941 prečo neboli zverejnené, ani spomieneky tých, ktorí sa jej mali zúčastniť?
4. Na Königsberg sa útočilo až v r. 1945, nie v r. 1944. Nijaký z publikovaných dokumentov o tomto útoku nespomína, že by nemeckí vojaci čo i len chvíľu nemohli strieľať zo zbraní.
5. Hitler nemienil dobyť Petrohrad priamym útokom, že v júli 1941 vydal nariadenie, že Petrohrad sa má dobyť obkľúčením.
Trepifajksl
Ano, Stalin byl bojovník proti církvi:
J.V. Stalin ve svém rozhlasovém projevu k armádě při kongresu rady sovětů:
"Považujeme náboženství za nejhoršího nepřítele. Boj proti náboženství musí býti trvale veden dále, neboť s náboženstvím, jehož cíle se diametrálně s našimi rozcházejí, nemůžeme sjednávati kompromisů. Ale naše taktika v protináboženském boji se musí změniti. Během dvaceti let byla …More
Ano, Stalin byl bojovník proti církvi:
J.V. Stalin ve svém rozhlasovém projevu k armádě při kongresu rady sovětů:
"Považujeme náboženství za nejhoršího nepřítele. Boj proti náboženství musí býti trvale veden dále, neboť s náboženstvím, jehož cíle se diametrálně s našimi rozcházejí, nemůžeme sjednávati kompromisů. Ale naše taktika v protináboženském boji se musí změniti. Během dvaceti let byla naší zbraní moc, nyní se musíme chopiti prostředků rozumových. Naše práce bude dokončena teprve tehdy, až náboženství bude existovati nanejvýše jako vzpomínka na zašlou minulost. Dosažení tohoto cíle musí býti naším programem."
U.S.C.A.E.
ono sa to nevylučuje však faraón a izraeliti pri ohrození džuašvilimu bol Boh dobrý potom sa vrátil ku konaniu špinavostí
Libor Halik
ad Josef Bob - že si svědkové nevybavují přesně datumy, je normální, neboť lidská paměť není dokonalá, a zná to policejní obor kriminální psychologie a počítá s tím. To nevylučuje hodnověrnost svědectví. I sv. don Bosko se někdy spletl ve svých autobiografických vzpomínkách v datumech.
Libor Halik
ad všichni komentující. Panna Maria ve Fatimě oznámila, že když ji papežové neposlechnou (a oni neposlechli), tak bude 2. světová válka a po ní se bludy z Ruska rozšíří do CELÉHO světa. Stalo se. To nevylučuje, že v Rusku začala Panna Marie současně od návštěvy libanonského pravoslavného biskupa během 2.svět.války vysvobozovat domorodé Rusy z bludů. Ještě s tím v Rusku neskončila. Mezitím bludy …More
ad všichni komentující. Panna Maria ve Fatimě oznámila, že když ji papežové neposlechnou (a oni neposlechli), tak bude 2. světová válka a po ní se bludy z Ruska rozšíří do CELÉHO světa. Stalo se. To nevylučuje, že v Rusku začala Panna Marie současně od návštěvy libanonského pravoslavného biskupa během 2.svět.války vysvobozovat domorodé Rusy z bludů. Ještě s tím v Rusku neskončila. Mezitím bludy z Ruska (do začátku 2. světové války v Rusku nakupené) zaplavily CELÝ svět, včetně Vatikánu.
Trepifajksl
Církevní vzdělání bylo jediným systematickým vzděláním, kterým můj otec kdy
prošel. Jsem přesvědčena, že seminář, ve kterém strávil více než deset let, hrál v jeho
životě nesmírně důležitou úlohu, neboť zformoval otcův charakter a posílil a
zintenzivnil jeho vrozené povahové rysy.
Můj otec nikdy neměl žádné porozumění pro náboženství. V mladém muži,
který nikdy ani na okamžik nevěřil v posmrt…More
Církevní vzdělání bylo jediným systematickým vzděláním, kterým můj otec kdy
prošel. Jsem přesvědčena, že seminář, ve kterém strávil více než deset let, hrál v jeho
životě nesmírně důležitou úlohu, neboť zformoval otcův charakter a posílil a
zintenzivnil jeho vrozené povahové rysy.
