Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Edward7
41.2K

Zmiana doktryny moralnej Kościoła nadejdzie przez synody. Prorocy ostrzegają przed zmianami w Doktrynie

„Przez jakąś szczelinę dym szatana wdarł się do świątyni Boga: zwątpienie, niepewność, problematyka, niepokój, niezadowolenie pojawiają się codziennie… Uwierzylibyśmy, że dzień po Soborze będzie dniem słońca dla Kościoła. Ale znaleźliśmy nowe burze. Staramy się kopać nowe otchłanie zamiast je zasypywać”. — Papież Paweł VI, przemówienie z 29 czerwca 1972 r

Zmiana doktryny moralnej Kościoła katolickiego nastąpiłaby poprzez synody i to wygenerowałoby schizmę.
W ostatnich 2 lub 3 latach w Kościele eksplodowały synody, które zakładają, że świeccy i biskupi decydują o doktrynie i duszpasterstwie Kościoła, zakładając, że można je zmienić. Bezpośrednio wspiera to Droga Synodalna Kościoła niemieckiego. A pośrednio podtrzymuje ją Synodalność całego Kościoła, mianując sprawozdawcą generalnym kardynała Jean-Claude'a Hollericha, który znany jest z kampanii na rzecz zmiany tradycyjnej doktryny Kościoła o moralności seksualnej, wywodzącej się z Biblii.

Ale ten ruch na rzecz zmiany doktryny nie jest obecny tylko w Kościele w Niemczech, w Europie, czy na szczytach Watykanu, ale działa, w różnym stopniu, w całym Kościele. A co w tej sprawie ma do powiedzenia Niebo? Ponieważ powinno przekazać swoje stanowisko, tak jak to czyniło w całej historii Kościoła. Tutaj porozmawiamy o tym, co Niebo mówi wizjonerom o tym ruchu zmian w Kościele i przed jaką przyszłością ostrzega.

Ścieżka synodalna Kościoła niemieckiego, która proponuje zmianę doktryny moralnej Kościoła, aby przyjąć moralność naszych czasów, odbyła sesję, której kulminacja nastąpiła 10 września 2022 roku. Liczni delegaci odnosili się do dużej liczby osób odchodzących z Kościoła w Niemczech i mówili, że exodus można zatrzymać tylko zdecydowanymi reformami doktryny kościelnej.

Inni mówili także o nadużyciach seksualnych ze strony księży i przekonywali, że Kościół jest winien ofiarom zmianę doktryny i struktury, aby nie mogło to już mieć miejsca. Tak więc rozwiązanie najważniejszych problemów Kościoła leży dla niemieckiego Kościoła w porzuceniu doktryny, którą Jezus Chrystus głosił apostołom i przyłączeniu się do głoszenia ducha epoki.

Zapominają jednak o tragicznych skutkach zastosowania tego, co nazwali duchem Soboru Watykańskiego II.
Litera dokumentów soborowych nie upoważniała wyraźnie do interpretacji dokonanej przez modernistów, którzy proponowali zerwanie z tradycją pochodzącą od apostołów, którzy żyli z Jezusem. A jednak nieśli dalej ducha rewolucji, który z pomocą mediów radykalnie zmienił Kościół. Nastąpił napływ zakonników i księży, którzy zawiesili swoje habity, gwałtowny spadek powołań do życia zakonnego i kapłańskiego, pustoszejące uczestnictwo we Mszy św.

Z tego wszystkiego Kościół nie zdołał się w żadnym stopniu podnieść aż do dziś. Jego stanowiska były jednak konserwatywne w porównaniu z tym, co organizuje Kościół niemiecki. Niemiecka Droga Synodalna na sesji we wrześniu 2022 roku zatwierdziła zmiany w doktrynie dotyczące osób trans w Kościele, moralności seksualnej i nieheteroseksualnych księży. Dokumenty proponują akceptację osób nieheteroseksualnych jako części struktury kapłańskiej oraz reformę Katechizmu Kościoła Katolickiego, który mówi, że ich czyny są wewnętrznie nieuporządkowane, numery od 2357 do 2359.

