ľubica
12201
týmto textom ide rimsky b. Bergoglio proti sebe samému 🤨 v tomto článku
Výzva Františkovi - zmeňte kurz Cirkvi alebo odstúpte! je to prefektne rozobrate! DEO Gratias!!!!
radiovaticana.cz

Rádio Vaticana - Pokrytec je vdycky lichotník

Zprávy Kázání z Domu sv. Marty 6.6.2017 Pokrytec je vdycky lichotník Vatikán. Pøetváøka není øeè vlastní Jeíovi a není vlastní ani køesanùm. Pokrytec …
ľubica
19. Najviac pokrytectva a pretvárky slobodomurárstvo prejavuje vo svojom vzťahu ku Katolíckej cirkvi. Hlásajúc toleranciu, prejavuje ku nej absolútnu netoleranciu, hlásajúc slobodu, nechce pre ňu pripustiť nijakú slobodu, hlásajúc rovnosť, diskriminuje ju, hlásajúc bratstvo, podnecuje k nej nenávisť.
..............

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby. Pôsobenie slobodomurárstva na …More
19. Najviac pokrytectva a pretvárky slobodomurárstvo prejavuje vo svojom vzťahu ku Katolíckej cirkvi. Hlásajúc toleranciu, prejavuje ku nej absolútnu netoleranciu, hlásajúc slobodu, nechce pre ňu pripustiť nijakú slobodu, hlásajúc rovnosť, diskriminuje ju, hlásajúc bratstvo, podnecuje k nej nenávisť.
..............

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby. Pôsobenie slobodomurárstva na verejnosť
Peter(skala)
po prečitani zahodiť :)
Peter(skala)
v(z)dycky ale lepšie by bolo slovo: vždy, aby nepovedali že sme gadžovia :)))
ľubica
Prečo NEPOCUT p. BERGOGLIA, ktorý by ho mal napomenúť a nielen tohoto biskupa.... je ich ako húb po daždi!!!! a pochod bude v den slavnosti SV JANA KRSTITELA!!!!!!! HNUS!!!!!PRECO????
Bischof feiert Homosexuellen-ParadeMore
Prečo NEPOCUT p. BERGOGLIA, ktorý by ho mal napomenúť a nielen tohoto biskupa.... je ich ako húb po daždi!!!! a pochod bude v den slavnosti SV JANA KRSTITELA!!!!!!! HNUS!!!!!PRECO????

Bischof feiert Homosexuellen-Parade
ľubica
Svätý otče, okrem slovného útoku ste zavelili aj k otvorenej perzekúcií rehoľných rádov, ktoré usilovali o obnovu ortodoxie, triezvej zbožnosti, vnútorného života a liturgickej tradície uprostred toho, čo Váš predchodcaopísal ako “pohromy” a “trápenie”, ktoré v mene II.Vatikánskeho koncilu musí Cirkev trpieť, vrátane “zatvorených seminárov, zatvorených kláštorov, banalizovanej liturgie…” …More
Svätý otče, okrem slovného útoku ste zavelili aj k otvorenej perzekúcií rehoľných rádov, ktoré usilovali o obnovu ortodoxie, triezvej zbožnosti, vnútorného života a liturgickej tradície uprostred toho, čo Váš predchodcaopísal ako “pohromy” a “trápenie”, ktoré v mene II.Vatikánskeho koncilu musí Cirkev trpieť, vrátane “zatvorených seminárov, zatvorených kláštorov, banalizovanej liturgie…” Na Váš rorate-caeli.blogspot.ro/…/for-record-situ…, bol zničený prekvitajúci rád Františkánov Nepoškvrnenej na základe toho, čo apoštolský komisár (ktorý neskôr zomrel na porážku) nazval “rorate-caeli.blogspot.ro/…/for-record-situ….” Pridružené Sestry Nepoškvrnenej boli tiež postavené pod dozor apoštolského komisára, na základe “rorate-caeli.blogspot.ro/…/the-absolutely-…”, ktorá spočíva v údajne "predkoncilnej"formácií, čo znamená tradičnú liturgiu a tradičný rehoľný život, akoby to bolo niečo nákazlivé a muselo byť odstránené z Cirkvi, ako choroba. Toto sú kroky diktátora, hnaného ideológiou a nie otcovského strážcu posvätného dedičstva Cirkvi.

Po roky trvajúcom vyšetrovaní a disciplinárnom procese, ktorý pápež Benedikt začal s vedením Konferencie ženských rehoľníčok, ste ich náhle očistili a zbavili všetkých trestov napriek tomu, že podporujú potraty, euthanáziu a homosexuálne manželstvá, napriek ich verejnej propagácií toho, čo kardinál Müller, prefekt Kongregácie pre náuku viery opísal ako “fundamentálne bludy ohľadom Božej všemohúcnosti, vtelenia Ježiša Krista, existencie dedičného hriechu, nutnosti vykúpenia a povahy Kristovho vykupiteľského úkonu vo Veľkonočnom tajomstve.” viac:

