Zakonnica która promuje homoseksualizm i aborcję - chwalona przez Watykan

Św. Hildegarda - homoseksualizm jest największą obrazą Boga.
„Starożytny wąż cieszy się wszystkimi karami, za które człowiek jest karany w duszy i ciele. Ten, który utracił niebiańską chwałę, nie chce, aby ktokolwiek ją osiągnął. «W rzeczywistości, gdy tylko zdał sobie sprawę, że człowiek usłyszał jego radę, zaczął wypowiadać wojnę Bogu:„ Przez człowieka spełnię moje cele ”.
„W swojej nienawiści wąż zainspirował ludzi do wzajemnej nienawiści i tym samym złym celem skłonił ich do wzajemnego zabijania.
„A wąż powiedział:„ Poślę tchnienie, aby sukcesja synów ludzkich zgasła, a potem ludzie rozpalą wzajemne namiętności, popełniając haniebne czyny ”.
„A wąż, udowadniając radość, krzyknął:„ To najwyższa obraza Tego, który dał człowiekowi ciało. Że jego forma znika, ponieważ uniknęła naturalnego związku z kobietami ”.
„To diabeł przekonał ich, by byli niewierni i uwodzicielscy, skłonił ich do zabijania, przemieniając się w bandytów i złodziei, ponieważ grzech homoseksualizmu prowadzi do najbardziej haniebnej przemocy i wszelkich wad.
„Gdy wszystkie te grzechy się zamanifestują, ważność prawa Bożego zostanie złamana, a Kościół będzie prześladowany...”Bergoglio wychwala wroga praw Bożych, i poświęcił się walce z moralnym nauczaniem Kościoła katolickiego. Nowy kościół homoseksualny Franciszka przeciwko Kościołowi Katolickiemu Benedykta


Además de usurpador y anti BXVI, homosexualista
Francisco, "znakomity" działacz homoseksualny, wysłał 10 grudnia kolejny odręczny list po hiszpańsku, w którym pochwalił homoseksualizm. Odbiorcą była siostra Jeannine Gramick, współzałożycielka homoseksualnego Ministerstwa Nowych Ścieżek. Pretekstem do napisania tego listu jest 50-lecie siostry Gramick (!) - jej homoseksualnej propagandy, którą Franciszek nazwał, używając swoich zwykłych wytrychów: „bliskość”, „współczucie”, „czułość” i „stylu Boga”. „Kiedy się zbliżałaś, zrobiłaś to »odczuwając ból« i nikogo nie potępiając, ale z »czułością« siostry i matki” – trajkotał Francisco, co zostało opublikowane 7 stycznia na stronie internetowej AmericaMagazine.org.
Homoseksualna propaganda S. Gramick była potępiana przez Kościół Katolicki. Kardynał Ratzinger oświadczył w 1999 roku, że jej prezentacja homoseksualizmu nie wyrażała dokładnie „wewnętrznego zła aktów homoseksualnych i obiektywnego zaburzenia skłonności homoseksualnych”. Zabronił pracy duszpasterskiej związanej z homoseksualistami.

W 1986 roku Kongregacja Nauki Wiary, kierowana wówczas przez kard. Ratzingera, wydała dokument instruktażowy dla biskupów w sprawie duszpasterstwa osób, które popadły w grzech homoseksualizmu. (ludzie, którzy mają pociąg do osób tej samej płci). W którym kongregacja ostrzegła biskupów, aby wyraźnie zapewniali, że „wyraźnie stwierdzili, że aktywność homoseksualna jest niemoralna”. Instrukcja dodaje: „Chcemy jednak wyjaśnić, że odstępstwo od nauczania Kościoła lub milczenie na ten temat w celu zapewnienia opieki duszpasterskiej nie jest ani troską, ani duszpasterstwem. Tylko to, co prawdziwe, może być ostatecznie duszpasterskie. Porzucenie pozycji Kościoła uniemożliwia (osobom pociągniętym do tej samej płci) uzyskanie łaski , której potrzebują i na którą zasługują”.