Przyjęto także tekst o roli kobiet w Kościele, co oznacza dostęp kobiet do kapłaństwa. Oprócz głoszenia Ewangelii przez świeckich, a w ich obrębie przez kobiety. I wreszcie zatwierdzili utworzenie stałej Rady Synodalnej, która nadzorowałaby Kościół w Niemczech, co oznacza, że odtąd zgromadzenia między świeckimi i księżmi będą decydować, co jest dobre, a co złe dla katolickiej doktryny i duszpasterstwa.

Niektórzy mogą powiedzieć, że nie jest to tak problematyczne, ponieważ ogranicza się do Kościoła w Niemczech. Ale tak nie jest, jest to ruch ogólnoświatowy, który w miarę jak nabiera siły, wybucha w różnych miejscach. Na tej sesji Synodu niemieckiego zatwierdzono również błogosławienie par tej samej płci.

I w tym samym czasie belgijscy biskupi flamandzcy, czyli niderlandzkojęzyczni, zatwierdzili błogosławieństwo, a nawet zatwierdzili model celebracji Słowa i modlitwy, aby odzwierciedlić błogosławieństwo par tej samej płci - błogosławienie związku, który ma sugerować nieuporządkowany akt. Kościół nie może bowiem błogosławić także par kohabitujących. Zezwolenie na błogosławienie par pozamałżeńskich niesie ze sobą wielkie ryzyko wypaczenia błogosławieństw i podważenia nauki Kościoła o moralności małżeństwa.

A w przypadku par nieheteroseksualnych wiąże się także z podważeniem etyki seksualnej Kościoła. Te posunięcia Kościoła niemieckiego i flamandzkich biskupów belgijskich zostały skrytykowane przez biskupów i Konferencje Episkopatów w różnych krajach.

„Błogosławieństwo” homoseksualnego „małżeństwa” (Nimes, Francja) -yvesdaoudal.hautetfort.com/archive/2022/09/26/l-eglise-lgbt-6403132.htm

Ci zaś wystosowali apele do "papieża", by zdezawuował te ruchy i upomniał je (to je wspiera). Ale mimo to na facebookowej stronie Synodu o Synodalności Kościoła, czyli procesu, który jest prowadzony przez Watykan i zakończy się w październiku 2023 r., 24 września 2022 r. opublikowano promocyjne zdjęcia, na których widać kobietę przebraną za księdza i młodego mężczyznę promującego nieheteroseksualną dumę. Tak więc propozycje Kościoła niemieckojęzycznego i flamandzkiego w Belgii są promowane przez Synod Generalny Kościoła, choć oczywiście nie ma żadnej decyzji w tej sprawie.

Czy niebo ma coś do powiedzenia w tej sprawie i czy są jakieś przesłania przekazywane wizjonerom na ten temat? Wszyscy ci wizjonerzy nie są potępiani przez Kościół, ich biskupi wyznaczyli księży, którzy mają ich prowadzić, a my zrobiliśmy prezentację wideo każdego z nich.

25 kwietnia 2022 roku Dzieciątko Jezus powiedziało do Manueli Stark; "Ciemność spadnie na Kościół, muszę pozwolić, aby w tym roku na waszą drogę przyszła wielka próba". Ale już 4 października Chrystusowe Dziecię powiedziało jej, "Drodzy przyjaciele, muszę przyznać, że to właśnie osoby konsekrowane mylą się w Niemczech. Budują oni nową wieżę Babel. Ale ja jestem Panem"., "Pismo Święte jest słowem Ojca Przedwiecznego, jego przykazania są moimi przykazaniami, pozostańcie przy nim. Szatan próbuje zwieść dusze, jesteście w czasie ucisku. Błogosławiony ten, kto trzyma się Mojego słowa! Badajcie wszystko, co słyszycie i czytacie, bo właśnie w tym czasie szatan kusi dusze." A 24 maja 2021 roku był już bardziej jednoznaczny, gdy powiedział. "Sprawdzianem, który wam zapowiedziałem, jest nadchodzący synod, potrzebna jest; modlitwa, ofiara, zadośćuczynienie!". A Manuela skomentuje, "Pan pokazał mi, że Jego Kościół jest pozbawiony fundamentów przez swoich wrogów. Zostanie jednak ponownie odbudowany przez ludzi, którzy w Niego wierzą".

