Clicks92

Ratuj Swoją Duszę

jacek2pp
Dnia 15.03.1991 r. Córko Moja. Napisz do wszystkich grzeszników całego świata. Dzieci Moje, Ja wciąż czekam na wasze nawrócenie. Gdzie pędzicie? Popatrzcie, ta droga się kończy. Żyjecie na tym świeci…More
Dnia 15.03.1991 r.
Córko Moja. Napisz do wszystkich grzeszników całego świata. Dzieci Moje, Ja
wciąż czekam na wasze nawrócenie. Gdzie pędzicie? Popatrzcie, ta droga się kończy.
Żyjecie na tym świecie, jak te fale morskie wzburzone. Tak i wy, dzieci Moje,
żyjecie w tym wielkim chaosie swej duszy Wciąż jej dodajecie swych grzechów.
Zaspakajasz, człowiecze, kaprys swego ciała, a dusza widzi Boga, tęskni i rwie się do
Niego. Jak długo będziesz się nad nią znęcał? Aż skona? Twoje ciało jest prochem i w
proch się obróci, ale dusza jest wieczna. Daj jej żyć! Woła do ciebie: nie zabijaj mnie!
Ale ty biedny, grzeszny człowiecze, nie myślisz o niej. Oczyść swoje serce jako
świątynię Ducha Świętego. Wypędź wszelkie złe duchy. Błagaj Miłosierdzie Boże o
łaskę odzyskania łask utraconych. Stań na drodze Jezusa i Maryi. Tu szukaj radości i
sprawiedliwości. Ta dobra Matka ci pomoże stanąć na tej wąskiej dróżce, abyś był
zbawiony, a nie potępiony.
O, człowiecze! Dałem ci rozum, a nie możesz rozpoznać dobra i zła. Jak musi być
przyćmiony twój umysł przez szatana. Pamiętajcie, Moje dzieci, w tych czasach
będzie wylane obficie Miłosierdzie Boże dla ratowania grzeszników.
Macie krótki czas. Wzywajcie Miłosierdzie Boże o pomoc ratowania swojej
duszy i innych. Biada tym, którzy się nie zwrócą z prośbą o pomoc i łaskę Bożą.
Módlcie się dużo do Miłosierdzia Bożego i na Różańcu, to jest broń przeciwko złu. Z
Różańcem Świętym w ręku zwyciężycie wszelkie zło.
A teraz udzielam błogosławieństwa Miłosierdzia Bożego całemu światu,
aby w tym Miłosierdziu Bożym ludzie znaleźli ratunek. W Imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego. Amen.