Výzva Františkovi - zmeňte kurz Cirkvi alebo odstúpte!
7 more comments from ľubica
ľubica
Katolícka duša sa chveje pri pohľade na Rímskeho pápeža bagatelizujúceho Cirkevnú ústavu, náuku a zvyky ako obyčajné "štruktúry", "pravidlá" a "návyky", ktoré okrádajú ľudí o duchovnú potravu a nechávajú ich hladovať pred bránou Cirkvi. Odvážili ste sa toto povedať o tej istej Cirkvi, ktorá pre spásu duší a neprekonateľné dielo telesného milosrdenstva, vybudovala a pretransformovala …More
Katolícka duša sa chveje pri pohľade na Rímskeho pápeža bagatelizujúceho Cirkevnú ústavu, náuku a zvyky ako obyčajné "štruktúry", "pravidlá" a "návyky", ktoré okrádajú ľudí o duchovnú potravu a nechávajú ich hladovať pred bránou Cirkvi. Odvážili ste sa toto povedať o tej istej Cirkvi, ktorá pre spásu duší a neprekonateľné dielo telesného milosrdenstva, vybudovala a pretransformovala celé civilizácie, ktorá živila toľko svätých, rehoľných rádov, kňazských a rehoľných povolaní a charitatívnych inštitútov.

A zároveň ste tak často zosmiešňovali veriacich, ktorí bránili cirkevné tradície, že jeden pozorovateľ zostavil “thatthebonesyouhavecrushedmaythrill.blogspot.ro/…/the-pope-franci…”, v ktorej zaznamenal množstvo príkladov týchto nevídaných verbálnych útokov pápeža na jeho poddaných. Medzi nadávkami, ktoré ste s bezstarostným kľudom vychŕlili na poslušných katolíkov sú napríklad: “fundamentalisti,” “farizeji,” “pelagiáni,” “triumfalisti,” “gnostici,” “nostalgici,” “povrchní kresťania,” “tlupa vyvolených,” “nafúkanci,” “moralistickí hnidopichovia,” “uniformisti,” “pyšní, spupní,” “intelektuálni aristokrati,” “kresťanskí netopieri, ktorí majú radšej tmu, ako svetlo v prítomnosti Pána,” a pod. viac....
Výzva Františkovi - zmeňte kurz Cirkvi alebo odstúpte!
ľubica
O otvorených nepriateľoch našej Viery, alebo sexuálnych deviantoch, ktorí sa infiltrovali do katolíckej hierarchie, ste nepovedali krivého slova. Urobili ste pravý opak, výrokom “Kto som aby som súdil?” ste vyjadrili rešpekt k "homosexuálnym osobám medzi klérom" a najmä ste z verejne známeho homosexuálneho klerika, ktorý prejavuje revolučnú náklonnosť voči Vašej osobe, urobili hlavu svojho…More
O otvorených nepriateľoch našej Viery, alebo sexuálnych deviantoch, ktorí sa infiltrovali do katolíckej hierarchie, ste nepovedali krivého slova. Urobili ste pravý opak, výrokom “Kto som aby som súdil?” ste vyjadrili rešpekt k "homosexuálnym osobám medzi klérom" a najmä ste z verejne známeho homosexuálneho klerika, ktorý prejavuje revolučnú náklonnosť voči Vašej osobe, urobili hlavu svojhochiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350561bdc4.html Udelili ste verejné a široko medializované audiencie www.ncronline.org/…/report-pope-fra… deviantom, vrátane transsexuálov a homosexuálov, pričom tieto stretnutia ste si dohodli osobne cez telefón. Rehabilitovali ste, ba dokonca odmenili prestížnymi postami www.theguardian.com/…/vatican-new-cha… Vašimi bezprostredným predchodcami, rorate-caeli.blogspot.ro/…/good-times-for-…, a prelátov, ktorí krylisexuálnewww.ncronline.org/…/controversial-c… homosexuálnych kňazov.

Výzva Františkovi - zmeňte kurz Cirkvi alebo odstúpte!
ľubica
S nie malou úzkosťou, súc pod dohľadom Toho, ktorý nás všetkých bude na konci sveta súdiť, my, Vaši poddaní, úctivo žiadame Vašu svätosť, aby pred dobro Cirkvi a spásu duší zmenila kurz. Ak to nedokážete, nebolo by pre Vašu svätosť lepšie, vzdať sa Petrovho úradu ako predsedať tomu, čo hrozí stať sa katastrofálnym oslabením celistvosti Cirkvi?
V tomto ohľade si osvojujeme slová svätej Kataríny …More
S nie malou úzkosťou, súc pod dohľadom Toho, ktorý nás všetkých bude na konci sveta súdiť, my, Vaši poddaní, úctivo žiadame Vašu svätosť, aby pred dobro Cirkvi a spásu duší zmenila kurz. Ak to nedokážete, nebolo by pre Vašu svätosť lepšie, vzdať sa Petrovho úradu ako predsedať tomu, čo hrozí stať sa katastrofálnym oslabením celistvosti Cirkvi?