Również 26 czerwca 2022 roku Matka Boża z Zaro z Włoch, której jeden z wizjonerów jest dziś księdzem ; Pokazał Angeli kościół św. Piotra w Rzymie spowity wielkim czarnym dymem, a potem ciąg obrazów wielu zamkniętych kościołów. I powiedział do niej, "Kościół będzie musiał stawić czoła trudnym czasom, nastąpi wielki rozłam". W tym momencie było tak, jakby całą kolumnadą otaczającą kościół św. Piotra wstrząsnęło wielkie trzęsienie ziemi. Między styczniem a lutym 2022 roku Matka Boża przekazała kilka orędzi Peterowi Regisowi w Brazylii, powiedziała mu,"Maszerujesz w przyszłość wielkiego duchowego zniszczenia i niewielu wytrwa w wierze. I dodała do niego; "Wielu zostanie wciągniętych w bagno fałszywych nauk, ponieważ odeszli od miłości do prawdy. Wielkie zamieszanie będzie się szerzyć wszędzie, ale ci, którzy są wierni Jezusowi, odniosą zwycięstwo."I dalej powiedział do niego; "Pogarda dla prawdy spowoduje wielką duchową ślepotę u wielu poświęconych osób. Boskie prawa będą pogardzane, a duchowa ciemność będzie obecna wszędzie. Fałsz będzie akceptowany i Moi biedni synowie kapłańscy będą chodzić jako ślepcy prowadzący innych ślepców."

A 15 sierpnia 2021 roku Matka Boża powiedziała do Giselli Cardia we Włoszech, proroka zatwierdzonego przez biskupa; "Wkrótce nastąpi schizma w Kościele, wszystko się zawali, Mój Ojciec wstrząśnie jego fundamentami. Moi umiłowani synowie kapłani, którzy postępują zgodnie z prawdziwym Magisterium: nie lękajcie się, bo razem z Moimi wiernymi, uczynicie Mój odradzający się Kościół bardziej bujnym." I dodał, "Ale małe dzieci, w tym czasie będziecie prześladowani przez waszych przyjaciół i krewnych, ale Moi aniołowie zawsze będą was chronić, pamiętajcie, że ból i cierpienie ofiarowane w duchu wiary jest miłe Bogu, dla waszego oczyszczenia".

Foros de la Virgen Well-known seers warn of changes in the Doctrine

#127 – Sobór Watykański II


ZACZĘŁO SIĘ OD DOBRYCH INTENCJI
"Biskupi w Domu Mojego Syna, Kościele, zbłądziliście. Rozproszyliście Nasze owce. Połączyliście się z różnego rodzaju heretykami i fałszywymi nauczycielami. Zaczęliście z dobrymi intencjami w waszej Radzie, ale daliście się zwieść w poszukiwaniu pokoju i braterstwa. Pozwoliliście, aby wszelkiego rodzaju błędy powoli wkradały się do Domu Mojego Syna, Kościoła. Musicie zrozumieć, że uruchamiacie tworzenie Światowej Rady Kościołów, ale nie będzie to Kościół Mojego Syna. Będzie to Kościół człowieka, Kościół bez prawdziwego fundamentu." - Matka Boża, 5 czerwca 1976 r.

NIEZGODA I ROZŁAM
"Wielki Sobór, Sobór, który przyniósł niezgodę, rozłam i utratę dusz, głównym faktem stojącym za tym zniszczeniem był brak modlitwy. Szatan zasiadł w obrębie tego Soboru i obserwował swoją przewagę. On teraz rozgrywa partię szachów z Czerwonymi Czapkami i Fioletowymi Czapkami, poruszając nimi z wielką radością, gdy obserwuje, jak zło przyspiesza, a wszystkie rodzaje ludzi szybko przepływają przez drzwi Świętego Miasta i wszystkie ciała ekumeniczne." - Św. Michał, 18 marca 1976 r.

