Weronika..S
W Apokalipsie są słowa: ,,Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach,,(18,4). Z ,,niej,, co odpowiadałoby Wielkiej Nierządnicy.
tekla
Czy Pan Bóg da nam jeszcze jakiś znak, abyśmy wyszli z Nierządnicy? Tak, abyśmy nie mieli wątpliwości.