BAH
Prawdziwa mądrość

Kto spośród was jest mądry i rozsądny? Niech wykaże się w swoim nienagannym postępowaniu uczynkami dokonanymi z łagodnością właściwą mądrości!
Natomiast jeżeli żywicie w sercach waszych gorzką zazdrość i skłonność do kłótni, to nie przechwalajcie się i nie sprzeciwiajcie się kłamstwem prawdzie!
Nie na tym polega zstępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska, zmysłowa i …
More
Prawdziwa mądrość

Kto spośród was jest mądry i rozsądny? Niech wykaże się w swoim nienagannym postępowaniu uczynkami dokonanymi z łagodnością właściwą mądrości!
Natomiast jeżeli żywicie w sercach waszych gorzką zazdrość i skłonność do kłótni, to nie przechwalajcie się i nie sprzeciwiajcie się kłamstwem prawdzie!
Nie na tym polega zstępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska, zmysłowa i szatańska.
Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek.
Mądrość zaś [zstępująca] z góry jest przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy.
Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój.


[Jk 3, 13-18]
jozef1807
carpediem1 — 2012-11-17 11:28:04:
Ziutek,
gardłujesz dla samego faktu

Twój bełkot to nie głos KK. Ja mam podstawę prawną a Ty własne mniemanie.
carpediem1 — 2012-11-17 11:28:04:
gniew jego już nie istnieje. 😌

nie istnieje?
''naraża się na gniew Boga Wszechmogącego oraz błogosławionych Apostołów Piotra i Pawła'' a nie papieża Piusa V.
carpediem1
Ziutek,
gardłujesz dla samego faktu.Przecież nikt ci nie zabrania uczestniczenia w Mszy sprawowanej przez lefebrystów,więc o co chodzi ?

"Konstytucję, która będzie mieć moc prawną po wsze czasy, nakazujemy i polecamy, pod groźbą kary Naszego gniewu, aby nic nie było dodane do Naszego nowo wydanego Mszału, nic tam pominięte, ani cokolwiek zmienione." - wypowiadający te słowa już od dawna jest po …More
Ziutek,
gardłujesz dla samego faktu.Przecież nikt ci nie zabrania uczestniczenia w Mszy sprawowanej przez lefebrystów,więc o co chodzi ?

"Konstytucję, która będzie mieć moc prawną po wsze czasy, nakazujemy i polecamy, pod groźbą kary Naszego gniewu, aby nic nie było dodane do Naszego nowo wydanego Mszału, nic tam pominięte, ani cokolwiek zmienione." - wypowiadający te słowa już od dawna jest po tamtej stronie,więc gniew jego już nie istnieje. 😌
jozef1807
Ryt Mszy Św jak najbardziej należy do spraw wiary, bo w rycie się ona wyraża najpełniej. Nowa wiara potrzebowała nowej mszy.

(Quo Primum Tempore)Konstytucję, która będzie mieć moc prawną po wsze czasy, nakazujemy i polecamy, pod groźbą kary Naszego gniewu, aby nic nie było dodane do Naszego nowo wydanego Mszału, nic tam pominięte, ani cokolwiek zmienione.

Ktokolwiek by ośmielił się tak uczyni…More
Ryt Mszy Św jak najbardziej należy do spraw wiary, bo w rycie się ona wyraża najpełniej. Nowa wiara potrzebowała nowej mszy.

(Quo Primum Tempore)Konstytucję, która będzie mieć moc prawną po wsze czasy, nakazujemy i polecamy, pod groźbą kary Naszego gniewu, aby nic nie było dodane do Naszego nowo wydanego Mszału, nic tam pominięte, ani cokolwiek zmienione.

Ktokolwiek by ośmielił się tak uczynić, niech wie, iż naraża się na gniew Boga Wszechmogącego oraz błogosławionych Apostołów Piotra i Pawła.
Dan u Świętego Piotra w Rzymie, w roku tysiąc pięćset siedemdziesiątym Wcielenia Naszego Pana, dnia czternastego lipca, piątego roku Naszego Pontyfikatu.
P. P. Pius V
jozef1807
carpediem1 — 2012-11-17 11:14:14:
Asystencja wiele razy zmieniała różne postanowienia poprzednich papieży.

