CHWAŁA BOGU W TRÓJCY JEDYNEMU
Sataniści oburzeni ograniczeniem aborcji.
To uderza w prawo do satanistycznego kultu”

Sataniści odprawiają satanistyczne rytuały w ośrodkach aborcyjnych.

Udział w aborcji
jest szczególnie ważny dla satanistów, ponieważ jest to najlepszy sposób złożenia ofiary szatanowi.


pch24.pl/…borcji-to-uderza-w-prawo-do-satanistycznego-kultu/

Organizacja „Świątynia Szatana” złożyła pozew przeciwko …More
Sataniści oburzeni ograniczeniem aborcji.
To uderza w prawo do satanistycznego kultu”

Sataniści odprawiają satanistyczne rytuały w ośrodkach aborcyjnych.

Udział w aborcji
jest szczególnie ważny dla satanistów, ponieważ jest to najlepszy sposób złożenia ofiary szatanowi.


pch24.pl/…borcji-to-uderza-w-prawo-do-satanistycznego-kultu/

Organizacja „Świątynia Szatana” złożyła pozew przeciwko władzom amerykańskiemu stanu Teksas, ponieważ ograniczono tam dostęp do aborcji. Sataniści twierdzą, że decyzja gubernatora stanu uderza w ich prawo do kultu, ponieważ jednym z jego elementów jest „rytuał aborcji”.

Satanistyczna organizacja „Świątynia Szatana” twierdzi, że nowelizacja prawa w stanie Teksas, która de facto bardzo mocno ogranicza możliwość dokonywania aborcji, godzi w „wolność religijną satanistów”. W związku z tym organizacja postanowiła złożyć pozew przeciwko władzom stanowym i gubernatorowi, który podpisał ustawę „Heartbeat”, zwiększającą ochronę życia.

Rzecznik prasowy „Świątyni Szatana” Lucien Greaves jest zdania, że prokurator generalny Teksasu powinien bronić „wolności religijnej” satanistów. „Jestem pewien, że prokurator generalny Teksasu Ken Paxton będzie dumny, widząc, że solidne prawa wolności religijnej w Teksasie, których tak głośno bronił, zapobiegną zakłócaniu przyszłych rytuałów aborcyjnych przez zbędne ograniczenia rządowe, których celem jest jedynie zawstydzanie i nękanie osób pragnących aborcji” – stwierdził rzecznik amerykańskich satanistów.

Działacze „Świątyni Szatana” bluźnią i przekonują, że zabicie nienarodzonego dziecka podczas aborcji jest religijnym rytuałem podobnym do komunii czy chrztu chrześcijan. W swoim oświadczeniu na temat pozwu grupa satanistów porównała także aborcję nienarodzonych dzieci do Mszy świętej.

W pozwie przeciwko władzom Teksasu można znaleźć m.in. zaskarżenie regulacji, z której wynika, że ośrodki aborcyjne muszą przedstawić kobietom zdjęcia USG i umożliwić zobaczenie ich nienarodzonego dziecka. Następnie odczekać co najmniej 24 h na ostateczne podjęcie decyzji o aborcji.

Zdaniem satanistów to niedopuszczalne, że władze stanu narzucają kobietom konieczność pokazania matkom decydującym się na aborcję dziecka, które ma zostać wkrótce zabite.

Przypomnijmy, że ustawa podpisana przez gubernatora stanu Teksas zakazuje aborcji po wykryciu bicia serca dziecka nienarodzonego. – Bicie serca jest podstawowym wskaźnikiem życia, a każde uderzenie serca zasługuje na szansę, by żyć tym życiem w obfitości – podkreśliła Mary Elizabeth Castle z organizacji Texas Values.

Warto dodać, że amerykańscy sataniści od lat atakują lokalne prawo zwiększające ochronę życia dzieci nienarodzonych. Dotychczas wszelkie pozwy składane przez „Świątynię Szatana” były odrzucane. Mimo to, sataniści podejmują kolejne działania mające na celu zakwestionowanie praw chroniących życie. Bardzo często powołują się na ustawę o przywracaniu wolności religijnej, która gwarantuje, że rząd nie ingeruje w wolność religijną ludzi.

