ľubica
My veriaci Slovenska, ktorí sme vždy dosvedčovali vernosť Cirkvi, prosíme našich otcov biskupov, aby ostali verný prosbám zástupcu svätého Otca, kardinála Saraha. Chceme ako národ oddaný Panne Márii pristupovať k svätému prijímaniu tak, ako fatimské deti, keď im Anjel zjavil tajomstvo eucharistie. NEDOVOĽTE PRIJÍMANIE NA RUKU, OD KTORÉHO TRADÍCIA CIRKVI RÝCHLO UPUSTILA Z ÚCTY K EUCHAR…More
My veriaci Slovenska, ktorí sme vždy dosvedčovali vernosť Cirkvi, prosíme našich otcov biskupov, aby ostali verný prosbám zástupcu svätého Otca, kardinála Saraha. Chceme ako národ oddaný Panne Márii pristupovať k svätému prijímaniu tak, ako fatimské deti, keď im Anjel zjavil tajomstvo eucharistie. NEDOVOĽTE PRIJÍMANIE NA RUKU, OD KTORÉHO TRADÍCIA CIRKVI RÝCHLO UPUSTILA Z ÚCTY K EUCHARISTII. NECHCEME ÍSŤ CESTOU ZÁPADU V ÚPADKU VIERY V EUCHARISTIU.

TU: Podpísať petíciu: http://alianciazanedelu.sk/archiv/5957
Samson1
vendeecz.blogspot.com/…/svate-prijimani…

Potřeba nápravy

V roce 1916, rok před zjevením Panny Marie ve Fatimě, se „Anděl eucharistie“ zjevil dětem s kalichem a Hostií. Podal kousky /Hostie/ třem dětem a řekl, „Jezte a pijte Tělo a Krev Našeho Pána, strašlivě rozhořčeného nevděčnými lidmi. Čiňte nápravu za jejich zločiny a utěšujte Boha.“ Anděl zanechal kalich a Hostii viset ve vzduchu a lehl …More
vendeecz.blogspot.com/…/svate-prijimani…

Potřeba nápravy

V roce 1916, rok před zjevením Panny Marie ve Fatimě, se „Anděl eucharistie“ zjevil dětem s kalichem a Hostií. Podal kousky /Hostie/ třem dětem a řekl, „Jezte a pijte Tělo a Krev Našeho Pána, strašlivě rozhořčeného nevděčnými lidmi. Čiňte nápravu za jejich zločiny a utěšujte Boha.“ Anděl zanechal kalich a Hostii viset ve vzduchu a lehl si tváří na zem před Ní. Děti ho napodobily. Anděl se pak opakovaně modlil tento úkon nápravy:

„Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu svatý, nabízím Ti Nejdrahocennější Tělo, Krev, Duši a Božství Ježíše Krista, přítomné ve všech svatostáncích světa, jako nápravu za pobouření, svatokrádeže a lhostejnost, kterými On sám je urážen. A skrze nekonečné zásluhy Jeho Svatého srdce a Neposkvrněného srdce Panny Marie Tě prosím za obrácení ubohých hříšníků.“

Zapamatujme si tuto modlitbu a říkejme ji denně tak často, jak je to možné. „Pobouření, svatokrádeže a lhostejnost“ vůči Svátosti oltářní vyvolané revolucí Druhého vatikánského koncilu nemají obdoby, jsou pravděpodobně nejhorší v historii. Svatokrádež je tak běžná, že už se ani nerozpoznává jako svatokrádež. Potřeba nápravy je obrovská.
Blahovec01
Keďže ste ma onálepkovali za pomýleného, tak vám dám zásadnú otázku:

Má právo a môže človek zmeniť Boží zákon, ktorý dal Boh, náš pán, Stvoriteľ sveta a všetkých nás ľudí, Mojžišovi na hore Sinaj na kamenných tabuliach ? ZÁKON, zmluva, ktorý platí po všetky časy? A ktorý potvrdil aj Boží syn Ježiš Kristus, ktorý povedal že neprišiel zmeniť ZÁKON, ale ho naplniť?

To, ako odpoviete je test, či …More
Keďže ste ma onálepkovali za pomýleného, tak vám dám zásadnú otázku:

Má právo a môže človek zmeniť Boží zákon, ktorý dal Boh, náš pán, Stvoriteľ sveta a všetkých nás ľudí, Mojžišovi na hore Sinaj na kamenných tabuliach ? ZÁKON, zmluva, ktorý platí po všetky časy? A ktorý potvrdil aj Boží syn Ježiš Kristus, ktorý povedal že neprišiel zmeniť ZÁKON, ale ho naplniť?

To, ako odpoviete je test, či ste Kristov alebo Antikristov. Ak neodpoviete tiež ste zaradený do druhej skupiny.

Ďakujem za odpoveď.
Július7
Chápete vobec, čo myslel Ježiš Kristus tým, že prišiel ZÁKON naplniť ? Až ano, tak napíšte svoj názor.
Čo sa týka kamenných tabulí na hore Sinaj , teda desatora, tak jedna vec je, čo je tam napísané a druhá správna interpretácia a ďalšia vec, právo pápeža, ktorý má kĺúče od kráľovstva nebeského, aby upravil a konkretizoval všeobecné prikázania. Nepíšem však, že zrušil...
Inak desatoro je platné …More
Chápete vobec, čo myslel Ježiš Kristus tým, že prišiel ZÁKON naplniť ? Až ano, tak napíšte svoj názor.
Čo sa týka kamenných tabulí na hore Sinaj , teda desatora, tak jedna vec je, čo je tam napísané a druhá správna interpretácia a ďalšia vec, právo pápeža, ktorý má kĺúče od kráľovstva nebeského, aby upravil a konkretizoval všeobecné prikázania. Nepíšem však, že zrušil...
Inak desatoro je platné a univerzálne. Váš problém je, že konkretizovanie a upravenie všeobecného príkazu desatora vy pokladáte za NEAKCEPTOVATEĽNÚ ZMENU a tým pádom sa nezhodnete s tým, čo uznáva RKC :

1- dogma :Pramene Božieho zjavenia sú: Sv. Písmo a ústna tradícia.

Prvá dogma, pod ústnou tradíciou sa myslí tradícia učiteľského úradu RKC, čo znamená, že ľubovoľné sekty nemožu správne učiť a vysvetľovať sv Písmo. Najvyššou autoritou je platne zvolený pápež RKC, ktorý, keď vyhlasuje záležitosti ,ktoré sa týkajú viery a morálky ex cathedra, tak má od Boha neomylnosť.

