Sulika
84804
snakee
charismatické pivo, ty starý barane
Samson1
Aáááá, šnek něco zkaženého sněd. Nebo zase chlastal??? 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊
snakee
m 🤮 🤮 🤮 🤮 🤮 🤮 🤮
snakee
One more comment from snakee
snakee
😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦
Otec Eirene
Ak už spomínate epiklézu, ja ju vidím takto:
sites.google.com/…/epikleza
Samson1
Hento ono to nějak začíná In nómime + Patris, et Filii, et Spíritus Sanci. To přeci stačí, všechno se dělá v Jeho jménu, celé Trojice. Už aby ti to i Eliášovi došlo. V mnohém mu dávám za pravdu, ale následovat ho nebudu, jsem římský katolík.
Samson1
Monku monku. Já nemám srdce plné toho co píšeš, jen jsem psal o věcech, které jsou pravdivými skutečnostmi života. Na moje zápraží se posadí čtyři slepice a já potom musím odklízet kuřince. Ba právě. Když s toho nedělám vědu a trpělivě snesu ty cizí slepice může to být něco o srdci člověka a o jeho trpělivosti. Třeba toto: Ježíš, který naše srdce láskou svou rozohňuje, hlubokou pokorou a …More
Monku monku. Já nemám srdce plné toho co píšeš, jen jsem psal o věcech, které jsou pravdivými skutečnostmi života. Na moje zápraží se posadí čtyři slepice a já potom musím odklízet kuřince. Ba právě. Když s toho nedělám vědu a trpělivě snesu ty cizí slepice může to být něco o srdci člověka a o jeho trpělivosti. Třeba toto: Ježíš, který naše srdce láskou svou rozohňuje, hlubokou pokorou a mírností, svatostí naplňuje. To je tajemství s čtvrtého desátku růžence k Duchu svatému. Já se nebavil s tebou, ale s Vilémem a na sobě ironizoval kuřince před vlastními dveřmi. 😀 Ty potom o mně píšeš jak o dědkovi, který potřebuje pemprsky. No bravo jinochu z řádu rytířů kulatého stolu. 👍
AŤ ŽJE SAMSON
Slyšte, slyšte... čuňátko promluvilo... a písmenko nalezlo. Jak obsáhlé texty sepsal a kolik toho vložil? Jeho posledních šest vkladů bylo jen o slepičích hovínkách. A proč? Já vážně nevím.... Asi už je takový. Čím srdce přetéká, to ústa mluví a ruka píše. 😀 😀 😀 Zkuste ještě sedmý vklad a budu si myslet něco neslušného.
alino
Ne jen nedávno. taky dávno a to již několikrát, 🤦
Samson1
Hoki nezlob se na mne. Já bych na ten cirkus s papežem nešel. Tečka. Ať to vezmeš s které strany chceš, tak prostě hiearchie katolické církve dávno vystrkuje zadek na Pána. Satanův kouř v církvi je realita. Proč chceš stále obalovat to, co smrdí do pozlátka. Děcko se posralo a je třeba přebalovat. 😀 😀 😀
Samson1
Tůhle jsem zapomněl zavřít dveře a vlezly mi až do kuchyně, ale kuřinec ještě nestihly. No ale trpělivost, že. 🙂
5 more comments from Samson1
Samson1
No, už jsem se Viléme lekl, že je to na mně. 🙂 Mně chodí před práh cizí slepice a občas musím odkopnout slepičák, kuřinec obecný. 😀 😀 😀
Samson1
Hoki, ty jsi ještě nepochopil, že můžu být v kostele a být rozptýlen myšlenkami na ženské. Nedělej prosím furt ze sebe vola. 😀 😀 😀
Samson1
Jak může Bůh budovat svou církev bez lidí. Hmm Ježíš pověřil své služebníky službou a pokud jsou ve spojení s ním, potom stejně jedná skrze člověka. Boha můžeme příjímat ve vícero způsobech. Slově, Božím, ve svátostech, v bratřích a sestrách, církvi a vše koná Pán, my můžeme jen skrze něho, s ním a v něm. Duch svatý dává úřady i charismata, jedny povolal jako pastýř, jiné jako kazatele pod …More
Jak může Bůh budovat svou církev bez lidí. Hmm Ježíš pověřil své služebníky službou a pokud jsou ve spojení s ním, potom stejně jedná skrze člověka. Boha můžeme příjímat ve vícero způsobech. Slově, Božím, ve svátostech, v bratřích a sestrách, církvi a vše koná Pán, my můžeme jen skrze něho, s ním a v něm. Duch svatý dává úřady i charismata, jedny povolal jako pastýř, jiné jako kazatele pod vlivem vnuknutí, jiné za učitele, někdo má dar proroctví, vidění, zázraků a to vše působí jeden Duch. Petr jako osoba dostal úřad. Přeci i ve Starém zákoně Bůh nikoho nevedl přímo, ale vedl Boží lid skrze Mojžíše, skrze něho dával své ustanovení, bohoslužebný řád atd. V tom smyslu je papež vůdcem putujícího Božího lidu. Nakonec můžeme vidět, že pro přestupek ani Mojžíš nevešel do zaslíbené země a vešla se tam i vzpoura - Korachovci, tanec kolem telete, smilnění a trest s hady, putování pouští a další. Po Mojžíšovi převzal vedení lidu další, stejně po Petrovi přejímají vedení Božího lidu papežové a ti mohou být chybující. Ježíš Petrovi řekl: Ty jsi skála a na té skále zbuduji církev, tedy Pán buduje na někom. Služba člověka nejde vyřadit. Pokud nejsme spojeni s Kristem, tak to je potom cirkus, tanec polonahých ženštin kolem zlatého telete k obveselení unuděných služebníků.