„Świątynia Szatana” od lat jest mocno zaangażowana w aktywizm proaborcyjny w Stanach Zjednoczonych. Portal „Breitbart” opisał kiedyś ich pracę jako „krucjatę proaborcyjną, aby przyjść z pomocą największemu amerykańskiemu dostawcy aborcji tj. Planned Parenthood”.

Wiele lat temu były satanista Zachary King powiedział w rozmowie z Lepanto Institute, że sataniści odprawiają satanistyczne rytuały w ośrodkach aborcyjnych. Dodał, że udział w aborcji jest szczególnie ważny dla satanistów, ponieważ jest uważany za najlepszy sposób złożenia ofiary szatanowi.

Wyjaśnił: „W satanizmie zabicie czegoś lub śmierć czegoś jest najskuteczniejszym sposobem wykonania zaklęcia. Jeśli chodzi o próbę uzyskania aprobaty szatana, aby dać ci coś, czego chcesz, zabicie czegoś jest najlepszym sposobem. Zabicie czegoś jest ostateczną ofiarą dla szatana, a jeśli możesz zabić nienarodzonego, to jest to jego ostateczny cel” – powiedział były satanista Zachary King.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY JEDYNEMU shares this
2783
,,każdy śmiertelnik zostanie osądzony,,.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY JEDYNEMU
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY JEDYNEMU
CZEŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE NIEPOKALANEJ!

Ks. Jakub Górka. Cześć Maryi. O pobudkach i środkach nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny (uzupełniono)

Johann Peter Silbert. Żywot Najświętszej Maryi Panny Bogarodzicy (uzupełniono)

Ks. Jan Domaszewicz. Niepokalana Dziewica Maryja Współodkupicielka rodzaju ludzkiego. (Mariologia) ( HTM )

Ks. Marian Morawski SI. Boże Macierzyństwo (…
More
CZEŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE NIEPOKALANEJ!

Ks. Jakub Górka. Cześć Maryi. O pobudkach i środkach nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny (uzupełniono)

Johann Peter Silbert. Żywot Najświętszej Maryi Panny Bogarodzicy (uzupełniono)

Ks. Jan Domaszewicz. Niepokalana Dziewica Maryja Współodkupicielka rodzaju ludzkiego. (Mariologia) ( HTM )

Ks. Marian Morawski SI. Boże Macierzyństwo (wedle M. J. Scheebena) ( PDF ) (nowość)

Thomas a Kempis. De imitatione Mariae. (Ex operibus Thomae a Kempis)

Z "Rycerza Niepokalanej". Z Niepokalaną przez życie (nowość, djvu)
Bp Karol Ludwik Gay, Sufragan Diecezji Poitiers. Wykład tajemnic Różańca świętego (uzupełniono)

Bp Karol Ludwik Gay.

O nabożeństwach katolickich w ogólności

| O nabożeństwie Różańca świętego

| O tajemnicach w ogólności

| Zwiastowanie

| Nawiedzenie

| Boże Narodzenie

| Oczyszczenie Najświętszej Panny Maryi i Ofiarowanie Jezusa w kościele

| Znalezienie Jezusa w kościele

| Konanie w Ogrójcu (nowość)

O. Ludwik Fanfani OP. Różaniec Najświętszej Panny Maryi. Historia - Ustawodawstwo - Praktyki pobożne. Praktyczny podręcznik nader użyteczny dla dyrektorów Bractw jak również członków Różańca Świętego

Ks. Paweł Rubon SI. Kazanie na święto Matki Boskiej Różańcowej. O różańcu Najświętszej Maryi Panny ( PDF )

Ks. Paweł Rubon SI. Nauka o zwycięstwie Różańca świętego ( PDF ) (nowość)

