ELOHIM.
Znowu Niemcy
Piotrek pod
prawa człowieka = ograniczenie swobody wynikającej z wolnej woli
wolność religijna = zniewolenie przez kłamstwo