PiotrM
82K
Neo Kowalski
Krzyż Ankh to symbol okultystyczny, oznaka przynależności i opętania demonicznego. Wielu ludzi nie dostrzega podmiany na szatach liturgicznych Krzyża Jezusowego (symbolu naszego zbawienia) na symbole okultystyczne symbole czczące diabła!
PiotrM
Koza Nutria
Ten niby Pan Jezus to gruba przesada.Demoniczne jak nic.
Ale nie oszukujmy sie kase maja masoni wiec to oni stawiaja nowe swiatynie a co do ksiezy mysle ze oni czesto nie wiedza co robia choc oczywiscie agentow nie brakuje.
Tadeusz Kaktus
1. Na Soborze Trydenckim w Dekretach o Najświętszym Sakramencie Eucharystii rozdz. 8 Ojcowie soborowi potwierdzają, że najstarsza i apostolską praktyką było to, że kapłani udzielali sobie Komunii sami sobie, a wierni otrzymywali ją od kapłanów.
2. Przytaczane fragmenty w internecie mające udowodnić, że praktyka Komunii Świętej na rękę istniała, powołują się na wg współczesnych badań, wypowiedzi …More
1. Na Soborze Trydenckim w Dekretach o Najświętszym Sakramencie Eucharystii rozdz. 8 Ojcowie soborowi potwierdzają, że najstarsza i apostolską praktyką było to, że kapłani udzielali sobie Komunii sami sobie, a wierni otrzymywali ją od kapłanów.

2. Przytaczane fragmenty w internecie mające udowodnić, że praktyka Komunii Świętej na rękę istniała, powołują się na wg współczesnych badań, wypowiedzi czy listy ariańskich duchownych. Tego, przytaczając wypowiedzi z pierwotnej historii Kościoła, zwolennicy Komunii na rękę, nie dopisują.

3. Już w 173 roku papież Soter zganił surowo diakonisę za to, że tylko dotknęła naczyń liturgicznych. A gdzie do dotykania Najświętszego Sakramentu! Widać diakonisy nie były tym, czym nam się je przedstawia dzisiaj.

4. Bazyli Wielki mówi o Komunii Świętej przyjmowanej za pomocą świeckich rąk tylko w przypadku prześladowań. To oznacza, że praktyka ta była wyjątkowa, skoro trzeba było to tłumaczyć i to pośrednio świadczy o tym, że powszechną praktyka nie było branie Pana Jezusa do rąk przez świeckich.

5. Ze świadectw ze strony ariańskiej, niewierzącej w to, że Chrystus jest współistotny Ojcu, mówiących o Komunii na rękę — wynika, że podawanie Komunii do rąk było manifestem niewiary w Bóstwo Chrystusa równe Ojcu.

6. Podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus mógł osobiście dawać uczniom Komunię Świętą do ust, bowiem żydowskim obyczajem było podawanie szczególnie ukochanym gościom chleba bezpośrednio do ust przez samego gospodarza. Po pierwsze było to wielkim wyróżnieniem gościa przez gospodarza, a ze strony gościa było okazaniem bezgranicznej ufności wobec gospodarza. Taki obyczaj był i właśnie tak mogła wyglądać I Komunia Święta Apostołów - mogli być nakarmieni Komunią Świętą do ust przez ręce samego Pana Jezusa. Przeciwne tezy są niewiarygodne, bo pochodzą od ariańskich duchownych, a nie katolickich. Świadczą o tym, że jako nadużycia i manifestacja niewiary obyczaj Komunii do ręki – istniał, ale nie udowadniają, że nie było apostolskim obyczajem podawanie Komunii Świętej do ust. Przyjmowanie Komunii od kapłanów potwierdziło wielu papieży, a także Sobór Trydencki.

