Radek33
4306
Jota-jotka
Modlitwa za Ojczyznę Bł.ks. Jerzego Popiełuszki

Wszechmocny Boże, Ojców naszych Panie!

Pochylamy pokornie nasze głowy, by prosić o siłę wytrwania i mądrość w tworzeniu jedności,

by prosić o Twoje błogosławieństwo.

Wszystkich polecamy Twojej szczególnej opiece, Twojej mocy uzdrawiającej ludzkie serca.

Chcemy wszystkim naszym winowajcom przebaczyć, jak Ty przebaczasz nam nasze winy.

I …More
Modlitwa za Ojczyznę Bł.ks. Jerzego Popiełuszki

Wszechmocny Boże, Ojców naszych Panie!

Pochylamy pokornie nasze głowy, by prosić o siłę wytrwania i mądrość w tworzeniu jedności,

by prosić o Twoje błogosławieństwo.

Wszystkich polecamy Twojej szczególnej opiece, Twojej mocy uzdrawiającej ludzkie serca.

Chcemy wszystkim naszym winowajcom przebaczyć, jak Ty przebaczasz nam nasze winy.

I zbaw od złego nas wszystkich. Wysłuchaj, Panie, prośby ludu swego.

Amen.
Posoborowe absurdy
Sprawa śmierci bł ks Popiełuszki do dziś nie postawiła na ławie oskarżonych na ławie oskarżonych z winy Rządu i ....Ojca Rydzyka, który nie chciał narazić się Rządowi PiS i nie krzyczał w swoich mediach. aby Rząd PiS otworzył Aneks ABW tak jak obiecał Polakom w czasi wyboru. Gdyby Radio Maryja wysunęło presję społeczną na Rząd i wiernych to już dawno znalibyśmy nazwiska jego oprawców.
I nadal w …More
Sprawa śmierci bł ks Popiełuszki do dziś nie postawiła na ławie oskarżonych na ławie oskarżonych z winy Rządu i ....Ojca Rydzyka, który nie chciał narazić się Rządowi PiS i nie krzyczał w swoich mediach. aby Rząd PiS otworzył Aneks ABW tak jak obiecał Polakom w czasi wyboru. Gdyby Radio Maryja wysunęło presję społeczną na Rząd i wiernych to już dawno znalibyśmy nazwiska jego oprawców.
I nadal w Polsce szerzyły się "piątkowe samobojstwa" inicjowane przez SB. Tak więc O.Rydzyk ma też "krew na rękach"
Radek33
Swego czasu ponoć ks.Małkowski rozmawiał z ks.Rydzykiem i prosił go ,by na antenie RM i Trwam zaczęto mówić prawdę o wydarzeniach z 1984 roku i drążyć ten temat. Ks.Tadeusz odparł,że gdyby to zrobił nie byłoby jego,ani jego medium.Ojcze Tadeuszu,a co z nauką ks.Jerzego:"macie mówić prawdę, kiedy inni milczą"?
Elkam
I kończyć jak ksiądz Jerzy.