Vysvetlenie prečo bude značka šelmy na čele alebo na paži.

PS: Preklad z ruštiny.

BIOMETRICKE UDAJE A JEHO TECHNIKA... Vysvetlenie prečo bude značka šelmy na čele alebo na paži. (VIDEO)

Poznámka redakcie - Drahí bratia a sestry v Kristovi! Vieme, že ľudia v dnešnej dobe neradi čítajú objemné články. Ale napriek tomu vám odporúčame aby ste si tento materiál prečítali pomaly a pozorne čo dáva pochopenie toho prečo sa značka šelmy - čip aplikuje na čelo alebo ruku osoby. S týmito argumentmi môžete súhlasiť alebo nie, ale musíte to vedieť. Pomôž nám, Pane!

Bratia a sestry, vypočujte si krátke video v ktorom Aaron Rousseau hovorí o plánoch svetovej vlády.
(4 min.40 s.: o hlavnom cieli svetovej vlády - zavedení čipov)


Aaron Russo varoval pred genocídou a čipovaním v roku 2007 - gloria.tv


Biometrická identifikácia sa rýchlo stáva štandardom pre skenovanie odtlačkov prstov a dúhovky ako dve metódy s vysokým stupňom presnosti a ako aj jedinečné vzory, ktoré dokážu presne identifikovať každého jednotlivca.

Tieto dva biometrické modality sa nezhodujú len tak. Biblia predpovedá, že znamenie šelmy bude na pravej ruke alebo na čele (Zj 13:16). Keďže biometrické čipové karty sú štandardizované pomocou ID skenovania odtlačkov prstov a dúhovky tak zostáva len malý krok k úplnému opusteniu kariet v prospech implantovaného čipu do tela.

Umiestnenie tohto čipu bude logicky blízko umiestnenia zodpovedajúcej oblasti biometrického skenovania. Teda tí ľudia, ktorí si zvolia biometrický odtlačok prsta ako potvrdenie svojej totožnosti tak čip bude implantovaný do ruky. Pre tých, ktorí sa rozhodnú skenovať dúhovku ako identifikátor tak dostanú čip do čela - mozgu.
Keď sa po celom svete zavádzajú najnovšie biometrické čipové karty ako blízko si myslíte, že sme k príchodu Krista...


Niet pochýb o tom, že zlúčenie počítačovej technológie s kreditnými a debetnými kartami na vytvorenie čipových kariet bolo jedným z najvýznamnejších krokov na ceste k značke šelmy. Súčasne je však vyvinutá ďalšia dôležitá technológia, ktorá je tiež kombinovaná s čipovými kartami a môže sa ukázať ako kľúč k umožneniu bezpečných transakcií v bezhotovostnej spoločnosti.

Biometria je veda o jedinečnej identifikácii ľudí podľa ich fyzických vlastností. Je to vynález biometrickej identifikácie vďaka ktorému je vzhľad digitalnej meny ešte pravdepodobnejší vo veľmi blízkej budúcnosti.

Od príchodu kreditných kariet, debetných kariet a čipových kariet existuje naliehavá potreba nájsť spôsob ako chrániť bezhotovostný systém pred podvodmi. Používanie osobných identifikačných čísel (PIN) alebo hesiel je od svojho vzniku jedným z hlavných bezpečnostných prvkov siete bankomatov a POS; nie je to však jediný alebo dokonca najlepší spôsob fungovania bezpečného systému čipových kariet.

Bez ohľadu na to akou "inteligentnou" sa karta môže stať pomocou pokročilých mikroprocesorov a prefíkaných softvérových algoritmov tak nečestná osoba s ukradnutou kartou a správnym PIN kódom ju môže stále používať na podvodný nákup tovaru a služieb. Keďže je známe, že ľudia si dokonca zapisujú svoje tajné číslo na svoje bankomatové karty alebo na jediný kus papiera, ktorý im zostal v peňaženkách všetky technológie na svete nemôžu chrániť pred takýmto narušením bezpečnosti. Okrem toho by v bezhotovostnej spoločnosti mohli lupiči jednoducho ukradnúť kartu svojej obete a požadovať správny PIN kód pod hrozbou poškodenia zdravia.

Jedna správa zistila, že aj napriek silnému tlaku na technológiu čipových kariet vo Veľkej Británii takmer 20% obyvateľstva zažilo podvody s kreditnými alebo debetnými kartami. Na spáchanie podvodu podvodníci používali falošné karty, techniky skimmingu, odpočúvanie a krádež nových kariet z poštových zásielok, ukradnutých (alebo stratených) kariet, ako aj používanie ukradnutých čísel účtov a mien na uskutočňovanie transakcií keď sa karta nevyžaduje (t. j. online nákupy).

Hlavným problémom je, že systém medzinárodného elektronického prevodu peňazí (EFT) stále funguje s neistými miestami v celej svojej infraštruktúre a zločinci ho môžu ľahko využiť. Technológia čipových kariet určite pomáha znižovať počet prípadov podvodov, ale úplne ich neodstraňuje.

Okrem toho najnovšie bezkontaktné čipové karty, ktoré na komunikáciu s POS čítačkou používajú rádiofrekvenčnú identifikáciu (RFID) alebo komunikáciu blízkeho dosahu (NFC), sú zraniteľné voči vzdialenému odpočúvaniu tohto prenosu údajov blízkymi skenermi (Greenberg, A. Hacker's Demo Shows).

Aké ľahké je čítať informácie o kreditných kartách a peňaženiek prostredníctvom internetu. Forbes Online, 12. januára 2012 V skutočnosti sa ukázalo, že zlodej môže "ukradnúť" údaje priamo z bezkontaktnej čipovej karty v peňaženke alebo peňaženke blízkej osoby nie viac ako niekoľkých stoviek dolárov pomocou skenovacieho zariadenia, ktoré je ľahko dostupné na internete.

Tiché zachytenie údajov o kartách náhodných ľudí na ulici týmto spôsobom môže poskytnúť zlodejovi dostatok digitálnych informácií na podvodné nákupy v hodnote tisícov dolárov a nikto nebude mať podozrenie na krádež. Je zrejmé, že čipové karty predstavujú ďalšiu úroveň bezpečnostných problémov, ktoré je potrebné riešiť aby bola bezhotovostná spoločnosť chránená pred ohrozením.

Existuje však jeden spôsob ako eliminovať takmer všetky šance na krádež alebo podvod pri bezhotovostnom nákupe a predaji a to aj pri použití bezkontaktných čipových kariet. Keďže čipová karta má pamäťovú a spracovateľskú schopnosť fungovať ako samostatný počítač odpoveďou na externé narušenia bezpečnosti môže mať na samotnej karte identifikačnú značku, ktorá je jedinečná pre jej majiteľa a ktorú nemožno ukradnúť. Aký kód by bol taký bezpečný, že by ho zlodej nemohol ukradnúť? Na začiatku vývoja technológie čipových kariet Robert McIvor predpovedal:

"Je možné, že o niekoľko rokov budú čipové karty schopné ukladať digitalizované verzie podpisov svojich majiteľov, odtlačky prstov alebo sken rohovky - oka; personalizované čipové karty je možné použiť ako vysoko bezpečné kľúče, ktoré poskytujú prístup k telefónnym sieťam, firemným databankám a stráženým budovám. " (Scientific American, november 1985, s. 152).