DRZWI ZOSTAŁY OTWARTE
"O Moje dzieci, rozpoznajcie, powtarzam, znaki waszych czasów. Szybko sprzedajecie siebie w niewolę. Wasz rząd i rządy świata są teraz prawie w pełnej kontroli agentów piekła. Siły 666 są mocno zakorzenione w waszym rządzie, w duchowieństwie - w waszych księżach, pasterzach, biskupach; nawet szatan wszedł w najwyższe sfery hierarchii w Rzymie.
"Moje dzieci, Sobór Watykański II został rozpoczęty w dobrej intencji, ale drzwi zostały otwarte dla wszelkiego rodzaju heretyków, powodując powolne zanieczyszczenie Wiary. Moje dzieci, musicie teraz obudzić księży z ich drzemki! Oddali się oni teraz nowej religii człowieka". - Matka Boża, 25 lipca 1977 r.

WSZELKIEGO RODZAJU OBIETNICE
"Na Soborze w Rzymie, Watykańskim II, złożono różnego rodzaju obietnice. Droga do piekła jest często wybrukowana dobrymi intencjami. "Ostrzegałam was w przeszłości i ostrzegam ponownie: nie możecie iść na kompromis z waszą Wiarą z wrogami waszego Boga. W wielu krajach na całym waszym świecie wydaje się, moje dzieci - i mówię wydaje się - że przywódcy państw komunistycznych zezwalają na religię w ramach swoich rządów. Jest to pozór, Moje dzieci, przykrywka dla faktu, że jest to kontrolowane przez państwo. Machiny propagandowe wysyłają wiele propagandy, która zwodzi społeczeństwo i tych, którzy są skłonni wierzyć we wszystko, co jest podawane w mediach." - Matka Boża, 13 maja 1978 r.

SZATAN BYŁ OBECNY
"Nie zniszczycie Domu Mojego Syna, Kościoła, poprzez współdziałanie z wrogami Mojego Syna! Nie nawrócicie wrogów przez obniżenie standardów. Wasz przykład musi być przykładem niezłomnej wiary. "Zmiana! Po co zmiany, skoro fundamenty wytrzymały próbę czasu? To człowiek niezadowolony, chciwy i pożądliwy szuka zmian. Czy zmienia się, aby przyprowadzić człowieka do Boga? Nie, on zmienia się po to, by zabrać człowieka od Boga i oddać go Lucyferowi!
"Szatan był obecny, słuchał uważnymi uszami na wielkiej Radzie. Czekał na każdy ruch i umieścił swoich agentów wśród was! Rozpoznajcie i zrekonstruujcie swoją drogę. Zostaliście zwodzeni. Jesteście na złej drodze. Zawróćcie teraz, albo zasiejecie nasiona na własną zgubę!
"Ile ostrzeżeń otrzymacie, zanim ręka waszego Ojca zstąpi na was? Żadnej daty nie daję całej ludzkości, lecz tylko nielicznym. Wszyscy ci, którzy przyjmą łaskę daną swobodnie dla proszących, nie zostaną zaskoczeni. Będą się przygotowywać. Cała ludzkość na ziemi powinna być gotowa na swoją śmierć.
"Spoglądamy na świat, w którym ludzkość oczernia siebie i Ojca, pławi się we wszelkiego rodzaju żądzach i przyjemnościach, obrzydliwościach - nawet w Domu Bożym! Żyje tak, jakby nigdy nie miał umrzeć. Żadne ludzkie ciało nie będzie wieczne, ale dusza jest wieczna i będzie żyła wiecznie." - Matka Boża, 14 sierpnia 1974 r.

INNA RADA
"Obserwuj, Moje dziecko, co ma się stać. Zwołają kolejną Radę. O, ale szatan ma teraz swoje plany. O biada, biada złym ludziom - co ma na nich przyjść!". - Matka Boża, 1 lutego 1974 r.