Apostata Jorge Mario Bergoglio rzuca wyzwanie Bogu i Kościołowi. Bergoglio do zakonnicy odstępczej, działaczki gejowskiej i propagatora aborcji: „Dziękuję za bliskość w Bożym stylu”...
Josephsciambra: S. Gramick została oficjalnie uciszona przez Watykan w 1999 roku; rozkaz, który zignorowała; a w 2010 roku USCCB ogłosiło, że "New Ways Ministry" „nie ma aprobaty ani uznania Kościoła katolickiego”, aby mówić na temat homoseksualizmu. Bojownik Kościoła;

W 1988 roku Stolica Apostolska powołała komisję pod przewodnictwem kmdr. Z Detroit. Adam Maida do zbadania sprawy New Ways Ministry, która zaleciła postępowanie dyscyplinarne wobec s.Gramick i Nugenta za ich sprzeciwianie się nauczaniu Kościoła.
Watykańska Kongregacja Doktryny Wiary przejęła śledztwo w 1995 roku, wydając oświadczenie, że nauki prezentowane przez New Ways Ministry były „błędne i niebezpieczne”.
CDF wydała w 1999 r. formalne oświadczenie, zatwierdzone przez papieża św. Jana Pawła II, że stanowiska założycieli w sprawie homoseksualizmu - „są doktrynalnie nie do przyjęcia, ponieważ nie przekazują wiernie jasnego i spójnego nauczania Kościoła katolickiego w tej dziedzinie”.
Kongregacja Kongregacji Nauki Wiary: „Z tych powodów s. Jeannine Gramick SSND i ks. Robert Nugent SDS
na stałe zabrania się wszelkiej pracy duszpasterskiej z udziałem osób homoseksualnych i nie kwalifikują się, przez czas nieokreślony, na jakąkolwiek pozycję w swoich instytutach zakonnych”. .

W 1999 roku Watykańska Kongregacja Nauki Wiary potępiła odstępczą zakonnicę Jeannine Gramick i nakazała jej zaprzestanie posługi homoseksualistom, ponieważ promowała poglądy sprzeczne z naukami Kościoła. W oświadczeniu z 5 lutego 2010 r. kardynał Francis George powiedział, że New Ways Ministry „nie ma aprobaty ani uznania Kościoła katolickiego” i „nie może przemawiać w imieniu wiernych katolickich w Stanach Zjednoczonych”.

Prezydent USCCB wyjaśnia status Ministerstwa Nowych Dróg | USCCB
"New Ways Ministry" ostatnio skrytykowało wysiłki Kościoła w obronie tradycyjnej definicji małżeństwa między mężczyzną a kobietą i wezwało katolików do poparcia inicjatyw głosowania mających na celu ustanowienie „małżeństwa” między osobami tej samej płci. Nikt nie powinien dać się zwieść twierdzeniu, że New Ways Ministry zapewnia autentyczną interpretację katolickiego nauczania i autentycznej katolickiej praktyki duszpasterskiej. Jej twierdzenie, że jest katolikiem, tylko dezorientuje wiernych co do prawdziwego nauczania i posługi Kościoła w odniesieniu do osób o skłonnościach homoseksualnych. W konsekwencji pragnę wyjaśnić, że podobnie jak inne grupy, które twierdzą, że są katolickie, ale zaprzeczają centralnym aspektom nauczania Kościoła, New Ways Ministry nie posiada aprobaty ani uznania Kościoła Katolickiego i nie może wypowiadać się w imieniu wiernych katolickich w Stanach Zjednoczonych.

Wiele domów zakonnych całkowicie straci wiarę i wiele dusz: Proroctwo Dziewicy w La Salette
W sprzeczności z doktryną katolicką, odstępcza zakonnica Jeannine Gramic promuje także żeńskie kapłaństwo, a także kończy nauczanie Kościoła o antykoncepcji. Publicznie promował także aborcję i (pseudo) małżeństwa osób tej samej płci. „Jestem bardzo zasmucony, że niektórzy z naszych przywódców kościelnych stwierdzili, że małżeństwo powinno być między mężczyzną a kobietą” – powiedział podczas konferencji prasowej w 2012 roku „

Kan. 1436 1. Kto zaprzecza prawdzie, w którą należy wierzyć z wiarą boską i katolicką, albo kto wątpi w wiarę chrześcijańską lub całkowicie ją odrzuca i nie cofa się po słusznym ostrzeżeniu, będzie ukarany jako heretyk lub odstępca z wyższą ekskomuniką ; Ponadto duchowny może być ukarany innymi karami, nie wyłączając pozbawienia wolności.