Čipové karty teraz môžu ukladať digitalizované verzie fyzických vlastností, ktoré sú jedinečné pre každého držiteľa karty. Pri použití karty sa digitálna verzia biometrického identifikátora obsiahnutého na karte porovná s novým skenovaním osoby, ktorá sa pokúša kartu použiť.

Ak sa dve sady biometrických údajov zhodujú tak osoba dostane právo používať kartu. Ak sa nová kontrola nezhoduje s údajmi karty tak systém odmietne aktivovať kartu na zakúpenie alebo vykonania bezpečnostného prístupu. Pri použití biometrických identifikačných znakov teda môže byť skutočný majiteľ čipovej karty absolútne v korelácii s osobou, ktorá sa ju snaží použiť.

Iba skutočný držiteľ karty to môže u neho fungovať. Pri tomto type biometrického overenia nemôže kartu použiť zločinec s falošnou alebo odcudzenou kartou, pretože iba majiteľ má správne biometrické vlastnosti zodpovedajúce digitálnym údajom obsiahnutým na karte.

Výhody používania čipových kariet v kombinácii s biometrickou identifikáciou nemožno podceňovať. Vďaka vede o biometrii sa bezhotovostná spoločnosť stane v najbližších rokoch realitou. Vedci z Purdue University, ktorí študujú biometriu dúhovky a odtlačkov prstov, ako aj rozpoznávanie tváre a hlasu v skutočnosti tvrdia, že heslá sa čoskoro stanú minulosťou.

Ľudia často hromadia desiatky alebo dokonca stovky hesiel, ktoré si musia pamätať a uchovávať v bezpečí. Keď na overenie svojej totožnosti používate biometriu už si nemusíte pamätať kódy hesiel ani PIN kódy. Na prihlásenie do počítača alebo na prístup k POS terminálu alebo sieti potrebujete iba vhodný skener na overenie osobnej biometrickej identity osoby. Biometrická čipová karta spolu so skenerom odtlačkov prstov pripojeným k pokladni umožňuje zamestnancovi prihlásiť sa takmer okamžite bez toho aby to umožnila komukoľvek inému bez príslušných biometrických informácií.

V súčasnosti sa biometrické údaje najčastejšie používajú v štátnych a národných bezpečnostných aplikáciách na potvrdenie totožnosti a poskytnutie prístupu do zakázaných oblastí alebo sietí. S nedávnou komercializáciou robustných ručných skenerov, odtlačkov prstov a charakteristík dúhovky sa aplikácie rozširujú o financie, zdravotnú starostlivosť, počítače a smartfóny.

Na konferencii vo februári 2014 rozšíril Americký vládny inštitút pre obranu a rozvoj (IDGA) rozsah biometrických údajov tak aby zahŕňal zástupcov z týchto ďalších odvetví (pozri 7. výročné vydanie biometrických údajov pre vládu a národnú bezpečnosť). Oblasť biometrie sa rýchlo rozrastá keď sa komerčné aplikácie konečne stávajú realitou.

Hoci sa trh s biometrickými systémami ešte len začína rozvíjať, autentifikácia pomocou biometrických identifikačných znakov sa už dlho používa na potvrdenie totožnosti. Ľudský mozog používa pokročilú formu biometrie na rozpoznávanie tvárí a fyzických vlastností ľudí čo sú vrodené procesy používané každý deň na identifikáciu členov rodiny, priateľov a známych.

Snáď najskoršie použitie biometrie v spoločnosti bolo spôsobené sledovaním keď odtlačky prstov každej osoby boli jedinečné a mohli byť použité na spoľahlivú identifikáciu ľudí. Technológia odtlačkov prstov sa tak stala primárnou metódou forenznej identifikácie, ktorú používajú orgány činné v trestnom konaní a vlády na prepojenie trestnej činnosti so správnymi zločincami.

Moderná biometria vyvinula metódy presného rozpoznávania pomocou výpočtovej techniky a skenerov nielen odtlačkov prstov, ale aj rozpoznávania tváre, skenovania rúk (vrátane odtlačkov dlaní a meraní geometrie rúk), skenovania očí (vrátane rozpoznávania dúhovky a skenovania sietnice), rozpoznávania hlasu a rozpoznávania chôdze, vlastnosti a geometria tela, okrem iného.

Veda o biometrickej identifikácii sa za posledných dvadsať rokov vyvinula a teraz sa stala komerčne životaschopnou pričom mnohé spoločnosti vstupujú do terénu aby vyrábali senzory a čítačky na skenovanie ľudských charakteristík. Schopnosť overiť totožnosť pomocou biometrických charakteristík poskytuje používateľom čipových kariet absolútne potvrdenie potrebné na účasť na bezpečných transakciách a získanie prístupu do zabezpečených oblastí.

Biometria sa teda môže použiť ako doklad totožnosti na vstup cez zabezpečené prístupové body, získanie práv na používanie verejnej dopravy, vstup do počítačových sietí s obmedzeným prístupom, hlasovanie vo voľbách a pozitívnu identifikáciu niekoho na akýkoľvek účel.

Výhodou používania čipových kariet spolu s biometrickou identifikáciou je, že digitálne biometrické informácie obsiahnuté na karte sú šifrované a nie je potrebné ich prenášať do žiadnej inej organizácie alebo databázy. Biometrické údaje sa umiestňujú na kartu v čase, keď držiteľ dostane novú kartu a nie je možné ich klonovať ani odcudziť.

Tým sa zachováva bezpečná povaha uchovávania referenčných biometrických informácií v absolútnom utajení, takže podvodné použitie karty nie je možné. Iba v prípade, že držiteľ karty podrobí aj svoju osobu novému biometrickému skenovaniu a tak môžu byť údaje obsiahnuté na karte priradené k najnovšiemu skenovaniu. Počas tohto procesu karta neprenáša šifrované biometrické údaje interne, ale iba povie či sa nové fyzické skenovanie zhoduje s údajmi karty. Ak sa zhodujú potom sa potvrdí skutočná identita osoby. Bez tohto zápasu tak nikto nemôže používať mapu.

V roku 2011 Americký úrad pre riadenie a rozpočet (OMB) poveril všetky federálne ministerstvá implementáciou čipových kariet s dôkazom totožnosti (PIV) na prístup k vládnym počítačom a sieťam.

Toto opatrenie musí byť v súlade s federálnym zákonom o informačnej bezpečnosti (FISMA), ktorý nadobudol účinnosť v roku 2009. Nabáda vládu USA aby plne využívala čipové karty na identifikáciu a kontrolu prístupu.