V tomto ohľade si osvojujeme slová svätej Kataríny Sienskej, učiteľky Cirkvi, z jej slávneho listu Gregorovi XI, ktorým naliehala, aby správne previedol Cirkev jednou z jej najväčších kríz: “Pretože On Vám zveril moc a Vy ste ju dostali, mali by ste svoju silu a moc používať. A ak ju nechcete použiť, bolo by pre Vás lepšie vzdať sa toho, čo ste dostali.…”
Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

Vaši poddaní v Kristovi / kardináli,biskupi a laici z USA /

Výzva Františkovi - zmeňte kurz Cirkvi alebo odstúpte!
ľubica
Svätý otče, v záujme pravdy a spravodlivosti musíme povedať, že sa zdá, že sám ste strávili veľa času analyzovaním, klasifikovaním a súdením iných, čo spôsobuje narastajúce obavy a zahanbenie u Vašich poddaných, ktorí nikdy nevideli u Rímskeho pápeža podobné správanie. A nezdá sa, že by toto správanie ustávalo. Nedávno ste na, konferencii o kňazskej formácii, poznamenali — a vyvolalo …More
Svätý otče, v záujme pravdy a spravodlivosti musíme povedať, že sa zdá, že sám ste strávili veľa času analyzovaním, klasifikovaním a súdením iných, čo spôsobuje narastajúce obavy a zahanbenie u Vašich poddaných, ktorí nikdy nevideli u Rímskeho pápeža podobné správanie. A nezdá sa, že by toto správanie ustávalo. Nedávno ste na, konferencii o kňazskej formácii, poznamenali — a vyvolalo to veľkú veselosť medzi publikom : “bojím sa rigidných kňazov.… Stránim sa ich. Hryzú!” Na čo je dobrá takáto výsmešná rétorika, okrem ponižovania a marginalizovania tých kňazov, ktorí ešte majú odvahu bez kompromisov brániť nepopulárne body cirkevnej náuky vo svetovej vojne proti Bohu a Jeho zákonu? Niet divu, že média oslavujú Váš pontifikát!
celý text:
Výzva Františkovi - zmeňte kurz Cirkvi alebo odstúpte!
ľubica
Počas Vašej cesty do Afriky 25-30. novembra ste povedali, že svet je "kvôli zmene klímy" na “pokraji samovraždy”. Ako počas celého pontifikátu, ani tu ste nepomenovali skutočnú hrozbu samovraždy našej civilizácie, ktorú pomenoval Váš veľký predchodca, ctihodný Pius XII: “takmer celý ľudský rod je dnes rozdelený do dvoch opozičných táborov. Za Krista a proti Kristovi. Ľudský rod dnes čelí …More
Počas Vašej cesty do Afriky 25-30. novembra ste povedali, že svet je "kvôli zmene klímy" na “pokraji samovraždy”. Ako počas celého pontifikátu, ani tu ste nepomenovali skutočnú hrozbu samovraždy našej civilizácie, ktorú pomenoval Váš veľký predchodca, ctihodný Pius XII: “takmer celý ľudský rod je dnes rozdelený do dvoch opozičných táborov. Za Krista a proti Kristovi. Ľudský rod dnes čelí tej najväčšej kríze,ktorá skončí, alebo spásou v Kristovi, alebo jeho katastrofálnou deštrukciou.” Neprestajným upriamovaním pozornosti celej Cirkvi na "ekologickú krízu" spôsobujete, že veriaci prestávajú vidieť Kristologickú krízu, ktorá ohrozuje večné blaho obrovského počtu duší.
celý text z:Výzva Františkovi - zmeňte kurz Cirkvi alebo odstúpte!
ľubica
čo na toto povedať, nie je toto pokrytecké od p. F? n a jednej strane ústa plné kázania o pokrytectve a na druhej klananie sa Lutherovi, ktorý strhol ako uragán tisíce duší smerom do pekla! ved bol exkomunikovaný pre neslýchané výroky voči P. J. Kristovi, druhej Božskej osobe, žil nerestne, v opilstve a smilstve..... a my katolíci máme dovod oslavovať??? čo??? hriech a neporiadok v RKC????
More
čo na toto povedať, nie je toto pokrytecké od p. F? n a jednej strane ústa plné kázania o pokrytectve a na druhej klananie sa Lutherovi, ktorý strhol ako uragán tisíce duší smerom do pekla! ved bol exkomunikovaný pre neslýchané výroky voči P. J. Kristovi, druhej Božskej osobe, žil nerestne, v opilstve a smilstve..... a my katolíci máme dovod oslavovať??? čo??? hriech a neporiadok v RKC????
Ďakujeme Ti, Bože, za mnohé smerodajné teologické a duchovné poučenia, ktoré sme všetci prijali skrze reformáciu.../ z brožúry pre oslavy reformácie /
ľubica
....čo mám o nich povedať ? Hľa i sami farizeji čítali, a v tom čo čítali, bola reč o Kristovi, dúfali, že príde, ale prítomného neuznávali. Vyvyšovali sa ako vidiaci a radili sa medzi múdrych, ale Krista zapierali, nevstupovali dvermi. Teda ak niekoho získali, tak preto, aby ho zabili, neprehovárali ho , aby ho spasili. Tých odožeňme.
viac: Vstoupili dveřmi?