Ojciec Paul Kramer wyjaśnił:
„Antypapież i jego odstępczy współpracownicy będą, jak powiedziała siostra Łucja, stronnikami diabła, tymi, którzy będą działać na rzecz zła, nie bojąc się niczego”.

Maike Hickson

@HicksonMaike Jan 7

Nie ma więcej wątpliwości. tenTata Francisco chce kościoła LGBT.Papież Paweł III, Sobór Trydencki, sesja 6, rozdz. 15:
„… doktryna prawa Bożego, która wyklucza z królestwa Bożego nie tylko niewiernych, ale także wiernych, którzy popadają w rozpustę, cudzołożników, zniewieściałych, sodomitów, złodziei, chciwców... ( 1 Kor 6:9) i wszystkich innych, którzy popadają w grzechy śmiertelne; mogą bowiem powstrzymać się od nich z pomocą łaski Bożej, i pozostają przez grzech oddzieleni od łaski Chrystusa”.
(...) jest "ipso facto" ekskomunikowany za faworyzowanie wrogów Boga, którzy sprzeciwili się prawu naturalnemu i wypowiedzieli wojnę nauce Kościoła

Papież Paweł IV: Ekskomunika ipso facto dla tych, którzy faworyzują heretyków lub schizmatyków.
Ekskomunika ipso facto jest nakładana na wszystkich, którzy świadomie ośmielają się przyjmować, bronić lub faworyzować zboczeńca, lub przyznawać im uznanie lub aprobować ich doktryny; Są uważani za niesławnych i nie są dopuszczani do funkcji publicznych lub prywatnych, ani na soborach, synodach, ani na soborach generalnych lub prowincjalnych, ani na konklawe kardynałów, ani na żadnym zebraniu wiernych ani w innych wyborach . Będą też niestabilni i nie będą mogli uczestniczyć w żadnej sukcesji dziedzicznej, a także nikt nie będzie zobowiązany do odpowiadania im w jakiejkolwiek sprawie.

Papież Pius XI. Zakaz wszelkich kontaktów z tymi, którzy nie wyznają prawdziwej doktryny
Z pewnością nikt nie wie, że sam św. Jan, Apostoł Miłosierdzia, który w swojej Ewangelii zdaje się nam objawiać tajemnice Najświętszego Serca Jezusowego i który nieustannie wpajał swoim uczniom nową zasadę „Miłujcie się”. innym”, absolutnie zabronił wszelkich kontaktów i porozumiewania się z tymi, którzy nie wyznawali w całości i czysto nauki Jezusa Chrystusa: „Jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go w domu i nie pozdrawiajcie go nawet” (2 J 10)”. ( Pius XI. Encyklika Mortalium animos, 9, 6 stycznia 1928 )


W czasie tego ucisku człowiek wybrany niekanonicznie dojdzie do pontyfikatu i swoją przebiegłością będzie starał się doprowadzić wielu do błędu i śmierci. Dzieła Serafickiego Ojca Świętego Franciszka z Asyżu, Washbourne, 1882, s. 248-250Pierwszy raz: instytucja watykańska „przeprasza” homoseksualną grupę dysydentów
Bergoglio zamiast nakłaniać grzesznika do pokuty i nawrócenia, schlebia mu, potwierdzając jego bunt przeciwko Bogu i Kościołowi.

Jak powiedział papież św. Leon Wielki: „Kto widzi, że ktoś inny jest w błędzie i nie stara się go naprawić, zeznaje przeciwko sobie, ponieważ sam staje się błędem” Pochlebca jest <sługą diabła="">. Pochlebca jest sługą diabła, doktorem pychy, niszczycielem skruchy, niszczycielem cnót, nauczycielem błędu (SAN JUAN CLIMACO, Escala del paraiso, 22).

Umarli grzebią także zmarłych, gdy grzesznicy faworyzują grzeszników; kto bowiem chwali grzesznika, już umarłego chowa pod płytą swoich słów (św. Grzegorz Wielki w Catena Aurea, t. 1P 495).

