pl.news
2984

Niemiecki biskup: przeciwne religie prowadzą do Boga [albo raczej do Szatana]

II Sobór Watykański otworzył Kościół na "nowoczesny świat", powiedział biskup Frans-Josef Overbeck z Essen (Niemcy) 12 kwietnia w wystąpieniu w …
ELOHIM.
Znowu Niemcy
Piotrek pod
prawa człowieka = ograniczenie swobody wynikającej z wolnej woli
wolność religijna = zniewolenie przez kłamstwo