Tak čo, kresťania katolíci....

....milí spolubratia vo viere, koho ideme voliť? Mám vážnu dilemu. 🤔
Ján Slovák
@Kamil Horal
Budúci prezident v závere svojho krátkeho prejavu po skončení hlasovania vyzval o pomoc božiu...bolo to dojemné a pre mnohých iných politikov aj zahanbujúce.Veríme,že to bolo úprimné a nielen výkrik povolebnej radosti...
😲
KTO MY veríme...?
Homosexuáli chodia dokonca aj na zjavenia, aby si vyprosili požehnanie pre svoje zvratene sex.vzťahy a TU niekto "verí", že prosí Boha …More
@Kamil Horal
Budúci prezident v závere svojho krátkeho prejavu po skončení hlasovania vyzval o pomoc božiu...bolo to dojemné a pre mnohých iných politikov aj zahanbujúce.Veríme,že to bolo úprimné a nielen výkrik povolebnej radosti...
😲

KTO MY veríme...?
Homosexuáli chodia dokonca aj na zjavenia, aby si vyprosili požehnanie pre svoje zvratene sex.vzťahy a TU niekto "verí", že prosí Boha uprimne?
🤔
Kamil Horal
my -obyčajní ľudia...aj nepriateľa a prenasledovateľa Šavla zmenil Ježiš na Šavla...stále má každý človek ešte čas sa obrátiť,konať pokánie a zasvätiť svoj život Bohu...tú šancu má aj Pelé...
Ján Slovák
prečo potoom tí "MY" neveria, že ked pridu homosexuáli o požehnanie ku knazovi, tak zrazu už nie su uprimní? ...ale ked Pele prosí Boha, tak ZRAZU už je to uprimné?
Ved ten si nevie priznať ani orientaciu, klame verejnosť a Boha spomína len aby pritiahol pozornosť naivných vkresťanov
Kamil Horal
Každý človek má šancu obrátiť sa pokiaľ žije...Boh vidí úprimnosť a vidí aj neúprimnosť a raz príde zúčtovanie...
Michael Pluk
Povinnosti budúceho kráľa. – Dt 17,14 Keď vojdeš do krajiny, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh, a keď ju zaujmeš a budeš v nej bývať a povieš si: »Ustanovím si nad sebou kráľa, ako majú všetky národy okolo nás,« 15 ustanov si toho, ktorého si Pán, tvoj Boh, vyvolí spomedzi tvojich bratov. Kráľom nesmieš urobiť príslušníka iného národa, ktorý by nebol tvojím bratom! 16 A keď už bude ustanovený,…More
Povinnosti budúceho kráľa. – Dt 17,14 Keď vojdeš do krajiny, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh, a keď ju zaujmeš a budeš v nej bývať a povieš si: »Ustanovím si nad sebou kráľa, ako majú všetky národy okolo nás,« 15 ustanov si toho, ktorého si Pán, tvoj Boh, vyvolí spomedzi tvojich bratov. Kráľom nesmieš urobiť príslušníka iného národa, ktorý by nebol tvojím bratom! 16 A keď už bude ustanovený, nech nechová veľa koní a nech nezavedie ľud späť do Egypta, aby mohol mať veľa koní, lebo Pán vám prikázal: »Nikdy sa nevracajte tou cestou späť!« 17 Ani žien nech nemá veľa, aby sa neodvrátilo jeho srdce, ani striebra a zlata nech nezhromažďuje mnoho!