Z "Róży Duchownej". Za przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św. (uzupełniono)

Św. Alfons Liguori, Biskup i Doktor Kościoła. Uwielbienia Maryi

O. R. Bernard OP. Tajemnica Maryi. Macierzyństwo łaski Najświętszej Panny, jego podstawy i wielkie zadania

O. Anioł M. Urbański, karmelita. Szkaplerz karmelitański ( PDF )

Oddanie się pod opiekę Najświętszej Panny

Litania do Najświętszej Maryi Panny

Officium parvum Beatae Mariae Virginis. Małe oficjum ku czci Najświętszej Maryi Panny (pacierze). Według brewiarza rzymskiego w tekstach łacińskim i polskim. Wstęp i objaśnienia napisał Br. D. K. III Zakonu św. O. Dominika.

Oficjum za zmarłych. Officium defunctorum.

Dodatek: Msza święta, litanie i różne nabożeństwa ( PDF )

P. Armandus Plessis SMM. Manuale Mariologiae Dogmaticae

Ojciec Prokop, Kapucyn. Żywot Matki Bożej

Ks. Jan Józef Gaume. Najświętsza Maryja przed Zwiastowaniem i po Wniebowstąpieniu ( PDF )

Abp Józef Bilczewski. List pasterski o czci Najświętszej Maryi Panny

Ks. Zygmunt Golian. Konferencje majowe. Rozmyślania na każdy dzień maja ( PDF )

Ks. Franciszek Proschwitzer. Matka Boska w roku kościelnym. Nabożeństwo majowe w 32 rozmyślaniach

Św. Franciszek z Asyżu. Salutatio Beatae Virginis. Pozdrowienie do Błogosławionej Dziewicy

Ks. Leon Cieślak. Objawienia fatimskie

Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

Ks. Leon Cieślak. Ratunek ludzkości w Niepokalanym Sercu Maryi

Ks. Leon Cieślak. Nasza tajemnica Maryjna

Bp Józef Sebastian Pelczar. Królowa narodu polskiego

Hr. Stanisław Badeni. Bogarodzica Dziewica

Grusta. Drugi Polski Kongres Mariański

O. Franciszek Kwiatkowski SI. Matka Boga. (Wykład sodalicyjny w rocznicę Soboru Efeskiego)

Ks. Marian Nassalski. Matka Boża Dobrej Rady

Ks. Zygmunt Łoziński, Biskup Piński. Królowa Korony Polskiej

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny o nawrócenie heretyków

Ks. Stanisław Bartynowski SI. Konferencja o Wszechpośrednictwie

Najświętszej Maryi Panny
( PDF ) (nowość)
O. Czesław Lacrampe OP. Wszechpośrednictwo Najświętszej Maryi Panny

P. Herminius Borzi CSsR. Maria hominum Coredemptrix (nowość)

P. Christianus Pesch SI. Quo sensu beata virgo Maria sit mediatrix inter Deum et homines

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny OCD. Maryja Pośredniczka

Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła. O wielkości Najświętszej Maryi Panny
Ks. Jules Didiot. Niepokalane Poczęcie

Ks. Edward Podolski. Srebrny jubileusz ogłoszenia dogmatu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

O. Marian Morawski SI. Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

O. Marian Morawski SI. Zarys nauki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Ks. Zygmunt Golian. Związek tajemnicy Niepokalanego Poczęcia z niepokalanością życia Chrystusowego i naszego

O. Józef Stanisław Adamski SI. Niepokalane zwierciadło skalanej ludzkości. (Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia)

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Królowanie Maryi nad światem i nad mocami ciemności. (Kazanie na uroczystość Wniebowzięcia Matki Najświętszej) ( PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Jak się tworzy rodzina, jakie jej powinności. Kazanie na święto Przenajświętszej Rodziny ( PDF )
Ks. Józef Pachucki SI. Kazanie na Oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny ( PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Zasługa wiary i jej przejawy. Kazanie na uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej ( PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Potrójny sojusz Słowa wcielonego z ludzkością. Kazanie na uroczystość Zwiastowania Najświętszej Panny Maryi ( PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Opieka Matki Najświętszej nad wiernymi. Kazanie na święto Najświętszej Panny Maryi, Wspomożenia wiernych ( PDF ) (nowość)

