pl.news
4.5K

Zarzuty przeciwko sławnemu jezuickiemu artyście

Światowej sławy słoweński jezuita i uznany artysta, Ojciec Mark Rupnik, lat 68, stacjonujący w Rzymie od 1991, został oskarżony przez konsekrowaną kobietę o znęcanie się i molestowanie, donosi SilereNonPossum.it (1 grudnia).

• Rupnik jest autorem mozaik w Kaplicy Redemptoris Mater (Pałac Apostolski), w bazylikach fatimskich, San Giovanni Rotondo, na fasadzie Sanktuarium w Lourdes, w Katedrze Madryckiej, w sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie, w Sanktuarium Jana Pawła II w Waszyngtonie oraz w wielu innych ważniejszych świątyniach.

• Obecnie pracuje przy krajowym sanktuarium w brazylijskim São Paulo.

• Rupnik pełni rolę dyrektora zainaugurowanego osobiście przez Jana Pawła II (1993) Centro Aletti, dla którego Franciszek (2016) odprawił Eucharystię w Watykanie. Centrum jest prowadzone przez grupę jezuitów i żeński Instytut Świecki. Instytucja zajmuje się naukami teologicznymi i artystycznymi, a także publikuje książki.

• Już w 1995 konsekrowana kobieta donosiła o "psychologiczno-fizycznym i duchowym znęcaniu" ze strony Rupnika, "szantażował mnie i przymuszał do robienia rzeczy, które zgłosiłam już na stosownym forum".

• "Po pierwszej skardze nikt nie podał mi pomocnej dłoni, ani Wspólnota, ani Arcybiskup Lublany, nie wspominając o przewodniku duchowym Ojca Rupnika [najprawdopodobniej chodzi o Kardynała Tomáša Špidlíka, †2010], z którym to rozmawiałam i probowałam wyjaśnić, co zaszło".

• Kobietę poproszono o złożenie zeznań, ale nikogo nie pociągnięto do odpowiedzialności.

• Rupnik był spowiednikiem i przewodnikiem duchowym w jej wspólnocie, którą potajemnie poddano kontroli w 2021 i opublikowano wyniki w styczniu 2022.

• 3 stycznia 2022 Franciszek przyjął Rupnika.

• W maju 2022 Rupnik głosił rekolekcje dla duchownych w Larino Campobasso.

#newsCccjieraaz