Johann Liber
23

Február 1. Szent Ignác püspök és vértanú - hősiessége leleplező tükröt tart korunk árulója elé

Hagyományosan az Egyház február 1-én emlékezik meg Szent Ignác püspökről és vértanúról.

Így ír róla egy régi misszále (1944):
Szent János apostol tanítványa volt. Traján császár Antiochiából Rómába hurcoltatta és ott kiéheztetett oroszlánok elé dobatta keresztény hite miatt. Meghalt 107-ben.

A Szentek életéből pedig megtudhatjuk, hogy a hagyomány szerint ő volt az a kis gyermek, akit Jézus követendő példaként állított tanítványai elé (Mt 18, 3).
Evódíus püspök halála után őt bízták meg az antióchiai nyáj gondozásával, így ő lett az apostolfejedelem által alapított egyház harmadik főpásztora.
A szintén Szent János-tanítvány szmirnai püspök, Szent Polikárp jó barátja volt.
Híressé váltak utolsó szavai: „Krisztus gabonája vagyok, a vadállatok fogai fognak lisztté őrölni, hogy Krisztus fehér kenyere legyen belőlem”.

A korabeli római keresztények lelki épülésére szolgált látni a törhetetlen lelkű püspök hősies kitartását: az igazi keresztény főpap a pogányok üldözése idején se fél megvallani és élete árán is megőrizni keresztény hitét.
Korunkban „Ferenc pápa” viszont nem vallja meg Krisztus igaz hitét, sőt, szerinte az nem is fontos; a pogányság démonjait pedig ő maga hozza be Rómába.

És ez még ugyanaz a vallás volna?