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Usposobienie duszy do nawiedzin Bożych. Kazanie na święto Nawiedzenia Matki Najświętszej ( PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Znaczenie Szkaplerza św.; jego skuteczność. Kazanie na święto Matki Boskiej Szkaplerznej ( PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Znaczenie odpustów; - ich źródła, - warunki zyskania. Kazanie na święto Najświętszej Panny Maryi Anielskiej (Porcjunkula) ( PDF ) (nowość)

Bp Józef Sebastian Pelczar. Kazanie na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Panny Maryi. Chwała Najświętszej Panny Maryi w Niebie i na ziemi (nowość)

Bp Józef Sebastian Pelczar. Kazanie na uroczystość Narodzenia Najświętszej Panny Maryi. Najświętsza Panna Maryja jest wzorem i Mistrzynią doskonałości (nowość)

O. Marian Morawski SI. Kazanie na uroczystość Serca Maryi

O. Marian Morawski SI. Kazanie na uroczystość Zwiastowania
Najświętszej Maryi Pannie
( PDF ) (nowość)

Ks. Antoni Langer SI. Kazanie na uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

O. Marian Morawski SI. Kazanie na uroczystość Matki Boskiej Różańcowej ( PDF )

Św. Alfons Maria Liguori Biskup, Doktor Kościoła. Nauka o Różańcu świętym

Ks. Marian Nassalski. Różaniec. Przyczynek do jego historii i znaczenia

O. Ludwik Fanfani OP. Różaniec Najświętszej Panny Maryi. O odmawianiu Różańca św.

O. Brunon Vercruysse SI. Przewodnik prawdziwej pobożności. Uroczystość Matki Bożej Różańcowej

Guido Görres. Cudowne nawrócenie i chrzest p. Ratisbonne z żydostwa do wiary chrześcijańskiej ( PDF ) (nowość)

"Przegląd Katolicki". Vicovaro

"Przegląd Lwowski". Boża Rodzicielka w azjatyckich krajach

"Głos Karmelu". Wzruszające pośrednictwo Maryi. Historia młodej chrześcijanki - w Misjach Karmelu

O. Stefan Podworski OFM. Drogi Kalwaryjskie czyli książka do nabożeństwa służąca do użytku pobożnych Kalwarię Zebrzydowską zwiedzających. Z dodatkiem historii o cudownym obrazie Matki Boskiej oraz historii klasztoru i kościoła ( PDF )
One more comment from CHWAŁA BOGU W TRÓJCY JEDYNEMU
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY JEDYNEMU
CZEŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE NIEPOKALANEJ!

Ks. Jakub Górka. Cześć Maryi. O pobudkach i środkach nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny (uzupełniono)

Johann Peter Silbert. Żywot Najświętszej Maryi Panny Bogarodzicy (uzupełniono)

Ks. Jan Domaszewicz. Niepokalana Dziewica Maryja Współodkupicielka rodzaju ludzkiego. (Mariologia) ( HTM )

Ks. Marian Morawski SI. Boże Macierzyństwo (…
More
CZEŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE NIEPOKALANEJ!

Ks. Jakub Górka. Cześć Maryi. O pobudkach i środkach nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny (uzupełniono)

Johann Peter Silbert. Żywot Najświętszej Maryi Panny Bogarodzicy (uzupełniono)

Ks. Jan Domaszewicz. Niepokalana Dziewica Maryja Współodkupicielka rodzaju ludzkiego. (Mariologia) ( HTM )

Ks. Marian Morawski SI. Boże Macierzyństwo (wedle M. J. Scheebena) ( PDF ) (nowość)

Thomas a Kempis. De imitatione Mariae. (Ex operibus Thomae a Kempis)

Z "Rycerza Niepokalanej". Z Niepokalaną przez życie (nowość, djvu)
Bp Karol Ludwik Gay, Sufragan Diecezji Poitiers. Wykład tajemnic Różańca świętego (uzupełniono)

Bp Karol Ludwik Gay.