Cieľom je aby miera súladu vlády USA bola do konca roku 2014 aspoň 95 percent. Ames Research Center agentúry NASA vydalo internú poznámku v ktorej sa uvádza, že čipové karty PIV budú mať dve hlavné výhody:

1) jednoznačne identifikujú používateľa ako osobu, ktorá umožnila prístup k určitému počítaču alebo sieti.

2) zlepšia celkové operácie NASA. "bezpečnostný stav", čo sťažuje používanie a získavanie prístupu ako pri používaní hesiel.

Biely dom dokonca spustil iniciatívu s názvom Národná stratégia pre dôveryhodné osoby v kybernetickom priestore (NSTIC), ktorá by čoskoro mohla viesť k tomu, že každý by musel mať identifikátory čipových kariet na prístup na internet. V bielej knihe uverejnenej v júni 2013 Aliancia pre inteligentné karty hovorí: "Za posledné 2 roky bolo nejakou formou krádeže identity postihnutých približne 12 miliónov Američanov."

Kvôli tejto hrozbe zo strany zlodejov identity a hackerov na internete aliancia obhajuje, že ľudia musia dokázať, "kto hovoria, že sú" aby mohli internet používať. Aliancia pre inteligentné karty a Obamova administratíva chcú teraz v rámci internetovej infraštruktúry vytvoriť to čo nazývajú "prostredím dôveryhodných osôb". Táto schéma bude tvoriť základ nového "ekosystému identity", ktorý umožní vládam, finančným inštitúciám a korporáciám vedieť kto je v okamihu keď vstúpite na World Wide Web.

NSTIC poskytne každej osobe oficiálnu identifikačnú kartu na prihlásenie na internet pomocou čipovej karty pri každom spustení prehliadača. Podľa bielej knihy NSTIC a niektorých sprievodných prezentácií na webovej stránke NIST systém do 1. januára 2016 vytvorí "bezpečné, interoperabilné poverenia zvyšujúce súkromie" na autentifikáciu používateľov online.

Podľa Grega Cannona (viceprezidenta pre normy a architektúru) v spoločnosti Cross Match Technologies by sa šírenie biometrických skenerov v Spojených štátoch malo začať rýchlo. V článku v USA Today (Dôsledky prichádzajúcej biometrickej vlny) bol Kannon citovaný, že biometrické skenovacie zariadenia sú už široko používané na účely presadzovania práva, obrany a civilných účelov.

"Pre nás je to o vzdelávaní na trhu, širších aplikáciách biometrie a o tom ako môžu zlepšiť náš každodenný život," povedal. S rastúcim používaním a dostupnosťou smartfónov a tabletov so vstavanými kamerami s vysokým rozlíšením si povolenie biometrických skenerov nevyžaduje nič iné ako stiahnutie aplikácie, ktorá ich používa na digitálne skenovanie príslušnej biometrickej polohy na tele osoby.

V tom istom článku USA Today Shahar Belkin (CTO) z FST21 uviedol: "Biometrické údaje je teraz možné dodať v reálnom čase a za rozumnú cenu. Schopnosť používať iba jednu metódu identifikácie, ktorú nikdy nestratíte alebo nezabudnete je motivačným faktorom. Podvody vytvárajú potrebu väčšej bezpečnosti a jednoduchosti identifikácie."

Nedávno nové konzorcium korporácií vytvorilo alianciu na vytvorenie jednotných štandardov, ktoré umožňujú akémukoľvek zariadeniu schopnému vykonávať biometrické skenovanie bezpečný prístup k akémukoľvek účtu na internete bez odhalenia biometrických údajov do siete alebo počítača. Digitálny biometrický identifikátor je bezpečne uložený na čipovej karte alebo inteligentnom zariadení, takže ho nemožno odcudziť, ale pomocou štandardných protokolov procesor prenáša do siete informácie o tom či bola identita vlastníka potvrdená alebo nie.

Alianciu FIDO tvoria spoločnosti ako Google, MasterCard, Lenovo a PayPal, ktoré majú záujem o ďalší vývoj bezpečnej autentifikácie identity prostredníctvom biometrie. Dúfajú, že tento systém odstráni problém podvodov a vytvorí globálny systém elektronického prístupu ako aj nákup a predaj cez internet bez akejkoľvek hotovosti.

Zamyslite sa nad potenciálom biometrických čipových kariet pri bezhotovostných transakciách s elektronickými prevodmi. Namiesto zapamätania si PIN kódu alebo hesla na ktoré zrejme každý zabudne (alebo si ho zapíše kde ho môže niekto iný ľahko ukradnúť), bude samotná karta schopná potvrdiť totožnosť svojho majiteľa pomocou svojich jedinečných biometrických charakteristík.

Napríklad trvalá pamäť (ROM) čipu môže obsahovať digitalizovaný odtlačok prsta alebo vzor dúhovky. Keď sa človek pokúsi niečo kúpiť pomocou čipovej karty bude to musieť najskôr vložiť do čítačky (alebo ju držať pri zariadení), ktoré dokáže tieto parametre merať.

V takom prípade budú musieť umiestniť prst do špeciálneho skenera alebo oka v blízkosti optického skenera. Potom karta skontroluje šablónu zaznamenanú skenerom s informáciami uloženými v pamäti karty. Ak sa tieto dve šablóny zhodujú tak držiteľ karty môže uskutočniť nákup. Ak sa nenájdu žiadne zhody karta je elektronicky zablokovaná v ďalšom používaní. Keďže biometrické skenovanie sa stáva súčasťou technológie čipových kariet podvody sa môžu stať minulosťou.

Zo všetkých možných metód, ktoré možno použiť pri biometrickom skenovaní sú jednou z najvyspelejších ako aj s najvyššou presnosťou a individuálnou jedinečnosťou odtlačky prstov a identifikátory dúhovky.

Aliancia pre inteligentné karty nedávno označila odtlačky prstov a biometriu dúhovky za kandidátov na multimodálny identifikačný systém pre všetky systémy, ktoré vyžadujú doklad totožnosti. Multimodalita znamená, že obe technológie sa budú používať vedľa seba na overenie totožnosti.

Aliancia v oficiálnom dokumente z roku 2011 uviedla:

«... multimodálna biometria môže byť riešením pre tých jedincov, ktorí nedokážu poskytnúť vhodnú biometrickú vzorku v jednej modalite. Príkladom by mohla byť ponuka na poskytnutie odtlačku prsta alebo dúhovky na autentifikáciu.

Osoba, ktorá má zle definované odtlačky prstov z dôvodu veku povolania alebo zdravotného stavu bude mať možnosť zaregistrovať a používať dúhovku ako preferovanú biometrickú metódu. Čipové karty a biometria
biela kniha Rady pre fyzický prístup, biela kniha Rady pre fyzický prístup, s. 9, marec 2011.

Biometrická identifikácia sa rýchlo stáva štandardom pre skenovanie odtlačkov prstov a dúhovky ako dve metódy s vysokým stupňom presnosti ako aj jedinečné vzory, ktoré dokážu presne identifikovať každého jednotlivca. Tieto dva biometrické modality sa nezhodujú len tak.

