Clicks272
ľubica
7

Toto je hlas skutočného otca, arcibiskupa Viganó, ktorý sa nekláti pod svetským tlakom hygienikov

Hlas dobrého pastiera – Arcibiskup Vigano: Rozhodnutie uctievať Boha nepatrí štátnej autorite

V rozsiahlom rozhovore pre talianskeho vatikanistu Marca Tosattiho arcibiskup Carlo Maria Vigano veľmi prísne prehodnotil postoj talianskych štátnych orgánov, ktorý viedol k uzavretiu katolíckych chrámov. Hovorilo sa aj o niektorých cirkevných hodnostároch, ktorí boli príliš submisívni voči nadmerným vládnym obmedzeniam.

Bývalý apoštolský nuncius v Spojených štátoch svojho času jednoznačne odsúdil rozhodnutie talianskej vlády predĺžiť obdobie, v ktorom zostanú sväté omše a bohoslužby v tejto krajine – aj po 4. máji – zatvorené pre veriacich, a to aj napriek tomu, že v pondelok sa začala ďalšia fáza „rozmrazovania“ jednotlivých oblastí verejného života.

Arcibiskup Viganò vo svojom prejave poukázal na tvrdenia štátu týkajúce sa poriadku liturgických slávností a fungovania chrámov.
Pripomenul, že podľa konkordátu uzavretého s talianskym štátom má Cirkev pri výkone svojej služby úplnú slobodu a samostatnosť. Žiadna autorita nemôže zasahovať do tejto služby, a to ani so súhlasom cirkevnej autority, ktorá nie je pánom, ale iba správcom milosti udelenej veriacim prostredníctvom sviatostí, zdôraznil arcibiskup. Podobná situácia je i na Slovensku, stačí len rešpektovať základnú zmluvu medzi Vatikánom a SR, a neprekrúcať význam článku 5 a bodu 4 v tomto článku, ako aj odvolať sa na článok 7 tej istej zmluvy, spolu s inými deklaráciami základných práv človeka, ktoré prikazujú zachovanie týchto práv.

„Právomoc nad miestami bohoslužby preto patrí výlučne a výhradne miestnemu ordinárovi (biskupovi), ktorý s úplnou samostatnosťou rozhoduje, v prospech duší zverených svojej pastoračnej starostlivosti, o tom, ktoré služby a kým sa tam majú sláviť. Premiér nemôže rozhodovať o prístupe do kostolov, nehovoriac o tom, čo môžu robiť veriaci alebo kňazi, “dodal arcibiskup. „Pozastavenie práva na náboženskú slobodu vyplývajúceho z dekrétov predsedu vlády je samozrejme nezákonné. Verím, že ukážu tí, ktorí to oficiálne oznámia a ukončia túto hanebnú ilúziu všemohúcnosti zo strany civilnej autority, a to nielen pred Bohom a Jeho Cirkvou, ale aj voči veriacim a talianskym občanom“, povedal arcibiskup Vigano. Tieto jeho slová odkazujú na skutočnosť, že vládne dekréty sú spochybňované zo strany popredných právnikov, vrátane sudcov talianskeho najvyššieho súdu.

Jeden z problémov, ktoré nastolil Tosatti, sa týkal pocitu opustenia, ktorý podľa novinárov zažívajú mnohí laickí veriaci a kňazi zo strany talianskej biskupskej konferencie. Arcibiskup reagoval: “Aby sa predišlo nedorozumeniam, musíme zdôrazniť, že biskupská konferencia nemá nijakú moc nad biskupmi, z ktorých každý má úplnú jurisdikciu vo svojej diecéze v jednote so Svätou stolicou. Toto je ešte dôležitejšie, keď pochopíme, že CEI (talianska biskupská konferencia) bola príliš zmierlivá a v skutočnosti ju ovládla talianska vláda“.

