Matka Zbawienia do kapłanów: By zachować wierność wobec Kościoła Mojego Syna na ziemi, musicie być przygotowani na to, by karmić Jego owce

Mother of Salvation for priests: To remain true to the Church of my Son on Earth you must be prepared to feed His flock

KSIĘGA PRAWDY

poniedziałek, 23 września 2013 roku, godz. 13.30

Moje dziecko, wiele znaków zostanie danych z Niebios na dachach kościołów Mojego Syna, kiedy zostaną wprowadzone ostateczne zmiany w liturgii Mszy Świętej. Wszyscy, którzy mają otwarte oczy, a ich uszy są czujne, będą świadkami Gniewu Mojego Syna, który ujawni się w taki sposób, że nie będzie można tego nie zauważyć.

Mój Syn obiecał, że da poznać Swój Gniew, gdy ci z Jego Kościoła na ziemi ukrzyżują Go ponownie przez bezczeszczenie Jego Ciała i Krwi podczas Świętej Ofiary Mszy. Grzmoty i błyskawice, po których nastąpią wielkie nawałnice, zwalą ludzi z nóg. Przyjdzie więcej powodzi, a kiedy grzechy człowieka będą zmywane, wtedy zaczną oni rozumieć, że są to kary Boże, które On wylewa na ludzkość.

Niewolnicy grzechu – nawet ci, którzy kochają Mojego Syna i pozostają wierni Mszy Świętej – nie dostrzegą różnicy, gdy ta obrzydliwość zostanie zaprezentowana. Pamiętajcie, że Msza Święta jest odprawiana dla upamiętnienia Śmierci Mojego Syna, a podczas niej ukazuje się prawdziwa Obecność Mojego Syna. Wkrótce przestaną uznawać Prawdę, a nowa msza stanie się pogańską ceremonią. Ten dzień ma jeszcze nadejść i przyjdzie nagle i niespodziewanie – tak szybko fałszywy prorok przejdzie do działania. Teraz jest czas na przygotowania. Wszyscy wyświęceni słudzy, którzy pozostają wierni Najświętszej Eucharystii i którzy będą trwali przy świętym Słowie Bożym, już teraz muszą rozpocząć przygotowania.

By zachować wierność Kościołowi Mojego Syna na ziemi, musicie być przygotowani na to, by karmić Jego owce Pokarmem Życia, którym jest Jego Najświętsza Eucharystia. Taki ślub złożyliście Jezusowi Chrystusowi, kiedy powiedzieliście, że będziecie Mu służyli i udzielali Jego Ciała i Krwi poprzez Mszę Świętą tym wszystkim, którzy pragną zbawienia.
Ten ślub należy uszanować aż do ostatniego dnia.

Nie bójcie się nadchodzących czasów, kiedy wrogowie Boga będą próbowali wykorzystać Jego Święte Imię, aby przyzwolić na grzech i sprawić, aby stał się do przyjęcia dla wszystkich, kiedy wszystkich pozbawią Jego Ciała i Krwi. Ale to nie będzie miało znaczenia, jeśli wy nadal będziecie służyć Mojemu Synowi w taki sposób, w jaki tylko będziecie mogli.

Idźcie w pokoju z nadzieją, że wy wszyscy, którzy kochacie Mojego Syna, zostaniecie pobłogosławieni Darem Ducha Świętego, abyście mogli rozpoznać Prawdę.

Wasza Matka Najświętsza
Matka Zbawienia

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…musicie-byc-przygotowani-na-to-by-karmic-jego-owce

___________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS DO KAPŁANÓW O JEDNEJ ŚWIATOWEJ RELIGII: Wszystkie inne religie, wyznania, wierzenia i doktryn…

JEZUS: Po tym, jak liturgia zostanie zafałszowana i zbezczeszczona wobec Mnie, Moi biedni wyświęcen…

JEZUS: W Kościele zostaną wprowadzone zmiany, które będą sprzeczne ze Słowem Bożym

JEZUS: Moc masonerii wzrosła i opanowali oni nie tylko świat polityki, lecz także dom Boży, Moje …

JEZUS: Ty, Mój Kościele, zostaniesz na 1260 dni odrzucony na pustynię ..

JEZUS: W obecnym czasie słuchajcie Mnie tylko w tych Orędziach

Matka Zbawienia: Ostatnia tajemnica fatimska nie została ujawniona, tak była przerażająca

JEZUS: Mój biedny święty Wikariusz papież Benedykt XVI zostanie odsunięty od Stolicy Apostolskiej …

JEZUS: Masoneria kościelna sięgnęła obecnie najwyższego poziomu władzy…

Matka Zbawienia: Apokalipsa będzie dotyczyła wszystkiego, co związane jest z przejęciem Kościoła mojego Syna na Ziemi przez Jego wrogów

JEZUS: Jako pierwsze mają być zniszczone sakramenty, potem Msza, następnie Biblia

JEZUS: Ujrzycie zagrożenie dla istnienia Najświętszej Eucharystii


JEZUS: Moi uczniowie, będziecie musieli gromadzić i przechowywać Hosti…

JEZUS: Moi wyświęceni słudzy, którzy pozostaną Mi wierni, będą musieli odprawiać Msze potajemnie …

___________________________________________________