Biblia predpovedá, že znamenie šelmy bude na pravej ruke alebo na čele (Zj 13:16). Keďže biometrické čipové karty sú štandardizované pomocou ID skenovania odtlačkov prstov a dúhovky tak zostáva len malý krok k úplnému
opusteniu kariet v prospech implantovaného čipu.

Umiestnenie tohto čipu bude logicky blízko umiestnenia zodpovedajúcej oblasti biometrického skenovania. Teda tí ľudia, ktorí si zvolia biometrický odtlačok prsta ako potvrdenie svojej totožnosti tak tento čip bude implantovaný do ruky. Pre tých, ktorí sa rozhodnú skenovať dúhovku ako identifikátor tak určite veľkou pravdepodobnosťou dostanú čip do čela - mozgu.

Je to neuveriteľné! The Beast Empire vytvára technológiu, ktorá umožňuje Mark of the Beast ešte pred antikristovou vzburou. Keďže sa po celom svete zavádzajú najnovšie biometrické čipové karty. Ako blízko sme podľa vás k príchodu Krista?


PREDOHRA K ZNAMENIU ŠELMY. Vojna o hotovosť
Poznámka redakcie - Drahí bratia a sestry v Kristovi! Napriek vojenským udalostiam na Ukrajine a zjavnej politickej a ekonomickej konfrontácii medzi Ruskom a Západom, ktorú spôsobili sa hlavné procesy globálnej reorganizácie sveta a vektor ich rozvoja nezmenili. To je zrejmé každému mysliacemu a pozornému človeku.

Ideológia digitalizácie (biometria (EBS - jednotný biometrický systém), elektronická identifikácia), vytvorenie bezhotovostnej spoločnosti, spoločnosť zbavená volebného práva a impérium úplnej kontroly a ich dohľadu nad ľuďmi. Jadrom tejto ideológie je okultné, protikresťanské vedomie politických elít.
V spoločnosti je tichá revolúcia. Ticho, pretože o ňom ľudia alebo politici zriedka hovoria a médiá o tom zriedka informujú. Revolúcia, pretože sa chystá priniesť najradikálnejšie zmeny o ktorých sa kedy uvažovalo v spôsobe akým spoločnosť žije a existuje.

Za minulú generáciu viedli bohatí a mocní ľudia vojnu proti hotovosti a čoraz pomalšie presúvali svet od hmotných papierových peňazí a mincí k plastovým kartám a nakoniec prešli na digitálne hotovostné alternatívy. Táto zmena nastala v rovnakom časovom období keď sa mikroprocesorová technológia a globálne elektronické siete spojili aby umožnili zrod digitálnych peňazí.

Táto tendencia opustiť hotovosť nevznikla náhodou, ale podľa určitého plánu. Pochod k bezhotovostnej spoločnosti bol starostlivo naplánovaný a vykonávaný postupne. Za posledné desaťročie napredovala zrýchleným tempom. Cieľom vojny o hotovosť je odstrániť všetky tradičné peniaze z transakčných systémov a to dokonca znamená elimináciu osobných hotovostných transakcií medzi ľuďmi. Toto je strašné sprisahanie vyvolané na najvyššej úrovni bankových a finančných inštitúcií. Uskutočnilo sa to aj s plnou spoluprácou a podporou vládnych predstaviteľov z celého sveta.

Mnohé krajiny teraz upúšťajú od hotovostných platieb, prijímajú zákony obmedzujúce množstvo hotovosti, ktoré možno použiť na danú transakciu alebo zakazujú nominálne hodnoty, ktoré presahujú určitú sumu. Európska únia spustila formálnu iniciatívu na obmedzenie platieb v hotovosti. EÚ sa tiež snaží obmedziť transakcie ľudí, ktorí používajú neoficiálne digitálne meny ako je napríklad bitcoin.

Vojna o hotovosť a následné vytvorenie bezhotovostnej spoločnosti, ktorou sa stane v skutočnosti povedú k vzniku monštra dohľadu, ktoré nám vezme slobody a ohrozí všetky aspekty našich životov. Drvivá väčšina ľudí si nevšimne jeho vzhľad a je takmer bezmocná aby ho zastavila.

Keď sa na svet konečne zrúti nová bezhotovostná spoločnosť tak úplne stratíme finančnú slobodu spôsobmi na ktoré sme predtým ani nepomysleli. V skutočnosti odovzdáme finančnú kontrolu relatívne malej skupine globálnych oligarchov, ktorí sa nestarajú o naše záujmy.

Švédsko bolo jednou z prvých krajín, ktoré obmedzili hotovostné platby a prešli na systém založený na čipových kartách. Väčšina bánk vo Švédsku teraz odmieta vykonávať hotovostné transakcie a väčšina ostatných podnikov ho nasledovala. Papierové peniaze a mince tvoria menej ako 3 % švédskeho hospodárstva. V dôsledku odstránenia takého veľkého množstva hotovosti sa počet lúpeží dramaticky znížil a daňové príjmy sa zvýšili, pretože hotovostné transakcie, ktoré nie sú registrované na účtoch sa vykonávajú ťažšie.

Bohužiaľ počet počítačovej kriminality sa dramaticky zvýšil ihneď po opustení hotovosti, pretože elektronické podvody sa stali neustálou hrozbou. Odstránenie hotovosti tiež povedie k potrebe väčšej elektronickej bezpečnosti a potrebe vytvoriť pozitívnu identifikáciu pre každú osobu uskutočňujúcu transakciu. Tu sa kombinácia znamenia šelmy a biometrie čoskoro stane metódou voľby.

Ak ste o tejto vojne o hotovosť ešte nepočuli tak čoskoro ju budete počuť, pretože to bude mať veľmi reálny vplyv na vaše bežné a sporiace účty ako aj na vašu peňaženku. Už nebudete môcť udržiavať bezpečnostný systém skladovaním zásob peňazí navyše v prípade núdze alebo prírodných katastrof.

Hotovosť uložená v zásuvkách, matracoch alebo trezoroch sa stane bezcennou, pretože všetky hotovostné transakcie budú vládnym nariadením vyhlásené za nezákonné. Banky tiež odmietnu prijímať hotovosť v akejkoľvek forme a budú prijímať iba digitálne vklady a výbery.

Ostatné krajiny v Európe ako napríklad Nórsko, Dánsko, Francúzsko a Španielsko nasledujú príklad Švédska pri odstraňovaní hotovosti.

Maloobchod a potravinársky priemysel budú rýchlo nasledovať tento príklad a prestanú prijímať hotovosť vo svojich pokladniach. Hlavní maloobchodníci ako Walmart budú v popredí tohto prechodu ako vždy, keď budú k dispozícii nové digitálne nákupné metódy. Okrem toho sa schopnosť nakupovať alebo predávať súkromne stane minulosťou, pretože každá transakcia bude musieť byť zaznamenaná digitálne pomocou rozsiahlej siete finančných a vládnych počítačov, ktoré budú elektronicky monitorovať vaše peniaze a určovať kto môže nakupovať a predávať.