Samson1
Já jsem aspoň udělal dobrou věc, zajel jsem do svého lesíku a natrhal medvědí česnek, protože moje bystré oko kdysi v Písmu vypozorovalo: Že rozumný muž bylinkami nepohrdá. Že i do bylin dal Bůh svou uzdravující moc. Jitrnici k tomu a Bože, všechno jsi moudře učinil 👍 👍 👍 Vytržení mysli též neodmítám. 🤗 Samson se jede nechat ostříhat, jarní účes. 👏
Samson1
Houbelec. Církvi jsou dány dary Ducha svatého, charismata i úřady a to Ostrik, mistr převodů duchovních jednotek nezmění.
Ostrik
Ti, kteří se rozhodli tvořit církevní organizaci, stavějí na člověku. Proto v ubohých lidech živí legendy o stavbě na Petrovi. Přitom by mělo být jasné, že mystické tělo Kristovo roste od Hlavy - Krista. Mystické tělo Kristovo nemůže být založeno na údu těla, na Petrovi. Aby člověk pochopil tak jednoduchou věc, snad nemusí být zas až tolik chytrý. Stačí jen dobrá vůle. 🙏
_________________________…More
Ti, kteří se rozhodli tvořit církevní organizaci, stavějí na člověku. Proto v ubohých lidech živí legendy o stavbě na Petrovi. Přitom by mělo být jasné, že mystické tělo Kristovo roste od Hlavy - Krista. Mystické tělo Kristovo nemůže být založeno na údu těla, na Petrovi. Aby člověk pochopil tak jednoduchou věc, snad nemusí být zas až tolik chytrý. Stačí jen dobrá vůle. 🙏
_____________________________________________________________________________________________
Ef 4:11-16
11A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, 12aby připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova, 13dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti, 14abychom již více nebyli jako děti, zmítáni vlnami a hnáni každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví k nastražené cestě bludu, 15nýbrž abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou, v Krista. 16Z něho celé tělo, spojované a držené pohromadě pomocí každého kloubu podpory, která je podle činnosti a míry jedné každé části, bere výživu pro svůj růst ke svému vybudování v lásce.
🤗
Ostrik
Mt 16:18 A já ti pravím, že ty jsi Petr, a na té skále vybuduji svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou.
Zmanipulovaný člověk čte text a svévolně dává rovnítko mezi novým jménem rybáře Šimona a skalou, kterou je sám Ježíš. Takové rovnítko v textu není. Není v originále a není ani ve slušných překladech. Jedna skutečnost je Petrus a další skutečnost je petra. Petrus je ten, kdo se má z petry …More
Mt 16:18 A já ti pravím, že ty jsi Petr, a na té skále vybuduji svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou.
Zmanipulovaný člověk čte text a svévolně dává rovnítko mezi novým jménem rybáře Šimona a skalou, kterou je sám Ježíš. Takové rovnítko v textu není. Není v originále a není ani ve slušných překladech. Jedna skutečnost je Petrus a další skutečnost je petra. Petrus je ten, kdo se má z petry čerpat, kdo má v petře dolovat jako horník, kdo má na petru lézt jako horolezec, kdo má na petře stavět a kdo se má stát součástí petry.
Samsone, mystika je ti cizí a tolik ses vychloubal. Nic jsi však nepochopil... 🤗
One more comment from Ostrik
Ostrik
Samsone, ty košatý popleto. Pán Ježíš by nikdy nestavěl na člověku. To by popřel sám sebe a stal by se lhářem, jako je Samson. Cožpak v podobenství o skále a o písku neřekl jasně, na čem má křesťan stavět? Ty, popleto košatý strome Samsone stavíš na člověku, tedy na písku. Pán Ježíš ovšem chce, aby Petrus stavěl na něm, na Kristu, aby ho brány pekelné nepřemohly. Dal jsem ti dva odkazy na …More
Samsone, ty košatý popleto. Pán Ježíš by nikdy nestavěl na člověku. To by popřel sám sebe a stal by se lhářem, jako je Samson. Cožpak v podobenství o skále a o písku neřekl jasně, na čem má křesťan stavět? Ty, popleto košatý strome Samsone stavíš na člověku, tedy na písku. Pán Ježíš ovšem chce, aby Petrus stavěl na něm, na Kristu, aby ho brány pekelné nepřemohly. Dal jsem ti dva odkazy na solidní osvětlení Ježíšova slova. Máš dvě možnosti. Buď se budeš dál držet svých bludů, nebo na stará kolena konečně začneš stavět na skále - na Kristu. 🤗