To czego niegdyś Kościół nauczał jako prawdziwe, także teraz jest prawdziwe, ponieważ prawda jest niezmienna. A więc tym samym, że wiadomo, czego niegdyś Kościół nauczał, również wiadomo, czego teraz naucza, ponieważ nieomylny Kościół, który teraz jest, nie może zaprzeczać nieomylnemu …More
carpediem1 — 2012-11-17 11:14:14:
Asystencja wiele razy zmieniała różne postanowienia poprzednich papieży.

To czego niegdyś Kościół nauczał jako prawdziwe, także teraz jest prawdziwe, ponieważ prawda jest niezmienna. A więc tym samym, że wiadomo, czego niegdyś Kościół nauczał, również wiadomo, czego teraz naucza, ponieważ nieomylny Kościół, który teraz jest, nie może zaprzeczać nieomylnemu Kościołowi, który był niegdyś.
(O. Krystian Pesch SI, Kompendium Teologii dogmatycznej. Tom I. Fryburg w Bryzgowii 1935, s. 218).

carpediem1 — 2012-11-17 11:14:14:
Natomiast ryt sprawowanej Mszy św.nie należy do depozytu wiary,więc podlega zmianom

To jest heretycka opinia wielokrotnie potępiona przez Magisterium KK

Herezja antyliturgiczna – Dom Prosper Guéranger OSB
www.bibula.com
carpediem1
jozef1807 — 2012-11-17 11:01:15:
Wam modernistom ciężko zrozumieć, że to co orzekł nieomylnie Kościół na Soborze Trydenckim w sposobie sprawowania Mszy Św, to tego należy się trzymać, bo asystencja Ducha Św czuwała nad tym.

Asystencja wiele razy zmieniała różne postanowienia poprzednich papieży.Natomiast ryt sprawowanej Mszy św.nie należy do depozytu wiary,więc podlega zmianom.Słowa Jezusa z …More
jozef1807 — 2012-11-17 11:01:15:
Wam modernistom ciężko zrozumieć, że to co orzekł nieomylnie Kościół na Soborze Trydenckim w sposobie sprawowania Mszy Św, to tego należy się trzymać, bo asystencja Ducha Św czuwała nad tym.

Asystencja wiele razy zmieniała różne postanowienia poprzednich papieży.Natomiast ryt sprawowanej Mszy św.nie należy do depozytu wiary,więc podlega zmianom.Słowa Jezusa z Ostatniej Wieczerzy "Bierzcie i jedzcie......Bierzcie i pijcie...." są niezmienne i nikt tu niczego ani nie ujął,ani nie dodał.Natomiast obrzędy ustalali ludzie i podlegają one prawom zmian.
jozef1807
Nie przestawaj usilnie rozpraszać ciemności błędów, na liberalizm nacieraj a osobliwie na ten,
który pod osłoną moderantyzmu chciałby w daremnym usiłowaniu fałsz z prawdą, Chrystusa z Belialem pogodzić.

(Słowa Ojca Świętego Piusa IX w trzecim liście do Redaktora Przeglądu Lwowskiego ks. Edwarda Podolskiego z dnia 11 października 1875).
jozef1807
Wam modernistom ciężko zrozumieć, że to co orzekł nieomylnie Kościół na Soborze Trydenckim w sposobie sprawowania Mszy Św, to tego należy się trzymać, bo asystencja Ducha Św czuwała nad tym.

Chrześcijanin nie powinien wątpić, że prawnie zgromadzony Sobór Powszechny przedstawia Kościół Katolicki. Dlatego co on postanawia, postanawia Święty Kościół Powszechny... Ponieważ więc Kościół kierowany …More
Wam modernistom ciężko zrozumieć, że to co orzekł nieomylnie Kościół na Soborze Trydenckim w sposobie sprawowania Mszy Św, to tego należy się trzymać, bo asystencja Ducha Św czuwała nad tym.

