3
4
1
2
Johann Liber
32
Hetvenedvasárnap Az Egyház liturgiája Arnold Trauner atya prédikációjával Az atya szentbeszéde a 31. oldalon kezdődik és a tavalyi hetvenedvasárnapra készült, de idén is éppoly időszerű és az …More
Hetvenedvasárnap
Az Egyház liturgiája
Arnold Trauner atya prédikációjával

Az atya szentbeszéde a 31. oldalon kezdődik és a tavalyi hetvenedvasárnapra készült, de idén is éppoly időszerű és az egész böjtbevezető időre vonatkozik, mindhárom böjtelői vasárnap (hetvened-, hatvanad és ötvenedvasárnap) miséjét érinti, összefüggésükben tárgyalja azokat, kiemelve kapcsolatukat a hit, remény és szeretet isteni erényeivel is.

Mindez jól kiegészíti a Goffine Lénárt német premontrei atya XVII. századi híres oktatókönyvének idevonatkozó részét és Nicolás E. Despósito atya hetvenedvasárnapi prédikációját.

Eredetileg mindhárom anyagot a budakeszi Mennyek Királynéja Kápolna tette közzé.

Trauner atya magyarországi látogatásai alkalmával ebben a kápolnában mutat be szentmiséket - a szentmise "hagyományos, eredeti formájában (más néven a régi rítusban) (...) kizárólag nem Jorge Bergoglióval egységben".
Legközelebb hamvazószerdán 17:15-kor lesz ilyen, általa bemutatott szentmise Budakeszin.