18 Keď nastúpi na kráľovský trón, nech si odpíše tento druhozákon do knihy podľa vzoru, ktorý si zadováži od kňazov kmeňa Léviho. 19 Nech ho má pri sebe a nech z neho číta po všetky dni svojho života, aby sa naučil báť sa Pána, svojho Boha, a zachovávať všetky slová tohto zákona a všetky tieto príkazy. 20 Jeho srdce nech sa nevynáša nad jeho bratov a nech sa neodkláňa ani na pravú, ani na ľavú stranu, aby dlho kraľoval aj on, aj jeho synovia nad Izraelom.
Metod
Ja volím dr.Š.Harabina!
Johan Matej Saladin
@Metod..hm..no neviem ..ma toho on dosť na rováši veď pozri do Googlu pár rokov dozadu čo predvádzal ...
Michael Pluk
Predpokladám, že hľadáš názory veriacich kresťanov, ale hľadáš aj Boží názor?
Mnoho ľudí hovorí o viere v Boha a spoločenstve veriacich, keď hľadá odpovede na otázku politiky, lebo dúfajú, že tam nájdu riešenie pre svoje rozhodovanie sa, či už pri demokratických voľbách alebo aj iných rozhodnutiach.
Pýtajú sa, vyjadrujú svoj názor a v rozhovoroch s veriacimi si myslia, že Duch Svätý takto …More
Predpokladám, že hľadáš názory veriacich kresťanov, ale hľadáš aj Boží názor?
Mnoho ľudí hovorí o viere v Boha a spoločenstve veriacich, keď hľadá odpovede na otázku politiky, lebo dúfajú, že tam nájdu riešenie pre svoje rozhodovanie sa, či už pri demokratických voľbách alebo aj iných rozhodnutiach.
Pýtajú sa, vyjadrujú svoj názor a v rozhovoroch s veriacimi si myslia, že Duch Svätý takto zjavuje Božiu vôľu cez nich ... a istým spôsobom tomu tak aj je, len aby tá skladačka naozaj obsahovala prvoradý Boží plán, musí byť medzi nimi aj ten Boží názor
Ten však nie je hlasno počuť, pokiaľ ho prehlušujú ľudia, ktorí sú silno ovplyvnení svetskou ideologiou, filozofiou, ktorá ak dokáže štekliť uši a poslúchač hľadajúci práve toto šteklenie je náchylný k počúvaniu takémuto ľúbavemu tónu, potom Boží hlas prehlušia a samozrejme, že hľadajúci v skutočnosti nenájde správnu odpoveď, ale len uznanie, ktoré v podvedomí očakával.

Treba si preto položiť otazku, čo vieme z Božieho Slova o politike, vláde, mocnostiach...?!

Knihy Svätého Písma veľa hovoria o tom ako Boh si určuje ľudí na vládnutie, dokonca aj anjelov
Jeden z chorov anjelov sa nazýva: mocnosti - práve tí maju určené spravovať jednotlivé mestá, kráľovstvá, vlády (preto sa volaju "mocnosti")
Bežní ľudia týchto anjelov nevidia a aj ked o nich vedia, predsa nie je ľahké im uveriť, že tak ako Boh si určuje ktorý z anjelov bude chrániť určité miesto, žeby rovnako chcel Boh, aby určoval, kto z ľudí bude vládnuť konkretnemu mestu, štátu, ...
Je totiž pre bežneho človeka ľahšie sa spoliehať na vlastný úsudok, ktorí vidí pri rozhodovaní (hlasovaní) ako na Boha, ktorého nevidí (tak jesť v Písme Svätom)

Posvätná Tradícia Cirkvi nie lenže potvrdzuje hierarchickú postupnosť v duchovnom ako aj v hmotnom svete, ale mocou Ducha Svätého rozširuje poznanie viac, keď sa vyjadruje v rôznych dokumentoch ako si Boh vyvolil určité osobnosti pre vládu v Cirkvi, ale aj v kráľovstvách, štáte...

Mnoho katolíkov ledva pozná hierarchiu Cirkvi, nie to ešte aby poznal hierarchiu svetskej, civilnej moci, lebo nedôveruje ľuďom a napokon ani Bohu, žeby dokázali lepšie rozlišiť schopnosti vladnuť u osôb, ktoré preferujú. Zvlášť dospelí a starí ľudia majú tak silno zaužívané vlastné rozlišovania, že nedokážu prijať od cirkevnej a napokon ani od Božej moci práve tých, ktorých si vyvolili.

Ešte tak cirkevných hodnostárov ako tak príjmu, lebo sa ich života až tak nedotýkaju, hlavne ked ide o laikov, ale akonahle sa im ponuka civilná vlada určená Bohom skrze pápeža, tak vtedy to začne byť zaujímavé ako skúška na ceste križovatky, ktorá rozhoduje kam sa vyberie jeho život dalej. Už to nie je len nejaký klerik (biskup), ktorého bude musieť počuvať kdesi v kostole, ale už to je civilista, ktorého bude musieť počuvať skoro všade, lebo jeho zakony budu s tresnopravnym dosahom. Biskup netrestá laikov tak často, ako civilný zakonodarca skrze štatnych dozorcov. Samozrejme, pokial hovoríme hlavne o laikov (klerici totiž to maju 50 na 50)

...a ostáva otazkou na telo pre katolíkov ako pre novoobratencov, tak aj tých "starých" od mala vychovaných vo viere: poznáš hierarchiu právomocí v civilnom svete? Vieš, koho si Boh vyvolil, aby sa postaral o mestá, kralovstva, ...?