O nabożeństwach katolickich w ogólności

| O nabożeństwie Różańca świętego

| O tajemnicach w ogólności

| Zwiastowanie

| Nawiedzenie

| Boże Narodzenie

| Oczyszczenie Najświętszej Panny Maryi i Ofiarowanie Jezusa w kościele

| Znalezienie Jezusa w kościele

| Konanie w Ogrójcu (nowość)

O. Ludwik Fanfani OP. Różaniec Najświętszej Panny Maryi. Historia - Ustawodawstwo - Praktyki pobożne. Praktyczny podręcznik nader użyteczny dla dyrektorów Bractw jak również członków Różańca Świętego

Ks. Paweł Rubon SI. Kazanie na święto Matki Boskiej Różańcowej. O różańcu Najświętszej Maryi Panny ( PDF )

Ks. Paweł Rubon SI. Nauka o zwycięstwie Różańca świętego ( PDF ) (nowość)

Z "Róży Duchownej". Za przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św. (uzupełniono)

Św. Alfons Liguori, Biskup i Doktor Kościoła. Uwielbienia Maryi

O. R. Bernard OP. Tajemnica Maryi. Macierzyństwo łaski Najświętszej Panny, jego podstawy i wielkie zadania

O. Anioł M. Urbański, karmelita. Szkaplerz karmelitański ( PDF )

Oddanie się pod opiekę Najświętszej Panny

Litania do Najświętszej Maryi Panny

Officium parvum Beatae Mariae Virginis. Małe oficjum ku czci Najświętszej Maryi Panny (pacierze). Według brewiarza rzymskiego w tekstach łacińskim i polskim. Wstęp i objaśnienia napisał Br. D. K. III Zakonu św. O. Dominika.

Oficjum za zmarłych. Officium defunctorum.

Dodatek: Msza święta, litanie i różne nabożeństwa ( PDF )

P. Armandus Plessis SMM. Manuale Mariologiae Dogmaticae

Ojciec Prokop, Kapucyn. Żywot Matki Bożej

Ks. Jan Józef Gaume. Najświętsza Maryja przed Zwiastowaniem i po Wniebowstąpieniu ( PDF )

Abp Józef Bilczewski. List pasterski o czci Najświętszej Maryi Panny

Ks. Zygmunt Golian. Konferencje majowe. Rozmyślania na każdy dzień maja ( PDF )

Ks. Franciszek Proschwitzer. Matka Boska w roku kościelnym. Nabożeństwo majowe w 32 rozmyślaniach

Św. Franciszek z Asyżu. Salutatio Beatae Virginis. Pozdrowienie do Błogosławionej Dziewicy

Ks. Leon Cieślak. Objawienia fatimskie

Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

Ks. Leon Cieślak. Ratunek ludzkości w Niepokalanym Sercu Maryi

Ks. Leon Cieślak. Nasza tajemnica Maryjna

Bp Józef Sebastian Pelczar. Królowa narodu polskiego

Hr. Stanisław Badeni. Bogarodzica Dziewica

Grusta. Drugi Polski Kongres Mariański

O. Franciszek Kwiatkowski SI. Matka Boga. (Wykład sodalicyjny w rocznicę Soboru Efeskiego)

Ks. Marian Nassalski. Matka Boża Dobrej Rady

Ks. Zygmunt Łoziński, Biskup Piński. Królowa Korony Polskiej

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny o nawrócenie heretyków

Ks. Stanisław Bartynowski SI. Konferencja o Wszechpośrednictwie

Najświętszej Maryi Panny
( PDF ) (nowość)
O. Czesław Lacrampe OP. Wszechpośrednictwo Najświętszej Maryi Panny

