Clicks1.2K
zvysenie dane z nehnutelnosti
dyk
Tak je.
Ľudia si svojpomocne postavili domy a tak sa im v nich páči, že z nich nevyjdú ani keď je v kostole sv. Omša. Nenájdu si čas na sv. Omšu ani raz za rok a aj keď pridu, tak len z povinnosti.
Teraz, keď sa zvýšia dane, tak po čase konečne z nich vyjdú, ale už sa do nich nevrátia, lebo nebudú mať na dane a tak sa z nich stanú bezdomovci.
To je presne tak, ako s Izraelským národom, ktorý zabu…More
Tak je.
Ľudia si svojpomocne postavili domy a tak sa im v nich páči, že z nich nevyjdú ani keď je v kostole sv. Omša. Nenájdu si čas na sv. Omšu ani raz za rok a aj keď pridu, tak len z povinnosti.
Teraz, keď sa zvýšia dane, tak po čase konečne z nich vyjdú, ale už sa do nich nevrátia, lebo nebudú mať na dane a tak sa z nich stanú bezdomovci.
To je presne tak, ako s Izraelským národom, ktorý zabudol na Boha a tak prišli cudzinci a všetko im vzali.
Takto dopadne aj pyšný slovenský národ. Prídu o svoje krásne a honosné domčeky a pozemky. A kam pôjdu? Kam pôjdu, keď pridu o svoj majetok? Čo budú robiť? Postavia si nový domček?
Už pred coronou boli kostoly počas sv. Omši plné zo štvrtiny, niekde ani toľko. Boh volal cez svedomie každého. Verím tomu, že áno, lebo to by nebol náš Boh, keby neurobil prvý krok k tomu, aby priviedol človeka k šťastiu už tu na zemi.
Ale človek povedal:
"Vieš, mám pekný dom, pekný pozemok, pekné deti, peknú rodinu, mám peniaze a tak si ich chcem užiť, veď človek na zemi žije iba raz, dobre sa citim vo svojom, veď s kostolom to netreba až tak preháňať. Hejže? Veď nie som náboženský fanatik, aby som spával v kostole. Veď stačí, keď sa doma pomodlím. ..."
A čo urobil ten, ktorý človeka dennodenne pozýval na" svadobnú hostinu"?
Na svadobnú hostinu!
Nie len tak na niečo, čo by malo malú hodnotu. "Svadobná hostina!!! " A každý deň!!! Deň čo deň a deň za dňom!!! Ale slováčisko nevytiahne päty z domu. Je aj po práci unavený.
Až večer, keď je duchotéka ožije. Čo tam po nejakej svadobnej hostine. Priatelia, priateľky sú to, po čom jeho srdce túži. Veď v kostole na sv. Omši to pozná. Stále to isté a sama nuda. To je pre staré babky. Ale s priateľmi. To je iné. A keď sa pritrafí... veď pôjde na potrat a zabávame sa ďalej....

...
apredsasatoci
Inteligentná vzorka slovenského národa pani učitelia/učiteľky stoja ako poslušne ovce na očkovanie.
Zo svojej odanej poslušnosti títo "inteligenti" nieže netušia o čom očkovanie je, ale ani nezabojuju (vlastne ani zabojovať nemôžu).
Pýtam sa: Nie je toto spravodlivé čo sa nám deje?

Pani lekári, jak by smet!
Laco Bajzo
Odpad od viery-je dôvod prečo to všetko Boh dopúšťa:

„Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú! Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci.“Mat.7kap.
A povedal im: „Choďte do celého …More
Odpad od viery-je dôvod prečo to všetko Boh dopúšťa:

„Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú! Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci.“Mat.7kap.
A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. 16 Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.“Mk.16kap
Ako môže kňaz hovoriť pravý opak Kristových slov a veriacim sa to páčiť?
youtube.com/watch?v=f6Xfjspw-is
Prečo sa veriaci neriadia varovaniami apoštolov?:
Dávajte si pozor, aby ste neprišli o to, na čom ste pracovali, ale aby ste dostali plnú odmenu. Ktokoľvek zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Kto ostáva v jeho učení, ten má aj Otca, aj Syna. Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie, neprijímajte ho do domu, ani ho nepozdravujte. Lebo kto ho pozdraví, má účasť na jeho zlých skutkoch“2L.Jan
Problém je v tom,že to ,čo hovorí Kuffa je dnes ,po IIVat. Koncile oficiálnym učením RKC. Je to učenia náboženstva nového veku –New Age.
Ako môže arcibiskup celému národu povedať ,že peklo je v nebi a nenájde sa nikto ,kto by bránil pravdu katolíckej náuky? youtube.com/watch?v=2cH7YdsWPUI&t=54s Svätá Hildegarda z Bingenu o našich ,posledných časoch predpovedala ,že sa budú bludy hlásať verejne a nerušene.
Ale pripravovať ľudí na prijatie tohto nového ,falošného náboženstva globalistov začal už Ján Pavol II:
youtube.com/watch?v=qrrnUvmuM4Q&t=3s
Kresťania a diálog s falošnými náboženstvami?
„Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal v Kristovej milosti, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. Ono ani nie je iné, ibaže sú niektorí, čo vás mätú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty!“Gal.
Tí ,ktorí hlásajú iné evanjelium sú pod kliatbou. Tak za čias apoštolov, ako aj dnes. Lebo „Boh je ten istý včera ,dnes ,i na veky“
Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom?! Aký podiel má veriaci s neveriacim?! A ako súvisí Boží chrám s modlami?! A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh: „Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť, budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. A preto vyjdite spomedzi nich, oddeľte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte; a ja vás prijmem a budem vaším Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán.“2Kor.6kap.
Pre veriacich by to ale nemalo byť prekvapením, lebo všetko toto máme prKor.6kap.edpovedané v Písme:
Zj.sv.Jan -Apokalypsa
Odpad nevesty Kristovej, ktorá sa stala neviestkou Antikrista!
Prečo to teda veriaci nechápu, hoci im Pán Ježiš prikázal poznať znamenia časov a všetko im dopredu zjavil v Písme?
Lebo znášajú trest zaslepencov ,podľa slova proroka Izaiáša:
Tŕpnite - a stŕpnete, zaslepujte sa a oslepnete, ste opití, ale nie od vína, tackáte sa, ale nie od liehu. Lebo Pán vylial na vás ducha závratu a zavrel vaše oči, prorokov, zahalil vaše hlavy, vidcov. Nuž bude vám každé videnie ako slová zapečatenej knihy. Keď ju dajú tomu, čo vie čítať, so slovami: „Čítajže toto!“ - odpovie: „Nemôžem, je zapečatená.“ A ak dajú knihu tomu, čo nevie čítať, a povedia: „Čítajže toto!“ - odpovie: „Neviem čítať.“ Pán povedal: „Pretože sa mi tento ľud približuje svojimi ústami a svojimi perami ma ctí, srdce si však vzďaľuje odo mňa, takže je ich bázeň ku mne naučeným ľudským príkazom, preto, hľa, ja znovu vykonám divy s týmto ľudom, podivne a čudno, i zahynie múdrosť jeho mudrcov a rozum jeho rozumných sa schová.“Iz.29kap.
Laco Bajzo
Otázka je,prečo to všetko Boh dopúšťa?

"Nuž keď sa naješ a nasýtiš, poďakuješ sa Pánovi za krásnu krajinu, ktorú ti dal. Dávaj pozor, aby si potom nezabudol na Pána, svojho Boha, a nezanedbal jeho príkazy, zákony a nariadenia, ktoré ti ja dnes ukladám; aby sa nestalo, keď sa naješ a nasýtiš, keď si postavíš pekné domy a budeš v nich bývať, keď sa tvoj dobytok a ovce rozmnožia, keď budeš mať …More
Otázka je,prečo to všetko Boh dopúšťa?

"Nuž keď sa naješ a nasýtiš, poďakuješ sa Pánovi za krásnu krajinu, ktorú ti dal. Dávaj pozor, aby si potom nezabudol na Pána, svojho Boha, a nezanedbal jeho príkazy, zákony a nariadenia, ktoré ti ja dnes ukladám; aby sa nestalo, keď sa naješ a nasýtiš, keď si postavíš pekné domy a budeš v nich bývať, keď sa tvoj dobytok a ovce rozmnožia, keď budeš mať hojnosť striebra a zlata a keď sa zväčší tvoje imanie, že by sa spriečilo tvoje srdce a zabudol by si na Pána, svojho Boha, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva, a ktorý ťa viedol cez veľkú a hroznú púšť, pomedzi hady, vretenice a škorpióny, po vyprahnutej zemi, kde niet nijakej vody; ktorý ti vyviedol vodu z najtvrdšej skaly, ktorý ťa sýtil na púšti mannou, ktorú nepoznali tvoji otcovia, aby ťa pokoril a vyskúšal, a nakoniec ti preukázal svoje dobrodenie. Nehovor si teda v srdci: »Moja vlastná sila a moc mojej ruky mi získali toto bohatstvo,« lež pamätaj na Pána, svojho Boha, ktorý ti dáva silu nadobúdať bohatstvo, aby dodržal zmluvu, ktorú odprisahal tvojim otcom, ako je to dnes. Keby si však napriek tomu zabudol na Pána, svojho Boha, a chodil by si za cudzími bohmi, keby si ich uctieval a klaňal sa im, už dnes vám vyhlasujem, že úplne vyhyniete. Aj vy zahyniete tak, ako (zhynú) národy, ktoré Pán vyhubí pred vami, lebo ste nepočúvali hlas Pána, svojho Boha.Deut. 8kap.

Lebo tento kedysi kresťanský národ nebol verný nad tým málom,čo si myslel,že má a dal sa zviesť k uctievaniu falošných náboženstiev,ktoré sú náukami démonov a prijal Aláha za spoločného boha s mohamedánmi.
youtube.com/watch?v=qrrnUvmuM4Q&t=6s