Pokiaľ nie, tak ako potom chceš žiť s Bohom zmierený a tvrdiť, že hľadáš Božiu Tvár - Jeho vôľu, Jeho plány...?!

😉
Michael Pluk
Čiže moc je v celom množstve: takže ľudská spoločnosť by mala byť dokonalou republikou, a teda mať právomoc samu seba zachovať a aj trestať narušiteľov pokoja atď.
🤔
je tam niekoľko nezrovnalostí pri preklade napr. v čase sv.Belarmina neexistovali "republiky", ale "denominácie", pre lepšie porozumenie, aby si niekto nevysvetloval, že mal na mysli sučasne zriadenie republik, kde si ludia volia …More
Čiže moc je v celom množstve: takže ľudská spoločnosť by mala byť dokonalou republikou, a teda mať právomoc samu seba zachovať a aj trestať narušiteľov pokoja atď.
🤔

je tam niekoľko nezrovnalostí pri preklade napr. v čase sv.Belarmina neexistovali "republiky", ale "denominácie", pre lepšie porozumenie, aby si niekto nevysvetloval, že mal na mysli sučasne zriadenie republik, kde si ludia volia vládu
Anton R
Slovo respublica sa v tom diele používa mnohokrát, ale väčšinou len vo všeobecnom význame štát. Na tom konkrétnom mieste ale myslí naozaj republiku. A tých republík bolo mnoho už aj predtým, napríklad talianske mestské štáty, pokiaľ sa nemýlim. Typickým príkladom je Florencia v čase Danteho. Dante vo svojom diele preukázal vynikajúcu praktickú znalosť teológie sv. Tomáša Akvinského, a …More
Slovo respublica sa v tom diele používa mnohokrát, ale väčšinou len vo všeobecnom význame štát. Na tom konkrétnom mieste ale myslí naozaj republiku. A tých republík bolo mnoho už aj predtým, napríklad talianske mestské štáty, pokiaľ sa nemýlim. Typickým príkladom je Florencia v čase Danteho. Dante vo svojom diele preukázal vynikajúcu praktickú znalosť teológie sv. Tomáša Akvinského, a predsa (pokiaľ viem) nikde neútočí na systém republiky ako taký.
Michael Pluk
To neznie veľmi dôveryhodne a sebaisto. Skôr to znie ako keby si chcel, aby Florencia nemala v tom čase kráľa, ani cisara, či pápeža. Niekedy totiž papež bol zaroven i svetským panovnikom.
...ale katolik by si mal hlavne z jeho uvahy zobrať tie uryvky, kde poukazuje vyslovene na Božie Slovo, ked pripomína ustanovenie kráľa a to Bohom i človekom, na rozdiel od mnohých vykladačov, ktorí presne …More
To neznie veľmi dôveryhodne a sebaisto. Skôr to znie ako keby si chcel, aby Florencia nemala v tom čase kráľa, ani cisara, či pápeža. Niekedy totiž papež bol zaroven i svetským panovnikom.
...ale katolik by si mal hlavne z jeho uvahy zobrať tie uryvky, kde poukazuje vyslovene na Božie Slovo, ked pripomína ustanovenie kráľa a to Bohom i človekom, na rozdiel od mnohých vykladačov, ktorí presne naopak počujúc, či vidiac lahodné slová o republike zneuživaju jeho reč na presadenie vlastnej moci alebo svojich politikov, aby boli sučasťou tejto vlády i ked je bez Božieho ustanovenia a požehnania.