92 - dogma : Rímsky pápež, keď hovorí „z katedry“ je obdarený neomylnosťou vo veciach viery a mravov, takže jeho rozhodnutie je samo zo seba, nie zo súhlasu Cirkvi a je neopraviteľné.
Blahovec01
Bohužiaľ zaradili ste sa do druhej skupiny ľudí. Možno máte niekoľko titulov pred menom, za menom, to neviem. Viem však, že Kristovi neveríte, ani jeho Evanjeliu, ale veríte človeku, ľuďom, hriešnym, absolutne nie svätým. Nie ste kresťan. Ste katolík, slúžiaci pápežovi. Ja verím Kristovi a jeho Evanjeliu. Sám Stvoriteľ moje slová potvrdzuje v slovách: "Toto je môj milovaný syn, toho počúvajte!" …More
Bohužiaľ zaradili ste sa do druhej skupiny ľudí. Možno máte niekoľko titulov pred menom, za menom, to neviem. Viem však, že Kristovi neveríte, ani jeho Evanjeliu, ale veríte človeku, ľuďom, hriešnym, absolutne nie svätým. Nie ste kresťan. Ste katolík, slúžiaci pápežovi. Ja verím Kristovi a jeho Evanjeliu. Sám Stvoriteľ moje slová potvrdzuje v slovách: "Toto je môj milovaný syn, toho počúvajte!" Nikdy nepovedal počúvajte pápeža. NIKDY !!!! Keby bol v pápežovi Kristus, ako vajatáte, tak Kristus by nikdy, NIKDY!!!! nedal príkaz vyvraždiť jeho ľud, napr. Valdénskych, napr. Albigencov, napr. kresťanov v Konštantínopole, atď... Klamete až sa z hory zelená. Vy neveríte v Krista, nie ste kresťan. Amen!
Július7
Áno, som katolík i keď by som bol radšej, keby sa súčasná RKC vzdala bludov modernizmu, relativizmu a istých častí a vyhlásení 2VK. A Kristovi verím.
Z ktorej sekty ste vy, keď tu propagujete Albigéncov a ďalších sektárov ? Inak ma osočujete nadarmo, to na mńa neplatí. Váš názor je vašou vecou, ale nálepky, útoky a lži na moju osobu sú pre mňa signálom, aby som s vami už nediskutoval, pretože to …More
Áno, som katolík i keď by som bol radšej, keby sa súčasná RKC vzdala bludov modernizmu, relativizmu a istých častí a vyhlásení 2VK. A Kristovi verím.
Z ktorej sekty ste vy, keď tu propagujete Albigéncov a ďalších sektárov ? Inak ma osočujete nadarmo, to na mńa neplatí. Váš názor je vašou vecou, ale nálepky, útoky a lži na moju osobu sú pre mňa signálom, aby som s vami už nediskutoval, pretože to je zbytočné.
Svätý Malachiáš(prorok)
Stačí takých zablokovať a vymazať hlavne dohnalovych aj iných sektarov.
apredsasatoci
Svätý Malachiáš(prorok), dohnalovci sú sekta? Povieš mi aspoň jednu ich herezu?
Svätý Malachiáš(prorok)
Budu aj sú lebo taky slepci ako vy je vas úplne škoda a dosť veľa. Takých sa nedá prebudiť aj keby neviem jaké dôkazy vám boli ukázané.
apredsasatoci
To je zvláštne. Všetci vykrikujú, že dohnalovci sú sekta, ako by ich jedna mater mala. A keď sa opýtam konkrétne na herezu, ostane hrobové ticho. Čím to je? Čím to je?
Július7
Heréza je v tom, že uznávajú heretika Husa. Takže uznávajú aj jeho herézy. Napríklad známe Viklefove bludy.
apredsasatoci
Hereza = ruhanie sa Bohu. Napíš mi!
Július7
apredsasatoci :

Daj si tú námahu a preštuduj si Viklefove bludy, pretože ich Hus hájil a uznával a Husa ospevujú Dohnalovci = tým pádom omlúvajú jeho bludy.

Hus jmenovitě učil přesně podle Viklefa:
Predestinaci, tj. že Bůh některé lidi předurčil k věčné spáse, jiné k věčnému zavržení, ačkoliv z Písma sv. je jasné, že Bůh si přeje, aby všichni lidé došli spásy, protože Ježíš Kristus zemřel za …More
apredsasatoci :

Daj si tú námahu a preštuduj si Viklefove bludy, pretože ich Hus hájil a uznával a Husa ospevujú Dohnalovci = tým pádom omlúvajú jeho bludy.

Hus jmenovitě učil přesně podle Viklefa:
Predestinaci, tj. že Bůh některé lidi předurčil k věčné spáse, jiné k věčnému zavržení, ačkoliv z Písma sv. je jasné, že Bůh si přeje, aby všichni lidé došli spásy, protože Ježíš Kristus zemřel za všechny;
Písmo sv. je jediným pramenem víry, ačkoliv katolická nauka mluví o dvou pramenech, tj. o Písmu a tradici;
Církev nemá Kristem ustanovenou viditelnou hlavu, papežství založil teprve císař Konstantin, přičemž Hus zcela ignoroval Kristova slova Petrovi o klíčích a aby pásl jeho beránky a ovce;
Duchovní ve stavu smrtelného hříchu neplatně udělují svátosti, což by ovšem znamenalo, že nikdo z nás nemůže s jistotou tvrdit, že byl platně pokřtěn nebo rozhřešen – milost, jež se uděluje skrze svátosti, pochází od Boha, kněz je pouze nástrojem;
Církve není třeba poslouchat, což odporuje Kristově větě „Kdo ani Církve neuposlechne, budiž jako pohan a celník“ [Mat 18, 17];
Světský představený ztrácí svůj úřad a poddaní ho nejsou povinni poslouchat, pokud žije ve smrtelném hříchu, což by ovšem vedlo k totální anarchii, nota bene proč Hus toto nevztáhl na svého ochránce Václava IV., u něhož život v těžkém hříchu byl evidentní?;
Kristus není ve svátosti oltářní reálně přítomen svým Tělem a Krví, pouze obrazně, Bůh pouze může na základě víry věřících způsobit, že se chléb a víno stanou Tělem a Krví Spasitele (tzv. umírněná remanence – srov. výše);
ľubica
Július7
Tak to by mal Peter(Skala) podrobne prečítať... 😊
Blahovec01
Ďalšie bludy a nezmysly. Od Evanjelia, zjaveného našim pánom Ježišom Kristom to má vzdialenosť niekoľkých svetelných rokov. Veď je predsa jasne napísané:
"Čiňte pokánie a verte Evanjeliu. Inak všetci zahyniete."

a tiež na inom mieste Boh hovorí z neba:

"Toto je môj milovaný syn, toho počúvajte."