7. Tradycja rzymska wyeliminowała postawę podawania Komunii do ręki, nawet jednak tam, gdzie ona występowała, nie tak wyglądała. Nigdy nie było tak, żeby Hostię kłaść na jedną rękę a do ust podnosić drugą, tylko ustami zbierało się Hostię z dłoni, na którą podawano Hostię wraz z okruszynami, partykułami. Kładziono na dłonie lniane ściereczki, żeby nie dotykać Ciała Pańskiego gołą dłonią, nawet w herezjach i sektach, których praktyki zostały przez Kościół rzymski odrzucone. Widać, że dzisiejsza propaganda i kłamstwo rzekomo pierwotnej praktyki na rękę są skuteczne, skoro się urobiło katolików tak, że plotą takie bzdury wbrew jakiejkolwiek historycznej prawdzie.
Kris Wallaes
Pioter Koszaliński nie Kaliski - on w Koszalinie jest.
Vera V
Hieroglif Anch w starożytnym Egipcie oznaczał życie. Trzymany przez bogów, faraonów był symbolem nieśmiertelności. Gdy w Egipcie pojawiło się chrześcijaństwo, starano się wykorzeniać dawne znaki należące do czasów pogańskich i wskazujące na dawne praktyki związane z kultem różnych bóstw. Pozostawiono jednak nietknięty symbol życia Anch. Kościół koptyjski przyjmuje go jako przedstawienie krzyża …More
Hieroglif Anch w starożytnym Egipcie oznaczał życie. Trzymany przez bogów, faraonów był symbolem nieśmiertelności. Gdy w Egipcie pojawiło się chrześcijaństwo, starano się wykorzeniać dawne znaki należące do czasów pogańskich i wskazujące na dawne praktyki związane z kultem różnych bóstw. Pozostawiono jednak nietknięty symbol życia Anch. Kościół koptyjski przyjmuje go jako przedstawienie krzyża koptyjskiego, który to krzyż potem ulega przekształceniu: pętla zamienia się w koło symbol doskonałości. Od tego momentu pojawia się wiele przedstawień krzyża w formie TAU z pętlą. O historii krzyża koptyjskiego opowiada książka: "Symbolika krzyża w arabskojęzycznej literaturze religijnej i obrzędowości Koptów". Reasumując: przedstawienie krzyża z pętlą jest bardzo starym przedstawieniem krzyża chrześcijańskiego. Przedstawieniem starożytnego znaku życia, u którego to dostrzeżono zbieżność formy (ale i treści) z kotwicą funkcjonującą wówczas jako tzw. crux dissimulata. Wacław Korabiewicz, znawca tematyki krzyża, wskazuje na ciekawy źródłosłów greckiego słowa ancyra (kotwica), mającego pochodzić od indoeuropejskiego ankh, określającego wszelkie zakrzywienia łacznie z pętlą. Do greki więc termin ten mógł przyjść z Egiptu. Można domniemywać, że ewentualne wykorzystywanie symbolu Anch do celów magicznych jest zjawiskiem wtórnym. W Kościele pojawiający się kształt krzyża w postaci Tau z pętlą lub kołem powinien być kojarzony z wczesnym chrześcijaństwem. Tu zapewne sprawę roztrzygnełaby intencja pomysłodawcy.
Artystka11 Artystka11
Po Soborze Watykańskim II, reaktywowano wiele wspólnot, które zamiast trzymać się celów i zasad założycieli, przejmują duchowość zarówno wschodu i zachodu, wprowadzając do Kościoła Katolickiego, niby starą symbolikę chrześcijańską, tak aby nikt się nie zorientował, iż nie jest to katolickie. Przypomnę tylko, że zarówno kształt Monstrancji, jak i kształt krzyża nie powinien pochodzić z pogaństwa …More
Po Soborze Watykańskim II, reaktywowano wiele wspólnot, które zamiast trzymać się celów i zasad założycieli, przejmują duchowość zarówno wschodu i zachodu, wprowadzając do Kościoła Katolickiego, niby starą symbolikę chrześcijańską, tak aby nikt się nie zorientował, iż nie jest to katolickie. Przypomnę tylko, że zarówno kształt Monstrancji, jak i kształt krzyża nie powinien pochodzić z pogaństwa, czy starochrześcijaństwa. Krzyż Tau był wykorzystywany w Babilonie, który przyjął tylko Św Franciszek, podczas Soboru Laterańskiego, rzekomo pod wpływem mowy Papieża Inocentego III. Widzenie jednego Świętego nie może być wyznacznikiem Magisterium Kościoła Katolickiego, dla którego podstawową formą, jest Krzyż Łaciński! Owszem początkowo, Krzyż Łaciński, był używany z oporami ze względu na negatywne konotacje symbolu ukrzyżowania.
Neo Kowalski
Cytuję: "Reasumując: przedstawienie krzyża z pętlą jest bardzo starym przedstawieniem krzyża chrześcijańskiego. "
Nie zgadzam się z tym! Symbole pogańskie czyli demoniczne nie mogą być pierwowzorem symbolu Odkupienia i Zbawienia. Trójca Przenajświętsza nigdy nie zapożyczała nic od diabła, ani nie opierała się diabelskich kultach.
Bóg i Lud Boży zawsze odcinał się od tego co pogańskie i demoniczne …More
Cytuję: "Reasumując: przedstawienie krzyża z pętlą jest bardzo starym przedstawieniem krzyża chrześcijańskiego. "
Nie zgadzam się z tym! Symbole pogańskie czyli demoniczne nie mogą być pierwowzorem symbolu Odkupienia i Zbawienia. Trójca Przenajświętsza nigdy nie zapożyczała nic od diabła, ani nie opierała się diabelskich kultach.
Bóg i Lud Boży zawsze odcinał się od tego co pogańskie i demoniczne bo takie były polecenia Boże.
Żeby się nie rozpisywać wywód Wacława Korabiewicza "znawcy tematyki krzyża" jest bzdurny. Wszystko co Pan/-i napisał nie ma żadnego oparcia w Biblii, jest sprzeczny z logiką i faktami historycznymi.