Ináč povedané, prekrucaju Božie Slova a ustanovenia o kraloch v prospech vlastnej vlady ako to robili izraeliti, ked zvolili Isboseta a pohrdli Dávidom.
...aj v sučasnosti nám Boh dáva kráľa, ale ludia ho neprijmaju, lebo chcu mať vo vlade svojich ludí. Cirkevní slobodomurari zneužívajuc mafiu na ovladnutie národa
Kamil Horal
V Ústave SR je uvedené,že ja postavená na základoch tradície sv.Cyrila a Metoda...našich apoštolov,ktorí sú vzor a hlavné kritérium...ktorý kandidát sa k našim svätým bratom najviac približuje slovami,životom i skutkami...ten je vhodný prebrať najvyšší post štátu...aby nebol za Západ...ani za Ukrajinu,ani za Rusko...ale, aby bol za Slovensko a Slovákov...Aby niesol ten slávny Kríž...ktorý …More
V Ústave SR je uvedené,že ja postavená na základoch tradície sv.Cyrila a Metoda...našich apoštolov,ktorí sú vzor a hlavné kritérium...ktorý kandidát sa k našim svätým bratom najviac približuje slovami,životom i skutkami...ten je vhodný prebrať najvyšší post štátu...aby nebol za Západ...ani za Ukrajinu,ani za Rusko...ale, aby bol za Slovensko a Slovákov...Aby niesol ten slávny Kríž...ktorý priniesli naši apoštoli-slávni solúnski bratia...Prezidenti,králi,mocnári a politici časom zapadnú prachom...ale sv.Cyril a Metod žiaria stále neprestajne najväčšou intenzitou aj po vyše tisíc rokov...lebo ich sila...život a skutky sú priamo od Ježiša Krista...a také svetlá nikdy nezhasnú...
Johan Matej Saladin
@Kamil Horal no ved to...ktorý sa im najviac približuje?
Kamil Horal
Na to si musí každý volič sám odpovedať...a myslím,že to nie je až také ťažké...ideál nejstvuje,ním je sám Kristus...Boh...dám ešte nejaký návod...
Marieta Ria
Odporúčam komentár Coburga pod článkom
Pelle, alebo Harabin?
Johan Matej Saladin
Pozriem vďaka
Monika Alman
Buď zvolíš podľa presvedčenia alebo "menšie zlo". Korčok okrem BA kaviarne dostane veľa hlasov aj zo zahraničia, no a Pellému vlastne odoberajú hlasy všetci ostatní...prieskumy vyvolávajú dojem tesného súboja. Čo som sa pýtala ľudí, ak sa chystajú voliť, tak až do 2.kola...v podstate je to o tom, či to bude horšie ešte ako je teraz (zrušenie práva veta v EÚ, narukovanie Slovákov, priame …More
Buď zvolíš podľa presvedčenia alebo "menšie zlo". Korčok okrem BA kaviarne dostane veľa hlasov aj zo zahraničia, no a Pellému vlastne odoberajú hlasy všetci ostatní...prieskumy vyvolávajú dojem tesného súboja. Čo som sa pýtala ľudí, ak sa chystajú voliť, tak až do 2.kola...v podstate je to o tom, či to bude horšie ešte ako je teraz (zrušenie práva veta v EÚ, narukovanie Slovákov, priame zapojenie do vojny ...) alebo palác nebude robiť napriek vláde. Ale na uplatňovanie nejakých kresťanských hodnôt zase nejako "nie je priestor".
Johan Matej Saladin
Chcem voliť podľa svedomia ale som zmätený z nich že kto je ten naj
hajaj búvaj ovečky
Kohokoľvek len nie liberála.
TERRACOTTA
...ideálny síce nie je nikto, ale mne najviac pro-katolícky pripadá Kotleba, slovom aj skutkami...
dominikguzman
Ja to hodím Mariánovi. Tiež jediný, ktorý chce z tejto všiváckej EÚ vypadnúť a NATO. EÚ už sa nedá nijako zreformovať, treba proste odísť. Už ani neponúka to, čo kedysi. To je ako keď si urobíš niekde účet, a potom ti postupne menia pravidlá komunity na také, že už si doslova otrok, nemôžeš nič, a ešte na tebe zarábajú. Potom najlepšie ten účet zmazať a odísť.
Johan Matej Saladin
Hm...ja dosť pochybujem či je on katolík..mna nepresvedčil
Marieta Ria
Mať vzletné reči o vystúpení, to je to najmenej... Každú súdny človek vie, že je to v momentálnej situácii nerealizovateľné, museli by za nami stáť mocnosti - nás by to zlikvidovalo. Fico zdôrazňuje, že EÚ len s normálnymi vzťahmi - ak by nám bolo napr. upreté právo veta - tak nemá EÚ zmysel a bol by to začiatok jej konca - takže pri takomto pokračovaní by sa EÚ rozložila sama... Ten, kto …More
Mať vzletné reči o vystúpení, to je to najmenej... Každú súdny človek vie, že je to v momentálnej situácii nerealizovateľné, museli by za nami stáť mocnosti - nás by to zlikvidovalo. Fico zdôrazňuje, že EÚ len s normálnymi vzťahmi - ak by nám bolo napr. upreté právo veta - tak nemá EÚ zmysel a bol by to začiatok jej konca - takže pri takomto pokračovaní by sa EÚ rozložila sama... Ten, kto by teraz, v tejto dobe prišiel s rétorikou vystúpenia z týchto štruktúr, tak by bol odpísaný dopredu, ani by si v súčasnej politike neškrtol. Vláda vie, čo robí... Takže toľko k tým silným slovám o vystúpení.
Ján Slovák
@Marieta Ria
Toto je typické rozmýšľanie neveriacich ľudí, akými boli aj izraeliti, ked mali vystupiť z egyptskej krajiny - domu otroctva - tiež si hladali vyhovorky prečo ostať a dokonca ešte aj ked už odišli, tak ešte aj vtedy sa chceli vratiť.
Polticke režimy vtedy a v sučasnej dobe ako ZSSR, teraz EU su novodobými egyptskými otrokarskymi spoločnosťami, o ktorých sa už presvedčilo mnoho ludí,…More
@Marieta Ria
Toto je typické rozmýšľanie neveriacich ľudí, akými boli aj izraeliti, ked mali vystupiť z egyptskej krajiny - domu otroctva - tiež si hladali vyhovorky prečo ostať a dokonca ešte aj ked už odišli, tak ešte aj vtedy sa chceli vratiť.