Arcibiskup Viganò zdôraznil, že hierarchovia by mali bez toho, aby sa zaoberali mimocirkevnými hlasmi, skôr zabezpečiť, aby obozretnosť a múdrosť zaručovali veriacim prístup k omši a sviatostiam.
„Vznešené ticho CEI (Talianska biskupská konferencia) a fakt, že takmer všetci miestni ordinári (biskupi) verejne ukázali situáciu bezprecedentného podriadenia sa štátu, čo veriaci a kňazi správne vnímali ako istý druh opustenia zo strany CEI. Škandalózne príklady tohto vzdania sa sú škandalózne prípady útokov na cirkvi orgánmi činnými v trestnom konaní, dokonca aj počas slávenia omše. Takáto svätokrádežná arogancia mala vyvolať okamžitý a silný protest štátneho sekretariátu Vatikánu. Je potrebné predvolať talianskeho veľvyslanca pri Svätej stolici, aby počul ostrý protest proti vážnemu porušovaniu konkordátu vládou. Na druhej strane si Svätá stolica mala vyhradiť právo odvolať nuncia v Taliansku, ak by sa nezákonné opatrenia prijaté orgánmi nezrušili“, uviedol bývalý diplomat Rímskej kúrie.
Arcibiskup Viganò ocenil postoj diecézy Ascoli-Piceno a biskupa Giovanniho d’Ercolu, ktorý požadoval od štátnych orgánov, vrátane predsedu vlády Conteho, plné uznanie a rešpektovania katolíckeho práva na verejné bohoslužby. „Hovoril ako pravý biskup s autoritou, ktorá pochádza od Krista.

Som si istý, že existuje mnoho ďalších pastierov ako je on, ktorí sa cítia zodpovední za duše, ktoré im boli zverené. Mnohí však mlčia … v súčasnom veľkonočnom čase, zaznie (minulá nedeľa) podobenstvo o dobrom pastierovi; Ježiš spomína aj žoldnierov, ktorí sa nestarajú o spásu oviec: nepohŕdajte Božím varovaním a príkladom nášho Spasiteľa, ktorý dáva svoj život za ovce!“ Vigano vyzval biskupov a kňazov, aby prijali rozhodnejšie kroky na obnovenie bežných náboženských praktík. Okrem iného apeloval na zodpovednosť za duše ľudí opúšťajúcich tento svet bez sviatostí. Pripomenul, že v prvom rade sme viazaní poslušnosťou voči Pravde a Dobru. Treba sa otvorene spýtať akou poslušnosťou a voči komu sú viazaní biskupi na Slovensku? Prečo sa stále mlčí a pokorne skláňa pred porušovaním základných ľudských práv?

Spolupracovník Tossatiho položil otázku, dôležitú aj pre biskupov a kňazov ale i všetkých katolíkov na Slovensku „Nie je vari kresťan povinný zaujať postoj výhrady vo svedomí, dokonca v práci, keď to, čo sa od neho vyžaduje, porušuje Boží zákon? Keby sa naša viera zakladala výlučne na poslušnosti, mučeníci by nemuseli čeliť mučeniu, pre ktoré boli podľa občianskeho práva odsúdení: stačila by poslušnosť a pálenie kadidla Caesarovej soche“. Bývalý nuncius Svätej stolice v rozhovore poznamenal, že epidémia COVID-19 vytvorila pre politikov príležitosť uvaliť prísne obmedzenia v spoločnosti ohľadne slobody.

Podľa arcibiskupa sú (obmedzenia) prejavmi diktatúry posúvajúce sa až do sledovania ľudí a nanucovania nových regulačných predpisov pod zámienkou ochrany zdravia a údajnej epidémie. Nezvolené orgány (pozn. krízové štáby) o sebe tvrdia, že majú nárok ustanoviť vlastné práva a tresty pre tých, ktorí nedodržiavajú predpisy. Žiaľ, je to tak so súhlasom časti cirkevnej hierarchie, poznamenal arcibiskup.

„Vždy je dôvod na nádej, ak máš nadprirodzený pohľad. Predovšetkým, táto epidémia spôsobila pád mnohých masiek: skutočných právomocí, medzinárodných lobistických skupín patentujúcich vírus, a súčasne naliehajúcich na jej povinné nanútenie všetkým (…). Aspoň teraz vieme, kto sú a ako vyzerajú, “povedal arcibiskup Viganò.