Chrześcijanin nie powinien wątpić, że prawnie zgromadzony Sobór Powszechny przedstawia Kościół Katolicki. Dlatego co on postanawia, postanawia Święty Kościół Powszechny... Ponieważ więc Kościół kierowany jest przez Ducha Świętego, w sprawach wiary nie może błądzić. Kto przeto nie wierzy Soborowi Powszechnemu, kto nie zgadza się na to, co przezeń zostało określone, lecz stara się to podać w wątpliwość i ponownie chce roztrząsać to, co raz jego sądem zostało zakończone i prawidłowo ustanowione, ten nie wierzy w Święty Kościół Powszechny, sprzeciwia się Duchowi Świętemu, który przemawia jego ustami i dlatego nie zasługuje na miano Katolika albo Chrześcijanina, lecz zgodnie z nakazem Chrystusa powinien być uważany za poganina i celnika.
(Stanisław kard. Hozjusz, Chrześcijańskie Wyznanie Wiary Katolickiej, Rozdział XXIV. Sobór Powszechny przedstawia Kościół Katolicki, Olsztyn 1999, s. 51).
carpediem1
jozef1807 — 2012-11-17 10:51:49:
...nie sprawują Mszy Św jak Pan Bóg przykazał, ...

A kiedy i jak Pan Bóg przykazał sprawować Mszę św. ? 😲
jozef1807
Kościół to nie tylko współczesne pokolenia kapłanów i wiernych, ale także tych co odeszli do wieczności, zatem trzeba kochać cały Kościół Wszechczasów i Jego piękno i Tradycję Świętą wyrażoną w Liturgii a nie gitarowej rzępolinie i mszach sprawowanych na desce do prasowania w udziwnionym rycie.Ja rozumiem księży FSSPX którym uniemożliwia się posługę Mszy Św w miejscach do tego przeznaczonych …More
Kościół to nie tylko współczesne pokolenia kapłanów i wiernych, ale także tych co odeszli do wieczności, zatem trzeba kochać cały Kościół Wszechczasów i Jego piękno i Tradycję Świętą wyrażoną w Liturgii a nie gitarowej rzępolinie i mszach sprawowanych na desce do prasowania w udziwnionym rycie.Ja rozumiem księży FSSPX którym uniemożliwia się posługę Mszy Św w miejscach do tego przeznaczonych czyli kościołach, więc zmuszonych szukać innych miejsc. Ci i bluźniercy okupanci, nie dość że nie sprawują Mszy Św jak Pan Bóg przykazał, to jeszcze szukają atrakcji w plenerze pól km od kościoła.
modernistae prohibere
Jeżeli w kościele jest miejsce na tańce discopolo, to dlaczego nie kabaret? 🤨
www.youtube.com/watchMore
Jeżeli w kościele jest miejsce na tańce discopolo, to dlaczego nie kabaret? 🤨
www.youtube.com/watch
tahamata
Nie mogę się oprzeć, by nie zacytować pod tym materiałem wypowiedzi pewnej Pani:
"Ty właśnie obrażasz i urągasz, twierdząc, że msze sprawiane są na desce do prasowania... to jest Ołtarz i tabernakulum... wszystko to samo - nic mniej, nic więcej, jak przy Mszy Trydenckiej - taki sam Ołtarz gdzie wielbi się Pana. A przy "gitarowych rzępoleniach" Jezus przechadza się naprawdę, Duch Św. jest obecny, …More
Nie mogę się oprzeć, by nie zacytować pod tym materiałem wypowiedzi pewnej Pani:
"Ty właśnie obrażasz i urągasz, twierdząc, że msze sprawiane są na desce do prasowania... to jest Ołtarz i tabernakulum... wszystko to samo - nic mniej, nic więcej, jak przy Mszy Trydenckiej - taki sam Ołtarz gdzie wielbi się Pana. A przy "gitarowych rzępoleniach" Jezus przechadza się naprawdę, Duch Św. jest obecny, czyni niesamowite rzeczy - uzdrawia, uwalnia, napełnia, daje nowe życie, nowe siły, nowego ducha... tam jest Jezus! tam jest wiara! tam jest Miłość!"
Jedrek.
józef1807-
Święty Sobór Trydencki nałożył na każdego śmiałka anatemę, czyli wykluczył z Kościoła Katolickiego wszystkich mądrali, którzy z lekceważeniem potraktowali Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej i w swoich sercach postanowili wytworzyć coś takiego jak NOM. Jasnym jest więc, że autorzy NOM byli poza KK, dlatego nie godzi się katolikowi wspierać tego barbarzyństwa liturgicznego, które zagościło …More
józef1807-
Święty Sobór Trydencki nałożył na każdego śmiałka anatemę, czyli wykluczył z Kościoła Katolickiego wszystkich mądrali, którzy z lekceważeniem potraktowali Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej i w swoich sercach postanowili wytworzyć coś takiego jak NOM. Jasnym jest więc, że autorzy NOM byli poza KK, dlatego nie godzi się katolikowi wspierać tego barbarzyństwa liturgicznego, które zagościło do każdej parafii w Polsce i na świecie.
==========================================
...."barbarzyństwo"-to odpowiednie stwierdzenienie dla NOM !
BAH
Arcybiskup Ziemba nie wyraził zgody na Msze podczas pielgrzymki

