Anton Čulen
5685

Eucharistia na kolenách a do úst prináša nižšie riziko prenosu vírusov ako sväté prijímanie podávané na ruku

Eucharistia na kolenách a do úst prináša nižšie riziko prenosu vírusov ako sväté prijímanie podávané na ruku.

Vyplýva to z výskumu na Fakulte biologických vied Univerzity v Bergene v Nórsku, o ktorom informoval „Nasz Dziennik“.
Výskum v tejto oblasti viedol Sergey Budaev, výskumník na Fakulte biologických vied Univerzity v Bergene v Nórsku. Poukázal na to, že na rozdiel od celosvetového konsenzu medzi katolíckymi biskupmi je prijímanie svätého prijímania na jazyku a v kľaku vedecky najbezpečnejšou a najhygienickejšou formou, ktorá – ako zdôraznil – „nie je pravdepodobné, že by bola spojená s tzv. vysoké riziko prenosu infekcie.“

„Zdá sa, že všeobecné odporúčania sa slepo dodržiavajú, nie sú v súlade s rímskokatolíckou cirkvou,“ napísal Sergej Budaev, ktorý sa špecializuje na „komplexné biologické interakcie v komunitách symbiontov a parazitov.“

27 nemeckých lekárov: neexistujú zdravotné dôvody pre zákaz prijímania do úst

„Predpoklad, že existuje malé alebo žiadne riziko prijímania na ruku, je neopodstatnený a môže v skutočnosti vytvárať falošný pocit bezpečia, čo môže vyvolať bezohľadnejšie správanie kňaza aj komunikátora,“ zdôraznil autor štúdie.

Lekári: Ukončite zákaz prijímania do úst! Z hygienického hľadiska je nepochopiteľné prečo je prijímanie do úst zakázané

Dodal, že keď sa „kňaz priblíži k už kľačiacim (komunikujúcim) veriacim, úplne sa vyhýba osobnému kontaktu a poskytuje tak lepšiu ochranu“.

Výskumník tiež vysvetľuje, že tradičný spôsob prijímania svätého prijímania je bezpečnejší, keďže komunikátor v lone predloží jazyk dopredu, čo si vyžaduje zadržanie dychu, a tým znižuje možnú účinnosť dýchania (keďže COVID-19 sa prenáša najmä malými kvapôčkami z dýchacích ciest pri tesnom kontakte tvárou v tvár a aerosólovom kontakte vo vzduchu). Upozorňuje aj na to, že keď si veriaci pri prijímaní Eucharistie kľačia, zabezpečujú si väčší odstup od kňaza a ich tváre sú na úrovni hrude celebranta. Ako zdôrazňuje, všetky možné kvapôčky a aerosól tak smerujú do hrudníka kňaza, čo predstavuje oveľa menšie riziko ako pri komunikácii tvárou v tvár v stoji.

Sergej Budajev z vedeckého hľadiska odsudzuje ukladanie svätého prijímania na ruku ako propagované „bez vedeckých dôkazov“ a zaťažené nedostatočnou „transparentnosťou, diskusiou a komunikáciou s celým spoločenstvom“ veriacich.

alianciazanedelu.sk/archiv/10593
Hermenegild
Svedectvá o osvietení svedomia v knihe VAROVANIE /vydavateľstvo ZACHEJ/ jasne hovoria, že hriechy či ľahké, či ťažké si zľahčujeme len my, ale pred Bohom by sme to videli úplne ináč.
U.S.C.A.E.
ľahké k smrti nevedú a zahladzujú sa práve svätým Prijímaním aj keď ja preferujem pojem všedné hriechy v ňom je tá frekvencia s ktorou ich páchava aj človek v Milosti posväcujúcej je pravda že Bohu v istom zmysle nie je triviálny žiaden hriech lebo je Svätosť sama ale sám ich delí Vie totiž že máme následky dedičného hriechu mali by sme sa vyhýbať aj všedným lebo keď sa berú moc laxne tak …More
ľahké k smrti nevedú a zahladzujú sa práve svätým Prijímaním aj keď ja preferujem pojem všedné hriechy v ňom je tá frekvencia s ktorou ich páchava aj človek v Milosti posväcujúcej je pravda že Bohu v istom zmysle nie je triviálny žiaden hriech lebo je Svätosť sama ale sám ich delí Vie totiž že máme následky dedičného hriechu mali by sme sa vyhýbať aj všedným lebo keď sa berú moc laxne tak nakoniec dovedú k tomu smrteľnému ale zas na druhej strane pokorujú všedné a Boh chápe našu slabosť
Hermenegild
Keby sa úctivo a na kolenách podávala veriacim Hostia kňazom, tak by sa mnohí necítili byť hodní prijímania, pokiaľ práve nekonali sv. spoveď, lebo by si viac uvedomovali svoju hriešnosť a tým aj nehodnosť prijímať bez pokánia.
U.S.C.A.E.
"Z úcty k tejto sviatosti [Svätej Eucharistii] sa jej nedotýka nič, iba to, čo je konsekrované; preto sa korporál a kalich posväcujú, a tak isto aj ruky kňaza, aby sa mohli dotknúť tejto sviatosti." (Summa Theologica, časť III, Q. 82, čl. 3, Rep. Obj. 8)
---
Posvätný Tridentský koncil vyhlásil, že zvyk, že iba kňaz, ktorý celebruje omšu, dáva prijímanie sám sebe (vlastnými rukami) a laici ho od …More
"Z úcty k tejto sviatosti [Svätej Eucharistii] sa jej nedotýka nič, iba to, čo je konsekrované; preto sa korporál a kalich posväcujú, a tak isto aj ruky kňaza, aby sa mohli dotknúť tejto sviatosti." (Summa Theologica, časť III, Q. 82, čl. 3, Rep. Obj. 8)
---
Posvätný Tridentský koncil vyhlásil, že zvyk, že iba kňaz, ktorý celebruje omšu, dáva prijímanie sám sebe (vlastnými rukami) a laici ho od neho dostávajú, je apoštolskou tradíciou.[1]

ses. 13, c. 8: In sacramentale autem sumptione semper in Ecclesia Dei mos fuit, ut laici a Sacerdotibus Communionem acciperent; Sacerdotes autem celebrantes seipsos communicarent: qui mos, tamquam ex traditione Apostolica descendens, jure, ac merito retinere debet.
Hermenegild
Posvätený služobník boží sa môže dotýkať Hostie len palcom a ukazovákom, ale laik sa jej môže dotýkať ako chce, oboma rukami, lebo na to dostal dišpenz-príkaz od biskupa . Všetko je choré a prekrútené naopak. Takto to nemôže ísť donekonečna, príde zlom. Boh sa nedá vysmievať.