Usprawiedliwiają złych i potępiają sprawiedliwych; obie rzeczy, których Pan sie brzydzi. Przysłów 17:15
„[Grzech sodomii] mobilizuje go w milicji złego ducha i zmusza do toczenia niewypowiedzianych wojen przeciwko Bogu. Oddziela nieszczęśliwą duszę od towarzystwa aniołów i pozbawiając je doskonałości, bierze w niewolę pod panujące jarzmo” (…) Gdy ten jadowity wąż zatopi kły w tym nieszczęsnym, zostaje pozbawiony wszystkiego - zmysł moralny, jego pamięć zawodzi, a wizja umysłu jest zaciemniona. Niezależnie od Boga zapomina też o własnej tożsamości. Św. Piotr Damien -Liber Gomorrhianus ad Leonem IX Romanum Pontificem

Po owocach ich poznacie,
15 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, wewnątrz zaś są drapieżnymi wilkami.
16 Po ich owocach lub uczynkach poznacie ich. Czy zbierasz winogrona z cierni, czy figi z jeżyn?
Mateusza 7


Św. Hildegarda ujawniła, że antychryst będzie promował niemoralność seksualną i wskazała, że syn zatracenia uzurpuje sobie miejsce Boga, aby zaprzeczyć, że wady seksualnej nieczystości są grzechami.

„Doskonałość Kościoła zostanie rozproszona, a prawdziwa wiara podeptana [; ] Od pierwszego pojawienia się Człowiek Grzechu będzie całkowicie pełen grzechów, zostanie uznany za najokrutniejszego Syna Zatracenia, ponieważ będzie niemoralny we wszystkim i będzie nauczał ludzi rzeczy sprzecznych z Bogiem [; ] będzie wrogo nastawiony do wszystkich, którzy czczą Boga i postawi się ponad wszelkimi stworzeniami, nazywając siebie Bogiem i nakazując, aby był czczony jak Bóg”.

Antychryst zaatakuje jego doktryny pożądaniem seksualnym; potwierdzi, że nieczystość i podobne przestępstwa nie są grzechami W rzeczywistości opętany przez diabła Antychryst, otwierając usta na swoją przewrotną naukę, zniszczy wszystko, co Bóg ustanowił w Starym i Nowym Prawie, i potwierdzi ; że kazirodztwo, cudzołóstwo, i tym podobne nie są grzechem.

Santa Hildegarda ostrzega, że człowiek grzechu głosi antydoktrynę sprzeczną ze Słowem Bożym; która utwierdza ludzi w buncie przeciwko Bogu i prowadzi ich do wiecznego zatracenia. Św. Hildegarda zwróciła uwagę, że homoseksualizm jest największą obrazą Boga i że kiedy te diabelskie grzechy się ujawnią, prawo Boże zostanie podeptane, a Kościół będzie prześladowany.

Św. Hildegarda von Bingen, komentując Apokalipsę, potwierdza, że homoseksualizm został zainspirowany przez diabła, aby wygasić ludzkość.

„Kiedy wszystkie te grzechy zostaną zniesione, ważność prawa Bożego zostanie złamana, a Kościół będzie prześladowany jak wdowa”
„Wtedy większość ludzi porzuci prawdziwą wiarę katolicką i stanie się synami zatracenia”. Księga Dzieł Bożych XXVII

Ojciec E. Sylvester Berry:
„Jest kwestią historii, że najbardziej katastrofalnymi okresami dla Kościoła były czasy, gdy tron papieski był nieobsadzony lub gdy antypapieże spierali się z prawowitą głową Kościoła. Tak będzie w tych złych dniach, które nadejdą .
„Prawdziwy Kościół z jego głównym pasterzem musi szukać schronienia w samotności, aby być tam prowadzonym przez samego Boga w tych trudnych dniach… W tych dniach Kościół tak uczyni… Znajdzie schronienie i pocieszenie w wiernych duszach, zwłaszcza w odosobnieniu życia zakonnego. "
„… Antychryst będzie miał swojego przedstawiciela w postaci fałszywego proroka, który będzie obdarzony pełnią szatańskich mocy, by zwodzić narody.
„… Jak wskazuje podobieństwo do baranka, fałszywy prorok prawdopodobnie osiedli się w Rzymie jako swego rodzaju antypapież za wakującego tronu papieskiego…


Homoseksualizm jest jednym z grzechów, które wołają do nieba .
Orygenes, w Matthaeum, 27 (Catena Aurea):
Także każdy człowiek, który przyjmując słowo Boże staje się jego świątynią, jeśli po grzechu zachowuje ślady wiary lub religii, jest świątynią częściowo zburzoną, a częściowo samoistną. Ale ten, kto zgrzeszywszy, nie dba o siebie, jest stopniowo niszczony, aż do całkowitego oddzielenia od żywego Boga , a tym samym nie ma kamienia na kamieniu Bożych przykazań , który by nie został zniszczony.

