Clicks3.1K
Ostrik
16

Nebojte se

L12:4-9
4Pravím vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, a potom již nemají, co by učinili. 5 Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má pravomoc vás po zabití uvrhnout do Gehenny. Ano, pravím vám, toho se bojte. 6Což se neprodává pět vrabců za dva haléře? A ani jeden z nich není zapomenut před Bohem. 7Vždyť i všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se! Jste cennější než mnoho vrabců. 8Pravím vám: Ke každému, kdo by se ke mně přiznal před lidmi, se i Syn člověka přizná před Božími anděly. 9Kdo mne však před lidmi zapře, ten bude zapřen před Božími anděly.

😇
Segal
Hezky ses předvedl, Mirečku. 😀😁😂🤣🙂😄😅😆😎💩
Ostrik
Pamatujte, že tělo - chrám pro Ducha svatého, obdrželi všichni lidé.
1. ČTENÍ 1Král 8,41-43
Jestliže přijde cizinec, vyslyš ho!

Čtení z první knihy Královské.
Šalomoun se modlil v chrámě:

Vyslyš, Hospodine, i cizince, který není z tvého izraelského lidu, jestliže přijde z daleké země kvůli tvému jménu - neboť uslyší o tvém velikém jménu, o tvé mocné ruce a o tvém napřaženém rameni - jestliže …More
Pamatujte, že tělo - chrám pro Ducha svatého, obdrželi všichni lidé.
1. ČTENÍ 1Král 8,41-43
Jestliže přijde cizinec, vyslyš ho!

Čtení z první knihy Královské.
Šalomoun se modlil v chrámě:

Vyslyš, Hospodine, i cizince, který není z tvého izraelského lidu, jestliže přijde z daleké země kvůli tvému jménu - neboť uslyší o tvém velikém jménu, o tvé mocné ruce a o tvém napřaženém rameni - jestliže přijde prosit do tohoto domu, vyslyš ho v nebi, v místě, kde přebýváš. Učiň všechno, o co tě bude cizinec prosit, aby všechny národy země poznaly tvoje jméno, aby se tě bály jako tvůj izraelský lid a aby poznaly, že byl tento dům, který jsem vystavěl, pojmenován tvým jménem.
🙏
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen. 😇
Požehnaný den vespolek.
L 2:14Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení!
🤗
Ostrik
Dajte pozor na to, čo náš Pán hovorí! Dajte pozor na slová, ktoré som zvýraznil. Pán Ježiš nevypúšťa prázdne slová, ako ľudia. Čo hovorí, myslí vážne!

Mt 25:41-46
41Potom povie aj tým po ľavici: Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom.42Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť, bol som smädný a nedali ste mi piť,43prišiel som ako cudzinec a neprich…More
Dajte pozor na to, čo náš Pán hovorí! Dajte pozor na slová, ktoré som zvýraznil. Pán Ježiš nevypúšťa prázdne slová, ako ľudia. Čo hovorí, myslí vážne!

Mt 25:41-46
41Potom povie aj tým po ľavici: Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom.42Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť, bol som smädný a nedali ste mi piť,43prišiel som ako cudzinec a neprichýlili ste ma, bol som nahý a nepriodeli ste ma, bol som chorý a vo väzení a nenavštívili ste ma.44Vtedy mu aj oni odpovedia: Pane, kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako cudzinca, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?45Tu im on odpovie: Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste neurobili. 46A títo pôjdu do večného trápenia, ale spravodliví do večného života.
😇
Kallistratos
Jsi Theo zraněná a nostalgická duše co sténá po kleci a svém mládí.... Sténej, ale nehanob.

Máš ale pravdu, že tzv. jako všichni měli práci, že jako bylo bezplatné zdravotnictví, půjčky ano byly, sociální jistoty do jisté míry..... Ono to bylo vše jako a přitom ekonomické parametry ukazovaly dost jasně podvyživenost systému.... O amorálnosti a protěžování Církve ani nemluvím, tam se házeli …More
Jsi Theo zraněná a nostalgická duše co sténá po kleci a svém mládí.... Sténej, ale nehanob.