To, čo píšete pán Július7 sú nezmysly a nemali by ste uvádzať do omylu najmä jednoduchých ľudkov, …More
Ďalšie bludy a nezmysly. Od Evanjelia, zjaveného našim pánom Ježišom Kristom to má vzdialenosť niekoľkých svetelných rokov. Veď je predsa jasne napísané:
"Čiňte pokánie a verte Evanjeliu. Inak všetci zahyniete."

a tiež na inom mieste Boh hovorí z neba:

"Toto je môj milovaný syn, toho počúvajte."

To, čo píšete pán Július7 sú nezmysly a nemali by ste uvádzať do omylu najmä jednoduchých ľudkov, ktorí sú náchylní uveriť čomukoľvek. Asi ste použili zdroj širokokoznámy "prstocuc".

Ste vy vôbec kresťan? Alebo len pomýlený katolík.
Július7
Blahovec01 :
Doteraz ste nenapísal žiadny argument alebo fakt, ktorý by vyvrátil daný text. Len svoj názor.
Blahovec01
Každý tu píše len a len svoj názor.

A ako argument používam ten najsilnejší a nepriestrelný a to je Evanjelium. Ucta ku Kristovi nevedie cez kadejaké rituály ktoré si navymýšľali ľudia. A už vôbec nie cez všelijaké obleky, purpury a šarláty a čapice, či klobúky. Absolutne nie. Oblečte si biele rúcho!!!

Ako si ho máme uctiť a milovať a vzdávať vďaky a modliť sa a čo sa máme modliť a ako sa máme …More
Každý tu píše len a len svoj názor.

A ako argument používam ten najsilnejší a nepriestrelný a to je Evanjelium. Ucta ku Kristovi nevedie cez kadejaké rituály ktoré si navymýšľali ľudia. A už vôbec nie cez všelijaké obleky, purpury a šarláty a čapice, či klobúky. Absolutne nie. Oblečte si biele rúcho!!!

Ako si ho máme uctiť a milovať a vzdávať vďaky a modliť sa a čo sa máme modliť a ako sa máme modliť to všetko povedal ústami Evanjelistov. On to sám uviedol a prikázal. A už je tých nánosov ľudských a tých rituálov toľko, že sa vytvorilo akési nové náboženstvo veľmi blízke New Age. A to čo som napísal je absolutný argument. Niet silnejšieho argumentu ako sú slová Biblie, Evanjelia!
Július7
Kristus však založil svoju Cirkev a prvým pápežom tejto Cirkvi je apoštol Peter.

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ …More
Kristus však založil svoju Cirkev a prvým pápežom tejto Cirkvi je apoštol Peter.

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“ Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš.(Mt 16, 13- 20)

Takže, ako vidíš, Kristus chcel svoju Cirkev a to, čo nazývaš "rituály" ,tak to sú v skutočnosti sviatosti a pochádzajú od neho.
Blahovec01
Kristus chcel Cirkev, ktorá sa bude opierať o základný kameň ktorý položil a to je Evanjelium. Hlavou Cirkvi je sám Ježiš Kristus. Akýkoľvek následník po Petrovi, ktorý toto nespĺňa nie je Kristov, nie je kresťan. A tie rituály? Kristus ich neustanovil. Neviem, či z nich má radosť. Ale na 100% viem, že sa z nich teší Diabol. Napr. prijímanie cudzích pohanských náboženstiev, rituálov, atď...

A …More
Kristus chcel Cirkev, ktorá sa bude opierať o základný kameň ktorý položil a to je Evanjelium. Hlavou Cirkvi je sám Ježiš Kristus. Akýkoľvek následník po Petrovi, ktorý toto nespĺňa nie je Kristov, nie je kresťan. A tie rituály? Kristus ich neustanovil. Neviem, či z nich má radosť. Ale na 100% viem, že sa z nich teší Diabol. Napr. prijímanie cudzích pohanských náboženstiev, rituálov, atď...

A to s tými kľúčmi od kráľovstva si vysvetľujú mnohí mimoriadne zle. Katastrofálne. Takže podľa nich človek rozhoduje kto vojde a kto nie do Kráľovstva. No to by bol Boh podriadený rozhodnutiu človeka. A to je teda sila!!! Rúhanie sa Bohu do tváre. Alebo odpustenie hriechov. Ak kňaz odpustí, musí Boh kapitulovať, či sa mu to páči, alebo nie tak musí Boh poslúchnuť kňaza. K tomu snáď niet čo dodať. Je to pľuvanec rovno do hlavy Kristovi, ktorý nesmierne trpel a prelial krv za nás hriešnikov.

Žiadne rituály absolutne nepomôžu nikomu. Pomôže jedine to, čo povedal kristus. "Ciňte pokánie, verte Evanjeliu, inak všetci zahyniete". Žiaden človek sa nemôže povyšovať na úroveň Boha všemohúceho, dokonca mu dávať príkazy. A už vyložene nemá právo zmeniť Boží zákon daný Mojžišovi, ako to spravili vo svojej pýche a nadradenosti. Cirkev sa jednoducho musí zbaviť bludov a nánosov a vrátiť sa k Evanjeliu. Inak žiadna obnova nenastane. Naopak. A napokon ako dôkaz sa môžem oprieť o Jánovo zjavenie. Nastal totálny odpad od učenia ježiša Krista. Píše sa tam veľmi jasne o Neviestke a šelme. Aj to aká je a ako sa prestrojuje. A to sa deje. Zasadne si do chrámu a bude sa povyšovať nad Boha. Vidíme to, jasne sa to deje. Len slepý nevidí. A ono to aj tak vyzerá. "Slepí vedú slepých".
Blahovec01
Pre "ľubica":
Áno v Cirkvi je rozvinutý Satanizmus. Ale Kristus nám dáva aj na toto odpoveď v apoštolovi Jánovi:

"Výjdi ľud môj z toho Babylonu, aby ste nemali účasť ne jeho hriechoch a trestoch!"
Július7
Blahovec01 :
Máš to pomýlené. Hlava Cirkvi je Ježiš Kristus. Základný kameň predstavuje Cirkev, ktorú Ježiš založil a tá ma postupnosť od pápežov, pričom prvého Ježiš určil ako Petra :

"Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“…More
Blahovec01 :
Máš to pomýlené. Hlava Cirkvi je Ježiš Kristus. Základný kameň predstavuje Cirkev, ktorú Ježiš založil a tá ma postupnosť od pápežov, pričom prvého Ježiš určil ako Petra :

"Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

Uvedom si, že v čase smrti Krista ešte nebolo Evanjelium NZ napísané. Ale prvá Cirkev už vznikla v Jeruzaleme s Petrom, ako prvou hlavou tejto Cirkvi a zástupcom Ježiša Krista.
Kristus neustanovil rituály, ale sviatosti. Diabol sa teší tomu, keď tomu ĺudia neveria, ako napríklad aj ty.
Ani tie kľúče nechápeš správne. Pápež nemá právomoc rozhodnúť, kto bude spasený. Može sice kresťana exkomunikovať, alebo zaviesť interdikt, až má na to vážne dovody, ale napriek tomu ani v tomto prípade nerozhoduje, kto bude spasený. To je v rukách Božieho súdu Ježiša Krista po smrti človeka.
Odpustenie hriechov je moc, ktorá bola zverená platne vysvateným kňazom a keď kajúcnik urobí riadnu spoveď, tak odpustenie dostane. Boh nijako nekapituluje, pretože sám chcel, aby jeho kńazi mali túto moc a preto je kňazský stav v RKC veľmi vysoko dostojný stav a je škoda, že mnohí kńazi, čo odpadli to nechápu.
Mojžišov zákon pre kresťanov neplatí, pretože sa týkal Starého zákona a Hebrejcov. Ježiš zaviedol Nový zákon a aj preto sa po jeho smrti roztrhla Chrámová opona, ako dokaz zmeny a prechodu na NZ.

Skutoční katolíci sú povinní uznávať toto vyhlásenie pápeža :

Ve slavném ekumenickém vyznání víry ve Florencii pod papeže Evženem IV. se prohlašuje, že:

Posvátná Římská Církev… věří, vyznává a učí pevně, že látka týkající se Starého zákona mojžíšského, která se člení na ceremonie, svaté obřady, oběti a svátosti, ustanovené, aby označovaly něco, co se dosud nestalo, i když byly vlastní božskému kultu oné doby, po příchodu našeho Pána přestaly plnit svou funkci a staly se počátkem svátostí Nového zákona; Proto každého, kdo po této epoše zachovává obřízku, sabat a jiná přikázání zákona, prohlašuje Římská Církev za vyloučeného a nehodného účasti na věčné spáse, leda že by jednoho dne odvolal tyto bludy (D.S. 1348).

Za papeže Evžen IV. na Florentském koncilu 4. února 1442 bylo schváleno: „Nejsvětější římská Církev pevně věří, vyznává a káže, že nikdo mimo katolickou Církev, nejen pohané, ale také Židé, heretici a schizmatici nemohou být nikdy podílníky na věčném životě, ale že přijdou do věčného ohně ´připraveného ďáblu a jeho andělům,´(Mt. 25.41) pokud se s Ní před smrtí nespojí, a že jednota těla Církve je natolik důležitá, že pouze ti, kteří v této jednotě zůstávají, mohou obdržet věčnou náhradu za své posty, milodary a další úkony křesťanské zbožnosti a za povinnosti křesťanského vojáka. Nikdo, ať jsou jeho milodary jakkoli veliké, nikdo, i kdyby prolil svou krev pro jméno Kristovo, nemůže být spasen, pokud nesetrvá v náruči a jednotě katolické Církve.“
Július7
Joske :
Desatoro nie je zákon Mojžíša, ale Boha. Mojžíš ho vytesané do kameňov len dostal. Tu sa jedná o ceremonie, svaté obete, obrady a sviatosti Starého zákona.

"A jiná přikázaní zákona" sa myslí to, čo tam nebolo spomenuté. Napríklad kňazi hebrejského kultu poznali aj kliatby, atď...
Desatoro je univerzálne. Mojžíšovské zákony sa týkali a upravovali život Hebrejcov.
Svätý Malachiáš(prorok)
Sa mysli nedeľa to je siedmy deň v týždni. Boh 6 dni pracoval pri stvorení sveta a na 7 deň oddýchoval a zasvätil ho.
Július7
Joske :

K 17. vieš, vykladanie SZ a NZ nie je pre každého. Mnohé sekty prekrucujú ich význam a vytrhávajú to z konceptu.
Napríklad, keď Ježiš zaviedol počas Poslednej Večere Eucharistiu a povedal, aby to jeho apoštoli robili na jeho pamiatku, tak vykonal obrad, ktorý v SZ neexistuje. Takže aj Ježiš šiel proti Božiemu slovu v SZ ? Jasne, že nešiel, len nechceš pochopiť, že zaviedol obetu Nového …More
Joske :