Jeden ze współorganizatorów pielgrzymki do Gietrzwałdu przekazał nam list, który otrzymał od Wikariusza Generalnego Archidiecezji Warmińskiej. Sprawa dotyczy możliwości odprawienia Mszy w formie nadzwyczajnej przez księdza-przewodnika pielgrzymki w trzech kościołach na terenie archidiecezji.

...
Ksiądz Arcybiskup jest przeciwny …
More
Arcybiskup Ziemba nie wyraził zgody na Msze podczas pielgrzymki

Jeden ze współorganizatorów pielgrzymki do Gietrzwałdu przekazał nam list, który otrzymał od Wikariusza Generalnego Archidiecezji Warmińskiej. Sprawa dotyczy możliwości odprawienia Mszy w formie nadzwyczajnej przez księdza-przewodnika pielgrzymki w trzech kościołach na terenie archidiecezji.

...
Ksiądz Arcybiskup jest przeciwny sprawowaniu Mszy Świetej w rycie nadzwyczajnym tam gdzie jej dotąd nie było i miejscowi wierni nie zgłaszali prosby o taka forme Mszy Swiętej....


Po dłuższym namyśle Redakcja NRL zdecydowała się nie komentować tego listu a jedynie przytoczyć fragmenty instrukcji dotyczącej wypełniania woli Ojca Świętego. Instrukcja ta jest dostępna dla każdego wiernego i biskupa na stronie Stolicy Apostolskiej. Do osądu czytelników pozostawiamy czy skierowany do wiernego list jest zgodny z wolą Papieża Benedykta XVI.
....
jozef1807
,,święty Sobór. po wielu i bardzo poważnych nad tymi rzeczami naradach, postanowił za jednogłośną zgodą wszystkich Ojców w następujących kanonach potępić i usunąć ze świętego Kościoła wszystko, co się sprzeciwia tej najczystszej wierze i świętej nauce.''

Święty Sobór Trydencki nałożył na każdego śmiałka anatemę, czyli wykluczył z Kościoła Katolickiego wszystkich mądrali, którzy z lekceważeniem …
More
,,święty Sobór. po wielu i bardzo poważnych nad tymi rzeczami naradach, postanowił za jednogłośną zgodą wszystkich Ojców w następujących kanonach potępić i usunąć ze świętego Kościoła wszystko, co się sprzeciwia tej najczystszej wierze i świętej nauce.''

