Sv.Prokop
Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, mé ovce jsou loupeny a stávají se potravou veškeré polní zvěři, protože nemají pastýře a moji pastýři mé ovce nehledají; pasou sami sebe, ale mé ovce nepasou. Proto, pastýři, slyšte slovo Hospodinovo! Toto praví Panovník Hospodin: Hle, chystám se na ty pastýře, budu je volat k odpovědnosti za své ovce. Nedovolím jim už pást ovce, aby místo nich …More
Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, mé ovce jsou loupeny a stávají se potravou veškeré polní zvěři, protože nemají pastýře a moji pastýři mé ovce nehledají; pasou sami sebe, ale mé ovce nepasou. Proto, pastýři, slyšte slovo Hospodinovo! Toto praví Panovník Hospodin: Hle, chystám se na ty pastýře, budu je volat k odpovědnosti za své ovce. Nedovolím jim už pást ovce, aby místo nich pásli sami sebe. Vysvobodím své ovce z jejich chřtánu, nebudou jim potravou.“ Toto praví Panovník Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. (Ezechiel 34, 8-11)
dominikguzman
Pápež utečie a potom zomrie mučeníckou smrťou.
dyk
Ano.
Počas Výstrahy Pápež má ujsť na neznáme miesto, kde bude veľký kríž a odtiaľ uvidí Zázrak. Potom sa má pripraviť na mučenícku smrť.
apredsasatoci
Čo? bergoglio bude utekať pred svojimi?! 😂
dyk
Pred moslimami
apredsasatoci
Veď im nohy bozkáva.
forthetruth333
lenže Bergolio nie je pápež,,,,je antikristov prorok
Pravda bude skryta
Utekať bude staručký nevládny Benedikt. Zjv 19, 20 hovorí, že antikrist a jeho spojenec falošný prorok pôjdu zaživa do Ohnivého jazera. Ten tretí, satan bude sputaný na 1000 rokov, do druhého vzkriesenia.
apredsasatoci
Všetci ste si napísali svoje priania.
Sa s vami teším!
forthetruth333
Keď si myslíš že stojíš drž sa aby si nespadol