„Dlatego to przeciwko samemu Panu Jezusowi Chrystusowi popadli w grzech bezbożnej apostazji, ohydnego występku bałwochwalstwa, śmiertelnej zbrodni sodomitów i różnych herezji”. Sobór Wiedeński, XIV wiek

Św. Jan Chryzostom:
„Wszystkie namiętności są haniebne, ponieważ dusza jest jeszcze bardziej zniszczona i zdegradowana przez grzech niż ciało przez chorobę; ale najgorszą ze wszystkich namiętności jest pożądanie wśród ludzi... Grzechy przeciw naturze są trudniejsze i mniej satysfakcjonujące, do tego stopnia, że nie można nawet powiedzieć, że dostarczają przyjemności, ponieważ prawdziwa przyjemność jest tylko tym, co jest zgodne z naturą. Ale kiedy Bóg opuszcza człowieka, wszystko wywraca się do góry nogami! Dlatego nie tylko ich namiętności [dla homoseksualistów] są szatańskie, ale ich życie jest diaboliczne… Dlatego mówię wam, że są jeszcze gorsi od morderców… Morderca tylko oddziela duszę od ciała, podczas gdy ten drugi zniszczyć duszę w ciele… Nie ma nic, absolutnie nic bardziej szalonego i szkodliwego niż ta przewrotność”.

1 Kor 6, 9 Nie dajcie się zwieść : ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy , ani cudzołożnicy , ani zniewieściali , ani homoseksualiści nie odziedziczą Królestwa Bożego. Według CDF Bergoglio „są w komunii z Kościołem katolickim”.

Katechizm Soboru Trydenckiego o szóstym przykazaniu mówi:

Także w Ewangelii Chrystus Pan mówi: Z serca pochodzą cudzołóstwa i nierządy, które zatruwają człowieka. Apostoł Paweł często i najdobitniej wyraża swoją odrazę do tej zbrodni: To jest wola Boża, wasze uświęcenie, abyście powstrzymywali się od rozpusty; uciekaj od rozpusty; Nie zbliżajcie się do cudzołożników; Rozpusta, nieczystość i skąpstwo niech nawet nie będą wymieniane wśród was; „Ani rozpustnicy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani sodomici nie posiądą królestwa Bożego.

Encyklopedia katolicka z 1917 r. mówi o sodomii nawet w łożu małżeńskim:
Należy jednak dodać, że św. Alfons z Liguori, wraz z większością teologów, oświadcza, że nawet między prawowitym mężczyzną a prawowitą żoną cudzołóstwo ma miejsce, gdy ich związek seksualny przybiera formę sodomii (S. Liguori L. III, nr 446). Bergoglio porównał pro-gejowską marksistowską aborcjonistkę Hebe do Jezusa Odstępcza zakonnica María Berzosa wybrana przez Bergoglio na konsultantkę biskupów promuje sodomię w porozumieniu z innymi odstępczymi lesbijskimi mniszkami
Laicos Unidos en Cristo

Pachamamę trzeba karmić niewinną ludzką krwią dzieci . Wszystkie szczepionki covid są powiązane z aborcja , bez aborcji nie byłoby żadnej szczepionki , a ci co przyjmują szczepionki napędzają machinę aborcji - która jest prawdziwą pandemią - w 2021r. ponad 44 miliony zbrodni aborcji- każdy kto promuje te szczepienia ma krew na rękach.