P. Herminius Borzi CSsR. Maria hominum Coredemptrix (nowość)

P. Christianus Pesch SI. Quo sensu beata virgo Maria sit mediatrix inter Deum et homines

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny OCD. Maryja Pośredniczka

Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła. O wielkości Najświętszej Maryi Panny
Ks. Jules Didiot. Niepokalane Poczęcie

Ks. Edward Podolski. Srebrny jubileusz ogłoszenia dogmatu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

O. Marian Morawski SI. Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

O. Marian Morawski SI. Zarys nauki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Ks. Zygmunt Golian. Związek tajemnicy Niepokalanego Poczęcia z niepokalanością życia Chrystusowego i naszego

O. Józef Stanisław Adamski SI. Niepokalane zwierciadło skalanej ludzkości. (Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia)

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Królowanie Maryi nad światem i nad mocami ciemności. (Kazanie na uroczystość Wniebowzięcia Matki Najświętszej) ( PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Jak się tworzy rodzina, jakie jej powinności. Kazanie na święto Przenajświętszej Rodziny ( PDF )
Ks. Józef Pachucki SI. Kazanie na Oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny ( PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Zasługa wiary i jej przejawy. Kazanie na uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej ( PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Potrójny sojusz Słowa wcielonego z ludzkością. Kazanie na uroczystość Zwiastowania Najświętszej Panny Maryi ( PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Opieka Matki Najświętszej nad wiernymi. Kazanie na święto Najświętszej Panny Maryi, Wspomożenia wiernych ( PDF ) (nowość)

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Usposobienie duszy do nawiedzin Bożych. Kazanie na święto Nawiedzenia Matki Najświętszej ( PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Znaczenie Szkaplerza św.; jego skuteczność. Kazanie na święto Matki Boskiej Szkaplerznej ( PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Znaczenie odpustów; - ich źródła, - warunki zyskania. Kazanie na święto Najświętszej Panny Maryi Anielskiej (Porcjunkula) ( PDF ) (nowość)

Bp Józef Sebastian Pelczar. Kazanie na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Panny Maryi. Chwała Najświętszej Panny Maryi w Niebie i na ziemi (nowość)

Bp Józef Sebastian Pelczar. Kazanie na uroczystość Narodzenia Najświętszej Panny Maryi. Najświętsza Panna Maryja jest wzorem i Mistrzynią doskonałości (nowość)

O. Marian Morawski SI. Kazanie na uroczystość Serca Maryi

O. Marian Morawski SI. Kazanie na uroczystość Zwiastowania
Najświętszej Maryi Pannie
( PDF ) (nowość)

Ks. Antoni Langer SI. Kazanie na uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

O. Marian Morawski SI. Kazanie na uroczystość Matki Boskiej Różańcowej ( PDF )

Św. Alfons Maria Liguori Biskup, Doktor Kościoła. Nauka o Różańcu świętym

Ks. Marian Nassalski. Różaniec. Przyczynek do jego historii i znaczenia

O. Ludwik Fanfani OP. Różaniec Najświętszej Panny Maryi. O odmawianiu Różańca św.

O. Brunon Vercruysse SI. Przewodnik prawdziwej pobożności. Uroczystość Matki Bożej Różańcowej

Guido Görres. Cudowne nawrócenie i chrzest p. Ratisbonne z żydostwa do wiary chrześcijańskiej ( PDF ) (nowość)

"Przegląd Katolicki". Vicovaro

"Przegląd Lwowski". Boża Rodzicielka w azjatyckich krajach

"Głos Karmelu". Wzruszające pośrednictwo Maryi. Historia młodej chrześcijanki - w Misjach Karmelu

O. Stefan Podworski OFM. Drogi Kalwaryjskie czyli książka do nabożeństwa służąca do użytku pobożnych Kalwarię Zebrzydowską zwiedzających. Z dodatkiem historii o cudownym obrazie Matki Boskiej oraz historii klasztoru i kościoła ( PDF )