artur40
1462

WYBORCZY POEMAT DLA DOROSŁYCH WG GRZEGORZA BRAUNA

P O E M A T D L A D O R O S Ł Y C H Na lokalny teatr polityczny warto patrzeć, mając świadomość, że dla lepszego pojęcia istoty trwających tu akcji …
artur40
Z jego facebooka