Víťazný KRÍŽ

DÔLEŽITÉ POSOLSTVO OD SVÄTÉHO JOZEFA LORENE: „ak sa Mi zasvätíte, dám vám zbrane, aby sa vaše rodiny zjednotili a prežili búrku“ 22. apríla 2022 6. mája 2022 Drahý verný zostatok, JA, Svätý Jozef,…More
DÔLEŽITÉ POSOLSTVO OD SVÄTÉHO JOZEFA LORENE: „ak sa Mi zasvätíte, dám vám zbrane, aby sa vaše rodiny zjednotili a prežili búrku“ 22. apríla 2022 6. mája 2022
Drahý verný zostatok, JA, Svätý Jozef, ako Patrón rodiny z Nazareta a strážca a správca všetkých rodín sveta, chcem vás pripraviť na niečo nevyhnutné a pre čo mnohí z vás budú žiť vo svojom vlastnom tele alebo vo vašej blízkosti. s vašimi príbuznými, smrť vašich tiel, ale NIE smrti vašich Duší, ak vykonáte to, čo požaduje Nebo. Zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu sú KĽÚČOVÉ, sústreďte sa na nich, tieto zasvätenia vás chránia pred pádom do druhej smrti, čo je smrť duše odsúdenej do pekla, preto je to VEĽMI DÔLEŽITÉ aby ste sa čo najskôr zasvätili, pamätajte, že MNOHÍ budú veľmi skoro povolaní do Otcovej prítomnosti a musia byť pripravení odísť do Večnej vlasti.
Žite život obetovania Nebu a praktizujte skutky lásky, LÁSKA pokrýva množstvo hriechov, využívajte toľko odpustkov, koľko dáva Cirkev …More
Ján Jánošík