K 17. vieš, vykladanie SZ a NZ nie je pre každého. Mnohé sekty prekrucujú ich význam a vytrhávajú to z konceptu.
Napríklad, keď Ježiš zaviedol počas Poslednej Večere Eucharistiu a povedal, aby to jeho apoštoli robili na jeho pamiatku, tak vykonal obrad, ktorý v SZ neexistuje. Takže aj Ježiš šiel proti Božiemu slovu v SZ ? Jasne, že nešiel, len nechceš pochopiť, že zaviedol obetu Nového Zákona, teda omšu - Eucharistiu. Rovnako, keď dal kĺúče Petrovi, tak ten mal moc a právo, aby určoval a nariaďoval chod Cirkvi, vrátane nedele ako obetného a sviatočného dňa.
Čo sa týka modiel, tak šlo o to, aby sa ľudia neklańali modlám - falošným démonom. musíš pochopiť, že mojžišovský zákon sa týkal SZ a NZ za Ježiša bol už v mnohom iný a je to pozna´t aj počas života Ježiša, keď odmietol ukameňovať cudzoložnicu, ako si žiadali farizeji. Pričom ,keby plne uplatnil mojžišovský zákon, tak by to musel nariadiť.
Július7
No, nič Joske, už sa opakuješ. snažil som sa ti to vysvetliť, ale prinútiť ´ta aj to chápať to nie je v mojej moci. Pre teba je Peter imaginárny, pre mńa nie, okrem písomných záznamov už našli aj jeho hrob v Ríme.
7 more comments from Július7
Július7
Joske, nie on dostal otázku, či sa má kameňovanie cudzoložnice realizovať podĺa mojžišovského zákona. V skutočnosti sa odmietol priamo vyjadriť, či áno alebo nie, ale tým čo povedal sposobil, že sa kameňovanie neuskutočnilo, takže vo finále nepodporil v tomto prípade mojžišovský zákon, ktorý požadoval ukameňovanie cudzoložnice.
Július7
Joske. Ty si fakt zvláštny. Vytrhneš si niečo zo SZ, čo ti vyhovuje, napríklad tú sobotu, hoci som ti to ja a aj Malachiáš už vysvetlil. Ale to ty neakceptuješ. Ty by si pokladal za správne, keby napríklad Peter ignoroval Poslednú Večeru a povedal Kristovi, že neprijme jeho chlieb - Eucharistiu, čo mu dával do úst, ale že sa Ježiš rúha, pretože Starý zákon požaduje, aby obetovali baranov alebo …More
Joske. Ty si fakt zvláštny. Vytrhneš si niečo zo SZ, čo ti vyhovuje, napríklad tú sobotu, hoci som ti to ja a aj Malachiáš už vysvetlil. Ale to ty neakceptuješ. Ty by si pokladal za správne, keby napríklad Peter ignoroval Poslednú Večeru a povedal Kristovi, že neprijme jeho chlieb - Eucharistiu, čo mu dával do úst, ale že sa Ježiš rúha, pretože Starý zákon požaduje, aby obetovali baranov alebo iné zvieratá ? A teraz, čo by apoštol Peter urobil. Obvinil Krista z odpadlíctva ?Že Ježiš neakcpetuje obety a obrady SZ a zavádza nové ? Napríklad túto sobotu spájaš s tým, čo robí Bergoglio s Pachamamou. A to je už účelová manipulácia, tak to robia sektári, ktorí nechápu správne SZ a ani NZ, vytrhávajú, čo sa im hodí z konceptu a vysvetľujú si to po svojom. Takto vznikali a vznikajú sekty...To, čo robí Bergoglio je niečo úplne iné, ako to, keď Cirkev zaviedla svatiť nedeľu.
Július7
Joske, bohužial ty nedokážeš rozlíšiť a pochopiť, čo platí teraz. Keby platilo všetko zo Starého zákona, tak sa Chrámová opona neroztrhne. Ale pochybujem, že chápeš význam tohto zázraku, čo nastal po ukrižovaní Krista.

" Všichni na tom místě si uvědomili, že by se rouhali Bohu, kdyby na sebe vzali tíhu prvního házejícího."

Lenže mojžišovský zákon im prikazoval takéto ženy ukameňovať. A ty pokla…More
Joske, bohužial ty nedokážeš rozlíšiť a pochopiť, čo platí teraz. Keby platilo všetko zo Starého zákona, tak sa Chrámová opona neroztrhne. Ale pochybujem, že chápeš význam tohto zázraku, čo nastal po ukrižovaní Krista.

" Všichni na tom místě si uvědomili, že by se rouhali Bohu, kdyby na sebe vzali tíhu prvního házejícího."

Lenže mojžišovský zákon im prikazoval takéto ženy ukameňovať. A ty pokladáš tento zákon za stále platný. Takže sa farizeji prakticky rúhali mojžišovskému zákonu.
Kristus sa priamo nevyjadril, čo majú urobiť,ale postavil ich pred dielmu a už vtedy im ukázal, že majú odpúšťať a že zavádza nový zákon Lásky...Sám povedal, že tieto zákony im dal Boh pre tvrdosť ich srdca...
V SZ sa píše oko za oko zub za zub. V NZ sa píše :

Vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal: „Pane, keď sa brat prehreší proti mne, koľkokrát mu mám odpustiť? Či až sedem ráz?“ Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti, nie sedem ráz, ale až sedemdesiatkrát sedem.

Už tu je vidieť rozdielnosť SZ a NZ...Len sektári sa dožadujú, aby všetko v SZ platilo aj v NZ. nie je to možné...Ako som napísal, vysvetľovanie SZ a NZ nie je pre každého...
Július7
Súhrnne to teda Cirkev pochopila naozaj takto: Ježiš vstal z mŕtvych „prvého dňa v týždni“ /Mt 28,1, Mk 1,2, Lk 24,1, Jn20,1/. Ako „prvý deň“ pripomína deň zmŕtvychvstania prvé stvorenie. Ako „ôsmy deň“, ktorý nasleduje po sobote, znamená nové stvorenie, ktoré sa začalo Kristovým zmŕtvychvstaním. V Kristovej Veľkej noci nedeľa završuje duchovnú pravdu židovskej soboty a zvestuje odpočinok …More
Súhrnne to teda Cirkev pochopila naozaj takto: Ježiš vstal z mŕtvych „prvého dňa v týždni“ /Mt 28,1, Mk 1,2, Lk 24,1, Jn20,1/. Ako „prvý deň“ pripomína deň zmŕtvychvstania prvé stvorenie. Ako „ôsmy deň“, ktorý nasleduje po sobote, znamená nové stvorenie, ktoré sa začalo Kristovým zmŕtvychvstaním. V Kristovej Veľkej noci nedeľa završuje duchovnú pravdu židovskej soboty a zvestuje odpočinok človeka v Bohu. Veď kult Zákona pripravoval Kristovo tajomstvo, a to, čo sa v kulte konalo, zobrazovalo určitý aspekt vzťahujúci sa na Krista. /porov. 1Kor 10,11/ Sobota je teda pre kresťanov symbolom starého poriadku vecí, poriadku prípravy na prvý príchod Krista, prípravu na spásu a Spasiteľa, kým nedeľa vyjadruje „nové stvorenie“, ktoré má pôvod práve v tomto príchode Krista /Pavol: „Každý, kto je v Kristu, je nové stvorenie“/. .
Július7
Ak to, čo pápež Evgen IV vyhlásil ako ex cathedra pokladáš za svojvoľu, tak potom neveríš v dogmy Katolíckej Cirkvi a až si vobec katolík, tak upadáš do herézy.
To, že nedokážeš pochopiť zavŕšenie Starého zákona a jeho kontinuitu a prechod do Nového Zákona, tak s tým ti nepomožem. Potrebuješ študovať so skutočným katolíckym teológom a možno potom to pochopíš. Stále sa držíš svojej chyby a …More
Ak to, čo pápež Evgen IV vyhlásil ako ex cathedra pokladáš za svojvoľu, tak potom neveríš v dogmy Katolíckej Cirkvi a až si vobec katolík, tak upadáš do herézy.
To, že nedokážeš pochopiť zavŕšenie Starého zákona a jeho kontinuitu a prechod do Nového Zákona, tak s tým ti nepomožem. Potrebuješ študovať so skutočným katolíckym teológom a možno potom to pochopíš. Stále sa držíš svojej chyby a vytrhuješ pasáže z kontextu a vykladáš si SZ a NZ po svojom, ignoruješ moc, kľúče a postavenie pápežov, ktoré im odovzdal Ježiš, aby mohli riadiť Cirkev. Dal som ti v diskusii mnoho príkladov, aby si to pochopil, ktoré si odignoroval. Je tvoja vec, čomu veríš a podĺa toho sa raz budeš pred Bohom zodpovedať.

