Clicks1.2K

Video: Jediný chrám v Bratislave, kde nemusíte mať rúšku a pokrm prijímate do úst. Nie je kostol, ako kostol. Komunikácia Úradu verejného zdravotníctva s verejnosťou zatiaľ nie je férová

Video: Jediný chrám v Bratislave, kde nemusíte mať rúšku a pokrm prijímate do úst. Nie je kostol, ako kostol. Komunikácia Úradu verejného zdravotníctva s verejnosťou zatiaľ nie je férová. Komunikác…More
Video: Jediný chrám v Bratislave, kde nemusíte mať rúšku a pokrm prijímate do úst. Nie je kostol, ako kostol. Komunikácia Úradu verejného zdravotníctva s verejnosťou zatiaľ nie je férová.

Komunikácia hlavného hygienika a Úradu verejného zdravotníctva s verejnosťou zatiaľ nie je férová.


Je povzbudzujúce, že ľudia sa obracajú na hlavného hygienika a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s otázkami, čo to má znamenať, dokedy sa bude k Cirkvi postupovať s nerovným metrom. Budeme mať naozaj pocit uspokojenia pokiaľ sa hlavnému hygienikovi podarí čestne zodpovedať otázky, ktoré rezonujú medzi veriacimi a mimoriadne ich znepokojujú.

Video TU: alianciazanedelu.sk/archiv/6461

Ne je možné jedným príspevkom postihnúť riešenie mnohých otázok, ktoré sú tak citlivé a zraňujúce.

Ale práve v oblasti verejného života sa hygienické opatrenia na základe hrozby nakazenia sa obyvateľstva vírusom určujú vo vzťahu k cirkvi nezodpovedne.
Alebo je to pri diskriminujúcich opatreniach tak, že riziko prenosu nákazy je dokonca viac vystavené obyvateľstvo. Samý paradox, aj neúcta ku skupinám občanov. Ako je to ? Kde je elementárna objektivita a logika?

Pozrime sa podrobnejšie na niektoré protispoločenské paradoxy v epidemiologickej praxi vonkoncom nezodpovedajúce teoretickým kritériám.
Na miestach, kde je, ako napríklad plaváreň či wellness, nie je potrebné chrániť sa rúškom.. Prenos vírusu, či inej infekcie, je však na týchto miestach vo vode vysoko pravdepodobný. Ak ostáva povinnosť nosiť rúška v budovách, dokonca s vyhrážkou, že to možno ostane doživotne, a pritom kontakt ľudí spolu v bazéne je hygienicky bezpečný. Neuveriteľné.

Podobná je situácia v reštauráciách, kde zákazníci nie sú povinní chrániť sa rúškom. Sedia už dlho blízko na pol metra od seba. To čo má znamenať ?
V kostoloch po celú dobu sa sedí šachovnicovo takmer až doposiaľ, s dvojmetrovými odstupmi.

Keď riešime, alebo popravde neriešime porovnateľné hygienické opatrenia pri koronakríze reštauráciách, tak tam je toho viacej čo upozorniť na hygienu, pritom sa na to celospoločensky nedbá, na veriacich platia ale iné pravidlá.

Presná otázka zaznela od pani Márie, odpoveď Úradu verejného zdravotníctva žiadna.

Tak to zopakujme. A čo kuchár a pomocný personál? Oni sa dotýkajú potravín a riadu. Prečo nie sú povinní preukázať negatívny test na covid? Naproti tomu, pre bohoslužby stále ostáva v platnosti prijímanie Eucharistie na ruku. Hoc je nehorázne prirovnanie – prečo sa teda pivo a rezeň nepodáva do ruky?
A potom aj celkom osobná a celkom logická spoločenská otázka na hygienika. Nepoužívanie rukavíc pri rečníckom pulte. Nedodržiavanie v čase nákazy protirizikových opatrení vo vzájomnej vzdialenosti novinármi. Odpoveď existuje a ľudia to vnímajú. Ale vyjadrenie sa Úradu verejného zdravotníctva k veci nebude pre verejnosť žiadne.

Verejnosť nie sú novinári. Tým sa nedá podať odpoveď na položenú otázku „vo všeobecnosti“. Tomu sa povie neférovosť voči občanom.
Takto hlavný hygienik a Úrad verejného zdravotníctva nemôže postupovať . Ale realita zostáva pohoršujúca i naďalej, a pravda sa nedá zamlčať.


Veronika a Peter

alianciazanedelu.sk/archiv/6461
obyčajná veriaca žena
Pán Čulen a kde je to video?
Peter(skala)
Anton Čulen
Roberto 55
Je to boj o duse!