JAK SZACHOWNICA
"Pasterze, ci, którzy mają w opiece Nasze owce, musicie teraz powstrzymać te zmiany, których szukacie w nowościach, bo one niszczą młode dusze i rozpraszają Nasze owce".
"Powtarzam, Moje dzieci, wielki Sobór w Rzymie Watykański II, obietnice były wielkie, ale szatan siedział wśród was i grał wami jak na szachownicy. "Otrzymaliście fundament Wiary oparty na Tradycji i znajomości proroków. Nie możecie rozpocząć tej nowej religii, gdyż doprowadzi was ona do jednej religii, która nie jest z Mojego Syna, która nie będzie miała Jego prawdziwego fundamentu, a wy weźmiecie Ciało Mojego Syna i zbezcześcicie je, nie dając już wiedzy o Jego boskości. Jakież to podłe eskapady planujecie, o wy małej wiary? Co się z wami stanie? Czerwone Czapki upadły, a Fioletowe Czapki są wprowadzane w błąd. Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi! "Moje dziecko, nie zwalniaj w pracy z powodu opinii ludzi. Wiedz, Moje dziecko, że to nie ty mówisz, ale głos z Nieba". - Matka Boża, 5 sierpnia 1976 r.

ZMANIPULOWANE
"Istnieje, Moje dzieci, wielki spisek zła teraz w całym waszym świecie - siły, kolumny zła. Człowiek nadał im wiele nazw - piąta kolumna. Zostały one rozbite na partie polityczne, w tym komunizm. O Moje dzieci, to tylko małe ramiona ośmiornicy, gigantycznego spisku zła, który zjednoczy wasz świat i Kościół Mojego Syna pod panowaniem despotów!
"W Rzymie, Moje dzieci, trwa wielka walka o władzę, machina polityczna kontrolowana przez szatana. Nastąpi wojna duchów. Będzie to biskup przeciwko biskupowi i kardynał przeciwko kardynałowi.
"Powtarzam, Moje dzieci, jak mówiłam wam w przeszłości, że wielki Sobór Watykański II był manipulowany przez szatana. On siedział tam wśród was i pracował z wami jak na szachownicy.
"Co możecie teraz zrobić, aby odzyskać zdrowie? To proste, Moje dzieci: zawrócić i zacząć od nowa z podanym wam fundamentem. Musicie przywrócić szacunek waszemu kapłaństwu. Musicie przywrócić szacunek waszemu Ojcu Świętemu, papieżowi Pawłowi VI. Ostrzegałem was o wszystkich rodzajach obrzydliwości, błędów i złudzeń, które zostały na was nałożone. Słuchajcie i postępujcie według Moich ostrzeżeń dla was!". - Matka Boża, 15 maja 1976 r.

NIE MA POKOJU BEZ WIARY
"Będzie to biskup przeciwko biskupowi i kardynał przeciwko kardynałowi, a szatan ustawi się pośród nich. Jak w grze w szachy, manipuluje dla swojej korzyści, a nie ludzkości. Jak w grze w szachy, będzie grał kardynał przeciwko kardynałowi i biskup przeciwko biskupowi. "Na Soborze Rzymskim, Watykańskim II, człowiek postawił sobie za cel wykorzystanie własnych odstępstw do promowania pokoju. Spójrzcie wokół siebie, Moje dzieci, i dowiedzcie się, jaki pokój został przyniesiony ludzkości. Człowiek woła pokój, pokój, a sam oddala się od pokoju. Nie będzie pokoju bez wiary. Nie będzie pokoju bez planu Bożego w sercach człowieka!". - Matka Boża, 18 maja 1977 r.

KIERUNKI PRZEKRĘCONE
"Wielu, z powodu popełnionych błędów wychodzących z dobrych serc Jana XXIII, papieża Pawła VI - wielu wzięło orędzia i wskazówki podane na Soborze Watykańskim i przekręciło je tak, by pasowały do nich samych, odczytując w Biblii własne słowa lub znajdując w niej usprawiedliwienie dla swoich grzechów." - Jezus, 1 lipca 1985 r.