Snáď žiadna krajina neurobila takú radikálnu zmenu vo svojom hospodárstve ako India. Začiatkom roka 2017 premiér Modi stiahol z obehu 86 % meny svojej krajiny. Údajne to urobil v snahe odstrániť daňové úniky, korupciu a zastaviť takzvanú tieňovú ekonomiku. Podľa správ sa daňové príjmy v Indii zvýšili o 14,4% v dôsledku prechodu na bezhotovostné platby, ktoré vám umožňujú vytvárať presné elektronické záznamy, ktoré sa nedajú prekonať pomocou daňových podvodov.

Proroctvo o bezhotovostnej spoločnosti

Takmer pred 2 000 rokmi mal apoštol Ján víziu, ktorá v skutočnosti predpovedala globálnu bezhotovostnú spoločnosť, ktorá sa objavila v posledných dňoch. Keď bol Ján v zajatí na ostrove Patmos, zaznamenal sériu prorockých vízií, ktoré sa nakoniec nazývali Kniha Zjavenia. V jednom z nich videl poslednú svetovú ríšu, ktorá vznikla z chaotického mora národov (Zj 13:1-4). Potom videl, ako sa dynamický vodca tejto ríše dostal k moci a vydal radikálny dekrét, v ktorom sa uvádza, že od tej chvíle sa tradičné peniaze už nemôžu používať a namiesto toho sa všetky nákupy a predaje budú uskutočňovať pomocou špeciálnej známky. na ľudskom tele (Zj 13:5-18).

Tu je to, čo Biblia hovorí o tomto systéme označovania:
«A urobí to (t. j. nie Antikrist, ale predchodca Falošného proroka), že všetci, malí aj veľkí, bohatí aj chudobní, slobodní a otroci, budú zapísaní (znamenie) na ich pravej ruke alebo na čele: A že nikto nesmie kupovať ani predávať, okrem tých, ktorí majú značku alebo meno šelmy, alebo číslo jeho mena. Tu je múdrosť, kto má myseľ, počítajte počet šeliem: lebo toto je počet ľudí a jeho počet je šesťsto šesťdesiatšesť." (Zj 13:16-18)

John predpovedal, že v posledných dňoch bude obchodovanie povolené iba tým, ktorí dostali značku na pravej ruke alebo na čelo. Čo však väčšina ľudí v tomto proroctve často prehliada, je to, že Markova značka sa bude používať v spojení s dvoma ďalšími dôležitými požiadavkami: človek musí mať meno šelmy a číslo svojho mena.

Šelma v tomto proroctve je ríša a tvoria ju všetci ľudia, ktorí sú jej občanmi. To znamená, že každý človek, ktorý je súčasťou ríše, bude mať svoje vlastné jedinečné meno a číslo spolu so značkou, aby sa mohol podieľať na živote spoločnosti.

Je to veľmi dôležité pochopiť, pretože v našej súčasnej digitálnej ekonomike teraz chápeme, že bez použitia jedinečného identifikačného mena a čísla spojeného s každou osobou by moderný obchod nebol možný. Akákoľvek myšlienka na vytvorenie úplne bezhotovostného systému bez mien a čísel na zistenie identity je tiež nemožná alebo plná podvodov.


V skutočnosti je zrejmé, že použitie jedného štítku nikdy nebude stačiť na prechod sveta na bezhotovostný systém nákupu a predaja. Je to preto, že jednoduchá známka nemôže poskytnúť žiadny spôsob, ako spojiť požadovaný nákup s osobnosťou a kúpnou silou osoby alebo dostupnými finančnými prostriedkami na účte.

Ak sa niekto pokúsi použiť marku iba na nákup, nebude možné zistiť, či osoba zastupujúca ochrannú známku má dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie toho, čo sa kupuje. Je zrejmé, že na vytvorenie bezhotovostného obchodného systému predpovedaného na koniec času je potrebné niečo viac ako len znamenie.

India vydala všetkým svojim občanom jedinečné 12-miestne identifikačné číslo s názvom Aadhaar. Je spojená s jedinečnou biometrickou identifikáciou každej osoby (skenovanie dúhovky) a jej demografiou. Toto je najväčší pokus na svete zaistiť bezpečnosť jednotlivca každého človeka v očakávaní prechodu na úplne bezhotovostnú spoločnosť v priebehu niekoľkých rokov.

Je tiež zaujímavé poznamenať, že 12-miestne identifikačné číslo možno ľahko zahrnúť do čiarového kódu, ako sú tie, ktoré sa dnes používajú na výrobkoch. Osoba môže byť označená svojím osobným čiarovým kódom na pravej ruke alebo na čele a plne naplniť Jánovo proroctvo v Zjavení. Tento čiarový kód bude obsahovať aj pseudo-666, ktorý je obsiahnutý v každom čiarovom kóde produktu, ktorý bude tiež zodpovedať proroctvu o čísle šelmy (Zj 13:18)!

Ak chcete uskutočniť akýkoľvek nákup, musí dôjsť k nejakej výmene hodnoty. V dávnych dobách výmena hodnoty zahŕňala výmenný obchod, ktorý sa zredukoval na nákup tovaru alebo služieb za iné tovary alebo služby približne rovnakej hodnoty. Neskôr bola vynájdená mena, ktorá zahŕňala výmenu cenných mincí, ako sú zlaté alebo strieborné mince, ako náhradu za výmenný predmet. Zlato a striebro boli meny s vlastnou hodnotou, takže sa dobre snažili odkloniť sa od ekonomiky založenej na výmenných obchodoch a vytvoriť ekonomiku založenú na peniazoch so skutočnou hodnotou.

V poslednej dobe sa v histórii nákup a predaj uskutočňoval pomocou zmenárne fiat, čo znamená papierové peniaze alebo mince s odhadovanou hodnotou. Peniaze niečo stoja len preto, že vlády hovoria, že to stojí za to, a ľudia tomu veria. Dnes pracujeme pomocou kombinácie fiat meny a elektronickej meny (bity informácií, ktoré určujú hodnotu výmeny).

Spoločnosť VISA 12. júla 2017 začala ponúkať niektorým maloobchodníkom 10 000 dolárov za zastavenie prijímania hotovostných platieb za tovar alebo služby. Ponuka je navrhnutá tak, aby poskytla niektorým malým podnikom finančné prostriedky, ktoré potrebujú na implementáciu elektronických platobných systémov a prechod od hotovosti k kartám alebo digitálnym aplikáciám pre smartfóny, ako je Apple Pay. Generálny riaditeľ spoločnosti VISA Al Kelly otvorene uviedol: "Zameriavame sa na vyberanie hotovosti z podnikania."

Elektronická mena je jedinečná medzi všetkými metódami obchodovania, ktoré jej predchádzali. Systém digitálnych peňazí overuje nákupy pomocou oficiálneho mena a čísla účtu osoby na prepojenie potenciálneho nákupu s finančnými prostriedkami dostupnými na účte. Akýkoľvek krok smerom k používaniu značky musí stále zahŕňať tieto dva kontrolné prvky, aby sa preukázalo, že osoba, ktorá kupuje tovar alebo službu, má skutočne k dispozícii digitálne peniaze na zakúpenie. V dôsledku toho bude zavedenie značky stále vyžadovať tieto dve dôležité funkcie - meno a číslo - na konverziu súčasných svetových fiat mien na plne digitálny, elektronický a bezhotovostný systém.

