Clicks125

Czas na rozpoznanie fałszywych proroków i zwodzicieli

jacek2pp
Dnia 15. 11. 1994 r. Córko Moja. To, co czynisz jest potrzebne światu. Jest to dzieło Boże, a ty jesteś tylko narzędziem. Jeszcze wielu ludzi nie pojmuje i odrzuca te orędzia. Pamiętajcie, Moje zagub…More
Dnia 15. 11. 1994 r.
Córko Moja. To, co czynisz jest potrzebne światu. Jest to dzieło Boże, a ty jesteś
tylko narzędziem. Jeszcze wielu ludzi nie pojmuje i odrzuca te orędzia.
Pamiętajcie, Moje zagubione dzieci, że to dla was posyłam te dzieci, aby was
zbawić i wyprowadzić z drogi nieprawości. Ona podjęła wielką ofiarę za
nawrócenie grzeszników, nawet nie zna swojej drogi, którą ma iść, ale ufa Mojemu
Miłosierdziu i złożyła ofiarę z siebie. Ja ją przyjąłem i pobłogosławiłem. Czemu
ją, człowiecze, atakujesz, co czyni ci złego? Nie czyń się wszechwiedzącym, ale
bądź pokorny i słuchaj słów Bożych. Czy zabrakło ci odwagi poznać prawdę w
tym dziele zbawienia. Rozważ w spokoju, a Ja, Jezus Chrystus, dam ci prawdę
poznać. A teraz zwracam się do całej ludzkości o opamiętanie się, bo nadchodzi
czas na rozpoznanie fałszywych proroków i zwodzicieli. Ci, co czynią zamęt,
będą ujawnieni, a chłosta będzie dla nich wielka. Dzieci Moje, wzywam was Ja Bóg
w Trójcy Jedyny. Wiara wasza musi dać świadectwo. Bądźcie silni Bogiem i
pozwólcie ogarnąć się Mojej miłości a Moja miłość was umocni i lęk w waszych
sercach przestanie istnieć, bo lęk jest przeszkodą, abym przez wasze serca mógł
działać dla zbawienia wielu dusz zagubionych. Moi mali pracownicy winnicy
Pana, tak wielki trud was czeka, ale większa radość będzie, gdy przyjdę w swojej
chwale, a ziemia wyda wielki wstrząs. Wy dzieci, które wytrwacie, nie lękajcie
się! Wasze oczy niech będą zwrócone ku niebu i ujrzycie swego Boga takim, jaki
jest. Utrudzeni spoczniecie w Mym Królestwie, które jest przygotowane dla tych,
którzy wypełniali przykazania Boże, trudzili się dla chwały Bożej, a królestwu
nie będzie końca. Przyodzieję was w białe szaty, będzie jeden pasterz, jedna
owczarnia. Wy, drogie dzieci, będziecie Moimi owieczkami i będę wśród was, a
wszystko się dokona, co jest przepowiedziane przez proroków.
Błogosławieństwo Miłosierdzia Bożego niech spocznie na całym świecie, a przez
Niepokalane Serce Mojej i waszej Matki dokona się przemiana serc.