Każdy kto przyjmuje szczepionki covid powiązane z aborcją odrzuca nauczanie Papieża Jana Pawła II Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia i o godności jego...
Żaden cel, nawet sam w sobie szlachetny, jak przewidywana użyteczność dla nauki, dla innych istot ludzkich lub dla społeczeństwa, nigdy nie może usprawiedliwić doświadczenia na embrionie lub żywym płodzie ludzkim, zdolnym do przeżycia lub też nie, w łonie matki lub poza nim. Dobrowolna zgoda, normalnie wymagana dla klinicznego doświadczenia na dorosłym, nie może być udzielona przez rodziców. Rodzice nie mogą dysponować ani integralnością fizyczną, ani życiem dziecka, które ma się narodzić. Z drugiej zaś strony doświadczenie na embrionach i płodach niesie zawsze ryzyko, wręcz bardzo często przewiduje się uszkodzenie integralności fizycznej, a nawet ich śmierć. Użycie embrionu lub płodu ludzkiego jako przedmiotu czy narzędzia eksperymentu stanowi przestępstwo wobec godności istot ludzkich, które mają prawo do szacunku, jaki należy się dziecku już narodzonemu i każdej osobie ludzkiej. Karta Praw Rodziny ogłoszona przez Stolicę Świętą stwierdza: "Szacunek dla godności istoty ludzkiej wyklucza wszelki rodzaj manipulacji eksperymentalnej lub wykorzystywanie embrionu ludzkiego"(30). Praktyka podtrzymywania przy życiu embrionów ludzkich w łonie lub w probówce, w celach doświadczalnych czy handlowych całkowicie sprzeciwia się godności ludzkiej.

Kto wspiera ruchy LGBT w kościele
Ks. Paul Kramer, znawca Tajemnicy Fatimskiej o papiestwie i obecnej sytuacji "pandemii"
Profesor prawa; o prawdziwym Papieżu
La Salette, ks. Kramer i prawdziwy papież
Papież Benedykt XVI, więzień Watykanu
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.

BERGOG - FAŁSZYWY PROROK - SYN DIABŁA !

.
la verdad prevalece
PERPLEJIDAD, una carta a Bergoglio - escrita el 23 de septiembre del 2013 por Lucrecia Rego de Planas (antigua directora de Catholic.net )
(...)Pero… al parecer, le gusta caerle bien a todos y estar bien con todos, así que puede un día decir un discurso en la TV en contra del aborto y, al día siguiente, en la misma TV, aparecer bendiciendo a las feministas pro-aborto en la Plaza de Mayo; puede …More
PERPLEJIDAD, una carta a Bergoglio - escrita el 23 de septiembre del 2013 por Lucrecia Rego de Planas (antigua directora de Catholic.net )
(...)Pero… al parecer, le gusta caerle bien a todos y estar bien con todos, así que puede un día decir un discurso en la TV en contra del aborto y, al día siguiente, en la misma TV, aparecer bendiciendo a las feministas pro-aborto en la Plaza de Mayo; puede decir un discurso maravilloso contra los masones y, unas horas después, estar cenando y brindando con ellos en el Club de Rotarios.”

