Bacalublin
12.5K
wda
Czyje to kazanie?
Gdzie można zdobyć więcej kazań tego księdza?