Anton Čulen
1754

Zjavenia Panny Márie vo Fatime

Fatimské posolstvo Matky Božej je plné nežnej materinskej lásky k nám, ktorú máme veľkodušne s láskou opätovať. Je aktuálne pre naše časy, ale aj pre budúce pokolenia. Cirkev sa vyjadrila k týmto …More
Fatimské posolstvo Matky Božej je plné nežnej materinskej lásky k nám, ktorú máme veľkodušne s láskou opätovať.
Je aktuálne pre naše časy, ale aj pre budúce pokolenia. Cirkev sa vyjadrila k týmto zjaveniam Matky Božej 13.10.1930, keď miestny biskup vyhlásil za hodné dôvery videnia, ktoré mali deti a úradne povolil kult Fatimskej Panny Márie.
Vo Fatime Boh zasahuje skrze Pannu Máriu použijúc tri malé, nevzdelané deti, ktoré nevedia ani čítať, ani písať. Naviac vekom sú veľmi mladučké, 10 ročná Lucia, 9 ročný František a 7 ročná Hyacintka. Tieto deti nám svedčia, že svätosť života možno pestovať už od najútlejšieho veku a v každom životnom postavení.
Kongregácia pre náuku viery v dokumente o Fatime uvádza, že „posolstvo Fatimy je najprorockejšie z moderných zjavení“ a určite ovplyvnilo Cirkev i celý svet najviac zo všetkých zjavení 20.st. Zasvätenie sveta v r. 1984 malo za následok pád komunizmu vo východnej Európe.
Ale ešte treba splniť druhú požiadavku neba – zmierne sväté prijímania …More