Je neuveriteľné, že vďaka bezpečnostným systémom, ktoré boli navrhnuté na overenie totožnosti osoby (jej oficiálne meno), ako aj na viazanie zakúpenej sumy na konkrétnu platobnú schopnosť (číslo jej účtu a množstvo dostupných finančných prostriedkov), už máme dva z troch faktorov na splnenie Jánovho proroctva. Ukazuje sa, že toto sú kľúčové komponenty identifikácie, ktoré umožnia predpovedaný bezhotovostný systém pomocou znamenia.

Hotovostné a šekové transakcie v roku 2016 na celom svete stále predstavovali približne 17 biliónov dolárov. Vzdanie sa hotovosti je pre finančné spoločnosti výhodné, pretože musia urobiť percento z každého nákupu, nie za hotovosť. V dôsledku toho, ak kontrolujú celý spotrebiteľský finančný trh prostredníctvom riadenia elektronických transakcií, plne kontrolujú aj ekonomiku nákupu a predaja.

Keď budú mať finančné inštitúcie úplnú kontrolu nad zostávajúcimi hotovostnými transakciami, môžu len prostredníctvom štandardných transakčných poplatkov vygenerovať dodatočné príjmy vo výške 340 až 510 miliárd dolárov. V dôsledku toho by sa od bánk a finančných inštitúcií dalo očakávať oveľa vyšší príjem, ak by sa všetky hotovostné transakcie uskutočňovali kartami a určité percento z nich by používalo úvery na kreditné karty, čo by viedlo k dodatočným úrokovým platbám.

V našej generácii bolo vyvinutých aj niekoľko ďalších technológií, ktoré pomáhajú vydláždiť cestu pre naplnenie Jánovho proroctva v Zjavení. To všetko sú high-tech vynálezy, ktoré dosiahli zrelosť a boli komercializované v posledných desaťročiach – inými slovami, v rovnakom časovom rámci ako vojna o hotovosť.

Tieto technológie čoskoro pomôžu zbaviť sa papierových peňazí a mincí a premeniť svet na úplne bezhotovostnú spoločnosť:

1) vytvorenie rozsiahlej elektronickej komunikačnej siete spájajúcej všetkých a všetko (internet);

2) vznik pokročilých mikroprocesorov a počítačových systémov na spracovanie údajov o miliardách transakcií vytvorených novou digitálnou menou;

3) vývoj mikročipov, ktoré bezdrôtovo prenášajú informácie prostredníctvom rádiofrekvenčnej identifikácie (RFID) alebo komunikačných protokolov v blízkom poli, čo umožňuje internet vecí (IoT);

4) veda o biometrickom skenovaní, ktorá môže potvrdiť totožnosť osoby jedinečnými fyzickými vlastnosťami;

5) označenie všetkého tovaru naskenovaným digitálnym čiarovým kódom obsahujúcim identifikačné číslo pseudo "666".

Všetky tieto udalosti tvoria základ pre konečnú bezhotovostnú spoločnosť, ktorá bude uvalená na všetkých pri vzostupe Antikrista.

V modernej dobe bankový a finančný priemysel postupne viedol spotrebiteľov od tradičných peňazí k ich utopickému snu o bezhotovostnej spoločnosti. Prvý prechod nastal pred desiatkami rokov a bol to jednoduchý prechod z hotovosti na kombináciu hotovosti a šekov. Šeky sa dali ľahko použiť ako náhrada za hotovosť a rýchlo sa chytili, pretože boli také pohodlné. Písanie šekov po prvýkrát umožnilo spotrebiteľom nakupovať tovar a služby bez toho, aby fyzicky nosili veľké sumy peňazí.

Potom, čo sa šeky stali samozrejmosťou, ďalším krokom vo vojne o hotovosť bolo zavedenie kreditných kariet. V tomto prípade karty neboli len náhradou za hotovosť, ale zahŕňali aj funkciu odloženej platby s možnosťou získania vstavaného krátkodobého úveru, aj keď za prehnané úrokové sadzby. Kreditné karty umožnili bankám a finančným inštitúciám účtovať poplatok za každú transakciu a účtovať úroky z úverov. Inými slovami, banky a finančné inštitúcie zarábali peniaze zakaždým, keď bola na nákup niečoho použitá kreditná karta, a to poskytlo všetky stimuly potrebné na pokračovanie vojny o hotovosť.

Z používania bezhotovostných platieb budú mať prospech aj vlády. Daňové príjmy prudko vzrastú, pretože už nebude možné skrývať súkromné hotovostné transakcie a neplatiť z nich daň z obratu alebo daň zo zamestnania. "Podzemné" trhy tiež zmiznú a budú umiestnené vo svetle vševidiaceho elektronického veľkého brata.

Ďalším krokom pri vytváraní bezhotovostnej spoločnosti bolo zavedenie debetných kariet a bankomatov. Tieto nové formy plastových peňazí tiež nahradili šeky a hotovosť, ale na rozdiel od kreditných kariet by používanie debetných kariet počas používania okamžite vyberalo finančné prostriedky z bankových účtov.

Debetné karty sa tak stali prvou úplnou elektronickou náhradou za hotovosť a šeky. Na rozdiel od kreditných kariet záviseli od úplnej elektronickej siete na kontrolu finančných prostriedkov pred povolením nákupu. Rovnako ako kreditné karty, aj debetné karty boli sprevádzané transakčným poplatkom, ktorý vydavateľom kariet poskytol malý zlomok nákladov na každý zakúpený tovar alebo službu. Bol to neuveriteľný bonus pre majstrov peňazí. Ich vojna o hotovosť bola motivovaná túžbou po ďalšom príjme a túžbou kontrolovať každú transakciu.

Okrem toho sa vládam páčil nový elektronický systém, pretože zabezpečoval vysledovateľnosť každej transakcie, aby mohli vybrať až do posledného centu splatných daní. Peniaze a smäd po úplnej kontrole zo strany finančných inštitúcií aj vlády už roky pretláčajú vojnu o hotovosť.

Koniec koncov, biometria v kombinácii s bezhotovostnými transakciami zabezpečí bezpečné digitálne nákupy a odstráni podvody a gangsterstvo. Dnes biometrické skenery štandardizujú rozpoznávanie rúk a tváre. Okrem toho sa funkcia rozpoznávania tváre stáva takou dobrou, že je teraz zabudovaná do smartfónov (Apple iPhone X) a čoskoro sa objaví na všetkých tabletoch a počítačoch, aby sa vylúčili heslá a bezpečnostné kódy na prihlásenie.