Máš ale pravdu, že tzv. jako všichni měli práci, že jako bylo bezplatné zdravotnictví, půjčky ano byly, sociální jistoty do jisté míry..... Ono to bylo vše jako a přitom ekonomické parametry ukazovaly dost jasně podvyživenost systému.... O amorálnosti a protěžování Církve ani nemluvím, tam se házeli klacky pod nohy a nechala se zestárnout a v zásadě věřící bývali uváděni obecně v posměch.... Pojem svobody byl značně relativní a omezen možná jen na Ludvíka Svobodu :)

Víš, režim by si ani nemohl ze svého principu dovolit nenabídnout určité benefity těm, kteří byli v kleci a bylo jim řečeno - tleskejte do rytmu, říkejte si soudruhu a sborově mlčte a držte lajnu... Ano, do jisté míry ten systém mohl fungovat krátkou dobu, ale ne věčně, jak soudruzi slibovali.... Byl postaven na amorálnosti, lži a pokrytectví. Jasně, že sociálních jistot ubylo a obstát ve světě není jednoduché... Ale to nikdy nebývalo... A nech pana Zvěřinu na pokoji prosím.... 😉
Kallistratos
Já nevím Barbarine, ty máš něco společného s tím nemocným člověkem, který se zde profiloval pod různými registracemi a obtěžoval? Stalking je jedna věc kterou policie ČR spolehlivě identifikuje a potrestá takové jednání. A to je myslím dobře. 😊
Barbarin
Hoki-Hooki, jsi to ty, kdo notoricky lže, ze nemá souběžné registrace. Nebudu pak muset dokazovat, že lžeš. Nemusíš tu přece být, stačí udělat, co jsi slíbil. A nevyhrožuj, mohlo by tě to hodně mrzet.
Barbarin
Tvoje lhaní je vážně trapné.

Jecminek 24.6.2013
Nebudu někde, kde se toleruje lež. Současně zdravím své přátelé, jen ujišťuji, že se zde už nebudu vyskytovat žádným způsobem. Jako miros jsem zde byl a stálo mne to tvrdé poučení ale i růst. Jako Monk jsem odolal zlolajnosti, ale
pokud i prostor GTV toleruje lež, tak zde pro mne místo není
Kallistratos 31.1.2020 20:14:28
Turínské plátno ...
Jsem …More
Tvoje lhaní je vážně trapné.