POCZĄTEK
"Tak, Moje dziecko, nawet z Vaticanum II, zaczęło się od najlepszych postanowień, ale potem szatan przejął scenę. I ze swoimi agentami sięgnął do najwyższych zawodów, do najwyższej ligi hierarchii, aż ze smutkiem stwierdzam, że wielu kapłanów jest teraz na drodze do zguby i zabiera ze sobą wielu innych." - Jezus, 25 lipca 1985 r.

JAK OBIECANO W FATIMIE
"Mówię tego wieczoru, jako wasz Bóg, że w tym dniu, jak obiecano w Fatimie, szatan wszedł do Mojego Kościoła na ziemi. Przyprowadził ze sobą swoich agentów - a sam szatan, zwodziciel całej ludzkości, siedział na Vaticanum II i manewrował wszystkimi postronnymi, aby weszli i zniekształcali Moje doktryny i wypaczali prawdę. "W Fatimie Moja Matka próbowała ostrzec przed tym nadchodzącym wydarzeniem, ale kto dbał o słuchanie? Kto był zainteresowany słuchaniem? Nie ci, którzy byli oddaleni o lata świetlne. Całe Niebo płakało w tym czasie, gdyż Ojciec Przedwieczny dał do zrozumienia, jak Jego orędzie zostanie odebrane. Do dnia dzisiejszego, do waszego roku ziemskiego 1986, nie zostały wam dane, Moje dzieci, pełne tajemnice, jakie zostały przekazane dzieciom w Fatimie.
"Dlatego muszę wam je w tej chwili ujawnić. Jeśli dostrzegacie i interesujecie się Moim Kościołem na ziemi, to nie muszę wam zbytnio wyjaśniać Siebie; bo już będziecie wiedzieć o chaosie, jaki szatan wprowadził, gdy wszedł do Mojego Kościoła. A dlaczego wszedł, mówicie? Chcę, aby to było wiadome, Moje dziecko, a nie będziesz się lękać, jak teraz. I będziecie mówić w imieniu Moim i Mojej Matki i Ojca Przedwiecznego w Duchu Świętym; będziecie mówić i mówić, że szatan jest w Kościele, Moim Kościele na ziemi. On wie, że jego czas jest coraz krótszy. "I jeśli myślicie, że już teraz widzieliście masakrę w Kościele, to najgorsze dopiero przed wami, jeśli nie będziecie przestrzegać zasad podanych przez Moją Matkę wiele lat temu, dotyczących modlitwy, pokuty i ofiary. Swoim przykładem możecie uratować innych. Wkrótce bowiem przyjdzie na was wielka kara. Przychodzi ono w dwóch częściach, Moje dziecko i Moje dzieci: trzecia wojna światowa, a także Bal Odkupienia. Nie można ich dłużej opóźniać. Dobrzy bowiem zdają się iść swoją drogą, być może z dumą. Nie chcemy nikogo oskarżać ani piętnować, ale niektórzy z dumą siedzą z tyłu i pozwalają innym iść i podejmować te ofiary, modlitwy i pokuty. Ponieważ stali się zadufani w sobie lub nie mają łaski, aby zrozumieć, że po otrzymaniu tej łaski wiele się od nich oczekuje. Musicie nawet pracować ciężej, aby zbawić waszych braci i siostry". - Jezus, 18 czerwca 1986 r. Directive from Heaven - No. 127 - Vatican II given at to Veronica Lueken at Our Lady of the Roses Shrine at Bayside, New York

