Edward7
41.2K

Zmiana doktryny moralnej Kościoła nadejdzie przez synody. Prorocy ostrzegają przed zmianami w Doktrynie

„Przez jakąś szczelinę dym szatana wdarł się do świątyni Boga: zwątpienie, niepewność, problematyka, niepokój, niezadowolenie pojawiają się codziennie… Uwierzylibyśmy, że dzień po Soborze będzie dniem …More
„Przez jakąś szczelinę dym szatana wdarł się do świątyni Boga: zwątpienie, niepewność, problematyka, niepokój, niezadowolenie pojawiają się codziennie… Uwierzylibyśmy, że dzień po Soborze będzie dniem słońca dla Kościoła. Ale znaleźliśmy nowe burze. Staramy się kopać nowe otchłanie zamiast je zasypywać”. — Papież Paweł VI, przemówienie z 29 czerwca 1972 r
Zmiana doktryny moralnej Kościoła katolickiego nastąpiłaby poprzez synody i to wygenerowałoby schizmę.
W ostatnich 2 lub 3 latach w Kościele eksplodowały synody, które zakładają, że świeccy i biskupi decydują o doktrynie i duszpasterstwie Kościoła, zakładając, że można je zmienić. Bezpośrednio wspiera to Droga Synodalna Kościoła niemieckiego. A pośrednio podtrzymuje ją Synodalność całego Kościoła, mianując sprawozdawcą generalnym kardynała Jean-Claude'a Hollericha, który znany jest z kampanii na rzecz zmiany tradycyjnej doktryny Kościoła o moralności seksualnej, wywodzącej się z Biblii.
Ale ten ruch na rzecz zmiany doktryny nie jest …More
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Edward7
Niniejszy artykuł jest odpowiedzią na różnorakie publikacje, wypowiedz…
Kto wie, czy ten osobliwy zbieg okoliczności nie doprowadził krakowski…
Kościół katolicki poprzez reformy Soboru Watykańskiego II nie zmienił …
Pragnę jeszcze raz wyrazić wdzięczność Duchowi Świętemu za wielki dar …
Papież Benedykt XVI o Soborze Watykańskim II
...A powtarzają te głupoty ludzie i wierni i księża …More
Edward7
Niniejszy artykuł jest odpowiedzią na różnorakie publikacje, wypowiedz…
Kto wie, czy ten osobliwy zbieg okoliczności nie doprowadził krakowski…
Kościół katolicki poprzez reformy Soboru Watykańskiego II nie zmienił …

Pragnę jeszcze raz wyrazić wdzięczność Duchowi Świętemu za wielki dar …
Papież Benedykt XVI o Soborze Watykańskim II
...A powtarzają te głupoty ludzie i wierni i księża i nawet biskupi...plotą takie bzdety, bo nie czytali i nawet nie pofatygowali się przeczytać dokumenty Soborowe! Nie mają zielonego pojęcia , ale powtarzają, no bo wszyscy tak mówią, a bo tak słyszeli, a bo ciocia Ociachowska, albo cocia Chojnacka, tak powiedziała i powtarzają te bzdury bez końca...!
Ks. Kneblewski demaskuje kłamstwa na temat Soboru Watykańskiego II
Edward7
„Dramat Soboru Watykańskiego II polega na tym, że powinien być kierowany przez świętych -jak było w przypadku Soboru Trydenckiego, a został zmonopolizowany przez intelektualistów. Został przede wszystkim zmonopolizowany przez pewnych teologów, których teologizowanie brało swój
początek : przesądu o potrzebie przystosowania wiary do wymogów świata i wyzwalania jej ze stanu rzekomej niższości …
More
„Dramat Soboru Watykańskiego II polega na tym, że powinien być kierowany przez świętych -jak było w przypadku Soboru Trydenckiego, a został zmonopolizowany przez intelektualistów. Został przede wszystkim zmonopolizowany przez pewnych teologów, których teologizowanie brało swój
początek : przesądu o potrzebie przystosowania wiary do wymogów świata i wyzwalania jej ze stanu rzekomej niższości wobec współczesnej cywilizacji. Miejscem życia teologii przestaje być wspólnota chrześcijańska. to znaczy Kościół, a stająsię nim interpretacje poszczególnych jednostek. W tym znaczeniu okres po Soborze Watykańskim II stanowił zwycięstwo protestantyzmu wewnątrz katolicyzmu”

Fragment książki Socciego : Czwarta Tajemnica Fatimska ... Trzecia Tajemnica Fatimska - ta nieujawniona
V.R.S.
"Dramat Soboru Watykańskiego II polega na tym, że powinien być kierowany przez świętych -jak było w przypadku Soboru Trydenckiego, a został zmonopolizowany przez intelektualistów. Został przede wszystkim zmonopolizowany przez pewnych teologów, których teologizowanie brało swój początek : przesądu [chyba "w przesądzie" - przyp. wł.] o potrzebie przystosowania wiary do wymogów świata i wyzwalania …More
"Dramat Soboru Watykańskiego II polega na tym, że powinien być kierowany przez świętych -jak było w przypadku Soboru Trydenckiego, a został zmonopolizowany przez intelektualistów. Został przede wszystkim zmonopolizowany przez pewnych teologów, których teologizowanie brało swój początek : przesądu [chyba "w przesądzie" - przyp. wł.] o potrzebie przystosowania wiary do wymogów świata i wyzwalania jej ze stanu rzekomej niższości wobec współczesnej cywilizacji."
----

Dramat Socciego polega na niekonsekwencji. Przyjmując tezę że został "zmonopolizowany" przez takich teologów należy przyjąć również jej konsekwencje. Pierwszą jaka się narzuca na myśl, jest że jeśli został tak "zmonopolizowany" nie mógł być soborem powszechnym Kościoła.