poznanieprawdy
11K

Cywilizacja życia i cywilizacja śmierci

W ostatnim czasie można powiedzieć że jest zorganizowany najazd ... jak kiedyś bolszewików, którzy szczyci się swoimi flagami czerwonymi , tak teraz …
CUDOWNY MEDALIK shares this
633
Stoimy wobec nadludzkiego, dramatycznego zmagania między złem i dobrem, między śmiercią i życiem, między „kulturą śmierci” i „kulturą życia”!