Clicks925
Peter(skala)
11

Vladyka Chautur kritizuje celoplošný zákaz verejných Bohoslužieb

Slovensko 11. októbra 2020 (HSP/Foto: TASR-František Iván)

hlavnespravy.sk/…y-stab-a-vlada-sa-spra/2315656

Gréckokatolícky biskup, vladyka Milan Chautur ešte pred oznámením opatrení krízového štábu na sociálnej sieti vysvetlil, prečo by vláda chrámy ľuďom nemala zatvárať. Žiaľ, nik z kompetentných na to ohľad nebral

85-ročná babička dosiaľ takéto zatváranie chrámov nezažila:

„Nik nezoberie poslednú „inštanciu“ tomu, kto svoju záchranu hľadá v tom, čomu verí. Osemdesiatpäťročná starenka mi hovorí: „Dosť dlho žijem, ale nepamätám si, žeby pred nami ktosi zavrel cerkev. Boli tu vojny, boli rozličné choroby, ale boli tu i komunisti, ktorí nechceli náboženstvo, ale chrám pred nami nik nezavrel…““, rozpráva vladyka príbeh babičky a pokračuje:

„Dnes sa to na počudovanie mnohých deje, hoci boli by zaujímavými štatistiky, ktoré by zhodnotili, v akom pomere dochádza k nákaze tak povediac – na uliciach, v obchodných centrách, v spoločných dopravných prostriedkoch, pri rozličných posedeniach… a naopak, v chrámoch.

Pretože ja osobne v chráme som každý deň, a to doma i v zahraničí a modlím sa spolu s ľuďmi, ktorých vnímam ako zodpovedných s nosením rúšok, dodržiavaním vzdialenosti jednotlivcov i rodín. Ľudia tam nehovoria medzi sebou, nedýchajú na seba, ale sú tvárou obrátení k Bohu a po sv.lit. sa spokojnejší vracajú dojmov. Myslím, že takáto komunikácia je iná než v autobusoch, vlakoch, v školách, či pri iných spoločných podujatiach.

Pritom dnes medzi prvými „zatváraniami“ sa vždy spomínajú kostoly, akoby kresťania boli tou najrizikovejšou skupinou. Čosi mi to pripomína z prvých kresťanských čias, keď veriacich v Krista obvinili z toho, že jedia ľudské telo a pijú krv novonarodeniatok, lebo oni chodili na sv. prijímanie a Ježiš im to ponúkol – „jedzte – toto je moje telo a pite – lebo toto je moja krv“. Veľa nepochopenia je v tomto svete, ale keď zoberieme ľuďom ich vieru a tú poslednú inštanciu, na koho sa potom obrátia..?“, pýta sa logicky vladyka. No zjavne nik z krízového štábu ani vládnych predstaviteľov jeho apel nečítal…

„Zostanú im len psychiatrické liečebne, ktoré sú už i tak preplnené, alebo smútok v očiach s výčitkou – to už nech radšej zomriem, ako takto žiť bez toho, čo i v najťažších časoch bolo mi posilou, ako mi to povedala istá veriaca.“, hovorí šokujúce slová.

„Cirkev načas oslobodila veriacich od nedeľnej povinností sv. liturgie, treba im dať aj slobodu v rozhodovaní sa, či využijú toto doporučenie a dišpenz od spoločných bohoslužieb, alebo sa rozhodnú pri zachovaní usmernení ísť do chrámu. Chrám je totiž tým najmenej rizikovým miestom, nakoľko veriaci tu berú do úvahy aj ten „vyšší Princíp“, ktorý je vždy účinnejší, než je ľudské mudrovanie. Preto hovorím, že chrámy by sa zatvárať nemali!“
Caesar
Vlada? Tu je nejaka vlada?
No tak podla analytika Branika mame:

Loď bláznov:
„Na lodi bláznov však ústava neplatí a vládne sa prostredníctvom fejsbúkových dekrétov. Plnenie zákonov a nariadení sa očakáva iba od plebsu. Bežný obyvateľ je citovo vydieraný a zastrašovaný, keď sa nedostatočne adaptuje na nové, prísnejšie podmienky. Premiér a podpredsedníčka vlády však nemusia poznať ani ústavu, …
More
Vlada? Tu je nejaka vlada?
No tak podla analytika Branika mame:

Loď bláznov:
„Na lodi bláznov však ústava neplatí a vládne sa prostredníctvom fejsbúkových dekrétov. Plnenie zákonov a nariadení sa očakáva iba od plebsu. Bežný obyvateľ je citovo vydieraný a zastrašovaný, keď sa nedostatočne adaptuje na nové, prísnejšie podmienky. Premiér a podpredsedníčka vlády však nemusia poznať ani ústavu, alebo zákon 227, ktorým sa riadi núdzový stav.“
Ondrej Ukazovak
Chautur je skutočný a pravoverný biskup, keď sa ozval. Čakajme čo nevidieť na neho útoky zo všetkých strán. Ostatní biskupi ho nepodržia a nechajú na neho hádzať špinu. Aj kňazi budú čušať a ticho šúchať nohami. Sme v dobe vypusteného SATANA do sveta. Kto sa ozve, toho skosia. Modlime sa za Slovesnký národ ku našej Patrónke Sedembolestnej Panne Márii, aby u svojho Syna vybavila ochranu pre náš …More
Chautur je skutočný a pravoverný biskup, keď sa ozval. Čakajme čo nevidieť na neho útoky zo všetkých strán. Ostatní biskupi ho nepodržia a nechajú na neho hádzať špinu. Aj kňazi budú čušať a ticho šúchať nohami. Sme v dobe vypusteného SATANA do sveta. Kto sa ozve, toho skosia. Modlime sa za Slovesnký národ ku našej Patrónke Sedembolestnej Panne Márii, aby u svojho Syna vybavila ochranu pre náš národ v tejto satanskej dobe!
Peter(skala)
17.októbra na Námestí Slobody v Bratislave sa stretnú odporcovia vlády a reštriktívnych obmedzení .…
Peter(skala)
Dudko... najprv vysvetlim aký je rozdiel medzi otvoreným kostolom a Otvoreným kostolom, potom by ma zaujimalo ako chceš aby sa chodilo ku Sviatostiam, ked su pozatvarane kostoli?

Takže rozdiel: tam, kde su alebo boli otvorene kostoli a vysluhovali sa tam Sviatostne riadne ako sa má, čiže príjmanie do ust a nie do ruky, spoved ... tak tam by mali byť nadalej otvorene a samozrejme, že aj …More
Dudko... najprv vysvetlim aký je rozdiel medzi otvoreným kostolom a Otvoreným kostolom, potom by ma zaujimalo ako chceš aby sa chodilo ku Sviatostiam, ked su pozatvarane kostoli?

Takže rozdiel: tam, kde su alebo boli otvorene kostoli a vysluhovali sa tam Sviatostne riadne ako sa má, čiže príjmanie do ust a nie do ruky, spoved ... tak tam by mali byť nadalej otvorene a samozrejme, že aj vysluhovane Sviatosti (spoved svomša..)

... ale tie kostoli, kde podavali sv.prijmanie do ruky a nechcu to zmeniť, tak su ako vraviš zatvorene (resp.zakaza verejných Bohoslužieb) a to zdopustenia Božieho ako trest.

Ten trest síce postihol aj tie kostoli, kde sa podávalo sv.prijmanie do ust, ale nie preto, žeby sa konkr.v tomto spreneverili ale ako hovorí Božie Slovo, tak nevinní musia trpieť aj za vinných.

... čo sa týka seniorov, ktorí sa obavaju choroby, tak nech uživaju liečiva Panny Márie, popripade nosia ruška, ale často nech ich menia a neodsudzuju ostatných, čo ruška nenosia. Boh nie preto dopustil zatovrenie kostolov, aby ochranil seniorov, ale preto, že klerici znesvätili Božie chramy.

Vždy to tak bolo a bude ako hovorí Božie Slovo, že ked prišiel trest Boží na Boží lud (dnes Cirkev), tak aj ked rukami vladcov (politikov) predsa až potom, čo sa najprv spreneverili knazi (klerici) voči Bohu a to falošnou obetou (podávanie sv.prijmania do ruky)

... až ked knazi si priznaju vinu-hriech, že znesvätili Boží (nie ich) chrám a nanovo ich vysvätia, potom Boh presekne prekliatie, ktoré visí na Cirkvi. Až potom môžeme očakávať požehnanie, uzdravenie a vyliatie Ducha Sväteho
Peter(skala)
.... či je kresťanstvo viac ako sv.prijímanie?
🤔

To je taká otazka ako ked sa niekto pýta, či viera je viac ako nedotýkať sa Archy zmluvy:
- ked sa pozrieme do minulosti, neveriaci povedia, že čo také hrozné mohlo byť sa dotknuť Archy zmluvy, ved viera (v Boha) musí byť dôležitejšia ako skutky. Predsa však vieme, že to viera a skutky su jedna ruka v ruke. Veriaci človek nemôže rozmýšľať …More
.... či je kresťanstvo viac ako sv.prijímanie?
🤔

To je taká otazka ako ked sa niekto pýta, či viera je viac ako nedotýkať sa Archy zmluvy:
- ked sa pozrieme do minulosti, neveriaci povedia, že čo také hrozné mohlo byť sa dotknuť Archy zmluvy, ved viera (v Boha) musí byť dôležitejšia ako skutky. Predsa však vieme, že to viera a skutky su jedna ruka v ruke. Veriaci človek nemôže rozmýšľať ako neveriaci. Veriaci musí pozerať na to, čo Boh žiada a ked to človek neuskutočnuje, tak potom aku má vieru? Ved viera sa prejavuje skutkami-plnením toho, čo BOh žiada a ked vtedy žiadal sa nedotýkať Archy, tak dnes sa nemáme dotýkať Eucharistie. Kto vtedy sa dotkol, tak zomrel. Dnes kto sa dotýka Eucharistie (sv.príjmanie) tak zomiera duchovne a postupne prichadzaju aj iné tresty ako napr.otroctvo v područí pohanov, čo je dnes uzatvorenie sv.omší.

Napokon ako hovorí sv.Pavol: kto je a pije nehodne, ten je a pije odsudenie, preto je medzi vami mnoho chorých a zomierate.

V našom prevedení: kto prijma Eucharistiu nehodne (do ruk) ten bude chorý a možno aj umrie, preto Korona postihuje aj kresťanov