Mi querido Papa Francisco, ése fue el Card. Bergoglio que conocí de cerca: un día charlando animadamente con Mons. Duarte y Mons. Aguer acerca de la defensa de la vida y de la Liturgia y, ese mismo día, en la cena, charlando, igual de animadamente, con Mons. Ysern y Mons. Rosa Chávez acerca de las comunidades de base y las terribles barreras que significan “las enseñanzas dogmáticas” de la Iglesia. Un día, amigo del Card. Cipriani y del Card. Rodríguez Maradiaga, hablando de la ética empresarial y en contra de las ideologías de la Nueva Era y, un rato después, amigo de Casaldáliga y Boff hablando de lucha de clases y de "la riqueza" que las técnicas orientales pueden aportar a la Iglesia.
la verdad prevalece
Każdy, kto bada przeszłość Bergoglio, może potwierdzić, że Bergoglio był już heretykiem w Argentynie, gdzie już odszedł od wiary katolickiej i jej nie wyznał. Dlatego Bergoglio nie jest papieżem, który popadł w herezję, ale wytrwałym i formalnym heretykiem, który nadal nim jest. A Magisterium Kościoła uznało wyniesienie heretyka na papiestwo za nieważne.
Edward7
Edward7
Komu oddają pokłon dzisiejsi „Mędrcy Świata”?
Komu oddają pokłon dzisiejsi „Mędrcy Świata”? - PCH24.pl
Posoborowe absurdy
Pod herezjami @Dwa Serca Maryja Jezus dali ekumeniczne polubienie
@ Michał Rembieliński, @Anieobecny. Nie macie świadomości, że niejesteście już katolikami słuchając takich bzdur ... Nigdy Bóg, Jezu, Apostołowie nie powiedzieliby, że należy "szanować" inne reglie. BÓG JEST BOGIEM ZADROSNYM. A wy nie znacie ani Biblii, ani magisterium kościoła, ani modlitwy CREDO
Posoborowe absurdy
@Elkam Łabędź to symbol wierności, dozgonnej miłości, aż do śmierci. Tak. Dziękuję za komplement. Łabędzia można porównać do Tradycji - wierność Kościołowi Chrystusowemu, swojej oblubienicy, aż do końca życia i po śmierci
Posoborowe absurdy
Widać, że bidok @Elkam jest baaaaardzo wykształcony w ... szkole talmudycznej Łabędzi śpiew - definicja, słownik, co znaczy
Posoborowe absurdy
POWYŻEJ do @Dwa Serca Maryja Jezus BZDURA, BZDURA !!! Forsujesz fałszywe objawienia. Bóg, Jezus, Apostołowie NIGDY, by nie powiedzieli, że ... NALEŻY SZANOWA INNE RELIGIE --- to jest fałsz, blużnierstwo!!! CO PISZE W PIŚMIE ŚWIĘTYM. Nie ma innych religii. Jest tylko jedna religia oparta na Prawdzie Objawionej - wiara katolicka a tym jest też Prawosławie czyli Grekokatolicy.
Bóg szanuje ludzi…More
POWYŻEJ do @Dwa Serca Maryja Jezus BZDURA, BZDURA !!! Forsujesz fałszywe objawienia. Bóg, Jezus, Apostołowie NIGDY, by nie powiedzieli, że ... NALEŻY SZANOWA INNE RELIGIE --- to jest fałsz, blużnierstwo!!! CO PISZE W PIŚMIE ŚWIĘTYM. Nie ma innych religii. Jest tylko jedna religia oparta na Prawdzie Objawionej - wiara katolicka a tym jest też Prawosławie czyli Grekokatolicy.
Bóg szanuje ludzi, a nie inne religie oparte na diable. Ani Islam, ani Buddyzm, Hinduizm nie są religiami opartych na Prawdzie Objawionej. Natomiast PROSTESTANTYZM to wypaczona "religia", która oderwała się od Katolicyzmu. Jak wyznajesz modliwę CREDO, Czy Jezus powiedział do na Tobie zbuduje "różne kościoły", "różne religie", Czy powiedział na Tobie zbuduj MÓJ KOŚCIÓŁ.... KOŚĆIÓŁ,,,,, a nie KOŚCIOŁY
ALICJA OPOLE
witam,do pana o nicku :posoborowe absurdy- w tej kwestii,masz absolutną rację-Maryja z Jezusem prosili ten komentarz wstawic mi dzis wam tu
ALICJA OPOLE
zajrzyj na fejsa do mnie panie posoborowe absurdy ala s.
Posoborowe absurdy
@ALICJA OPOLE ???? Piszesz z Toszka? czy Rybnika? Jezus i Maryja kazali ci wstawić ten komentarz?
ALICJA OPOLE
no,jak mówisz,ze Jezus z Maryją sami ust do gadki nie mają,to czesc panie pos.abs.hej!
Posoborowe absurdy
Czytam i piszę to co napisałaś @ALICJA OPOLE Już zapomniałaś?
------------------------------------------------------------------------------------------------
suń komentarz
8 minuty temu
witam,do pana o nicku :posoborowe absurdy- w tej kwestii,masz absolutną rację-Maryja z Jezusem prosili ten komentarz wstawic mi dzis wam tu
ALICJA OPOLE
Toszek niepotrzebnie wstawiles,w ten sposob nigdy was z Matką Maryją czy Chrystusem,głosno mówiacymi,nie zewangelizuje sie w polsce,zagranicę tak..juz nie odpusujemy tu tobie...pa-Maryja kazała wstawic,Ona pisze mną,to wszystko...
Posoborowe absurdy
Biedna kobieta szanująca inne religie ( ale nie Katolicką - z której inne religie robią protstytutkę duchową - nierządnicę) bo.... taki przekaz dostała od Jezusa i Maryi
ALICJA OPOLE
nie rozumiesz co podjasniasz innym,pa!
Posoborowe absurdy
Cóż za bełkot. Nie rozumiem .... pojasniasz?? Co to za słowo, jaka to mowa? Muszę poprosić o pomoc @Quas Primas