Jecminek 24.6.2013
Nebudu někde, kde se toleruje lež. Současně zdravím své přátelé, jen ujišťuji, že se zde už nebudu vyskytovat žádným způsobem. Jako miros jsem zde byl a stálo mne to tvrdé poučení ale i růst. Jako Monk jsem odolal zlolajnosti, ale
pokud i prostor GTV toleruje lež, tak zde pro mne místo není
Kallistratos 31.1.2020 20:14:28
Turínské plátno ...
Jsem rád že po letech se mohu rozloučit skutečně natrvalo. Komunikace zde je výrazně defektní a přestává být jakýmkoliv způsobem obohacující. Působí zde registrace, které devastují prostor a devastovat i budou. Bylo mi ctí zde být od mirose a nebudu se už skutečně vracet. Ne vždy jsem tento slib dodržel vím...😁 Chtělo to asi čas pochopit k čemu to zde směřuje a kdo to diriguje. Pokojné dny a zvláště v modlitbě myslím na ty zde, kteří svůj život žiji upřímně a hodnotně. Přeji každému z vás dobrý život a život požehnaný. +M
Kallistratos
Barbarine, já nebudu zkoumat, jestli máš něco v této registraci společného s tím nemocným člověkem co zde působil a je mi to naprosto jedno. Své komentáře si odmazávaj, jak uznáš za vhodné je mi to také jedno. To podstatné jsem napsal výše a o defektní jednání se stará někdo jiný....
Barbarin
Ty jsi notorický lhář a je to dokázáno. Sloužíš Satanu. Co ještě chceš?
Kallistratos
Tvá otázka Barbarine co ještě chci je zcela na místě 😊 Chci aby ses chytil za svůj dlouhý nos a dbal na své duševní zdraví, pokud je to možné. S ohledem na tupé invektivy, kterými drze a vulgárně napadáš jiné s Tebou opět ukončuji komunikaci. Jsi nepolepšitelný. 😉
Kallistratos
Vím kdo jsi Theo, velmistr klamu a podle toho to tady vypadá. Mimochodem, včera jsem byl v Kroměříži a zmiňoval jsem se o tom kyvadle co mají v zahradách v rotundě... Narušuje to i mimo jiné Tvou bláznivou představu placaté Země ke které se hlásilo ve své době cca 10 registrací. 😂 No není to podezřelé Theo, kolik si jich dokázala prosím vygenerovat jen vlastním úsilím a nalákat na to dokonce i …More
Vím kdo jsi Theo, velmistr klamu a podle toho to tady vypadá. Mimochodem, včera jsem byl v Kroměříži a zmiňoval jsem se o tom kyvadle co mají v zahradách v rotundě... Narušuje to i mimo jiné Tvou bláznivou představu placaté Země ke které se hlásilo ve své době cca 10 registrací. 😂 No není to podezřelé Theo, kolik si jich dokázala prosím vygenerovat jen vlastním úsilím a nalákat na to dokonce i Libora Halíka.... Styď se! 😉 Ale nechme hovořit vědu: cs.wikipedia.org/wiki/Foucaultovo_kyvadlo
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen. 😇
Požehnaný den vespolek. 🤗
LadislavZelinka
Strach je důležité téma. Proto Ježíš ukazuje na své srdce, jakoby říkal: zde, tudy vede cesta, tam jděte
Ostrik
L 12:8-9
8Pravím vám: Ke každému, kdo by se ke mně přiznal před lidmi, se i Syn člověka přizná před Božími anděly. 9Kdo mne však před lidmi zapře, ten bude zapřen před Božími anděly.
Přiznáte se před lidmi ke Kristu? Přiznáte se svým myšlením i svými skutky k Lásce, která z vašich srdcí pramení? Pak se k vám přizná i Syn člověka před Božími anděly.
Nenechte se opanovat strachem! Strach působí …More
L 12:8-9
8Pravím vám: Ke každému, kdo by se ke mně přiznal před lidmi, se i Syn člověka přizná před Božími anděly. 9Kdo mne však před lidmi zapře, ten bude zapřen před Božími anděly.
Přiznáte se před lidmi ke Kristu? Přiznáte se svým myšlením i svými skutky k Lásce, která z vašich srdcí pramení? Pak se k vám přizná i Syn člověka před Božími anděly.
Nenechte se opanovat strachem! Strach působí muka a vyhání ze srdce lásku - Krista. Jak byste mohli vyznat Krista, když máte strach?
Zamyslete se, dokud je čas. 🤗
Ostrik
Pravděpodobně každý ví, co znamená slovo strach. Snad každý se někdy bál. Pán Ježíš nás ale vybízí k tomu, abychom se nebáli. Dokonce se v Písmu svatém dočteme, že v lásce není strach.
1J 4:18V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.
Uvažujte nad těmito slovy. Jde tu o mnoho. Kdo se bojí, není v Kristu, není v …More
Pravděpodobně každý ví, co znamená slovo strach. Snad každý se někdy bál. Pán Ježíš nás ale vybízí k tomu, abychom se nebáli. Dokonce se v Písmu svatém dočteme, že v lásce není strach.
1J 4:18V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.
Uvažujte nad těmito slovy. Jde tu o mnoho. Kdo se bojí, není v Kristu, není v lásce. Má to ale závažný dopad. Kdo není v lásce, tedy v Kristu, zapírá Syna člověka. A to je smysl všeho strašení, které na vás doléhá. Satan ví, že se strachem v srdci milovat nebudete. A je to vidět na komentářích všech vás, kteří jste v posledních dnech přestali věřit Bohu.
Zamyslete se, dokud je čas. 🤗