Polticke režimy vtedy a v sučasnej dobe ako ZSSR, teraz EU su novodobými egyptskými otrokarskymi spoločnosťami, o ktorých sa už presvedčilo mnoho ludí, ale aj tak niektorí z nich tvrdia, že nie je vhodný čas.

Prečo?
Pretože ešte maju dobre pozicie v tomto režime
či už su to smeraci, socialisti, alebo tzv.narodniari ... všetci maju nejake postavenie, ktoré im prinaša určitý zisk, zabezpečenie a kedže neberu ohlad na tých "dole" , ktorý najviac trpia nasledkami EU, tak si hladaju vyhovorky ako ostať v hriechu - áno v hriechu, lebo tak ako bolo hriechom ostať v Egypte, či v Babylone alebo Sodome a Gomore, tak je hriechom ostať v EU, NATO, WHO a v dalších zločineckých organizaciach, lebo každý čas zotrvania v nich podporujeme aj finančne ich existenciu.
Ján Slovák
@kamča 44
nemusíš myslieť a čakať, stačí zrušiť zmluvu ako ked prideš za zamestnavatelom že chceš vystupiť a on ti bude tlačiť do hlavy kaleraby, že kolko on do teba investoval a čo si mu dlžná.
Nemusíš mu nič vysvetlovať, jednoducho sa odvolaš na PRÁVO a ideš
Nič zložité, to len diabol ťa bude ovplyvňovať aby si ostalaMore
@kamča 44
nemusíš myslieť a čakať, stačí zrušiť zmluvu ako ked prideš za zamestnavatelom že chceš vystupiť a on ti bude tlačiť do hlavy kaleraby, že kolko on do teba investoval a čo si mu dlžná.

Nemusíš mu nič vysvetlovať, jednoducho sa odvolaš na PRÁVO a ideš
Nič zložité, to len diabol ťa bude ovplyvňovať aby si ostala
2 more comments from Ján Slovák
Ján Slovák
Ty čo riešiš?
sisi pomylila diskusiu?
Veríš v Boha alebo ľudom?
Boh chce, aby sme vystupili z EU, tak sa nepozeraj na to, kto koho poohovaral ale pracuj na Božom dieleMore
Ty čo riešiš?
sisi pomylila diskusiu?
Veríš v Boha alebo ľudom?

Boh chce, aby sme vystupili z EU, tak sa nepozeraj na to, kto koho poohovaral ale pracuj na Božom diele
Ján Slovák
Hovorí z teba STRACH,
Nemáš Nádej a ani Vieru
Láska premáha strach, ale u teba vidím len zufalé rozhodnutie