Napriek týmto vypočítaným krokom na vytvorenie bezhotovostnej spoločnosti však dnes stále existuje významná časť podnikania vykonávaného pomocou hotovosti. Každá hotovostná transakcia je súkromná a nezahŕňa finančné inštitúcie a vlády. Globálnym oligarchom sa to nepáči, takže teraz smerujú k úplnému zbaveniu našich finančných slobôd tým, že začnú totálnu a poslednú vojnu o hotovosť.

V posledných rokoch sa banky, finančné inštitúcie a vlády dohodli na odstránení posledných pozostatkov menových transakcií. Táto vojna o hotovosť sa takmer skončila. Tieto udalosti ukazujú, ako blízko sme skutočne k úplnému zničeniu papierových peňazí vo vašej peňaženke a vzostupu antikristického systému!

Rysy rozpoznávania tváre v smartfónoch teraz používajú novú technológiu nazývanú "štruktúrované svetlo", ktorá vyžaruje neviditeľnú škálu infračerveného svetla tvoreného diskrétnymi bodkami na tvári človeka. To umožňuje fotoaparátu extrahovať trojrozmerné informácie zo skenovania spojením bodiek, keď narazia na rôzne body na tvári. Trojrozmerné skenovanie vytvára podrobný informačný profil rysov tváre osoby a skenovanie je možné vykonať aj v úplnej tme, pretože funguje v infračervenej oblasti spektra.

Niet divu, že presné polohy na ľudskom tele, predpovedané v Biblii ako miesta aplikácie a umiestnenie Mark mark mark (na pravej ruke alebo na čele), plne zodpovedajú základným biometrickým miestam, ktoré sa dnes bežne používajú. Je zrejmé, že posledná značka bude kombinovaná s pozitívnou identifikáciou pomocou mena, čísla a biometrie osoby, aby sa umožnili bezpečné transakcie.

Vytvorilo by to tiež systém na vykonávanie úplnej kontroly nad Antikristom a poslednou svetovou ríšou, ktorá by vládla svetu prostredníctvom absolútnej moci nad schopnosťou každého človeka nakupovať alebo predávať.

Prechod na bezhotovostnú spoločnosť sa bude zdať fantastický, keď sa to stane. Finančné inštitúcie a vlády na tom trvajú a sľubujú, že to bude účinne bojovať proti zločinu, že to sťaží financovanie terorizmu, odstráni falšovanie papierových peňazí a zničí čierne trhy, na ktorých sa obchoduje s ukradnutým tovarom, drogami, zbraňami, obchodovaním s ľuďmi alebo akýmikoľvek inými zjavnými vecami. Dokonca aj nečestné štáty môžu byť úplne kontrolované ekonomickými sankciami, ak globálna ríša kontroluje každú elektronickú transakciu.

Skrze proroctvá Biblie však vieme, čo sa skutočne deje. Svet nesmeruje k utópii, ale pripravuje sa na vzostup ríše šeliem a antikrista. Kresťania by mali vedieť, že keď vznikne táto ríša, človek musí za každú cenu opustiť Znamenie. Kniha Zjavenia v skutočnosti dáva strašné varovanie každému, kto prijme Markovo znamenie (obrys):

«Ak niekto uctieva šelmu a jej obraz a vezme si jeho nápis na čelo alebo na ruku, vypije víno zúrivosti Božieho hnevu, celé víno pripravené v Pohári Jeho hnevu a bude mučený v ohni a sirou v pekle pred svätými anjelmi a pred Baránkom. A dym ich trápenia bude stúpať naveky a naveky, a tí, ktorí uctievajú šelmu a jej obraz a obdržia nápis jej mena, nebudú mať odpočinok ani vo dne, ani v noci." (Zj 14:9-11)

SVETOVÁ GLOBÁLNA DIGITÁLNA MENA PRICHÁDZA... Svet je o jeden obrovský krok bližšie k znameniu šelmy.
Zatiaľ čo svet bol rozptyľovaný a sledoval vývoj medzi Ruskom a Ukrajinou tak prezident Biden vydal 9. marca výkonné nariadenie, ktoré nariaďuje federálnym agentúram aby vypracovali politiku pre vládu USA na reguláciu a vydávanie novej digitálnej meny predbežne nazvanej FedCoin.

V posledných rokoch zaznamenali digitálne kryptomeny prudký rast. Celkové aktíva neštátnych digitálnych mien (tie, ktoré nevydali vlády ako napríklad Bitcoin, Ethereum a ďalšie) mali v novembri 2021 trhovú kapitalizáciu viac ako 3 bilióny dolárov. Tento odhad je vyšší v porovnaní s kapitalizáciou len 14 miliárd dolárov v roku 2016. Toto neuveriteľné tempo rastu predstavuje 214-násobné zvýšenie rezerv kryptomien len za 5 rokov.

Menové orgány v súčasnosti študujú alebo vydávajú digitálne meny centrálnych bánk (CBDC), aby získali kontrolu nad neštátnymi a súkromnými kryptomenami. Kvôli Bidenovmu výkonnému nariadeniu môžu USA čoskoro vydať CBDC, ktorá spôsobí revolúciu v obchode ako ho poznáme.

Ľudia, ktorí teraz vlastnia aktíva v súkromných digitálnych menách možno budú musieť v blízkej budúcnosti tieto aktíva previesť na digitálne meny vo vlastníctve štátu. Tieto udalosti sa posúvajú vpred aby nakoniec naplnili biblické proroctvá o konečných časoch týkajúcich sa Znamenia šelmy.

SVET SA PONÁHĽA DO RÍŠE ANTIKRISTA... Digitálna identita sa formuje po celom svete.
Poznámka redakcie - Drahí bratia a sestry v Kristovi! Pod hlukom pandémií, vojen, zastrašovania ľudstva hladom a katakliziem po celom svete sa uskutočňuje rýchla digitalizácia všetkého a vytvorenie digitálnych údajov človeka a najmä toto úsilie sa vynakladá na identifikáciu všetkých ľudí a vytváranie ich digitálnych avatarov v elektronickom systéme diabla. Mať myseľ, áno zo všetkých!

DIGITÁLNA IDENTITA SA FORMUJE PO CELOM SVETE.

EÚ:
Rýchlo smeruje k prijatiu nadnárodného systému digitálnej identity hoci tvrdí, že to bude len dobrovoľné.
Peňaženka s digitálnou identitou nahradí pas a bude obsahovať finančné informácie, víza, váš zdravotný preukaz, očkovanie a diplomy.

FRANCÚZSKO: Služba záruk digitálnej identity (SGIN), vyhlásená dekrétom z 26. apríla, bola prijatá v súlade s najnovšími smernicami Európskej komisie.

Pôjdu za svojím konečným cieľom

Ježiš dá Francúzsku také víťazstvo, aké ešte nezažilo

Reklama na "bezpečný a pohodlný" moskevský systém Face Pay

Satanské tetovanie s QR codom 666 ! Expert M. Ciummei: PANDÉMIA SKONČ…

WHO znovu prosazuje pandemickou dohodu

Plán boja pre PSYCHOLOGICKÚ VOJNU!