Mt 23:1-2 , tam Ježiš poukazuje na prekrucovanie SZ zo strany farizejov.

Už som ti to raz napísal, nie je možné v súčasnej dobe uznávať napríklad obety a obrady SZ, keď Ježiš zaviedol obetu NZ - omšu.
Človek so základnou logikou pochopí, že platí len jedno. Buď budeš uznávať obety SZ a mojžišovský zákon, alebo obetu NZ - omšu, čo zaviedol Ježiš. Ty si si vybral a ignoruješ to čo zaviedol Ježiš. A preto nechápeš, ani to, čo ex cathedra prehlásil pápež Eugen IV.
SZ sa zavŕšil a skončil s ukrižovaním Ježiša Krista, ktorý zaviedol NZ a kresťanstvo.
Július7
Až pokladáš pápežov RKC a kńazov za Satanove matrice, tak vysvetli, prečo Ježiš založil svoju cirkev na Petrovi ?

A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi." (Matúš 16 - 18,19)
Július7
Joske. Ježiš Kristus je HLAVA CIRKVI. On kresťanstvo a Cirkev založil a všetci ostatní, ktorí do tej Cirkvi vstúpili sa stali súčasťou tohto Mystického Tela ako jeho údy. Apoštol Peter dostal PRIMÁT, to znamená, že zastupuje Krista na Zemi ako jeho priamy zástupca a je v štruktúre Cirkvi, ktorú Ježiš založil na prvom mieste a ešte má aj výsadu neomylnosti vo veci viery a mravov, až niečo …More
Joske. Ježiš Kristus je HLAVA CIRKVI. On kresťanstvo a Cirkev založil a všetci ostatní, ktorí do tej Cirkvi vstúpili sa stali súčasťou tohto Mystického Tela ako jeho údy. Apoštol Peter dostal PRIMÁT, to znamená, že zastupuje Krista na Zemi ako jeho priamy zástupca a je v štruktúre Cirkvi, ktorú Ježiš založil na prvom mieste a ešte má aj výsadu neomylnosti vo veci viery a mravov, až niečo vyhlasuje ex cathedra. Ježiš jasne hovorí, že svoju Cirkev zakladá na Petrovi, čo nedokážeš prečítať a pochopiť ani jednoduchý text Evanjelia ? Aj keby si neuznával, že Petrom myslel skalu, na ktorej založil Cirkev, tak stále platí, že tú Cirkev zakladá na Petrovi apoštolovi, prvom pápežovi tejto Cirkvi, ktorá má postupnosť pápežov až do dnešných dní. A s tým, žiadni sektári, dohnalovci a ďalší nič neurobia. Možu prekrucovať SZ a NZ ako chcú. Možu nazývať RKC Babylonom, neviestkou Satana, ako luteráni, možu ju infitrovať slobodomurármi a ničiť zvnútra ako v dnešných časoch, stále ju neporazia, lebo jej to sľúbil Ježiš. Keď príde správny čas, sám Boh ju ochráni, očistí a zbaví nepriateľov a špiny, ktorú do jej učenia zaniesli cirkevní masoni. A dobrí katolíci musia robiť, čo sa len dá, aby tejto zmene pomohli. Ale všetko má v rukách Boh.
Peter(skala)
presne toto neodporučam... lebo su to falošné zjavenia

Zaujímavé ako niektorí ludia nechcu veriť v sučasné zjavenia ale pritom sami vpadnu do jamy levovej.

Nechcu veriť vzjavenia, lebo v nich su posolstvá, ktoré vyzývaju k činnosti niečo zmeniť a zmena prinaša námahu. To chápem, ale prečo potom uveria nejakým zjaveniam satana - resp.posolstvám, ktoré dávaju skrze exorcistov?

Rozumiem tomu …More
presne toto neodporučam... lebo su to falošné zjavenia

Zaujímavé ako niektorí ludia nechcu veriť v sučasné zjavenia ale pritom sami vpadnu do jamy levovej.

Nechcu veriť vzjavenia, lebo v nich su posolstvá, ktoré vyzývaju k činnosti niečo zmeniť a zmena prinaša námahu. To chápem, ale prečo potom uveria nejakým zjaveniam satana - resp.posolstvám, ktoré dávaju skrze exorcistov?

Rozumiem tomu tak, že tí démoni nevyžaduju od takeho človeka zmenu, čiže ani námahu, lebo ten človek už to v živote zmenil. Zmenil pristup k 2VK, k sv.omši... takže už nemusí nič meniť, namahať sa... to skôr vyžaduje od tých, čo to ešte nezmenili.

