23:02
Ahael
2273

ks. Piotr Natanek - 30.06.2020r

ChristusVincit-Tv Youtube
Rozkład religii Novus Ordo.

Sprzeczność Vaticanum II z nauczaniem Kościoła katolickiego.

Sprzeciw wobec zmian soborowych a niezniszczalność Kościoła.

Asyż III – obrzydliwość spustoszenia w miejscu świętym.

Zgubne skutki kompromisów z prekursorami Antychrysta.

Protestantyzm a katolicyzm. Rewolucja wymierzona w Boski porządek świata.

Pseudopapież Bergoglio przeciw prawu Bożemu! Jedynie słuszna interpretacja adhortacji "Amoris laetitia".

Papieska nieomylność a dzisiejszy kryzys w Kościele.

Ecône – koniec, kropka.

Uderzające podobieństwo reform Pawła VI do reformy anglikańskiej 1549 roku.

Katolicka Msza święta a Novus Ordo Missae. Czy NOM jest ważną mszą?

Czy Jan Paweł II jest modernistą?

Zdemaskowanie braku autorytetu władzy Neokościoła.

A on znowu swoje! Bergoglio wywołuje zgorszenie wśród katolików nonszalanckim podejściem do małżeństwa.

Zaniechanie potępienia: Bergoglio zaniedbuje obowiązek potępienia zła.

Franciszek okazuje względy dla ruchu charyzmatycznego.

Farsa Vaticanum II. Rzetelna ocena soboru po pięćdziesięciu latach.

Neopapież – fałszywy papież.

Ciężkie zaniedbanie: Całkowita porażka soborowej hierarchii w egzekwowaniu norm moralnych.

Nowa encyklika: Bergoglio wykorzystuje koniunkturę na "zmiany klimatyczne".

Nowa Religia Człowieka. Bergoglio propaguje naturalizm w "papieskich wideo-przesłaniach".

"Papież" Franciszek kontra św. Franciszek. Haniebna karykatura Wielkiego Świętego.

Milczenie pasterzy.

Wielomówstwo. Dlaczego moderniści publikują takie rozwlekłe dokumenty?

Papież Pius XII – w pięćdziesiątą rocznicę śmierci.

Encyklika "Pascendi dominici gregis", o zasadach modernistów.

Przysięga antymodernistyczna.

Modernizm i moderniści.

O modernizmie.

Wyznanie Wiary dla heretyków przechodzących na łono Kościoła katolickiego.

Chrystus nauczający. Ustanowienie i skład Urzędu Nauczycielskiego.

Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna.

Zarys dogmatyki katolickiej.

System modernistów.

Modernistyczny Neokościół.

Problem istnienia Boga.

Dogmatyka katolicka. Podręcznik szkolny.

Główne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska.

Modernizm w książce polskiej.

Pierwszy projekt Konstytucji dogmatycznej o Kościele Chrystusowym przedłożony Ojcom do rozpatrzenia.

Dzieje Kościoła powszechnego.

Sobór Watykański.

Zasady modernizmu.

Biskupi wobec Soboru i Papieża.

"Masoni i tajne towarzystwa".

( PDF )
www.ultramontes.pl/masoni_i_tajne_towarzystwa.pdf