Technologický veľký reset, NWO, Agenda 2030

Expert M. Ciummei: PANDÉMIA SKONČÍ KEĎ SA DIGITÁLNA MENA DOSTANE DO PLATNOSTI (VIDEO 23 min, SK … - gloria.tv

Po Koronavíruse - NÁSILNE OĆKOVANIE A ČIPOVANIE.
Public domain
Deponativ.info
TRUMPF.com... náhoda?
Deponativ.info
Quantové tetování, nebo-li microneedle je to! Vyhledejte si to. Dokonce to ve tmě i skutečně svítí! Pozor bude to jako obvykle prosazovat úplně každý i Trump i Putin i Bartoš kdokoliv - VŠICHNI!!!
Mária Jana Krištofovičová shares this
733
Janko333
Bude to veľká skúška pre veriacich, kto neobstál teraz, (očkovanie) ako obstojí keď bude horšie? Kto sá bude spoliehať na materialne istoty neobstojí. Ostane iba holá viera v Ježiša a Pannu Máriu. Kto vydrží v dôvere, Boh zakročí v pravú chvíľu a aj keby mal položiť život urobí to s radosťou pre Krista lebo bude mať od Boha silu.
V KNIHE O PRAVEJ ÚCTE K PANNE MÁRII SV. Ľudovít Mária Grignion …More
Bude to veľká skúška pre veriacich, kto neobstál teraz, (očkovanie) ako obstojí keď bude horšie? Kto sá bude spoliehať na materialne istoty neobstojí. Ostane iba holá viera v Ježiša a Pannu Máriu. Kto vydrží v dôvere, Boh zakročí v pravú chvíľu a aj keby mal položiť život urobí to s radosťou pre Krista lebo bude mať od Boha silu.
V KNIHE O PRAVEJ ÚCTE K PANNE MÁRII SV. Ľudovít Mária Grignion z Motfortu hovorí: Povedal som, že to bude najmä na konci sveta, a už skoro, pretože Najvyšší so svojou svätou Matkou si vytvorí veľkých svätých, ktorí prevýšia svätosťou skoro všetkých ostatných, ako libanonské cédre prevyšujú malé stromčeky. Tak, ako to bolo zjavené jednej svätej duši, ktorej životopis napísal abbé de Renty. Tieto veľké duše, plné milosti a horlivosti, budú vyvolené, aby sa postavili na odpor Božím nepriateľom, vrieskajúcim zo všetkých strán. Budú mimoriadne oddaní svätej Panne, osvetľovaní jej svetlom, kojení jej mliekom, vedení jej duchom, podopieraní jej ramenom a chránení pod jej ochranou.
Jednou rukou budú bojovať a druhou stavať. Jednou rukou budú premáhať, porážať, drviť bludárov a ich bludy, rozkolníkov a ich rozkoly, modlárov a ich modlárstva, hriešnikov a ich bezbožnosti.
Druhou rukou budú stavať chrám pravého Šalamúna a mystické mesto Božie, t.j. presvätú Pannu, ktorú nazývajú svätí Otcovia "chrámom Šalamúnovým a mestom Božím." Povedú celý svet svojím slovom a svojím príkladom k pravej úcte k nej, čo im vzbudí mnoho nepriateľov, ale tiež prinesie mnoho víťazstva a slávy jedinému Bohu.
To zjavil Boh sv. Vincentovi Ferrerskému, veľkému apoštolovi jeho doby, ako to dostatočne naznačil v jednom svojom diele.
PANNA MÁRIA STEFANOVI GOBBIMU - Toto je doba, keď nasledovníci protivníka Kristovho sú označení jeho pečaťou na čele a na ruke.
✔️ Znak na čele a na ruke je znamením úplnej závislosti toho, kto je týmto znakom poznačený. Znak označuje toho, kto je nepriateľom Krista, to jest Antikrista, a jeho vyrazený znak znamená úplné prináležanie poznačenej osoby k šíku toho, ktorý sa stavia proti Kristovi a bojuje proti jeho božskej kráľovskej moci.
Znak sa vyráža na čelo a na ruku.
✔️ Čelo označuje inteligenciu, lebo myseľ je sídlom ľudského rozumu.
✔️ Ruka vyjadruje ľudskú činnosť, lebo človek koná a pracuje svojimi rukami.
Teda je to osoba, ktorá je poznačená Antikristovým znakom vo svojej inteligencii a vo svojej vôli.
Kto sa nechá poznačiť znakom na čele, prijíma doktrínu popierania Boha, zavrhovanie Zákona, ateizmus, v tejto dobe stále viac rozširovaný a propagovaný. Tak je pobádaný, aby vyznával dnes tak módne ideológie a stal sa propagátorom všetkých bludov.

✔️ PANNA MÁRIA A POSOLSTVÁ STEFANOVI GOBBIMU :: Zivcakova

V knihe Genezis čítame: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom; Ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“ Tou ženou spomínanou v predjarí svet, je Panna Mária. Preto chcela, aby ju tak predstavovala medaila. Dobre poznáme odporného hada… Je ním pokušiteľ, diabol. Plazí sa, vyčkáva v zákutí, zasipí, oslepí, pokúsi sa uštipnúť Pannu. Márna snaha! Je silnejšia ako on; je Nepoškvrnená! Aj na nás často striehne pokušenie ako pekelný had. Nezabúdajme, že k víťazstvu nám pomôže Božia milosť a príhovor Panny Márie.
Prosím v pokušení o pomoc Nebeskú Matku? Dôverujem v jej „prosiacu všemohúcnosť“?

Panna Mária – sprostredkovateľka všetkých milostí. Pri zjavení z rúk Sv. Panny vychádzali lúče. Podľa jej vysvetlenia, lúče znázorňujú milosti, ktoré rozdáva všetkým, ktorí o ne prosia. Keď sa sestra Katarína divila, že niektoré drahokamy na prstoch Panny Márie nevyžarovali lúče, počula vnútorný hlas: „Drahokamy, ktoré nezažiaria, predstavujú milosti, o ktoré ľudia neprosia.“
Pochopil som, že každú milosť dostávam prostredníctvom Panny Márie? Prosím o milosť pre seba, pre blížnych i pre tých, ktorí o ne neprosia? Deviatnik k Panne Márii Zázračnej medaily | Chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse
.
Michal Bil
Hodně mým známým věřícím přišlo vtipné když sem ze začátku zmínil že můžem být na konci časů.. Utíkali za vakcinou jak za žrádlem.. Dnes už se hlad, válka, mor, smrt + značka hodně připodobují písmu svatému, a teď by si za tu jehlu nejraději nakopali do řiti..
Deponativ.info
Čip do mozku to nebude. Jmenuje se to microneedle, ve tmě slabě fosforeskuje a tato varianta opět obklopí lidi skrze zdravotnictví. To se bude dávat na čelo nebo na ruku, někteří přijímají na ruku RFID čip. To jsou pohané, denně vše, jen ne Pravdu a Ježíše. Vždy jen Marii, jak jim slibuje, že Ježíš si dal odraz a ona ho nahrazuje...? Ne, to asi ne!!!!!