Inač povedané, kto verí týmto zjaveniam, tak nie preto žeby boli pravdivé, resp. v sulade s Božou vôľou, ale len preto že mu vyhovuju, lebo nemusí v živote nič meniť-namahať sa.
Július7
Dalo sa čakať, Peter, že zrovna ty sa bleskovo ozveš. Nejde tu o žiadne zjavenia, ale o výpovede zlých duchov počas platného exorcizmu. Možno ani nevieš, ale za istých okolností može kňaz - exorcista donútiť hovoriť diabla pravdu. Panna Mária použila aj takýto sposob, pretože herarchia vo Vatikáne ignorovala a neuverejnila kompletné Fatimské proroctvo. A ona chce, aby sa ľudia aspoň čiastočne …More
Dalo sa čakať, Peter, že zrovna ty sa bleskovo ozveš. Nejde tu o žiadne zjavenia, ale o výpovede zlých duchov počas platného exorcizmu. Možno ani nevieš, ale za istých okolností može kňaz - exorcista donútiť hovoriť diabla pravdu. Panna Mária použila aj takýto sposob, pretože herarchia vo Vatikáne ignorovala a neuverejnila kompletné Fatimské proroctvo. A ona chce, aby sa ľudia aspoň čiastočne dozvedeli pravdu.
A keby si to aspoň poradne prečítal, tak by si pochopil, že práveže je to naopak, ako píšeš a katolík má rozlišovať a aj sa namáhať a hlavne vtedy, keď získal správne a pravé poznanie.
Ale u teba, čo obhajuješ aj Pachamamu od Bergoglia ma takýto tvoj názor neprekvapuje. Ty máš ďaleko od skutočného katolíka.
Peter(skala)
ja ti rozumiem...tiež keby som neuznaval 2VK a Novus Ordo, tak by som hladal zdroje, ktoré by nie len potvrdili moju "vieru" ale aby to zaroven pomohlo aj ostatným

Lenže ked hovoríš že Panna Mária si použila zjaviť pravdu o tom takým spôsobom, tak na to treba lepšie dôkazy. Ved ked Ju do toho ťahaš, tak ak sa mýliš, potom Jej robíš zlé meno.

Napokon prečo hovoríš že Panna Mária ... ked to demon…More
ja ti rozumiem...tiež keby som neuznaval 2VK a Novus Ordo, tak by som hladal zdroje, ktoré by nie len potvrdili moju "vieru" ale aby to zaroven pomohlo aj ostatným

Lenže ked hovoríš že Panna Mária si použila zjaviť pravdu o tom takým spôsobom, tak na to treba lepšie dôkazy. Ved ked Ju do toho ťahaš, tak ak sa mýliš, potom Jej robíš zlé meno.

Napokon prečo hovoríš že Panna Mária ... ked to demon hovoril o 2VK a omši ?!

Ináč, zjaviť niečo neznamená, len v prípade ked sa náhle zjaví duchovna bytosť ale aj ked niekto vyjaví niečo z duchovneho sveta a to urobil ten démon.

Okrem toho démon síce musí povedať pravdu o tom kto je a aké má poslanie, ale aby učil ludí teologické pravdy viery? Šak to je tak nebezpečné pre vieru, že chytať sa takej slamky je ako stavať dom na piesku.

Radšej sa neodvolavať na take pochybne exorcizmy a hladať Pravdu v iných .. dôveryhodnejších zjaveniach.
Július7
Peter :
Ťažko jej robím zlé meno. Ale zjavne je vidieť, že danú knihu nepoznáš, takže je jasné, že to nesprávne chápeš. Démon to hovoril počas exorcizmu na príkaz Panny Márie. Samozrejme, veriť tomu nemusíš rovnako, ako katolík nie je povinný veriť roznym zjaveniam.
Démon musí povedať na príkaz aj teologické pravdy, až to poslúži záujmom tých hore. Nebolo by to prvýkrát v dejinách RKC.
Július7
Dusan Tatarkovic :
Správne prevedený exorcizmus zo strany RKC nie je žiadny podvod. Exorcista sice za normálnych okolností sa nemá púšťať do preberania takýchto otázok, ale v tomto prípade šlo o to, že sám démon ústami posadnutej vyjavil, že mu Matka Božia prikazuje, aby na tieto témy hovoril a to je už iný prípad. Inak aj za normálnych okolností exorcizmu je povinná exorcista klásť určité …More
Dusan Tatarkovic :
Správne prevedený exorcizmus zo strany RKC nie je žiadny podvod. Exorcista sice za normálnych okolností sa nemá púšťať do preberania takýchto otázok, ale v tomto prípade šlo o to, že sám démon ústami posadnutej vyjavil, že mu Matka Božia prikazuje, aby na tieto témy hovoril a to je už iný prípad. Inak aj za normálnych okolností exorcizmu je povinná exorcista klásť určité otázky a žiadať odpoveď. Napríklad meno zlého ducha, prečo danú osobu posadol, kedy dané telo opustí, atď...
A ja nie som kňaz a ani duchovná osoba, takže me neoslovuj, otče.
ľubica
Peter(skala)
dakujem za vysvetlenie Julo... lenže potom je otazne, či vôbec Panna Mária nariadila demonovi, aby cez posadnutu osobu vyjavil o 2VK to, čo povedal, lebo napr. skutočná Panna Mária o 2VK cez Don Gobiho alebo Idu Peerdeman vyjavila že išlo o Koncil, ktorý bol Bohom zriadený.

Takto sa dostavame do situácie, kedy máme pred sebou Božie a falošné zjavenie. Jedno alebo druhé si navzájom odporuju, …More
dakujem za vysvetlenie Julo... lenže potom je otazne, či vôbec Panna Mária nariadila demonovi, aby cez posadnutu osobu vyjavil o 2VK to, čo povedal, lebo napr. skutočná Panna Mária o 2VK cez Don Gobiho alebo Idu Peerdeman vyjavila že išlo o Koncil, ktorý bol Bohom zriadený.

Takto sa dostavame do situácie, kedy máme pred sebou Božie a falošné zjavenie. Jedno alebo druhé si navzájom odporuju, takže jedno z nich je dobré a druhé zlé.

Môžeš veriť tomu svojmu a odmietať protichodné zjavenia, ale poviem ti, že vôbec sa mi nepozdáva. Ako sa hovorí, nedal by som ruku do ohna za nejake udajne exorcizmy, ktoré nemaju ani poriadné Imprimatur, takže je otazne, či spominaní exorcisti vôbec mali preskumaní kompetentnými a nasledne schvalený.

