csk.news
102.1K

Arcidiecéza Premenila Kostol s Latinskou Omšou na Reštauráciu

Starý jezuitský kostol v maďarskom Veszpréme bol nepoužívaný, keď v ňom v roku 2021 začala Spoločnosť PiaX sláviť omšu.

V priebehu niekoľkých mesiacov však 63-ročný veszprémsky arcibiskup György Udvardy omšu zakázal a kostol opäť nechal nevyužitý. Minulý týždeň bol recyklovaný ako reštaurácia pre Balatonský festival vína a gurmánstva (21. - 24. septembra).

V oznámení sa chválil "úchvatný interiér bývalého jezuitského kostola" a ohlasovali sa "riadené ochutnávky" a "gurmánske zážitky národných a medzinárodných šéfkuchárov pre labužníkov".

#newsVbzntjnsbt
Sv.Prokop
Když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl: „Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji! Avšak je to skryto tvým očím. Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí tě a sevřou ze všech stran. Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti; nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž jsi nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil.“ Když vešel …More
Když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl: „Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji! Avšak je to skryto tvým očím. Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí tě a sevřou ze všech stran. Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti; nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž jsi nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil.“ Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo tam prodávali, a řekl jim: „Je psáno: ‚Můj dům bude domem modlitby,‘ ale vy jste z něho udělali doupě lupičů.“ (Lk 19:41-46)
stefan.mordel
Niektoré skutočnosti naozaj nemožno pochopiť. Tak je to naozaj lepšie, keď namiesto tradičnej latinskej sv. omše sa v kostole budú ľudia zabávať pri víne a dobrých jedlách? Naozaj niet dostatok profánnych budov a priestorov, aby sa tam tie veci konali? A vynára sa tu ešte aj druhá otázka; do veľkej nepriazne sa dostala v súčasnosti tzv. Tridentská omša. Ale nevychovala práve táto latinská …More
Niektoré skutočnosti naozaj nemožno pochopiť. Tak je to naozaj lepšie, keď namiesto tradičnej latinskej sv. omše sa v kostole budú ľudia zabávať pri víne a dobrých jedlách? Naozaj niet dostatok profánnych budov a priestorov, aby sa tam tie veci konali? A vynára sa tu ešte aj druhá otázka; do veľkej nepriazne sa dostala v súčasnosti tzv. Tridentská omša. Ale nevychovala práve táto latinská liturgia tisíce svätcov? To počas celých stáročí boli kresťania katolíci na omyle, keď biskupi aj kňazi slúžili túto sv. omšu? Zrejme sa ten pán biskup chcel komusi zapáčiť, keď urobil tento krok. Kiež dobrotivý Boh udelí našim pastierom ducha múdrosti, rady aj sily, aby mali odvahu sa držať toho, čo je pravdivé a spravodlivé.
Hermenegild
Tam musia byť sami neverci. Veriaci musí nariekať nad takouto zradou svojho Stvoriteľa.
ekans
a co pro to robíte vy, důstojný pane, aby to tak nebylo?
Hermenegild
@ekans, my sa modlime, obetujeme svoje bolesti a postíme a prosíme, aby BOH zasiahol do tohto Babylónu na zemi, kým sa všetci neklaňajú zlatému teľaťu.
ekans
hemeroide, ty jsi dústojný pán?
Antonia Orosova
Jezuitský ,,Dom Boží” je dnes reštauráciou a dokonca v Maďarsku, no bude nám tu ešte niekto z enanjelikov vysvetľovať vieru v živého Boha Otca, a ohovárať bohorodičku Pannu Máriu keď toto dopúšťajú?!
gvendolina
Nie je im to dané,aby pochopili,Avi Liva je v tomto fenomenálny.
Antonia Orosova
,,Kde sú dvaja, traja v mojom mene, tam som aj ja medzi vami”
A ľudia nech sa schádzajú v jaskyniach, alebo v kultúrnom dome, alebo v bytovke a bez kňaza??!!
Vari nemá byť Dom Boží domom modlidby v dnešnom storočí??!!
dominikguzman
To nie je arcibiskup, to je vlk v barankovom rúchu.