Bacalublin
12.6K
wda
Czyje to kazanie?
Gdzie można zdobyć więcej kazań tego księdza?