Ak by sme pripustili, že aspon došlo k tomu udajnemu exorcizmu, tak napokon stale ostava otazne či celý exorcizmus bol nasledne schvalení biskupom za dobrým a s tým aj nariadenie Panny Márie.
Svätý Malachiáš(prorok)
Peterskala falošné zjavenia však mne je jasné,že ty veríš a na také čo pred Svätou Trojicou a Pannou Máriou s pomocou aj posvätných veci každý musí povedať pravdu aj samotný satan,diabol,zlí duchovia. Ty sam hovoríš,ze toto je falošné a pri tom nevidíš brvno vo svojom oku čo práve ty veríš na diabolské zjavenia vrátane medžugorie,vasulla,argentínské zjavenia,dochtice atď nebudem radšej menovať …More
Peterskala falošné zjavenia však mne je jasné,že ty veríš a na také čo pred Svätou Trojicou a Pannou Máriou s pomocou aj posvätných veci každý musí povedať pravdu aj samotný satan,diabol,zlí duchovia. Ty sam hovoríš,ze toto je falošné a pri tom nevidíš brvno vo svojom oku čo práve ty veríš na diabolské zjavenia vrátane medžugorie,vasulla,argentínské zjavenia,dochtice atď nebudem radšej menovať lebo si totálne slepí a hluchí človek,ktorý nevidí vôbec skutočnú realitu a pravdu.
Teba asi neprebudi už nič jedine silný zázrak,ktorý možno bude až na konci tvojho života na posmrtnej posteli. Aj tvoje bludne šírenie,ze človek ma možnosť sa obrátiť po smrti ako aj minulosti si šíril a určite aj teraz šíriš a ďalšie mnohé herezy,ktoré od teba vychádzajú. Ty čomu veríš sú new age zjavenia,posolstvá ( modernizmuz)
Peter(skala)
ako vravím... sučasným zjaveniam od Boha neveria, ale uveria satanovi, čo sa tvari ako poslušný teolog

😂
ako vraví Ježiš: keby k vam prišiel niekto cudzí, tomu uverite,ale prorok doma nie je výtaný.
Svätý Malachiáš(prorok)
Však práve píšem,že ty veríš posolstvam,zjaveniam,ktoré sú čisto od diabla zabudol som dopísať aj garabandal. Si novodobý svetsky heretik. Ako vidno,že na exorcizmy a exorcizmus tu ľudia neveria vôbec a hovoria si,že sú viac ako ostatní. Taky sú namyslený pofiderní svetský a moderní "kresťania". Tak tvoje dôveryhodné zjavenia,ale absolútne nie sú. Slepec a hluchý budeš celý život a diabol sa …More
Však práve píšem,že ty veríš posolstvam,zjaveniam,ktoré sú čisto od diabla zabudol som dopísať aj garabandal. Si novodobý svetsky heretik. Ako vidno,že na exorcizmy a exorcizmus tu ľudia neveria vôbec a hovoria si,že sú viac ako ostatní. Taky sú namyslený pofiderní svetský a moderní "kresťania". Tak tvoje dôveryhodné zjavenia,ale absolútne nie sú. Slepec a hluchý budeš celý život a diabol sa teší,keď ta kvôli tomu čo siríš za cely svoj život raz zničí.
Mal by si sa obratit čím skôr kým máš čas na tomto svete a žiješ lebo po smrti už nebudeš mať v žiadnom prípade žiadnu šancu.

Tvoja veta a zároveň sprostá myslienka:
Radšej sa neodvolavať na take pochybne exorcizmy a hladať Pravdu v iných .. dôveryhodnejších zjaveniach.
Svätý Malachiáš(prorok)
Veľmi dobrá kniha odporúčam pre tých čo neveria.
www.zachej.sk/…/diabolske-posad…
2 more comments from Svätý Malachiáš(prorok)
Svätý Malachiáš(prorok)
Mame rozlišovať podľa pravého Božieho slová a katechizmu a všetkým tým spojené.
Svätý Malachiáš(prorok)
Celkovo všetky knihy sú od neho výborné.
www.zachej.sk/autor/francesco-bamonte/
Peter(skala)
ako keby som počul apoštola Tomáša pred tým ako uveril, že Ježiš sa zjavuje... plný viery v silu a moc Božiu, ale málo viery v živého Boha
Július7
Svätý Malachiáš(prorok) :

2 knihy od tohto autora som si pred pár dńami objednal.
Peter(skala)
Peter(Balvan)
Ja sa pripojim ku kritike Petra (Skalu)

Peter, ty či si dovoluješ na Svätého Malachiaš (proroka) ?
Tak sa vyhlási za jediného proroka dnešných čias, vyluči všetkých ostatných, prenasleduje ich až na koniec sveta ako Šavol z Tarzu a Ty mu budeš ešte ukazovať jeho slabinu?

.že sa nehambíš?!
Mal by si poukazať na jeho dobré skutky ako sa snaží presadzovať exorcistov, ale na druhej …
More
Peter(Balvan)
Ja sa pripojim ku kritike Petra (Skalu)

Peter, ty či si dovoluješ na Svätého Malachiaš (proroka) ?
Tak sa vyhlási za jediného proroka dnešných čias, vyluči všetkých ostatných, prenasleduje ich až na koniec sveta ako Šavol z Tarzu a Ty mu budeš ešte ukazovať jeho slabinu?

.že sa nehambíš?!
Mal by si poukazať na jeho dobré skutky ako sa snaží presadzovať exorcistov, ale na druhej strane sám podla nich nežije, lebo keby žil, tak by uznaval Medjugorje, ktoré o.Amorth považoval za tak dôležité, až kto by ich neuznával, tak sa dopustí hriechu.
Svätý Malachiáš(prorok)
Ja ako keby som počul minulých aj dnešných prítomných falošných židov,ktorí hlásali bludy, herezy a zaroveň ukrižovali pravého mesiaša nášho Pána Ježiša Krista,ktorí aj tak do dnes neverili jemu pravému Boziemu slovu.
Peter(skala)
myslíš toho Mesiaša, ktorý sa zjavuje aj v sučasnosti a pritom ho ludia prenasleduju?
Svätý Malachiáš(prorok)
Ty o čom trepeš ? Ty vôbec vieš čítať ? Ty si fakt mimo človek a strata času s tebou ja nemyslím antikrista ty dilino pomätený.
Peter(skala)
a ja myslim samolubych kresťanov, čo prenasleduju sučasných prorokov ako Šavol z Tarzu, lebo si myslia, že Ježiš sedí na oblačku a zjavuje sa len im a nikomu inému
😂
Svätý Malachiáš(prorok)
Ty vôbec nie si kresťan fakt ľutujem ta. Je to smutne s tebou celý tvoj život zaslepený s falošnými prorokmi,zjaveniami,posolstvami a zároveň falošnou vierou. Nechcel by som byť na tvojom mieste.