Clicks73

Świat jest obciążony grzechami

jacek2pp
Dnia 04. 09. 1990 r. Córko Moja. Świat jest obciążony grzechami. Brak Mi sił, aby je wytrzymać. Dzieci światła je widzą i w ich sercach i duszach odbijają się bardzo, boleję nad grzechami świata. …More
Dnia 04. 09. 1990 r.
Córko Moja. Świat jest obciążony grzechami. Brak Mi sił, aby je
wytrzymać.
Dzieci światła je widzą i w ich sercach i duszach odbijają się bardzo, boleję
nad grzechami świata. Tak pragnę, by Mnie wielu kochało. Niech dzieci
wynagradzają Mnie za odrzucenie Mej miłości - kocham was bez wzajemności.
Tak mało Mnie miłuje, Moje dzieci, one spłacają dług waszej oziębłości.
One sieją ogień Miłości Bożej, a czasu tak mało. Pragniesz wiele mieć
człowiecze, a gdy już osiągniesz, musisz odejść, bo taka Wola Moja; i rozpacz -
dlaczego umiłowałem to, co ze świata, a zapomniałem o Bogu.
Masz wszystko, a gdy odchodzisz z tego świata - trwoga duszę ogarnia. Na
ziemi wszystko zostawisz i pójdziesz tam, gdzie całe życie szedłeś różnymi i
krętymi drogami. Nigdy nie pragnąłeś Boga. A Bóg ciebie nie zawiedzie. On
ciebie doprowadzi do życia wiecznego w Niebie, o ile nawrócisz się do Niego.
Tam otrzymasz wieniec i nagrodę i radość. Biada tym, co nie szukają drogi do Boga.
Tyle w Mym Sercu Miłości i Miłosierdzia, że mogę ogarnąć cały świat i uczynić go
szczęśliwym. To otrzymujecie, o co prosicie, a że prosicie mało to i otrzymujecie
mało. Szatan was trzyma na uwięzi i kieruje wami, ogarnia was pycha i
zachłanność wraz z nienawiścią wobec bliźniego. Czy wtedy czujesz się,
człowiecze, szczęśliwy, wciąż będziesz czegoś pragnął. Spróbuj odzyskać łaski
Boże, które utraciłeś, a szczęście i radość zapanuje w tobie. Ujrzysz nowy świat,
w którym jest Bóg.