Święty Sobór Trydencki nałożył na każdego śmiałka anatemę, czyli wykluczył z Kościoła Katolickiego wszystkich mądrali, którzy z lekceważeniem potraktowali Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej i w swoich sercach postanowili wytworzyć coś takiego jak NOM. Jasnym jest więc, że autorzy NOM byli poza KK, dlatego nie godzi się katolikowi wspierać tego barbarzyństwa liturgicznego, które zagościło do każdej parafii w Polsce i na świecie.
jozef1807
nowy2017 — 2012-07-13 09:10:08:
skupiając się na Jego Eucharystycznej Obecności uczestniczysz w "normalnej"Mszy,możesz bardziej uwielbić Boga i otrzymać więce Łask,niż nie jeden człowiek,uczestniczący w Mszy Wszechczasów


Czy młoda kobieta może w domu publicznym uchodzić za cnotliwą?
Twoja teza jakoby uczestnictwo w NOM = uczestnictwu w Mszy Św Wszechczasów lub nawet je przewyższało ni jak ma …More
nowy2017 — 2012-07-13 09:10:08:
skupiając się na Jego Eucharystycznej Obecności uczestniczysz w "normalnej"Mszy,możesz bardziej uwielbić Boga i otrzymać więce Łask,niż nie jeden człowiek,uczestniczący w Mszy Wszechczasów


Czy młoda kobieta może w domu publicznym uchodzić za cnotliwą?
Twoja teza jakoby uczestnictwo w NOM = uczestnictwu w Mszy Św Wszechczasów lub nawet je przewyższało ni jak ma się do nauki KK który stwierdza;
''będzie odtąd bezprawiem na zawsze w całym świecie chrześcijańskim śpiewanie albo recytowanie Mszy św. według formuły innej, niż ta przez Nas wydana;''z Bulli ''Quo Primum Tempore'' Św Piusa V Papieża.
A święty Sobór Trydencki dodaje;

Rozdział IV. [Kanon Mszy św.]. - A ponieważ wypada, by rzeczy święte sprawować święcie, a ze wszystkich ta ofiara jest najświętsza, [dlatego] w celu godnego jej składania i uczestniczenia w niej, Kościół katolicki przed wielu wiekami ustanowił św. kanon, tak wolny od wszelkiego błędu, że niczego w nim nie ma, co by jak najbardziej nie tchnęło świętością i pobożnością i nie wznosiło ku Bogu umysłów tych, którzy składają ofiarę. Na kanon bowiem składają się tak słowa samego Pana, jak tradycje apostolskie i nabożne modlitwy wprowadzone przez świętych papieży.
Rozdział V. [Uroczyste obrzędy Mszy świętej]. - Ponieważ taka jest natura ludzka, że bez zewnętrznych pomocy niełatwo wznosi się do rozważania rzeczy Bożych, przeto święta Matka Kościół ustanowił pewne przepisy w odprawianiu: np. aby przy Mszy św. pewne zdania mówione były po cichu [kan. 9], a inne głośniej. Zastosował też różne obrzędy, jak święte błogosławieństwa, światła, okadzania, używanie szat i inne liczne tego rodzaj u rzeczy, oparte na zarządzeniach i tradycjach apostolskich. Dzięki temu ma być podkreślony majestat tak wielkiej ofiary, a dusze wiernych przez te widzialne znaki religii i pobożności pobudzone do kontemplacji wzniosłych rzeczywistości zawartych w tej ofierze.
Rozdział. VIII. [Nie należy z własnej inicjatywy odprawiać Mszy św. w narodowym języku, ale jej tajemnice trzeba ludowi wyjaśniać]. - Choć Msza św. zawiera w sobie bogatą naukę dla wiernych, nie wydało się stosowne Ojcom, by była wszędzie odprawiana w języku narodowym. Dlatego więc zachowując wszędzie w każdym Kościele dawny obrządek, zatwierdzony przez Kościół rzymski, który jest matką i mistrzynią wszystkich kościołów, oraz aby owce Chrystusa nie cierpiały głodu i żeby nie było tak, by "dzieci proszące o chleb nie miały tego, kto by im go udzielił" [por. Lm 4,4 ], poleca święty Sobór pasterzom i wszystkim sprawującym pieczę nad duszami, by często w czasie odprawiania Mszy św. - czy to sami, czy przez kogoś innego - wyjaśniali niektóre teksty czytane podczas sprawowania Mszy i między innymi żeby wyjaśniali jakąś tajemnicę tej Najświętszej Ofiary, szczególnie w niedziele i święta.
Rozdział IX. [Wstęp do kanonów]. - Ponieważ przeciw tej dawnej wierze, opartej na świętej Ewangelii, na tradycjach Apostołów i nauce świętych Ojców, rozsiewa się obecnie wielu błędów i wielu naucza wiele rzeczy różnych, i dyskutuje, [przeto] święty Sobór. po wielu i bardzo poważnych nad tymi rzeczami naradach, postanowił za jednogłośną zgodą wszystkich Ojców w następujących kanonach potępić i usunąć ze świętego Kościoła wszystko, co się sprzeciwia tej najczystszej wierze i świętej nauce.
Kanony o najświętszej ofierze Mszy świętej