Můj otec nikdy neměl žádné porozumění pro náboženství. V mladém muži,
který nikdy ani na okamžik nevěřil v posmrtný život, mohly nekonečné modlitby a
vnucovaná náboženská výchova vyvolat pouze opačné závěry... Ze zkušenosti
z pobytu v semináři si vytvořil závěr, že lidé jsou netolerantní, hrubí a podvádějí své
blízké, aby je udrželi v poslušnosti, že pletichaří, lžou a zákonitě mají množství chyb

a jen nemnoho ctností.
(Světlana, Stalinova dcera -Hitler a Stalin: paralelní životopisy. Vyd. 1. Plzeň:
Mustang, 1995)
Libor Halik
Syn žida z Gruzie, Džugašvili, pod přezdívkou Stalin, studoval v pravoslavném bohosloveckém semináři pravděpodobně proto, aby v budoucnu ničil církev zevnitř (aby ji požidovštil), což dělal po skončení 2. světové války skrze důstojníky tajných služeb SSSR s biskupským a kněžským svěcením vyslanými na Západ, aby pracovali na ekumenismu, učením bludu o liduprázdném posmrtném pekle ostatní …More
Syn žida z Gruzie, Džugašvili, pod přezdívkou Stalin, studoval v pravoslavném bohosloveckém semináři pravděpodobně proto, aby v budoucnu ničil církev zevnitř (aby ji požidovštil), což dělal po skončení 2. světové války skrze důstojníky tajných služeb SSSR s biskupským a kněžským svěcením vyslanými na Západ, aby pracovali na ekumenismu, učením bludu o liduprázdném posmrtném pekle ostatní pravoslavné, katolíky, protestanty. Zlo se jim podařilo. Dnes jen výjimečně některý biskup a kněz ještě věří a učí, že v pekle jsou smrtelní hříšníci a bezbožníci. Proto není ve vedení církví žádné skutečné pokání. Proto téměř nikdo ze současných biskupů a kněží se nebojí být jako Jidáš.
Libor Halik
Zlo se jim podařilo. Dnes jen výjimečně některý biskup a kněz ještě věří a učí, že v pekle jsou smrtelní hříšníci a bezbožníci. Proto není ve vedení církví žádné skutečné pokání. Proto téměř nikdo ze současných biskupů a kněží se nebojí být jako Jidáš.
U.S.C.A.E.
takto treba pripomenúť jednu vec koba čo sa správne pomenoval po zbojníkovi nomen omen tak Džugašvili-Koba čítal v seminári DARWINA kto vie čoby sa stalo keby to neurobil na národnosti nezáleží až tak úplne výchova a prostredie (de)formujú aj sklony sú národne odlišné ale prirodzenosť máme jednu ten darwin bol posledný ťuk smerom k peklu a myslím to zo širšia lebo Boh dáva šancu dovtedy kým dáva …More
takto treba pripomenúť jednu vec koba čo sa správne pomenoval po zbojníkovi nomen omen tak Džugašvili-Koba čítal v seminári DARWINA kto vie čoby sa stalo keby to neurobil na národnosti nezáleží až tak úplne výchova a prostredie (de)formujú aj sklony sú národne odlišné ale prirodzenosť máme jednu ten darwin bol posledný ťuk smerom k peklu a myslím to zo širšia lebo Boh dáva šancu dovtedy kým dáva my nevieme kedy prestáva u toho ktorého človeka
U.S.C.A.E.
na upresnenie aby to nevyznelo že mu toho darwina dovolili či akceptovali majú nehynúce plus za to že ho vyhodili práve preto že ho čítal a bol mimo iné aj ateizujúci darwinistický burič
Trepifajksl
Darwina vůbec nemusím, ale tohle mě pobavilo:
Marieta Ria shares this
1341
Ako Kazanská ikona Matky Božej pomohla Stalinovi poraziť Hitlera
Frog
Letos měl v Rusku premiéru film na toto téma
Maria / Mariya / Мария. Спасти Москву (2021)
Na IMDb
imdb.com/title/tt16152948
to ale nemá moc dobré hodnocení, známka je jen 5.4/10.
Mám to sem i přesto dát, pokud bude zájem?
Marieta Ria
Určite dajte... vďaka
Frog
Mějte prosím trpělivost, dával jsem to sem včera v osm večer, a jak koukám, tak teď v osm ráno se to ještě zpracovává, asi mají nějaké problémy s transkódováním.
Marieta Ria
Veľká vďaka za vloženie