“Masky tiež spadli tým, ktorí sa podrobujú tejto fraške, vyhlasujúc neoprávnený poplach a šíriac paniku medzi ľuďmi, čím vytvárajú globálnu krízu nielen v oblasti zdravia, ale aj vo svetovej hospodárskej a politickej oblasti“, dodal arcibiskup. Kedy podobné slová zaznejú aj na Slovensku?
Hierarcha uznal veľa pozitívnych aspektov súčasnej situácie, vrátane obrovskej štedrosti, oddanosti dobrých ľudí vrátane lekárov, zdravotných sestier, kňazov a dobrovoľníkov, ale aj mnohých neznámych ľudí, ktorí pomáhajú svojim susedom, prinášajú úľavu utrpeniu a prebúdzajú sa zo spánku, začínajú rozumieť, čo sa deje okolo. Arcibiskup to opísal ako „prebudenie dobra, ktorého autorom je bezpochyby Pán. Vládne osudu Cirkvi a sveta a nenechá zvíťaziť nad zlom. „Nezabudnime: Panna Mária z Fatimy sľúbila sestre Lucii, že pred koncom času pápež zasvätí Rusko jej Nepoškvrnenému Srdcu a po tomto akte poslušnosti bude nasledovať éra mieru. Preto dôverujme sebe, našim rodinám a našej drahým talianom pod plášťom blahoslavenej Panny a veríme jej slovám, “vyzval arcibiskup Viganò.
Ako sa ďalej bude vyvíjať situácia na Slovensku v tejto otázke? Budú sa naďalej porušovať práva katolíkov na náboženskú slobodu, ktoré neudeľuje občanom štát, ale veriaci občania sú ich nositeľmi podľa prirodzeného práva? Možno nastal čas oprášiť diela španielskych teológov, filozofov a právnikov ako Francisco de Vittoria, Bartolomé de las Casas, Francisco Suárez ale aj iných.

René Balák
hlavnespravy.sk

podobná téma:Poslušnosť štátu za každú cenu? Kedy prestáva štátny zákon…
ľubica
3 more comments from ľubica
ľubica
My veriaci Slovenska, ktorí sme vždy dosvedčovali vernosť Cirkvi, prosíme našich otcov biskupov, aby ostali verný prosbám zástupcu svätého Otca, kardinála Saraha. Chceme ako národ oddaný Panne Márii pristupovať k svätému prijímaniu tak, ako fatimské deti, keď im Anjel zjavil tajomstvo eucharistie. NEDOVOĽTE PRIJÍMANIE NA RUKU, OD KTORÉHO TRADÍCIA CIRKVI RÝCHLO UPUSTILA Z ÚCTY K EUCHAR…More
My veriaci Slovenska, ktorí sme vždy dosvedčovali vernosť Cirkvi, prosíme našich otcov biskupov, aby ostali verný prosbám zástupcu svätého Otca, kardinála Saraha. Chceme ako národ oddaný Panne Márii pristupovať k svätému prijímaniu tak, ako fatimské deti, keď im Anjel zjavil tajomstvo eucharistie. NEDOVOĽTE PRIJÍMANIE NA RUKU, OD KTORÉHO TRADÍCIA CIRKVI RÝCHLO UPUSTILA Z ÚCTY K EUCHARISTII. NECHCEME ÍSŤ CESTOU ZÁPADU V ÚPADKU VIERY V EUCHARISTIU.

TU: Podpísať petíciu: http://alianciazanedelu.sk/archiv/5957
ľubica
„Nie je vari kresťan povinný zaujať postoj výhrady vo svedomí, dokonca v
práci, keď to, čo sa od neho vyžaduje, porušuje Boží zákon? Keby sa
naša viera zakladala výlučne na poslušnosti, mučeníci by nemuseli čeliť
mučeniu, pre ktoré boli podľa občianskeho práva odsúdení: stačila by
poslušnosť a pálenie kadidla Caesarovej soche“
ľubica
Dobrý článok a dobrý arcibiskup Vigano. No vida, takže sme sa dozvedeli, že Matovičiak a Pussygreeny porušili medzinárodné právo, ktoré je tvorené touto medzinárodnou zmluvou medzi SK a Vatikánom a ešte k tomu Matovičiak a sanitárny inžinier Bud sa samozvali za biskupov poverených viesť Boží ľud na Slovensku.
Treba preštudovať Zmluvu medzi Slovenskom a Sv.stolicou. V článku sa hovorí, že aj u …More
Dobrý článok a dobrý arcibiskup Vigano. No vida, takže sme sa dozvedeli, že Matovičiak a Pussygreeny porušili medzinárodné právo, ktoré je tvorené touto medzinárodnou zmluvou medzi SK a Vatikánom a ešte k tomu Matovičiak a sanitárny inžinier Bud sa samozvali za biskupov poverených viesť Boží ľud na Slovensku.
Treba preštudovať Zmluvu medzi Slovenskom a Sv.stolicou. V článku sa hovorí, že aj u nás sa táto Zmluva porušila a SR neoprávnene zasiahla do príslušného ustanovenia Zmluvy...

/koment pod originálom:www.hlavnespravy.sk/…/2148908
apredsasatoci
Premiér nemôže rozkazovat biskupom. Lenže biskupi musia poslúchať svojho šéfa Zvolenskeho. A to je problém, ak šéf je vydieratelny a napr. figuruje v záznamoch ŠTB ako Matuška. Dobre to slobodomurári vymysleli. 🤔