02:57
jacek2pp
11.2K
Należna kara Boża dotknie całą podupadłą ziemię. Dnia 27.04.1991 r. Córko Moja. Ostrzegaj świat przed jakim stoi niebezpieczeństwem. Należna kara Boża dotknie całą podupadłą ziemię. Dzieci ziemskie …More
Należna kara Boża dotknie całą podupadłą ziemię.

Dnia 27.04.1991 r.
Córko Moja. Ostrzegaj świat przed jakim stoi niebezpieczeństwem.
Należna kara Boża dotknie całą podupadłą ziemię. Dzieci ziemskie odrzucają
Moją Miłość, Mnie samego i Moją Matkę. O ile świat się nie opamięta, Święta
Ziemia zacznie się rozpadać. Człowiek w swej zuchwałości zapomniał, że
ziemia, na której żyje, jest jego drugą matką. Obciążył ziemię grzechami ponad
wszelką miarę. Jako sprawiedliwy Ojciec pragnę, aby Moje stworzenie żyło
Bożą Miłością i Bożą Prawdą.
Jeśli świat wybierze drogę nawrócenia, oddalę karę, świat zostanie ocalony.
Czy dobry Ojciec może znosić postępowanie swoich dzieci, które
dopuszczają się rzezi niewinnych, ludobójstwa, praktykowania pogańskich
kultów, oddają się najwystępniejszym nałogom, pienią złość, nienawiść, kierują
się niespotykaną zachłannością?
Stworzyłem tę Świętą Ziemię, aby człowiek mógł sobie godnie Ją
poddawać i żyć bezpiecznie. Dałem człowiekowi tak wiele do jego ziemskiego
życia. Cóż człowiek uczynił z poddaną sobie ziemią, która go karmi i jest jego
domem? Za jego sprawą stała się siedliskiem rozpusty i wszelkiej niegodziwości.
Czy jako Sędzia sprawiedliwy, nie muszę oczyścić ziemi ze zła, pod
którym ginie? Przygotuj się, grzeszny człowiecze, na spotkanie z Bogiem, byś
był godny Go ujrzeć. Inaczej usłyszysz, że ciebie nie zna i pójdziesz na wieczne
potępienie.
Świat zaznał już wielu kataklizmów, katastrof. Czy tak trudno jest wam
odczytać znaki na niebie i ziemi?
Twój grzech, człowiecze, pociąga za sobą karę. Opamiętaj się, wszelki
grzeszniku!
Dzieci Moje, módlcie się, aby jeszcze wyprosić łaskę Miłosierdzia
Bożego dla świata. Błogosławię was: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
jacek2pp shares this
990