Kan. 1. Jeśli ktoś twierdzi, że we Mszy św. nie składa się Bogu prawdziwej i właściwej ofiary albo że składanie ofiary nie jest niczym innym, jak podawaniem nam Chrystusa do spożycia - niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych.
Kan. 2. Jeśli ktoś twierdzi, że tymi słowy: "To czyńcie na moją pamiątkę" (Łk 22, 19; 1 Kor 11, 24] Chrystus nie ustanowił Apostołów kapłanami albo nie nakazał, by oni i inni kapłani ofiarowywali Jego ciało i krew - n.b.w.
Kan. 3. Jeśli ktoś twierdzi, że ofiara Mszy św. jest tylko ofiarą pochwalną i dziękczynną albo jedynie prostym wspomnieniem ofiary dokonanej na krzyżu, ale nie ofiarą przebłagalną, albo że przynosi korzyść samemu tylko przyjmującemu i że nie powinna być ofiarowana za żywych i umarłych, za grzechy, kary, zadośćuczynienia i inne potrzeby - n.b.w.
Kan. 4. Jeśli ktoś twierdzi, że ofiara Mszy św. jest bluźnierstwem przeciw najświętszej ofierze Chrystusa dokonanej na krzyżu albo że jej uwłacza - n.b.w.
Kan. 5. Jeśli ktoś twierdzi. że oszustwem jest odprawiać Msze św. na cześć świętych i dla uzyskania ich wstawiennictwa u Boga, jak to zamierza Kościół - n.b.w.
Kan. 6. Jeśli ktoś twierdzi, że Kanon Mszy zawiera błędy i że dlatego winien być zniesiony - n.b.w.
Kan. 7. Jeśli ktoś twierdzi. że obrzędy, szaty i zewnętrzne znaki, jakich używa Kościół katolicki przy odprawianiu Mszy św., są raczej podnietą do bezbożności niż objawem pobożności - n.b.w.
Kan. 8. Jeśli ktoś twierdzi, że Msze św., przy których sam tylko kapłan sakramentalnie komunikuje, są niedozwolone i dlatego powinny być zniesione - n.b.w.
Kan. 9. Jeśli ktoś twierdzi, że liturgiczne zarządzenie Kościoła rzymskiego, według którego część kanonu i słowa konsekracji odmawia się po cichu jest godne potępienia albo że należy Mszę św. Odprawiać tylko w języku narodowym, albo że nie należy dodawać wody do wina przy ofiarowaniu kielicha, jakby to było przeciwne ustanowieniu Chrystusa - n.b.w.

ŹRÓDŁO:
"Breviarium fidei" - Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1988, wydanie II.
PiusX
Herezje modernistyczne w Kościele po SV 2
www.facebook.com/jatylkopytam
PiusX
Kronika wypaczeń kościoła posoborowego dewastacja liturgii kościoła wiary
breviarium.blogspot.com
StefanB
Bardzo potrzebny film zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy sami księża odchodzą od kanonów celebrowania mszy świętej.
Pozdrawiam.