Ostatnia część tajemnicy nie została ujawniona, aby chronić nikczemną sektę, która weszła do Watyka…
Masoneria przeniknęła Mój Kościół na ziemi i wkrótce schizma, która została przepowiedziana, doprowadzi do podziału i niepokoju wśród Moich wiernych sług
Matka Zbawienia: Fałszywy kościół ciemności będzie pozbawiony życia
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Edward7
Niniejszy artykuł jest odpowiedzią na różnorakie publikacje, wypowiedz…
Kto wie, czy ten osobliwy zbieg okoliczności nie doprowadził krakowski…
Kościół katolicki poprzez reformy Soboru Watykańskiego II nie zmienił …
Pragnę jeszcze raz wyrazić wdzięczność Duchowi Świętemu za wielki dar …
Papież Benedykt XVI o Soborze Watykańskim II
...A powtarzają te głupoty ludzie i wierni i księża …More
Edward7
Niniejszy artykuł jest odpowiedzią na różnorakie publikacje, wypowiedz…
Kto wie, czy ten osobliwy zbieg okoliczności nie doprowadził krakowski…
Kościół katolicki poprzez reformy Soboru Watykańskiego II nie zmienił …

Pragnę jeszcze raz wyrazić wdzięczność Duchowi Świętemu za wielki dar …
Papież Benedykt XVI o Soborze Watykańskim II
...A powtarzają te głupoty ludzie i wierni i księża i nawet biskupi...plotą takie bzdety, bo nie czytali i nawet nie pofatygowali się przeczytać dokumenty Soborowe! Nie mają zielonego pojęcia , ale powtarzają, no bo wszyscy tak mówią, a bo tak słyszeli, a bo ciocia Ociachowska, albo cocia Chojnacka, tak powiedziała i powtarzają te bzdury bez końca...!
Ks. Kneblewski demaskuje kłamstwa na temat Soboru Watykańskiego II
Edward7
„Dramat Soboru Watykańskiego II polega na tym, że powinien być kierowany przez świętych -jak było w przypadku Soboru Trydenckiego, a został zmonopolizowany przez intelektualistów. Został przede wszystkim zmonopolizowany przez pewnych teologów, których teologizowanie brało swój
początek : przesądu o potrzebie przystosowania wiary do wymogów świata i wyzwalania jej ze stanu rzekomej niższości …
More
„Dramat Soboru Watykańskiego II polega na tym, że powinien być kierowany przez świętych -jak było w przypadku Soboru Trydenckiego, a został zmonopolizowany przez intelektualistów. Został przede wszystkim zmonopolizowany przez pewnych teologów, których teologizowanie brało swój
początek : przesądu o potrzebie przystosowania wiary do wymogów świata i wyzwalania jej ze stanu rzekomej niższości wobec współczesnej cywilizacji. Miejscem życia teologii przestaje być wspólnota chrześcijańska. to znaczy Kościół, a stająsię nim interpretacje poszczególnych jednostek. W tym znaczeniu okres po Soborze Watykańskim II stanowił zwycięstwo protestantyzmu wewnątrz katolicyzmu”

Fragment książki Socciego : Czwarta Tajemnica Fatimska ... Trzecia Tajemnica Fatimska - ta nieujawniona
V.R.S.
"Dramat Soboru Watykańskiego II polega na tym, że powinien być kierowany przez świętych -jak było w przypadku Soboru Trydenckiego, a został zmonopolizowany przez intelektualistów. Został przede wszystkim zmonopolizowany przez pewnych teologów, których teologizowanie brało swój początek : przesądu [chyba "w przesądzie" - przyp. wł.] o potrzebie przystosowania wiary do wymogów świata i wyzwalania …More
"Dramat Soboru Watykańskiego II polega na tym, że powinien być kierowany przez świętych -jak było w przypadku Soboru Trydenckiego, a został zmonopolizowany przez intelektualistów. Został przede wszystkim zmonopolizowany przez pewnych teologów, których teologizowanie brało swój początek : przesądu [chyba "w przesądzie" - przyp. wł.] o potrzebie przystosowania wiary do wymogów świata i wyzwalania jej ze stanu rzekomej niższości wobec współczesnej cywilizacji."
----

Dramat Socciego polega na niekonsekwencji. Przyjmując tezę że został "zmonopolizowany" przez takich teologów należy przyjąć również jej konsekwencje. Pierwszą jaka się narzuca na myśl, jest że jeśli został tak "zmonopolizowany" nie mógł być soborem powszechnym Kościoła.